• No results found

Restaurering och skötsel av betesmark

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Restaurering och skötsel av betesmark"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Restaurering och skötsel av betesmark

hos Johanna Engman och Tomas Persson i Krokträsk Niemisel Torsdag den 9 juli kl. 17.00-20.00

Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten. Aktiviteten genomförs inom projektet ”Ökad skötsel av betesmarker och

slåtterängar i Norrbotten”.

Johanna och Tomas har tidigare drivit mjölkproduktion i Dalarna, men bor numera i Krokträsk. Krokträsk är en liten skogsby och har tidigare brukats av flera småbrukare.

Johanna och Tomas har öppnat upp en del gammal igenvuxen jordbruksmark, där nu får, Fjällkor och Nordsvenska Brukshästar betar.

PROGRAM 17.00-20.00

Samling med kaffe och smörgås, Johanna och Tomas berättar om arbetet med landskapsvård för djurhållning.

Ta på skor och kläder som passar för väderleken.

Restaurering och skötsel av betesmarker

Sara Borgström, projektledare Länsstyrelsen Norrbotten

Skötsel av betesmarker och foderbehov.

Maria Lundbäck, Hushållningssällskapet

ANMÄLAN

Ingen avgift, vi bjuder på fika. Glöm inte att anmäla ev. specialkost till undertecknad.

Anmälan senast 5 juli till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet, tel. 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@

hushallningssallskapet.se

References

Related documents

Avhandlingen består av nio kapitel. Här diskuteras också problematiken kring jordbruksmarkens förändring och den offentliga förvaltningens reglering av jordbruksmark

Arbetet ger också ett bidrag till diskussionen om den offentliga förvaltningens förutsättningar för att påverka jordbruksmarkens förändring. Avhandlingen belyser för- och

Fillinge tingshus ägs och förvaltas av museet och det ger utrymme för att testa lite olika material och metoder 25. Detta har man också gjort vid konsolideringen

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse enligt detta

När han gömde mitt skinn så kunde jag inte återvända till min familj i havet

diga agrara framstöten från Egentliga Finland via Bottenviken, nuvarande Vasaområdet och snett över till Lule älvdal, dels den ström som tog sig upp till Tornedalen från

Skogslandet kom emellertid att även utnyttjas av svenska och finska nybyggare som under 1700- och 1800-talen drog upp till inlandet från kusten.. Till

habitants in newer parishes seems to be that there was no old, unequivocal nickname tradition to fall back on. In the final chapter the importance of patterns for