Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Full text

(1)

Modeller för äldre

i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Visningarna i Boxholm gjordes först för en testgrupp på 9 personer, som gick steg 1 och steg 2. Själva introduktionen genomfördes i en datasal i det närbelägna lärcentret, och sedan bjöds deltagarna ner i biblioteket för kaffe- och frågestund. Dessutom bokades bibliotekens datorer så att man kunde stanna kvar efter visningen och fortsätta söka.

Vi upptäckte under nivå 1 att vi varit alltför optimistiska om vad vi skulle hinna. Då många vad mycket ovana vid att hantera mus och skriva på tangentbord tog allt längre tid än planerat.

Gruppen hängde ändå med på ett mycket bra sätt och lärde sig snabbt. Då vi var fyra personer på plats fanns det alltid tre som kunde hjälpa till praktiskt medan den fjärde visade på

storskärm.

Vi valde att korta ner avsnitten och bara beröra vissa saker ytligt. Däremot visade vi vissa länkar och funktioner mera detaljerat för fyra deltagare som valde att stanna kvar längre och söka på egen hand. Vi frågade deltagarna vid det efterföljande kaffet om hur de upplevt introduktionen. Flera svarade att det varit roligt, men någon tyckte att det varit för mycket och för många som pratade. Inbjudan till nivå 2 kom direkt efter genomgången nivå 1, och att så många valde att komma till nivå 2 tyder på att de blev intresserade under nivå 1.

Även under nivå 2 tog saker längre tid än vi planerat, eftersom repetitionen tog nästan lika lång tid som första genomgången. Man hade hunnit glömma en del av det man gjort, men tog igen det ganska snabbt. Utvärderingen efteråt blev att man måste öva för att komma ihåg och verkligen förstå hur man kan använda länkarna. Deltagarna uttryckte sig som att det var roligt att kunna något om detta, att inte alltid vara oförstående när andra pratar om det och att de nu kunde visa något de hade hittat för andra i sin familj.

Samma deltagare som vid nivå 1 tyckte att det varit för mycket, men ingen annan hakade på detta. Det verkade som att deltagarna generellt tyckte att man måste hinna visa en del olika saker för att man ska lära sig något och bli inspirerad att fortsätta. Ett par män hade blivit förvånade över att de lyckats använda mus och tangentbord trots att händerna kändes osmidiga och en kvinna var mycket nöjd med att hon nu kunde använda datorn hemma och inte längre tänkte bli bortmotad för att hon ”kanske kunde förstöra något”.

Senare gjordes ytterligare sex introduktioner, två vardera på nivå 1, 2 och 3. Fyra personer kom första gången, men dessa kände sig så osäkra att de ville gå om steg 1 när andra tillfället gavs, som då hade 10 deltagare. Vi ville ha ett par veckor mellan stegen, eftersom en del personer tänkte gå flera av stegen, och de skulle hinna öva själva (gärna på bibliotekets datorer med personalens hjälp) mellan gångerna. Steg 2 hade 9-10 deltagare vid vardera tillfället. De flesta från steg 1 ville fortsätta, det verkade mest vara yttre hinder, som ex.

sjukhusbesök, som hindrade några. Ett par av dessa kom dock åter under steg 3. Några nya anslöt på steg 2.

I vår planering trodde vi att det skulle räcka med en introduktion på steg 3, men det visade sig att majoriteten ville fortsätta med steg 3, och ytterligare några (bl.a. ett par från vårens

testgrupp) anslöt sig på den nivån, så vi lade till ytterligare ett datum. Båda tillfällena hade 9 deltagare.

(2)

Jämfört med vårens testgrupp var deltagarna mera osäkra och behövde längre tid för att utföra olika kommandon. Vår planering över vad vi skulle hinna de olika gångerna höll inte, utan vi fick reducera programmet och bara visa vissa länkar utan att öva på dem. Vi fick också ägna större tid åt repetition vid steg 2 och 3 än vad vi hade planerat. Några övade mellan gångerna men andra gjorde inte det och hade därför glömt bort en del om hur man gjorde olika moment.

Vid alla tillfällen var vi flera personer som hjälpte till, minst två och ibland tre medhjälpare förutom den som för tillfället talade och visade på storskärm. (Vi var flera som turades om att prata om olika saker.) Vi var noga med att alla skulle hinna med och fokuserade på att hjälpa dem som hade det svårast med mus och tangentbord. Vi delade upp det lilla rummet emellan oss och hade uppsikt över ca tre personer var.

Det låter mycket med fyra personer på plats för 9-10 deltagare, och det kändes trångt och ibland lätt kaotiskt, men för deltagarna var det nog nödvändigt med så mycket konkret hjälp.

Många deltagare hade knappt hållit i en mus förut och hade svårt att hitta bokstäverna på tangentbordet. Man kunde få stå och peka på var de olika bokstäverna finns, och man fick påpeka att det måste vara punkt före se i webbadresser.

Ibland kände förstås personalen frustration för att allt gick så långsamt, men om man ser tillbaka så lärde sig faktiskt deltagarna mycket. Många är fortfarande ”nybörjare” men det är ändå stor skillnad på hur de hanterar Internet jämfört med i början. Man fick peppa deras självförtroende, för många tyckte att de inte kunde något, men samtidigt märkes det att de tyckte det var roligt att lära sig nya saker.

Det bästa tänkbara berömmet kom från en man: ”Jag gick en datakurs men där lärde jag mig ingenting. Kursledaren bara knappade snabbt och så skulle vi själva knappa. Här lärde jag mig mycket mer.”

Vi frågade litet om hur de hade tyckt att det var, men eftersom grupperna var olika gång från gång och alla inte hann fika efteråt så blev det inte så systematiskt. I stället skickade vi ut en enkät (se denna sist i detta dokument) till 21 personer, men det fanns fem par (16 brev har alltså skickats) och paren har kanske nöjt sig med att fylla in en enkät per par. 14 svar har lämnats in. Några tyckte att det var svårt att hinna med, men generellt har man tyckt att det var ganska lätt. Personalen visade på ett sätt så att man förstod, här blev det toppbetyg från alla! Att komma ihåg vad som lärdes ut var däremot svårare. Sammanfattningen av kursen blev också högsta betyg från nästan alla (och höga betyg även från resten) och man

rekommenderar den gärna till andra.

Samtidigt som enkäten, vilket var ca tre veckor efter sista träffen, skickade vi med en sammanfattning av vad vi gått igenom, med detaljerade anvisningar om hur vi gjorde (se denna efter modellerna). Under introduktionerna delade vi inte ut några papper, något vi efteråt kom på att vi kanske skulle ha gjort (ett svar bekräftade detta), men kompenserade det med detta utskick som ju kan fungera som en repetition. Vi uppmanade naturligtvis också dem att boka dator i biblioteket och fråga om de glömt hur man gjorde något.

Åtskilliga av kursdeltagarna har sedan kommit till biblioteket för att söka vidare i, oftast klarar de sig själva men frågar ibland om hjälp. Många har också skaffat sig egna Internet- anslutningar via bredband. Det händer ibland att man ringer biblioteket och frågar något om Internet.

(3)

Information om andra kurser från studieförbund, som en påbyggnad på bibliotekets introduktion, gjordes vid steg 3-träffarna.

Sammanfattningsvis är vår upplevelse att det går att ha Internet-introduktioner i grupp för pensionärer, men att man behöver ha assisterande personal för att hjälpa individerna. Man måste dessutom vara generös med att erbjuda fortsatt individuell hjälp i biblioteket.

Personalmässigt kan man kanske tycka att detta blir lika tidsödande som om man har personlig vägledning för två personer i taget, men för den här gruppen tror vi ändå att gruppdynamiken kan vara positiv. Man har lätt för att tycka att man inget kan, och just detta kan blockera för att efterfråga individuell hjälp, det känns litet pinsamt. I en grupp med andra i samma situation kan man skämta om sina svagheter.

Boxholms bibliotek tänker fortsätta med introduktioner för pensionärer, men fokusera på att handleda ett par personer i taget på sina egna datorer. Lärcentrum byter lokal, vilket innebär ett större avstånd än nu, och det tar mycket personaltid att ha regelrätta kurser. Själva innehållet, att introducera kommuninvånare i Internetanvändning, ser man som en självklar utveckling av biblioteksservicen och en viktig goodwill-insats i lokalsamhället, så detta tänker man fortsätta med.

Modeller som användes i Boxholm och som fungerar Nivå 1 för pensionärer

Här finns länkarna vi använde http://biblioteket.boxholm.se/praktiska.htm

1: Praktiskt om webbläsarens knappar

Adressfältet (exakt adress, kan gissa www.namnet.se) (klicka, blåa, skriv över) Exempel: kommunnamn

Bakåt-knapp (behöver INTE gå tillbaka för att skriva ny adress eller göra ny sökning) och stänga med Kryss

Ändra startsidan Gå till Hem

Rullisten eller pil neråt

2: Litet om Internet

Internet – allt finns inte gratis – en del är databaser som kostar

Säkerhet – svara inte ja på frågor du inte vet, kan vara dyra betalsidor, kryssa bort Källkritik – vem har gjort sidan?

3: Praktiska länkar

Hembygd – Kulturarv Östergötland, om Boxholm Hem & Hobby – Arlas matsida

Resor – Östgötatrafiken (snabb visning, inte egen knappning) Biblioteket (låna om, katalog, snabb visning, inte egen knappning)

4: Söka i Google

Ett ord, två ord (Menorca + temperatur)

Nivå 2 för pensionärer

(4)

1. Repetition av knappar mm i webbläsaren Favoriter, ändra textstorlek, stoppknappen

2: Släktforskning (på mycket översiktligt sätt, visade lokal sida med många länkar) 3: Resor ex. resplus och internationella resor

4: Litet mer om sökning i Google

Kort repetition om sökning, kryssa i sidor på svenska, exakta ord inom citattecken (ex.

”Herman Lindqvist”, stavningshjälpen (stavade Lindkvist), sök bilder (ex Iris – både öga och blomma)

Nivå 3 för pensionärer

1. Repetition av knappar mm i webbläsaren (snabbare än gång 1 och 2) Ta bort bildvisning (om man har modem)

2. Några länkar ytterligare, bl.a. Östgötaguiden (valde naturlänkar)

4: Litet mer om sökning i Google

Exakta fraser, flera ord än två, ental o flertal (avancerade sökformuläret), citattecken, se vad som är reklam

5: Att söka och beställa en bok i katalogen, ämnesord för att hitta fler böcker

Sammanfattningen

Denna skickades ut, kan vara bra att ha som underlag för att dela ut:

Webbläsarens knappar m.m.

Adressfältet (skriv exakt adress, kan gissa www.namnet.se) (klicka, blåa, skriv över) Kommuner alltid enligt principen www.boxholm.se

Bakåt-knapp och Kryss i höger hörn (för att stänga fönstret)

Stäng alltid i krysset uppe till höger i rutan när det kommer konstiga små rutor.

Stopp – rött kryss nära lilla huset (när sökningen tar för lång tid)

Hem – lilla huset. Ändra startsidan: Verktyg, Internet-alternativ, knappen Aktuell och OK Pilen i rullisten på höger sida eller pil neråt (för att rulla på sidan)

Större text: Visa, Textstorlek, Större (Mellan är samma som sidans textstorlek)

Lägg in Favoritadresser: Favoriter, Lägg till, OK Gå till en favorit: Favoriter, klicka på namnet

Praktiska länkar (se länk på bibliotekets förstasida) Vi tittade till exempel på hembygdssidor och resor.

Söka i Google (se länk på första sidan)

(5)

Vi sökte på: Ett ord (ex. Menorca) och Två ord (ex. Menorca temperatur) Ord inom citattecken (ex. ”Herman Lindqvist”)

Pricka i Sidor på svenska Kan också söka Bilder Sponsrade länkar = reklam

Söka i bibliotekets katalog (se länk på första sidan)

När man har sökt på ett ord och hittat en bra bok, så kan man trycka på ordet som står vid Ämne och få andra böcker om samma sak.

Längst ner ser man om boken finns inne (Tillgänglig på hylla) eller är utlånad.

Man kan ställa sig i kö för boken (Beställa) genom att skriva in sitt lånekortsnummer

Enkäten

1. (Frågan om vilka steg man var med på)

2. Var det svårt eller lätt att hinna med i det som skulle göras (klicka och skriva)?

(Sätt en ring runt siffran du tycker stämmer. 1 är mycket svårt och 7 är mycket lätt.) (Mycket svårt) 1 2 3 4 5 6 7 (Mycket lätt)

3. Var det svårt eller lätt att komma ihåg vad som lärdes ut?

(Mycket svårt) 1 2 3 4 5 6 7 (Mycket lätt) 4. Lärde du dig nya saker?

(Inget nytt) 1 2 3 4 5 6 7 (Mycket nytt)

5. Visade bibliotekets personal på ett sådant sätt så att du förstod?

(Mycket svårt att förstå) 1 2 3 4 5 6 7 (Mycket lätt att förstå) 6. Om du sammanfattar, vad tyckte du allmänt om visningarna?

(Mycket dåligt) 1 2 3 4 5 6 7 (Mycket bra)

7. Skulle du rekommendera någon annan att gå på bibliotekets visningar?

(Mycket gärna) 1 2 3 4 5 6 7 (Inte alls)

Här finns det plats att skriva egna synpunkter (fortsätt gärna på baksidan):

21 dec 2005 Mona Quick Projektledare info@spiralum.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :