• No results found

Styrgruppen för det sociala området

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Styrgruppen för det sociala området"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrgruppen för det sociala området

Tid: tisdag 8 april kl. 13:00

Plats: Svenska Mässan, Göteborg (lokal: R4)

Styrgruppens möte är förlagt till Svenska Mässan eftersom ”Mötesplats äldreomsorg 2008” äger rum där 7-9 april. Som ledamot i styrgruppen har du också möjlighet att delta på Mötesplatsen, anmäl då detta i förväg till Karin Westberg, tel 031-335 53 88

karin.westberg@grkom.se .

Programmet för Mötesplatsen finner du på www.grkom.se/motesplatsaldreomsorg För att komma till lokal R4; gå in vid stora mässentrén som vetter mot Korsvägen, ta rulltrappan en våning upp. Där finns en reception där man kan få vägledning.

På dagordningen: 1. Justering

2. Ansökan om länsstyrelsemedel för implementering av BBIC (bilaga 1) Beslut 3. Regionalt samarbete våld i nära relationer, resultat av remissomgången (bilaga 2)

Beslut

4. Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler. Föredragning: Roland Jenssen, Färdtjänstförvaltningen, Göteborg (bilaga 3) Beslut

5. Information från FoU i Väst

-Ansökan till Hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd (Bilaga 4)

-Idéskiss för ansökan till Statens Institutionsstyrelse angående institutionsvård – hemmaplanslösningar (bilaga 5)

6. Yrkande om att kartlägga hur medlemskommunerna arbetar med att stödja och vidareutveckla volontärverksamhet/frivilligarbete inom kommunerna (bilaga 6) Beslut

7. Personal- och kompetensförsörjning i perspektivet fram till år 2020 inom GR-kommunernas vård och omsorg Info

(2)

9. Ändrad mötestid för styrgruppen, förslag flytta internatmötet från 8-9 september till 15-16 september, plats Thorskogs Slott

10. Övriga frågor

Madeleine Dahlgren Lars-Göran Jansson Ordf.

References

Related documents

Till stöd för att driva frågor och skapa ett erfarenhetsutbyte har GR olika nätverk på tjänstemannanivå.. FoU i Väst bidrar med kunskap inom de frågeområden och projekt som

Andra dagen kommer huvudtemat att vara ”Socialt uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”:. -Socialt hållbar utveckling – vad

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd. En ansökan är insänd

Styrgruppen beslutar att GR får i uppdrag att sammanställa och skicka ut ett kostnadsförslag för varje kommun och motivet till varför inte Mölndal vill vara med.. Det är viktigt

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Jan-Åke Simonsson, samordnare för beställarnämnderna, är positiv till ett möte mellan de fem beställarnämnderna och styrgruppen.

- för att möjliggöra även för mindre anbudsgivare att delta i upphandlingen bör det vara möjligt att även lämna anbud på delar av hjälpmedelsförsörjningen för Västra

Styrgruppens ledamöter inbjuds före mötet 6 november till gemensam mingellunch tillsammans med konferensdeltagarna.. Styrgruppens verksamhetsinriktning 2009 strategi