• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 1 2018.pdf Pdf, 1.9 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 1 2018.pdf Pdf, 1.9 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OMSORG Individens behov sätts i centrum. Sid 5

SERVICE Här finns dina kommunala väg ledare. Sid 10

VISION

Nykvarnbornas åsikter har samlats.

Sid 11

KULTUR Många tips under vintern och våren. Sid 16

1

Foto: Pontus Orre

Vi som vakar över Nykvarn

PATRULLERNA SOM ÄR NATTENS ÖGON FUNGERAR OCKSÅ FÖREBYGGANDE. SID 6–7

SÄKRARE VATTEN I KRANARNA SID 4

LYCKAD NYSTART FÖR BIO SID 13

GRUPPEN

SOM GÅR IN

VID KRISER SID 8

(2)

ÖPPETTIDER

KUNDCENTER/BIBLIOTEKET Måndag ...08.00–19.00 Tisdag ...08.00–17.00 Onsdag ...08.00–17.00 Torsdag ...08.00–19.00 Fredag ...08.00–17.00 Lördag ...11.00–14.00 Söndag ... Stängt Resandecentrum öppnar

kl. 06.00 på vardagar.

AVVIKANDE ÖPPETTIDER?

Se www.nykvarn.se

n

TUTAN 1/2018:

Skola och näringsliv toppar i vår kommun

n

Så har vi gått in i ett nytt år, dagarna blir allt ljusare och längre och du får läsa årets första nummer av Tutan.

Stolta kan vi berätta om att vår snabbt växande kommun ligger i länstopp både vad gäller förskola och skola, liksom tillväxt i näringslivet.

Skolan placerar sig dessutom, i jämförelse med resten av Sverige, på femte plats av alla. Sedan 2014 har vi faktiskt stadigt hört hemma i skolvärldens tio-i-topp.

Att vi bor och verkar i en attraktiv kommun har vi känt länge, och det beror förstås inte minst på vårt dynamiska närings- liv. Nu har våra driftiga före tagare med sina duktiga medarbetare för tredje gången på fyra år gett Nykvarns kommun utmärkelsen Bästa tillväxt av kreditupplysningsföretaget Syna.

Vatten i kranarna betraktar vi alla som en självklarhet. För att göra vatten- tillgången än säkrare till det växande

antalet Nykvarnsbor ska vi nu bygga en större vattenreservoar. Den nu - varande reservoaren i Gammeltorp skulle tömmas på bara några timmar om matningen från Södertälje av någon anledning skulle störas eller upphöra.

Därför satsar vi på Kantarellen, en ny reservoar för 3 000 kubik-

meter vatten som klarar upp till två dagars förbrukning.

Det är vi som jobbar inom kommunförvaltningen, och som är anställda av alla er Nykvarnsbor, som ska se till att vardagen flyter på alla veckans dagar och alla års - tider. Till hjälp för detta finns våra kommunvägledare för att kunna svara på dina frågor – och i de fall de inte kan ge svar direkt, lotsas du till tjänstemän som vet besked. Vänd dig till kund center- disken i kommunhuset eller ta kontakt med oss via telefon, e-post eller Face- book. God fortsättning på året 2018.

Ola Edström, kommundirektör ola.edstrom@nykvarn.se

Säkrare vatten i kranarna ... 4

Införande av IBIC ... 5

Nykvarns nattögon ... 6

Krishantering i Nykvarn ... 8

Hitta rätt med våra kommunvägledare .... 10

Vision Nykvarn 2035 ... 11

Läge för ett Leader-projekt? ... 12

Biodags i Nykvarn ... 13

Finskt förvaltningsområde ... 14

Vem blir årets företagare 2018 ... 15

Traineeprogram för blivande socionomer ... 15

Kultur i Nykvarn ... 16

Folkets park fyller 100 år!

I år firar Folkets park i Nykvarn 100 år.

Det kommer att uppmärksammas på flera olika sätt. Håll utkik på hemsidan under våren för att se vad som händer.

På gång?

På www.nykvarn.se finns vår evene- mangskalender som ger dig full koll på vad som händer i kommunen.

Synpunkter?

Har du synpunkter på kommunens service och tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina tankar, idéer, beröm och klagomål ger oss en chans att utveckla vår verksamhet. Se www.nykvarn.se.

Följ oss, fråga oss och ta del av aktuell information. Nykvarns kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Sök på Nykvarns kommun.

Det var slutsålt innan filmen visades, vilket känns roligt för det visar att Nykvarnsborna uppskattar att vi visar filmer”

Mathias Lindvall. Läs mer på sid 13

Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå.

Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se. ANSVARIG UTGIVARE Ola Edström, ola.edstrom@nykvarn.se REDAKTÖR Gunilla Thorsén, gunilla.thorsen@nykvarn.se SKRIBENTER Håkan Svensson, hakan@ryter.se GRAFISK PRODUKTION Ryter kommunikationsbyrå AB. TRYCK Åtta.45. Tutan klimatkompenserar för tryckningen DISTRIBUTION PostNord. NÄSTA NUMMER Juni 2018. NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn, tfn: 08-555 010 00, www.nykvarn.se

(3)

n

I KORTHET

GÅR DU OCH DIN PARTNER I GIFTASTANKAR?

n Ni vet väl att man kan gifta sig borgligt i kommunhuset, hemma eller på en annan plats. Det enda som behövs är att ni ansökt om hindersprövning hos Skatteverket och bokar tid för vigseln hos kommunen. För de som är folkbokförda i Nykvarn är det gratis.

Sedan i somras finns två nya borgliga vigselförrättare i Nykvarn – Sylvia Krenn och Liselotte Palmborg, som båda arbetar i kommunhuset. Den tredje vigselförrättaren är Ingela Evegård som vigt par i flera års tid.

Att gifta sig borgligt är en relativt kort process där förrättaren läser upp vad en

vigsel innebär rent juridiskt. Inför en vigsel tar Sylvia, Liselotte eller Ingela kontakt med paren för att höra om och i så fall vilka önskemål de har kring vigseln.

– Man får ha önskemål hur ceremonin i övrigt går till. Om någon vill sjunga en sång eller läsa en dikt så går det bra. Likaså får man vara klädd hur man vill, säger Sylvia Krenn och betonar att alla är välkomna att gifta sig borgligt.

Om du vill veta mer om borglig vigsel går du in på vår hemsida www.nykvarn.se eller kontaktar kundcenter.

BÄSTA SKOLKOMMUNEN I LÄNET

n Nykvarn fortsätter att vara bästa skol- kommunen i Stockholms län, och på plats fem i riket, enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning Öppna jämförelser grund- skola som presenterades i december förra året.

– Skolan upplevs som viktig av kommu nens invånare och vi har positiva och engagerade elever och vårdnadshavare, säger Inger Fransson, utbildningschef i Nykvarns kommun.

Syftet med Öppna jämförelser är att ge skolor och huvudmän ett underlag som

stimulerar lokalt utvecklingsarbete.

– Det känns jättebra att Nykvarn åter- igen har placerat sig i topp fem i Sverige i Öppna jämförelser grundskola 2017.

Från att 2011 ha varit på plats 42 och sedan klättrat för att från 2014 vara tio-i-topp så visar det att vi har en bra och stabil skola och förskola i Nykvarn med duktiga medarbetare och engagerade elever, säger Thomas Wiberg (NP),

utbildningsnämndens ordförande.

Årets almanacka

n Du har väl inte missat årets alma- nacka som Nykvarns kommun delat ut?

I den hittar du matnyttig information om renhållning, hur du sorterar dina sopor, miljötips och mycket annat. Om du inte fått almanackan, hör av dig till kund- center så skickar vi en till dig.

ALL DIGITAL WEEK

n Vill du veta mer om digitala tjänster – vilka som finns och hur man använder dem? Håll ögonen öppna efter All digital week, en kampanj som uppmärksam- mas i hela Europa. I slutet av mars, den 19–25, anordnas olika aktiviteter i biblio- teket – alla med digital koppling. Bland annat visar vi de e-tjänster som finns dels på bibliotekets hemsida men även på kommunens hemsida.

Via e-tjänster kan du göra fel anmäl- n i ngar, låna e-böcker eller lämna in medborgarförslag.

Bäst tillväxt för näringslivet i Nykvarn

n Återigen har näringslivet i Nykvarn den bästa tillväxten i Stockholms län.

För tredje gången på bara fyra år har kommunen fått utmärkelsen Bästa tillväxt, ett pris som kreditupplysningsföretaget Syna delar ut.

– Det känns fantastiskt roligt att vinna priset. För tio år sedan låg vi i botten, men nu får vi priset för tredje gången inom loppet av fyra år, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarn.

– Uppenbarligen har vi driftiga före- tagare i kommunen som både lyckas växa och anställa fler, och det med bibehållen lönsamhet. Och det hör inte till vanligheterna, säger David Schubert.

Liselotte Palmborg (t v), Ingela Evegård och Sylvia Krenn är borgliga vigselförrättare i Nykvarn.

(4)

Kantarellen ger säkrare vatten i kranarna

n INFRASTRUKTUR.

En 35 meter hög jättekantarell.

Precis som andra och mer lätt hanterliga svampar, innehåller den dessutom mest vatten. Det är Nykvarns nya planerade vatten reservoar, som ska stå klar 2019.

n

Nykvarn växer och allt fler Nykvarns- bor och företag vill förstås alltid ha vatten i ledningarna.

– Vi är redan ganska sårbara och har länge behövt en säkrare vatten försörjning, förklarar Dan Godman, kommunens VA-ansvarige.

Nykvarns vatten kommer i ledningar från Södertälje. Skulle vatten tillförseln störas kan nuvarande reservoar i Gammeltorp tömmas snabbt.

– Sannolikt skulle vattnet vara slut på mindre än fem timmar. Den nya tilltänka

reservoaren ger 3 000 kubikmeter vatten i reserv, vilket ska kunna räcka i upp till två dagar, säger Dan Godman.

Det är många år sedan man började fundera över en större vattenreservoar i Nykvarn. Hösten 2016 anslog kommun- fullmäktige 41,8 miljoner kronor till ända- målet men det visade sig dessvärre att inget anbud låg inom den ramen. Snarare var det nästan dubbla priset.

Efter en ny upphandling och i sam - verkan med vinnande byggföretag, Peab

An läggning AB, ska man nu gemensamt och med tillgång till företagets möjligheter hålla nere priset.

– Ett traditionellt anbudsförfarande kan innebära högre kostnader. Entreprenörerna måste gardera sig och ta höjd för risker.

Nu kan vi tillsammans rita, konstruera och väga funktionen mot behov och nytta. Vi får del av byggfirmans tekniska kunnande och inköpskanaler.

– Hela denna första konstruktionsfas kommer att vara klar nu i februari och då ska vi förhoppningsvis ha en konstruktion och ett riktpris båda parter kan tro på.

Byggtiden blir sedan ungefär ett år, berättar Dan Godman.

Redan tidigare har man fastnat för en reservoar med formen av en kantarell.

Den ska ”växa upp” på tomten där filter- huset tidigare låg, vid Södertäljevägen.

– Platsen är gynnsam med tanke på närheten till befintligt vattenlednings- nät och pumpstation och vår 35 meter höga ”kantarell” ska kunna kommunicera med vattennivåer i Södertälje, säger Dan Godman. n

Nykvarn får i dag sitt vatten från Södertälje, men i Nykvarn/Söder- tälje saknas reservvattenmöjlig heter.

För vattenförsörjningen i Nykvarn krävs en större reservoar om leveranserna från Södertälje skulle störas. Byggplaneringen pågår just nu och i bästa fall kan bygget starta i februari och vara klart om ett år. Kostnaden är beräk- nad till 41,8 miljoner kronor.

Ett nytt landmärke i Nykvarn blir Kantarellen, vårt nya vattentorn som ska vara klart nästa år.

(5)

n

OMSORG

Malin Blomkvist och Åsa Cheadle Nyström lär sina kollegor om Individens behov i centrum.

Massor av gratis läsning

n Visste du att du via biblioteket har tillgång till ett hundratal tidskrifter och tidningar? Dessutom runt 750 barnböcker, men också korsord.

Det enda som behövs för att komma igång är en surftelefon eller surf- platta, appen Ztory och ett läskonto.

Sedan ett år har Nykvarnsborna fri tillgång till ett stort och brett utbud av digitala publikationer via det trådlösa nätverket i biblioteket, kundcenter och i resandecentrum.

– Ztory är också perfekt för våra cirka 4 000 pendlare som kliver på och av tåget varje dag. Den som vill ta med sig läsning laddar bara ned den aktuella tidskriften eller boken i surfplattan eller telefonen, säger Louise Parnefjord, biblioteksstrateg.

En nyhet är att besökare nu kan låna en surfplatta under besöket på biblioteket. Lånet gäller i två timmar och bara i bibliotekets lokaler, du kan alltså inte låna med dig surfplattan hem.

– Om man vill ha hjälp med att registrera ett läskonto så säger man bara till någon av oss som jobbar här, vi hjälper gärna till, säger Louise Parnefjord och tillägger:

– Ztory fungerar på Iphone och Androidenheter, dock inte på Windowstelefoner. Sedan går det givetvis också att läsa i datorn.

Gör så här:

1. Ladda ner appen Ztory till din mobil eller surfplatta.

2. Anslut till Nykvarns kommuns trådlösa nätverk. Inloggnings- uppgifter finns i kommunens kundcenter och i resandecentrum.

3. Skapa ditt personliga läskonto på ztory.com/nykvarnsbibliotek och öppna appen Ztory.

4. Nu kan du fritt läsa och ladda ner tidningar. n

BRUKARNA I FOKUS

Utbildning ska ge bättre anpassat stöd

Genom att införa Individens behov i centrum, IBIC, ska brukare få mer an ­ passat stöd och kommunens handläggare och utförare tydligare riktlinjer.

n

Under vintern och våren ska bland annat socialtjänst, personal inom hemtjänst, särskilt boende samt handläggare på Myndighet SoL och LSS utbildas i IBIC.

Malin Blomkvist och Åsa Cheadle Nyström är processledare för IBIC och de ska utbilda sina kollegor på arbetsplatsträffarna.

– Vi ska lyfta vikten av dokumenta- tion, delaktighet för brukarna med mera.

För medarbetarna blir detta även ett sätt att fräscha upp sina kunskaper, säger Åsa Cheadle Nyström, processledare för IBIC och kvalitetssäkringssamordnare.

Genom IBIC ska handläggare och ut - förare jobba på samma sätt. Det ska bli tydligare för kommunens utförare hur de ska göra insatsen när den bryts ner i tydligare mål. Även uppföljningen ska bli tydligare.

– Ett mål kan vara att komma ut på promenad eller laga mat själv. Hur ska utförare göra det? Behövs det hjälpmedel,

jobba med motivation eller något annat?

berättar Malin Blomkvist.

– Det är jättekul att få jobba med dessa frågor. Vi är så taggade, säger Malin och får medhåll av Åsa.

– Det är spännande och roligt att få åka ut och träffa medarbetare. Det här arbetet kommer att förbättra kvaliteten på alla våra enheter, säger Åsa.

Målet med Individens behov i centrum, IBIC, är att den enskilde ska ges möjlig- het till likvärdig handläggning och doku- mentation, ökad rättssäkerhet med insyn och inflytande, få stöd och hjälp utifrån sina behov, bli delaktig i utredning och ut förande, få kontinuerliga uppföljningar samt värdering av resultat.

Alla utredningar kommer att genom- syras av att utreda individens behov istället för att matcha behovet med vilka insatser förvaltningen har att erbjuda.

Förändringsarbetet kommer också att innebära en systematisering av upp - följningar och en tydlighet vid utförande av genomförandeplaner. n

(6)

VÄKTARE PÅ PLATS

Nokas Security AB är en säkerhets­

koncern med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark.

Företaget fick den 1 september förra året efter upphandling ta över den ronde rande bevakningen av fastighe- terna i centrala Nykvarns kommun.

Nattetid åker en väktarbil runt till de platser som kommunen beställt för att kolla att allt står rätt till. Utöver detta händer det också att väktarna får rycka ut akut för att assistera exempel- vis räddnings tjänsten vid bränder.

– Ta gärna en promenad i centrum kvällstid. Det minskar risken för skadegörelse och inbrott, säger gruppledaren Mats Torpfält vid vaktföretaget Nokas.

Foto: Pontus Orre

(7)

n

I Nykvarn finns tre anställda väktare på heltid. Arbetet styrs av gruppledaren Mats Torpfält vid företagets platskontor.

– Vi utgår i den ronderande tillsynen nattetid från en lista över kommunens fastigheter där man noterat de platser som är mest utsatta för skadegörelse och som därför ska vara prioriterade, förklarar Mats.

Varje väktare har genom en app i sin telefon instruktioner där Nykvarns kommun specificerat var man vill ha tillsyn.

– Det är slumpvis utvalda mål för varje rond, fortsätter Mats Torpfält.

– Väktaren kollar att dörrar och fönster är stängda och låsta. Vi gör även en yttre kontroll av hela den aktuella fastigheten för att upptäcka eventuell skadegörelse.

– Det är förstås viktigt att se efter om det ligger brännbart material i när - heten, som skulle behöva städas bort för att minska brandrisken. Väktaren skriver en rapport som elektroniskt skickas till kommunen omedelbart.

Mycket tid läggs på det förebyggande arbetet också i övrigt.

– Det är en väsentlig skillnad jämfört med ordningsvakter. Som väktare jobbar vi även förebyggande, och är samtidigt polisens ögon på plats. Vi kan även assis- tera räddningstjänsten genom att snabbt vara på plats och vid behov hjälpa till med upplåsningar så att brandmännen kan komma in i olika byggnader.

I dag fokuserar Nokas mycket på sitt arbetsmiljöarbete och väktarnas trygghet.

Exempelvis kan företaget få en bild av var väktaren befinner sig om denne påkallar detta genom att aktivera sitt överfalls- larm. Exakt position visas då på företagets larmcentral.

– Det har kommit till i förhandling med väktar- nas fackliga organisation Transportarbetarförbundet, bland annat av arbetsmiljö-

skäl. Det är både en säkerhetsfråga för personal en och ett hjälpmedel att leda och fördela arbetet, säger Mats.

Det förebyggande arbetet omfattar också bland mycket annat att förklara för ungdomar vilka risker som är förenade

med att vistas på tak till byggnader som skolor eller andra större byggnader vilka ofta står tomma under kvälls- och nattetid.

– Det har hänt att vi fått larm om att personer uppehållit sig på taken och då gäller det att närma sig platsen med stor försiktighet. Våra väktare har instruktioner att inte på något vis skrämma ungdomar som tagit sig upp på taken eftersom risken då finns att de faller ned.

– Istället ska vi lugnt och sakligt förklara vad som gäller och i förekom- mande fall hjälpa till att få ned dem på säker mark igen. I sådana lägen har vi inget syfte att fånga, gripa och lagföra, förklarar Mats.

– Vi har förstått att det som ligger bakom detta är modeflugan parkour,

där ungdomar tränar genom att förflytta sig så fort som möjligt

förbi de olika hinder man kan finna främst i stadsmiljö. I

och för sig en vällovlig idé till omväxlande och mång- sidig träning, men det är mindre välbetänkt att hålla till på hustaken.

Mats hälsar också till Nykvarns föräldrar:

– Varför inte ta en promenad eller en tur med hunden på kvällen. Ju fler människor som rör sig ute på kvällstid, desto bättre är det. Det kan bidra till att minska risken för såväl skadegörelse som inbrott.

– Ta gärna en sväng runt skolan i din när - het, eller promenera i tätorten, säger han. n

Nykvarns nattögon BEVAKNING OCH FÖREBYGGANDE ARBETE

n

TRYGGHET

Bevakningen av Nykvarns kommuns fastigheter sköts från och med hösten 2017 av företaget Nokas Security AB. Verksamheten i Nykvarn

omfattar rondering, akuta utryckningar och förebyggande arbete.

Nokas väktare patrullerar olika rundor varje natt. Dessutom kan det bli utryckning på personlarm eller för att hjälpa räddnings- tjänsten vid bränder.

”… det som ligger bakom detta är

mode flugan parkour…”

Foto: Pontus Orre

(8)

n POSOM i Nykvarn arbetar med kris- hantering med huvuduppgifter att klara akut krisstöd och krisbearbetning. Skulle en större olycka eller katastrof av något slag hända i Nykvarns kommun, då är det dags att kalla in hjälp med krishantering via POSOM-gruppen – en förkortning för Psykiskt och socialt omhändertagande.

– Kortast kan det beskrivas som situationer vid olyckor eller andra händel- ser där många människor kan vara drab- bade eller där händelsen har stor påverkan, förklarar ordföranden i kommunens POSOM-styrgrupp, vård- och omsorgs- chefen Mahria Persson Lövkvist.

Krishantering innebär att bearbeta psykiska efterreaktioner hos enskilda och grupper efter att man drabbats av en svår händelse. Arbetet kan ske genom krisstöds- eller sorgesamtal.

Det finns dels en styrgrupp, dels en resursgrupp för insatser inom ramen för POSOM-verksamheten.

Verksamheten är ganska ny för Nykvarns del, men intresset bland organisationer och allmänheten i övrigt för att vara med är stort. Några veckor före jul genom fördes en grupputbildning om vad POSOM är, och vad en krislednings- grupp ska göra. Utbildningen samlade 34 personer.

Fram tills för ett år sedan fanns ingen egen POSOM-grupp i Nykvarn. Den verk- samheten var kvar i Södertälje som en kvarleva från tiden när Nykvarn ingick i Södertälje kommun.

– Men detta ska ju vara en lokal kris- hanteringsgrupp, så Nykvarns kommuns säkerhetschef Annmarie Klaric och jag kom fram till att detta inte duger. Vi kan ju inte ha vår lokala verksamhet i en annan kommun, säger Mahria.

Nu har man en styr- och en resursgrupp.

– Ett av mina uppdrag som ordförande i styrgruppen är att bedöma när resurs- gruppen behöver kallas in.

– Styrgruppen svarar för det över- gripande och för planeringen, medan det i resursgruppen finns deltagare från Röda Korset, Frivilligcentralen, Svenska kyrkan och pensionärsorganisationerna för att nämna några.

– Här har vi med andra ord ”den vänliga människan, öppna handen och lokalerna”, som utför det praktiska arbetet i ett krisläge.

– Dessutom kan styrgruppen vid behov också ta beslut om att öppna en skola för att

Många vill arbeta med krishantering i Nykvarn

NU FINNS STYR­ OCH RESURSGRUPP

Vid olycka eller katastrof uppstår inte bara fysiska skador. Även själen kan drabbas minst lika hårt, såväl hos anhöriga som hos andra inblandade.

Därför finns gruppen för Psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM.

”Det känns extra roligt att få arbeta i en kommun där engage­

manget från allmän­

heten är så stort”

Vård- och omsorgschefen Mahria Persson Lövkvist är ordförande i Nykvarns POSOM-styrgrupp.

Här är en del av Nykvarns POSOM-organisation samlad: fr v Inger Fransson, Ulrica Hansson, Evelina Cortes, Patrik Ingemansson, Kim Ekman, Torsten Kjell, Mahria P Lövkvist, Gunilla Ramstedt, Annemari Klaric.

Foto: Pontus Orre

Foto: Pontus Orre

(9)

n

IT-SÄKERHET

kunna ta emot och bistå drabbade människor, eller kanske kalla in fler att hjälpa till utöver resursgruppen. Det kan vara socialsekreterare, sjuksköterskor eller andra kompetenser som kan behövas i det akuta läget.

Mahria Persson Lövkvist understryker dock att det handlar om psykiskt och socialt omhändertagande, direkt sjukvård av slutenvårdskaraktär sköts av andra aktörer i ett krisläge.

I Nykvarn har man i alla fall uppenbart lätt att engagera människor till arbete inom ramen för POSOM. Mahria berättar:

– Se bara på Frivilligcentralen, som ju är en resurs också för POSOM. Det är en ideell förening som stöds av kommunen, liksom av Röda Korset och pensionärs föreningarna.

– Där finns i dag 150 personer engage- rade och gissa om parkeringen är full när de har sina sammankomster!

Där vill man bygga broar mellan människor och bryta isolering. I arbetet, ett komplement till kommunens insatser,

ställer Nykvarnsborna upp med hjärtans lust och håller även öppet i sin lokal Träffen på Gammeltorpsvägen 3 B.

Verksamheten började som en väntjänst i blygsam skala, och har genom åren utveck- lats till en välkommen resurs där man erbjuder samtalskafé för nyanlända, träffar för anhörigstödjare och deltagande i sång- kör bland mycket annat.

– Det känns extra roligt att få arbeta i en kommun där engagemanget från allmän- heten är så stort som här i Nykvarn. Detta har vi haft stor glädje av när vi nu organise- rat POSOM-verksamheten, säger Mahria. n

NY LAG SKA

SKYDDA UPPGIFTER

n Den 25 maj i år får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning. Lagen, eller förordning- en som det egentligen är, kallas för dataskyddsförordningen eller GDPR (General data protection regula- tion). Den kommer att gälla i alla EU:s medlemländer och ersätter de nationella regler som finns idag.

I Sverige har vi i 20 år haft person- uppgiftslagen men den kommer nu att ersättas av GDPR.

Förordningen kommer bland annat att reglera hur företag och myndig- heter får behandla personuppgifter.

En personuppgift är all slags informa- tion som kan kopplas till en enskild person, till exempel ditt namn, personnummer, kundnummer eller mejladress. Men även bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator kan vara en personuppgift, även om inga namn nämns.

Vem behöver då följa den nya lagen? I princip all slags verksam- het och då oavsett vem som utför behandlingen av personuppgifter.

Lagen gäller alltså för föreningar, myndigheter, organisationer, privat- personer och företag. Men det finns vissa undantag. Som privat- person får du till exempel spara mejladresser och kontaktuppgifter trots att detta egentligen är en behandling av personuppgifter.

Ett av syftena med den nya lagen är att skydda enskilda personers grundläggande friheter och rättig- heter, och särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Som medborg- are har du rätt till ett privatliv och skydd av dina personuppgifter enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Ett annat syfte är att modernisera den dataskydds- lag som finns i dag och anpassa den till det nya digitala samhället.

Håll utkik på www.nykvarn.se under våren – där kan du läsa mer om den nya lagen, hur kommunen arbetar med den och vad den innebär för dig som medborgare och privatperson. n

NÄR AGERAR POSOM?

• En tågolycka i centrum med många chockade och skadade.

• En större brand i en skola eller ett äldreboende.

• Allvarlig bilolycka med många ungdomar.

Det är tre tänkbara situationer där det kan behövas stöd och hjälp av mer kuratorisk karaktär, inte enbart akut sjukvård. Då arrangerar POSOM- organisationen undsättning och kris- hantering. Krisen har fyra faser: chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.

I Nykvarn satsar POSOM, inte minst med frivilliga insatser, på att hjälpa drabbade snabbt och effektivt genom alla faserna.

Här är en del av Nykvarns POSOM-organisation samlad: fr v Inger Fransson, Ulrica Hansson, Evelina Cortes, Patrik Ingemansson, Kim Ekman, Torsten Kjell, Mahria P Lövkvist, Gunilla Ramstedt, Annemari Klaric.

(10)

Nykvarns kommunvägledare som jobbar i kundcenter- disken är de ansikten du först möter vid ditt besök i

kommun huset. Det är också detta team som hjälper dig då du kontaktar kommunen via telefon, e-post eller Facebook.

n

För att förbättra kommunens service och tillgänglighet har Nykvarn etable- rat ett kundcenter där kommunvägledare arbetar med att ge information och svara på frågor om kommunens verksamheter och service. Om kommunvägledarna inte kan hjälpa dig direkt så ser de till att du får kontakt med rätt person eller funktion inom kommunen.

Kommunvägledarna handlägger också olika ärenden så som parkeringstillstånd för rörelsehindrade, faderskapsintyg, serve- ringstillstånd, lotteri tillstånd, konsument- vägledning och borgerliga vigslar.

– Kundcenters syfte är att öka tillgäng- ligheten och förbättra kommunens service

till medborgare, företagare och besökare, säger gruppchef Lena Ramdani.

– När fler kan få svar och hjälp direkt av våra kommunvägledare frigörs också mer tid för andra medarbetares hand- läggning av mer avancerade frågor och ärenden.

Vilka frågor och ärenden som är mest förekommande ändras med säsongen men vanligast är: jag vill beställa slamtömning, när kommer mina pengar för resebidraget, jag har sökt bygglov och undrar vad som händer med mitt ärende, jag har hemsorte- ring och undrar när kärl nummer två töms, jag vill ändra mitt barns schema på för skolan och när kommer plogbilen?

Kundcenters verksamhet utvecklas hela tiden.

– Det senaste uppdraget som vi får på vårt bord är avfallskundtjänsten som vi tar över den 1 februari i år, säger Lena Ramdani.

– Här kan du få allmän information om kommunens avfallshantering och hjälp med dina faktura- och abonnemangsfrågor.

Under våren 2018 kommer bygglovs- enheten och miljöenheten att införa ett nytt ärendehanteringssystem. Målet är att även kommunvägledarna ska få tillgång till systemet och de kommer då att kunna hjälpa till med att kontrollera status på ditt bygglovs- eller miljöärende utan att behöva koppla samtalet till en handläggare.

– Kommunens webbplats nykvarn.se är ett viktigt verktyg för oss och vi hänvisar ofta till den när vi får frågor. Ambitionen är att hela tiden utveckla nya tjänster på webben för att erbjuda bättre service och ökad tillgänglighet, säger Lena Ramdani. n

Hitta rätt med våra kommunvägledare

Kommunvägledarna som tar hand om dina funderingar och ser till att du får svar på dina frågor. Fr v Annika Dahlgren, Marie Fäldt, Michaela Forsberg, Lena Ramdani, Susanna Kangas, Ann-Chatrin Josefsson och Elin Hammarström Bjelkmark. På bilden saknas Marja Mangs och Mari Molin.

(11)

n

VISION

Nya mål för kommunen

Under 2017 har arbetet med Nykvarns nya vision, Nykvarn 2035, pågått. Nykvarnsbornas åsikter och tankar har samlats i fem fokusområden.

n

Dessa fem fokusområden är grunden för de målbilder kommunen ska jobba med fram till år 2035:

• Leva och bo.

• Gemenskap och aktiviteter.

• Resor och kommunikationer.

• Entreprenörskap och arbetsmarknad.

• Lärande och utbildning.

För att inspirera kommunens politiker ställde barn från Gammeltorps för- skola och klass 6 b och 6 d från Turingeskolan ut sina idéer om de fem fokusområdena. Ut ställning visades på biblioteket under hösten i samband med att kommun fullmäktige utbildades i barn konventionen och var ett sätt att lyfta barnens åsikter. Bland annat hade barnen tankar om Nykvarns kollektiv trafik och önskade fler butiker och restauranger. Några barn ville ha en central park och många tyckte att Nykvarn behöver en simhall.

Över 1 200 personer har bidragit genom att svara på enkäten eller komma på något möte där kommunen har samlat in tankar om kommunens framtid.

Invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda har tyckte till om vad Nykvarn är, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att lyckas.

Visionen ska gälla hela Nykvarns kommun, både platsen och organi- sationen. Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av visionen utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommu- nens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras ska det göras i enlighet med fokusområdena i visionen.

Nykvarn nya vision för år 2035 planeras att antas av kommun- fullmäktige i februari. n

”NÄR KOMMER SOPBILEN?”

Det senaste frågeområdet som Nykvarns kommunvägledare fått ta hand om är avfallskundtjänsten. I samma takt som allt fler inser det nödvändiga i att både se till att vi kastar mindre och istället använder mer, behövs hjälp så att det som måste slängas hamnar på rätt ställe.

n

Har du frågor om sopor och avfall finns Elin Hammarström Bjelkmark och hennes arbetskamrater i kommunvägledarteamets avfalls kundtjänst på plats för att ge dig svar.

– Den allra vanligaste frågan är ”när kommer sopbilen?”. Men vi hjälper gärna till att räta ut alla frågetecken, säger Elin.

Avfall innebär inte bara vanliga hushållssopor, utan även bland annat slamhämtningar hos abonnenter med enskilda avlopp, och latrinhantering.

Förra året införde Nykvarns kommun hemsortering för intresserade. Villaägare erbjuds att få särskilda kärl där avfall och återvinningsbart material kan sorteras direkt i kärlen som sedan hämtas av sopbilen.

– Då slipper man samla allt i olika kassar hemma och köra till återvinningen själv. Många bestämde sig för att nappa på det nya, och de som är kvar ska få en ny chans i år, berättar Elin.

Slängs för mycket i dag?

– Så kan det vara. Kolla på maten därhemma, där kan man enkelt lukta och smaka sig fram och inse att bästföre- datum bara är en rekommendation. Kläder och möbler kan säljas på den växande secondhand-marknaden, eller skänkas bort.

– Fundera en stund om kanske någon annan skulle kunna ha användning av det du vill göra dig av med, säger Elin Hammarström Bjelkmark. n

Elin Hammarström Bjelkmark (t v), Ann- Chatrin Josefsson och Marie Fäldt utgör gruppen Kommun vägledare avfall.

Förskolebarnen och eleverna fick omvandla sina idéer till skisser och modeller som sedan ställdes ut i biblioteket.

(12)

n

UTVECKLING.

Nytänkande och hållbar utveckling för högre livskvalitet – det är målen för Leader Södermanland. Det finns åtskilliga projektmiljoner att fördela, men ingen ansökan från Nykvarn.

n

Har du goda idéer för framtiden?

Då kan Leader Södermanland ha metoderna och pengarna.

– Vi är en ideell förening som stödjer landsbygdsutveckling för hållbar tillväxt, bättre livskvalitet och ökad interaktion med omvärlden, säger verksamhetsledare Kristin Vettorato vid kontoret i Eskilstuna

Till nu pågående programperiod finns ännu inget projekt i Nykvarns kommun.

– Man vet kanske inte vilka möjlig - heter som faktiskt finns. Ideella för e - n ingar, enskilda och kommuner kan söka projekt där man ser att det finns utvecklings möjligheter.

– Ansökan ska göras av ett tre partnerskap med offentligt, privat och ideellt tillsammans.

Kanske vill man testa något nytt som inte kan tas från den egna kassan, man vill

”gå utanför boxen”, säger Kristin Vettorato.

Blir ansökan beviljad, går det att få 100 procent kostnadstäckning. Det man bidrar med själv är den egna tiden.

I Leaderkassan finns 48 miljoner kronor, så det kan löna sig att tänka till. Finns det bra idéer för att utveckla just din plats i Nykvarn kommun, där du bor och lever, är det dags att slå till.

Leaderprojekten ska stödja lokalt ledd utveckling utifrån lokala förutsättningar.

Nytänkande och hållbar utveckling som ska leda till ökad livskvalitet går det att få stöd till.

Har du en idé, så skicka in en projekt - skiss till Leader Södermanland. Då får du tillbaka tips och råd inför din ansökan.

Gör en projektplan och skicka in en projektansökan till Jordbruksverket som administrerar projektmedlen.

– Detta kan man göra digitalt på Jordbruksverkets hemsida. Sedan är det bara att vänta på beslut. Alla ansök- ningar behandlas vid något av våra besluts möten, förklarar verksamhets- ledaren Kristin Vettorato.

Vad skulle du vilja se som ett projekt förslag från Nykvarn?

– Spontant kan jag föreslå att under söka möjligheterna till anropsstyrd kollektiv- trafik. Kanske en sådan modell skulle kunna vara något för att göra det enklare att bo och verka i kommunen?

– Det viktigaste är att man har en idé.

Enklast är att ringa eller mejla till oss så svarar vi på frågor, säger Kristin Vettorato. n

Läge för ett Leader­projekt?

Anropsstyrd kollektivtrafik skulle kunna bli ett projekt för Nykvarn.

Det är i alla fall ett tips från Leader Södermanland.

VAD ÄR LEADER?

Leader är en akronym på den franska meningen Liaison entre actions de développement de l’économie rurale, eller på svenska: samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.

Vanligen uttalas förkortningen dock som om det vore ett engelskt ord.

Leader är en metod för att stärka och utveckla landsbygden inom EU och har funnits i Sverige under fyra av EU:s programperioder.

I nuvarande programperiod kan intresserade få hjälp med lokalt ledd utveckling inom tre olika fonder:

• Landsbygdsfonden

• Socialfonden

• Regionalfonden

För att kunna söka pengar ur fonden krävs en LAG-grupp (”Local Action Group”). Sådana grupper bildas genom att boende, ideella organisation- er, näringsliv och myndigheter inom ett område tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi.

Närmare upplysningar:

Kristin Vettorato, verksamhetsledare Tfn 073-403 71 71

info@leadersodermanland.se www.leadersodermanland.se

Verksamhetsledare Kristin Vettorato vid Leader Södermanland.

Foto: iStockPhoto.com

(13)

n

NÖJE

n

I november var det efter många års uppehåll åter dags att börja visa biofilm i Nykvarn. Kultur och fritid har investerat i ny digital bioutrustning, nytt ljudsystem och en 6,2 meter bred bioduk. I Qulturum Sländan, där filmerna visas, finns i dags- läget upp till 90 sittplatser.

– Det är roligt att vi kan bredda kultur- utbudet här i Nykvarn genom att nu kunna erbjuda biovisningar. Vi vill ha en bred repertoar med filmer för både stora och små, och i olika genrer, säger Liselotte Palmborg på kultur och fritid.

I nuläget visas cirka fyra filmer per månad – två under kvällstid på vardagar och två som matiné på söndagseftermiddagen där målgruppen främst är barnfamiljer.

Därtill kommer visningar av finska filmer.

– Det är bra att vi nu kan visa bio på hemmaplan för Nykvarnsborna, det är service till medborgarna, säger Mathias Lindvall på kultur och fritid.

Han är en av de som sköter tekni- ken i samband med biovisningarna, där det mesta sker digitalt. Glöm dåtidens

stora filmrullar som skulle sättas in i en projekt or. Dagens biografmaskinist arbetar med andra förutsättningar.

– Filmerna kommer hit till oss nedladdade på en hårddisk där vi sen öppnar dem med särskilda digitala nycklar, säger Mathias Lindvall och tillägger att man snart kan hämta hem filmer helt digital via internet.

Första filmen som visades var Marvels Thor: Ragnarök, en film som lockade ett 30-tal besökare. Men den största publiksuccén hittills var när Solsidan visades i mitten av december. Då var Qulturum Sländan fullsatt, till den sista av de 90 platserna.

– Det var slutsålt innan filmen visades, vilket känns roligt för det visar att Nykvarnsborna uppskattar att vi visar filmer, säger Mathias Lindvall.

Till alla filmer finns möjligheten att förköpa biljetter i kundcenter.

De biljetterna släpps drygt en vecka innan visningen.

– Planeringen av vårens filmer pågår för fullt. Vi är öppna för förslag på filmer och ser gärna ett samarbete i framtiden med ungdomsrådet och kommunens med borgare, säger Liselotte Palmborg.

För att se vilka filmer som visas under våren kan du gå in på hemsidan www.nykvarn.se och klicka dig vidare till evenemangskalendern. Utbudet finns också på bioguiden.se. n

Biodags i Nykvarn

Efter många års uppehåll har nu en biograf åter slagit upp portarna i Nykvarn och det har varit bra tryck på

visningarna de första månaderna.

Liselotte Palmborg och Mathias Lindvall, på Kultur och fritid, är glada över att åter kunna visa film för Nykvarnsborna.

(14)

n Nykvarnin kunta on talvesta 2017 lähtien ryhtynyt siirtymään uuteen, yksilön tarpeista lähtevään työskentelytapaan hoito- ja hoiva- työssä (IBIC, individens behov i centrum).

Niitä aikuisia, joilla on toimintavariaa- tioita, on autettava ja tuettava yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Sosiaalihallitus on siksi kehittänyt yksilön tarpeisiin perustuvan joh- donmukaisen työskentelytavan, IBIC:n.

Pyrkimyksenä on kuvailla kunkin yksilön tarpeita yhdenvertaisella tavalla koko maassa sekä lisätä yksilön osallisuutta tuen suunnitteluun.

Tämän lisäksi käydään keskusteluja omaisten kanssa näiden tilanteen ja tuen tarpeen kuvaamiseksi. n

LISÄTIETOJA ON OSOITTEESSA:

www.nykvarn.se/omsorgochhjalp

Yksilön tarpeet keskiössä – IBIC

Nykvarn tarjoaa nyt enemmän sovellettua hoitoa.

UUSI TIETOSUOJA­ASETUS GDPR

nRuotsi ja muut EU-maat saavat 25.

toukokuuta uuden yhteisen lainsäädännön – tietosuoja-asetuksen (GDPR - General data protection regulation). Se korvaa henkilötie- tolain ja siinä säädetään, miten yritykset ja viranomaiset saavat käsitellä henkilötietoja.

Kyseessä ovat tiedot, jotka voidaan kytkeä yksityiseen henkilöön, kuten nimi, henkilönu- mero, asiakasnumero ja sähköpostiosoite.

Myös tietokoneessa käsiteltävät äänitallenteet saattavat olla henkilötietoja, vaikka niissä ei mainittaisikaan nimiä.

Laki koskee yhdistyksiä, viranomaisia, järjestöjä, yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Siitä on kuitenkin joitakin poikkeuksia, ja saat

yksityishenkilönä tallentaa esimerkiksi säh- köpostiosoitteita ja yhteystietoja, vaikka kyse tavallaan onkin henkilötietojen käsittelystä.

Lain tarkoituksena on suojata yksityishen- kilöiden perustavanlaatuisia vapauksia ja oikeuksia, ja ennen kaikkea oikeutta henkilö- tietojen suojaan. Kansalaisilla on Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan oikeus yksityiselämään ja henkilötietojen suojaan.

Asetuksen toisena tarkoituksena on lainsää- dännön sopeuttaminen uuteen sähköiseen yhteiskuntaan.

Seuraa kevään aikana sivua www.nykvarn.se saadaksesi lisätietoja asiasta.

Kevään kulttuuriohjelma:

JUMPPAA

Tammikuu 8, 22, 29 Helmikuu19, 26 Maaliskuu 5, 19, 26 Huhtikuu 16, 23

Klo 15.00, Qulturum Sländan Salme Kosusen kanssa.

KARAOKETANSSIT, LAURI KUUSINEN

19/1, 16/2, 23/3, 20/4, 11/5 klo 18.30–22.30.

FINSKA FILMER UNDER VINTERN/VÅREN 2018

14/2 klo 19.00, Ikitie.

5/3 klo 19.00, Yösyöttö.

26/4 klo 19.00, Lauri Mäntyvaaran tuuheat ripset.

NUORISOLLE/KAIKILLE 14/5 klo 19.00, Perkele 2.

25/2 klo 14.00, Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu, Lapsille lasten elokuva.

Paikka: Qulturum Sländan

Tekstattu ruotsiksi. Liput asiakaspalvelusta.

JURIDINEN LUENTO

7/2 klo 18.30–20.30, Juristi Tuula Vauhkonen.

Paikka: Qulturum Sländan.

RUOTSINSUOMALAISTEN PÄIVÄ 24/2

Näytelmä Med sisu och stora drömmar, sopii sekä lapsille että aikuisille.

Simon Zion esiintyy (mukana Idol 2015).

Lue lisää: www.nykvarn.se/suomeksi

VIIHDETTÄ LUGNETISSA

17/1 ja 18/4 klo 14.00–16.00, Ville Säkkinen, suomalaista tanssia.

16/2 ja 20/4 klo10.00–11.30, Trubaduuri Göran Fagerholm.

AVOIN NEUVONPITO

5/4 klo 17.00.

(15)

n

I KORTHET

TRAINEEPROGRAM FÖR BLIVANDE SOCIONOMER

n Nu satsar Nykvarns kommun på ett traineeprogram för blivande socionomer.

Målet är att socialtjänsterna på så sätt ska kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta framtida medarbetare. Det hela är ett samarbete mellan Nykvarns kommun, Socialhögskolan vid Ersta Sköndals högskola och Södertörns högskola.

– Vi vill knyta blivande socionomer till Nykvarn i ett tidigt skede. Genom trainee- programmet får de studerande möjlighet att känna på vad ett arbete inom socialtjänsten i Nykvarn innebär, säger Malin Nilsson, ko- ordinator för traineeprogrammet i Nykvarn.

Programmet startar till hösten men redan nu i vår börjar intervjuerna med studerande som vill göra sin praktik i Nykvarn.

Linda Gillenberg läser till socionom vid Södertörns högskola och har under hela hösten gjort sin verksamhetsförlagda praktik, VFU, i Nykvarn. Hon är mycket nöjd.

– Jag har blivit varmt omhändertagen och känt att jag varit en del av arbets- gruppen. Som studerande är det viktigt

att handledarna ser och hör en, och det har jag verkligen upplevt här, säger hon.

Satsningen på traineeprogram tror hon är mycket bra.

– Det blir ett sätt att hitta bra kompetenta framtida medarbetare och att studerande får chans att prova på yrket i verkligheten.

LÄS MER: www.nykvarrn.se

VEM SKA BLI ÅRETS FÖRETAGARE 2018?

n Vem tycker du ska utses till Årets före- tagare i Nykvarn 2018? Skicka in ditt förslag med en kort motivering till Nykvarns Rotary- klubb senast den 10 februari. Vinnaren presenteras i mars.

Utmärkelsen gick förra året till Michael Gustavsson, Mälardalens spår och anlägg- ning. Frågan är vem som ska få detta heders- pris i år. Årets företagare ska, förutom att ha sin bas i Nykvarns kommun och en solid ekonomi, ha uppmärksammats för någon eller några av följande kvaliteter:

• Framåtanda

• Serviceanda

• Socialt engagemang

• Kompetens inom sitt verksamhetsområde

• Oegennyttigt tjänande

Gör så här: Skicka in ditt förslag med en kort motivering senast den 10 februari.

Adressen är: Nykvarns Rotaryklubb, Taxinge slott, 155 93 Nykvarn.

Märk kuvertet ”Årets företagare 2018”.

Du kan också skicka förslaget via e-post till:

nykvarn@rotary.se

Ansök om flagga senast den 4 maj

n Som enskild person folk bokförd i Nykvarns kommun, kan du ansöka om att få en svensk flagga. Fören ingar och organisationer med säte i Nykvarn kan också ansöka om en fana. Blanketter- na ”Ansökan om svensk flagga enskild person” och

”Ansökan om svensk fana förening/organisation” finns att hämta på www.nykvarn.se, under e-tjänster och blanketter, samt i kund- center, Centrumvägen 26. Ansökan ska vara inne senast den 4 maj. Utdelning av flagga och fana sker på Nationaldagen den 6 juni.

DIGITAL

ANSLAGSTAVLA

n Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslags- tavla på sin webbplats. Detta innebär att kommunens officiella anslagstavla ska finnas på hemsidan, att den är väl synlig och lätt att hitta samt att informationen på den är väl avskild, det vill säga inte ska kunna samman- blandas med annan information på hemsidan. Samtidigt försvinner kravet att full mäktiges samman träden måste annon seras i ortstidningen. I Nykvarn finns även en digital anslagstavla i biblioteket, väl synlig för medborgarna.

Fullmakt för framtiden

n Sedan i juli förra året finns en ny lag om framtidsfullmakt. Med en framtidsfullmakt kan du utse någon som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte längre kan göra det själv på grund av du till exempel blir sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Framtidsfullmakten är tänkt att hjälpa dig att behålla kontrollen över frågor som har stor betydelse för dig. Mer information hittar du på vår hemsida.

Michael Gustavsson fick utmärkelsen Årets företagare förra året. Vem blir det i år?

Linda Gillenberg, som läser till socionom, är positiv till traineeprogrammet.

(16)

GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER I JUNI 2018

Kultur i Nykvarn

Vårens kulturprogram i salongen Qulturum Sländan är ifull gång, men mycket mer väntar. Det är ett varierat program med evenemang för både barn, unga och vuxna.

Här visas ett urval, hela programmet och mer information finns på nykvarn.se.

Arrangerar gör Nykvarns kommun. Axplock ur vårprogrammet:

n BARNPROGRAM I QULTURUM SLÄNDAN

Charlie och rymdäventyret

En spännande föreställning av Lilla Parken med mycket musik.

Om vänskap och människors lika värde. För barn 3–5 år.

TID: Lördag 10/2 kl. 12.30.

Musikteater: X,Y, Zebra

En föreställning som handlar om djur, bokstäver, siffror och annat som kan vara bra att veta. Svängig musik!

För barn 3–9 år.

TID: Lördag 10/3 kl. 11.30.

Musikteater: Vem är rädd för Kontodonten?

Humoristisk musikteater- föreställning om det Okända av gruppen Musikteater89.

Familjeföreställning, lämplig för 3–6 år.

TID: Lördag 5/5 kl. 11.30.

n FÖRFATTARBESÖK

Petteri Nuottimäki och Oskar Hallbert

Författarna Petteri Nuottimäki och Oskar Hallbert i ett kåse- rande möte om sina böcker och skrivande.

TID: Torsdag 22/2 kl. 18.30.

Bengt Nylander

Nykvarnsbon Bengt Nylander, som arbetat 25 år vid Säpo, har skrivit boken Det som inte har berättats – 25 år vid Säpos kontraspionage.

TID: Onsdag 22/3 kl. 18.30.

n LUNCHMUSIK

Leif Brixmarks orkester underhåller

TID: Tisdag 13/2 kl. 12.00.

Trosa Vocals: Something by The Beatles

TID: Tisdag 13/3 kl. 12.00.

n FINSKA

Karaokedans

Med karaokevärden Lauri Kuusinen.

TID: 16/2, 23/3, 20/4 och 11/5 kl 18.30–22.30.

Ville Säkkinen

Finsk dans på Lugnets äldreboende.

TID: 18/4 kl 14.00–16.00.

Göran Fagerholm

Finsk trubadur på Lugnets äldreboende.

TID: 16/2 och 20/4 klockan kl. 10.00–11.30.

Sverigefinnarnas dag

Med bland annat föreställ- ningen Med sisu och stora drömmar. Simon Zion, som var med i Idol 2015, uppträder.

MER INFORMATION:

www.nykvarn.se/soumeksi TID: 24/2.

n UTSTÄLLNINGAR

Under våren ställer ett flertal konstnärer ut på Kafé Änglagott i Nykvarnskyrkan.

Carina Forsblom

Målningar, keramik och återbruk.

TID: 27/1–22/2.

Mia och Sandra Puekker

Alf Johansson – 3 generationer.

TID: 24/2–22/3.

Birgitta Holmblad

Akvareller.

TID: 24/3–26/4.

Marianne Kube och Karin Magnusson

Akvareller.

TID: 28/4–24/5.

Stefan Christophs

Fotografier.

TID: 26/5–21/6.

© Carina Forsblom

References

Related documents

Att kunna ta den idylliska järnvägen vidare på en tur till Taxinge slott för ett besök där kommer givetvis att höja in- tresset för banan.. – Vi räknar också med att kunna

”Upplev Nykvarn” är, liksom tidigare år, en bred exposé över kommunens olika besöksmål, till gagn både för turister och för oss som bor här.. ”Upplev

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

TEMA: NYKVARNS CENTRUM - MARS 2012 • TUTAN för handel, innan man går över till.. att ersätta den äldre bebyggelsen med

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

- Vi arbetar både med detaljpla- nearbete för ett område om 20-30 hektar och med ett markbyte med en privat markägare för att skynda på förutsättningarna för etablering av

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten