• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2008.pdf Pdf, 1.7 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2008.pdf Pdf, 1.7 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Folkfest på Nykvarnsdagen

VÅR KVINNLIGA FÖRETAGARAMBASSADÖR ETT LYFT FÖR UTBILDNINGEN MÄNGDER AV SOMMARAKTIVITETER!

JÄGARSKOGEN FÖR ALLA

(2)

Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn Tel 08-555 010 00 • Fax 08-555 014 99

Ansvarig utgivare: Bengt Persson Redaktör: Lena Ramdani (lena.ramdani@nykvarn.se)

Text: Lena Ramdani, Peter Eneström, Kaj Gustavsson

Teknisk produktion:

eneström dialog ab Trycks på Svanen- märkt papper av Kringel-Offset 4.500 ex (2008)

NR 2 • JUNI 2008

Nykvarns kommuntidning

Under åren 2008-2009 planerar Ny- kvarns kommun att sätta upp ett tjugo- tal parkbänkar på olika platser.

- Det finns med i investeringsbudge- ten, säger tekniske driftschefen i kom- munen, Kjell Åström.

Runt om i kommunen finns långa gångsträckor som idag saknar en plats där man kan sätta sig och vila, vilket är särskilt viktigt för äldre personer.

- Nu ska vi prata med verksamheterna

Fler parkbänkar

och hitta de platser där bänkar behövs allra mest, säger Kjell.

Under sommaren räknar han med att bänkarna ska börja sättas upp, och till augusti ska årets omgång vara på plats.

Under våren har kommunens parkenhet satt fokus på att se över samtliga lek- platser i kommunen. Det är början på en flerårsplan, som ska klargöra vilka behov som finns på olika lekplatser, hur mycket de nyttjas, vilken typ av upprustning de behöver och vad kost- naderna kommer att bli.

- Vi har redan börjat med en del åt- gärder, säger kommunens tekniske driftschef Kjell Åström. Dels har vi sett över om det finns saker på lekplat- ser som bedöms som farliga enligt de gällande EU-direktiven, och i flera fall tagit bort sådant.

- Dels har vi lite mer systematiskt pri- oriterat lekplatserna vid förskolorna.

Frågan har aktualiserats av ett med- borgarförslag om lekställningarna i Källparken, och Kjell tycker att det ger en god anledning att se över lekplatser-

na på detta mer övergripande sätt.

- Övervakning av säkerheten och ut- rustningen på lekplatser är ett arbete som pågår löpande. Men i och med att det numera finns europeiska normer för lekplatser är det en god idé att göra den här typen av mer övergripande översyn och plan för hur kommunens lekplatser ska se ut.

Även på Nykvarnsbostäder pågår en löpande översyn av lekplatser som hör till det egna lägenhetsbeståndet.

- Vi har nyligen gjort en insats på Stenkullevägen, säger förvaltningschef Thorbjörn Wallin. Just nu har vi ett stort projekt i översyn av badrum, vilket tar en stor del av vår uppmärksamhet. Men just lekplatser och utemiljöer jobbar vi lite extra med under sommaren, då vi vanligen har lite extra arbetskraft att ta hjälp av.

Översyn av lekplatserna

Öppet i sommar

Kommunhuset

Under tiden 23/6-17/8 Växeln:

Måndag kl. 8.00-18.00 Tisdag - torsdag kl. 8.00-17.00 Fredag kl. 8.00-13.00 Receptionen:

Måndag kl. 8.00-18.00 Tisdag - torsdag kl. 8.00-15.00 Fredag kl. 8.00-12.00 Lunchstängt i växel och reception kl. 12.00-13.00

Biblioteket

Sommaröppettider vecka 24 - 33 Måndag stängt

Tisdag kl. 12.00-17.00 Onsdag kl. 12.00-17.00 Torsdag kl. 12.00-19.00 Fredag kl. 10.00-15.00 Lördag stängt

Under sommaren öppnar tidnings- avdelningen kl. 10.00 de dagar bib- lioteket har öppet.

Torsdag 19/6 stänger biblioteket kl. 17.00

Måndag 18/8 är biblioteket stängt på grund av planeringsdag. Från och med tisdag 19/8 är det öppet enligt ordinarie öppettid.

Glad sommar! ❧ ❧

Tutan ber att få önska alla läsare

en skön, vilsam

och solig sommar!

(3)

När bilister närmar sig ett övergångsställe i skymning eller mörker är det bara 28%

som lämnar företräde. Med en ny typ av varningsskyltar stiger denna siffra till hela 92%.

Det är den enkla verkligheten bakom de nya skyltarna vid två övergångsställen i Nykvarns tätort.

- Det här är ett sätt att öka säkerheten för gående vid speciellt utsatta ställen, säger Nykvarns kommuns tekniske driftschef Kjell Åström.

Varnar

Studier gjorda i Borlänge visar på en dramatisk ökning av försiktigheten när bilister närmar sig övergångsställen med den här typen av skyltning. Även på dagtid, då man har en bättre över- blick, ökar andelen bilister som lämnar företräde från 34% till 76%.

- De nya skyltarna är till för platser där gående plötsligt kan dyka upp på ett övergångsställe där sikten är dålig för bilisterna, säger Kjell Åström. Skyl-

Varning för gående!

tarna innehåller en sensor som reagerar när en gående närmar sig, och som ger en varningssignal på skylten.

I Nykvarn är det två platser som fått de nya skyltarna. Det är vid övergångs- stället över Centrumvägen när man kommit uppför trappan från gångtun- neln till Norra Stationsvägen, och vid Södertäljevägen, precis innan järnvägs- tunneln mot stationen.

Inte för många

- Vi ska nu under en tid justera och ut- värdera hur de här skyltarna fungerar, säger Kjell Åström. Om det visar sig att effekten är god får vi fundera på om vi ska sätta upp fler skyltar i samhället.

Men Kjell tror att hemligheten bak- om en god funktion är att det inte finns för många skyltar uppsatta runt om i tätorten.

- Om man skulle sätta upp sådana här skyltar vid varje skola, förskola och liknande är jag rädd att man inte skulle se dem till slut. Risken är att man non- chalerar skyltarna om de blir för många – vi ska försöka hålla oss till några få ställen, där skyltarna respekteras därför att de avviker från vanliga varnings- skyltar.

10-årsfirandet

Nyårsafton ser ut att bli en sprakande folkfest för alla Nykvarnsbor. Planeringen pågår för fullt, och nu börjar ramarna för programmet att ta form.

- Festligheterna kommer att delas upp i två omgångar, förklarar kom- munens kultur- och fritidschef Kent Påledal. Klockan 11.00-14.00 blir det barn- och ungdomsinriktning, och sedan blir det ett pass för de lite äldre klockan 20.00-01.00.

Exakt vad som ska ske vill Kent inte avslöja ännu, men han bekräftar att man nu håller på att boka artister, konferencier och anläggningar för ljud och ljus.

- Och så vill jag betona att festen på nyårsafton egentligen bara är startskottet för jubileumsåret 2009, säger han. n

Salongen klar

Som vi berättade i förra numret av Tutan har salongen i Qulturum Slän- dan rustats upp. Nu är det klart, och torsdagen den 22 maj kunde kom- munfullmäktige inviga den nygamla salongens olika finesser.

Utöver ny- och ommålning har man nämligen också fått individu- ella mikrofoner på samtliga platser, liksom dubbla projektionskanoner i taket och ett nytt ljud- ljus- och bild- system.

Betydligt bättre och tydligare ljud vid överläggningarna, kunde nöjda fullmäktigeledamöter konstatera. n

Har du en stund över någon/några fredags- eller lördagskvällar? Då får du gärna följa med oss ut i Nykvarn, få en skön uppfriskande promenad, en tur i vår buss, prata med våra härliga ungdomar och lära känna andra vuxna. Hör då av dig till oss på tel 076-8063106 eller e-post: nykvarn@nattvandring.se

Farsor & Morsor i Nykvarn behöver fler

nattvandrande föräldrar

❧ ❧

(4)

Stor succé för Nykvarnsdagen!

Nykvarnsdagen den 31 maj blev en rik- tig folkfest, från de minsta till de nos- talgihungriga äldre. Dagprogrammet, som arrangerades av Nykvarns kom- mun, lockade med tivoli, hoppborg och mycket annat. Särskilt uppskattat blev förstås uppträdandet av Zillah & Totte, då flera hundra barn samlades framför scenen.

Kvällen arrangerades av Basta Ar- betskooperativ och gick i nostalgins tecken. 50-tal gick igenom i bilar, kläd- sel och musik - och kvällens clou var givetvis premiären för en återförening av de gamla storheterna i svensk rock- historia: Little Gerhard, Rock-Ragge, Burken, Rock-Olga och Rockande Samen!

Bilar, rock och folkpark - kvällen avslutades i äkta 50-talsstil!

Brandbilarna var som vanligt alla småkil- lars favorit - man fick t.o.m. sitta vid ratten!

Linedance - en uppskattad uppvisning i gruppdans av Millwalkers Nykvarn.

Karuseller är alltid ett pålitligt sätt att locka barnen till skräckblandad förtjus- ning.

Zillah & Totte drog många hundra barn med sin talangvinnande show.

Ponnyridning på Islandshästar är lika kul för killar som för tjejer.

(5)

På gång i Ge Järnet

De första planerna för om- byggnaden av Kulturmagasi- net Ge Järnet (f.d. Däckshu- set) visade sig bli för dyra.

Men det innebär ingalunda att planerna för byggnaden och verksamheten gått i stå.

- Styrgruppen arbetar vidare, säger kommunens kultur- och fritidschef Kent Påledal. Vi hoppas kunna lägga fram ett nytt förslag för kommun- styrelsen direkt efter sommaren. Det blir ett alternativ där upprustning och ombyggnad sker i etapper.

Rockskola

Under tiden pågår verksamheter för fullt i lokalerna. Utöver det som hän- der där regelbundet har nu också fri- tidsgården flyttat in över sommaren, precis som man gjorde förra året.

En nyhet i sommar är dock de olika musikskolor som kommer att äga rum i lokalerna.

- Vi har kört med rockskolor under våren, säger Nicklas Lindström på Studieförbundet Vuxenskolan, som arrangerar verksamheten. Det har sla- git väl ut, och har lett till att vi idag har 3-4 grupper som repar regelbun- det i Ge Järnet. Det kommer också att fortsätta i höst.

Men redan under sommaren kom- mer det att bli ”Sommar-rockskola”

tre dagar i veckan under hela juli. Det är öppet för alla som vill vara med och spela musik, vare sig man är en hel grupp eller ensam.

- Man ringer bara och anmäler sig, säger Nicklas. Om du är ensam plockar vi ihop dig med andra och bildar en grupp.

En annan verksamhet man erbjuder är ackompanjemang på akustisk gitarr till lite klassiska ”lägereldslåtar”.

- Här behöver man kanske vara lite mer bekant med gitarren, påpekar Nicklas. Tanken är att ta fram bra lå- tar som man kan sjunga och kompa till runt lägerelden eller grillfesten med kompisarna.

Kostnaden är 1.500 kronor för som- marskolan, berättar Nicklas.

Om du är intresserad, vill veta mer eller anmäla dig kan du ringa till Nicklas Lindström på Studieförbun- det Vuxenskolan, telefon 534 001 00.

Arr: Basta Arbetskooperativ

• Ridning

Söndagar 1 juni-7 september kl 12.00-15.00

• Minigolf & Café

Öppettider:

3 maj-15 juni:

lördag och söndag kl 11.00-20.00 16 juni-31 augusti:

dagligen kl 11.00-20.00 6-21 september:

lördag och söndag kl 11.00-20.00

• Midsommarfirande 20 juni

Parken öppnar kl 10.30, dans kring midsommarstången kl 12.00-13.00.

Godisregn för barnen, lotteri, tivo- li, popcorn, sockervadd m m

• Lördag 28 juni

På scen: Micke Sprängsten and the Thunder Road Band.

Fler aktiviteter kommer att ord- nas under resten av sommaren.

Håll utkik på www.nykvarn.se!

DET HÄNDER I FOLKETS PARK

Framåt i Mörby

I slutet av maj genomfördes slutbe- siktningen av kommunens byggåta- ganden i företagarbyn i Mörby.

- Vi är nu klara med det som ligger på oss, som vägar, VA och telekom- munikation, säger kommunens sam- hällsbyggnadschef Urban Dahlberg.

Fyra företag håller på att uppföra sina byggnader, och byn växer för fullt.

- Dessutom befinner vi oss i slut- förhandlingar om de två tomter som är kopplade till järnvägen, berättar Urban. Vi återkommer med mer in- formation om detta efter sommaren.

Ett stort tack

till alla som gjorde Nykvarnsdagen till en stor folkfest för alla:

• Vänsterpartiet i Nykvarn, Bom- mersvik Kurs & Konferens,Statoil Nykvarn, Swedbank och Fastig- hetsbyrån samt Nykvarns VVS, som sponsrade uppträdandet av Zillah &

Totte.

• ICA Supermarket i Nykvarn, som sponsrade hoppborgen.

• Nykvarns Rotaryklubb, som spons- rade fribiljetter till tivolit och upp- trädandet av Hornboskapen.

• Nykvarnsbostäder, som bekostade utskicket av inbjudan och program till alla Nykvarnsbor.

Ett särskilt tack också till konferen- cier Tony ”Greven” Wisborg och Janne Söderström med kolleger på Basta Arbetskooperativ.

Bugg i tidstypiska kläder gjorde rockfram- trädandena extra autentiska.

Prickskytte med blåsrör - Baslägret Taxinge bjöd på en annorlunda utmaning, där barnen kunde besegra pappa!

(6)

Birgitta Farzaneh utsågs den 26 mars 2008 av näringsmi- nister Maud Olofsson till en av 880 frivilliga ambassadörer att stimulera kvinnors företagande.

– Jag tycker det här är jätteroligt, både att få känna uppskattningen och inför uppgiften att få dela med mig av erfa- renheter och peppa andra kvinnor att driva egen verksamhet, säger Birgitta Farzaneh. Och det är faktiskt också ex- tra kul då det var mina barn som tyckte,

”att det här skulle passa dig”, och an- mälde mig till urvalet.

Eget företag sedan 2001

Birgitta startade sitt företag resebyrån BL Travel år 2001 med affärsidén att sälja individuell reseservice till mindre och mellanstora företag. Hon började på Lidingö, men sedan ett år är både hon och företaget Nykvarnsbor – hon driver sitt företag från hemmet i Skogs- lund.

– Mitt uppdrag som ambassadör är

Nykvarns ambassadör för kvinnors företagande

helt ideellt, förklarar Birgitta, men jag får ju tillgång till ett fantastiskt nätverk av andra kvinnliga företagare och nya resurspersoner över hela landet. Upp- draget sträcker sig till och med 2009, och under den tiden förväntas jag att vid minst fyra tillfällen per år besöka till exempel skolor, universitet och oli- ka nätverk.

Fler kvinnliga företagare

Syftet med regeringens satsning är att stimulera fler kvinnor att se företagan- det som ett möjligt karriärval. Ambas- sadörerna förväntas inspirera till detta, som förebilder och med sin kunskap.

De 880 som valts ut finns i alla län och kommer från olika branscher, före- tagsstorlekar, företagsformer, ålder och härkomst. Totalt anmälde över 1600 kvinnor sitt intresse för att delta.

Nutek ansvarar för satsningen och ambassadörerna i länen får stöd av re- gionala kontaktpersoner. Läs mer om ambassadörerna på Nuteks hemsida www.nutek.se/ambassadorer.

Biblioteket i Nykvarn har nyligen ingått ett server- samarbete med biblioteket i Södertälje. Detta kommer på sikt att leda till en betydligt bredare service.

Det handlar alltså om servrar för datorer – saker som behöver för- nyas, uppdateras och repareras med olika mellanrum.

- Det är oerhört kostsamt, konsta- terar bibliotekschef Carita Långsjö- Rabo. Innan vi blev egen kommun hade vi en gemensam server med biblioteken i Södertälje, och då kunde man se bokbeståndet i alla bibliotek. Det kändes som att det var hög tid att återupprätta den ty- pen av samarbete.

Caritas idé vann snabbt gehör, och snart fick man även med bib- lioteken i Salem och Nynäshamn i samarbetet.

- Vi köper in oss på Södertäljes server, och får på det sättet också tillgång till uppgifter från samtliga bibliotek i samarbetet, säger Ca- rita.

- På sikt ska detta kunna leda till att vi breddar våra e-tjänster betyd- ligt, tror hon. Vi kommer att kunna erbjuda e-böcker, Naxos tjänst för nedladdning av musik och annat som vi idag inte har.

Carita hoppas på ytterligare för- djupning av samarbetet i framti- den.

- En idé vore att ha ett gemen- samt lånekort, tycker hon. Varför ska varje bibliotek i landet ha ett unikt lånekort? n

Biblioteks- samverkan

ger mer service

Nu finns Wimax

Wimax-projektet, som kan ge bred- band på platser där du annars inte har täckning, är nu påbörjat. På www.nilings.se kan du klicka på

”Bredband” och läsa all information om priser och prestanda. n

(7)

Vårdnads- bidrag från

2009

Kommunfullmäktige besluta- de vid sitt sammanträde den 22 maj att vårdnadsbidrag ska införas i Nykvarn från och med den 1 januari 2009.

Vårdnadsbidraget är tänkt att göra det möjligt för föräldrar att stanna hemma med barnen eller ordna med barnomsorg på annat sätt än genom den kommunala barnomsorgen. Det är maximalt 3.000 kronor skattefritt i månaden per barn som är mellan ett och tre år. Bidraget går inte att kombinera med en deltidsplats i för- skolan.

- Riksdagen har fattat ett beslut om frivilligt vårdnadsbidrag för lan- dets kommuner, säger Nykvarns ut- bildningschef Anna Zachrisson. Det innebär att vi kan ta med kostnaden i budgeten för nästa år.

Vårdnadsbidraget beräknas kosta Nykvarns kommun strax över 1,5 miljoner kronor för år 2009. n

Ny bro och rakare väg

I samband med utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår måste bron på Björkhemsvägen byggas ut.

Kommunstyrelsen har nu gett för- valtningen i uppdrag att ändra i de- taljplanen för att göra detta möjligt.

- Det är en fråga som i princip saknar allmänt intresse, så det bör gå att göra med ett så kallat enkelt planförfarande, säger samhällsbygg- nadschef Urban Dahlberg.

- Samtidigt passar vi på att räta upp Björkhemsvägen mot Maskinförare- vägen för att få en trafiksäker lös- ning i korsningen. n

I maj presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av företagsklimatet i landets kommuner. Nykvarn har nu klättrat hela 79 placeringar sedan förra året, och intar en hedrande 27:e plats.

- Vi har de senaste åren arbetat aktivt med näringslivsfrågor, säger kommun- chef Bengt Persson. Ett exempel är ut- vecklandet av Mörby industriområde;

dessutom har vi inrättat ett näringslivs- råd och en företagslots.

Rankingen är uppdelad i två delar, en faktadel om t.ex. nyföretagande och etableringar, och en del som speglar olika gruppers attityder till företagskli- matet i kommunen. Och Nykvarn klätt- rar i stort sett på varenda punkt.

Ännu bättre!

- Det är väldigt trevligt, tycker Bengt Persson. Men vi kan alltid bli bättre, och jag tror att vi kan bli ännu bättre när det gäller dialogen med företagen.

Vi har gjort mycket för att förbättra till- gängligheten och servicen, men vi bör kunna arbeta med företagsbesök på ett mer strukturerat sätt.

I något fall uttrycker företagen i kom- munen missnöje med förhållanden som är svåra för kommunen att göra något åt.

- En svag punkt är kommunikationer med buss och tåg, säger Bengt. Där får vi från kommunens sida försöka bli ännu mer aktiva och ligga på Banver- ket, SJ och SL för att höja servicen yt- terligare.

Nykvarn klättrar på rankingen

- Ser ni den här växten? Den växer nere vid vattnet och heter skvattram. Och när man drar med handen över den luktar det på ett särskilt sätt - och man kan gnida den mot huden för att skydda sig mot myggbett!

Munnarna på barnen från Sandtorps förskola är öppna i förundran när Skogs-Mulle berättar om naturen vid säsongsavslutningen.

- Vi har haft Mulle-utflykter under både hösten och våren, och idag är det korv- grillning och avslutning, berättar Elisa- beth Lundell på Sandtorps förskola.

Skogs-Mulle Katarina Juhlin från Friluftsfrämjandet berättar vidare, och konceptet ”hälsokommun” för Nykvarn får plötsligt ett väldigt konkret och vär- mande uttryck.

Sista dagen med Mulle

- Skvattram kan skydda mot myggbett, berättar Skogs-Mulle Katarina Juhlin.

(8)

❧ ❧

Kommunens nya tele- fonväxel har inneburit stora förbättringar, både för medborgare som ringer till olika tjänstemän och för det interna arbetet. Men det har också varit en hel del barnsjukdomar, bekräftar kommunens IT-chef Göran Hoffman.

- Det har varit vissa problem med samspelet mellan en ny hårdvara och en ny operatör, och det har va- rit problem med IP-telefonin i vårt nätverk, säger Göran.

Detta kan ha skapat problem när man velat nå en viss person, men kanske ännu värre har problemen med hänvisningar varit:

- Det trasslade så att röstmedde- landen inte blev registrerade, berät- tar Göran. Vi ber om överseende med detta – det kan alltså ha lett till att man lämnat ett meddelande som aldrig nådde den person man ringde till.

Nu ska dock alla systemproblem vara lösta, tror Göran Hoffman.

- I övrigt har funktionen på det nya telefonsystemet varit bra, sä- ger han. Medborgare som ringer får klara besked om när personen vän- tas tillbaka och kan tala in ett med- delande eller bli kopplad tillbaka till växeln. Det har förenklat hante- ringen av många ärenden. n

Barnsjukdomar i växeln

Nu är det klart – det Leader- område som omfattar Nykvarns kommun, tillsammans med fem andra kommuner, har blivit godkänt av länsstyrelsen i Sö- dermanlands län. Därmed kan också verksamheten komma igång.

Leader Inlandet är ett samarbete mel- lan de offentliga, privata och ideella sektorerna i sex kommuner, där man tillsammans ska hitta och stimulera samverkansprojekt för att främja lands- bygdsutvecklingen i området. Vi har beskrivit bakgrunden närmare i tidigare nummer av Tutan.

Kommer igång

Nu har ett stort steg tagits när man bli- vit formellt godkända.

- Det innebär att vi kan komma igång med verksamheten, säger Lena Ramda- ni, informationschef på Nykvarns kom- mun och representant för den offentliga sektorn i den Lokala Aktionsgruppen LAG, styrelsen för Leader Inlandet.

Varje kommun har en representant från vardera sektor i styrelsen, och förutom Lena representeras Nykvarn av fotograf Lennart Hansson från den privata sektorn och Yvonne Oward från föreningslivet, som bl a är ordförande i Jägarnas Riksförbund/Nykvarn-Söder- tälje.

- Vi har anställt en verksamhetsleda- re som heter Birgit Andersson, och nu närmast ska vi sätta upp våra kontorslo-

kaler i Eskilstuna, fortsätter Lena Ram- dani. De ska inrymmas i Munktell Sci- ence Park 2, vilket vi är väldigt glada över. Det är nämligen en enormt kreativ miljö, där en rad andra intressanta or- ganisationer har sina kontor. Där finns bland andra ALMI, Coompanion, Fö- retagarna, Mälardalens Högskola och Ung Företagsamhet.

Det bäddar för ett nära och levande samarbete; och om vi får in projektidéer som inte riktigt passar in i vår strategi kan vi prata med de andra organisatio- nerna och se om de kan fungera där.

Har du idéer?

Nu kommer Leader Inlandet att inleda sitt arbete på allvar – hemsidan www.

leaderinlandet.se ska utvecklas vidare, en presentationstrycksak ska arbetas fram och sedan ska man ordna olika mobili- seringsmöten ute i kommunerna för att väcka intresse för de nya möjligheterna.

Sammanlagt har man c:a 60 miljoner kronor att fördela under en sexårspe- riod på olika projekt.

- På vår hemsida kan man läsa mer om strategin och Leadermetoden, och även ladda ner ansökningsblanketter, säger Lena. Och om man har en pro- jektidé är man välkommen att kontakta Birgit via e-post birgit.vag21@telia.

com.

Man har redan fått in ett antal projekt- idéer, trots att organisationen inte varit helt färdig förrän nu.

- På vårt LAG-möte den 25 augusti hoppas vi kunna fatta beslut om de första projekten, avslutar Lena.

Klart för Leader Inlandet

Stående: Lennart Hansson, pri- vat sektor. Sittande fr.v.: Yvonne

Oward, ideell sektor, Birgit Andersson, verksamhetsledare, och Lena Ramdani, Nykvarns kommun.

Hemsidan dröjer

Kommunens nya hemsida var pla- nerad att lanseras under våren, men har ännu inte kunnat läggas ut.

- Det finns bland annat en del buggar som gör att sidorna förvan- skas i olika sökmotorer och olika versioner, säger kommunens infor- mationschef Lena Ramdani. Vi ar- betar för fullt på detta, och vi räk- nar med att kunna lägga ut den nya hemsidan under juni månad. n

(9)

I höst kan de första 35 elever- na påbörja sin gymnasieutbild- ning i Nykvarn. I och med att Baggium startar Nykvarns Prak- tiska Gymnasium i det gamla bruket kan många elever få sin utbildning på hemmaplan.

Samtidigt är Nykvarn officiellt certifierat som en del i Teknik- college Östra Svealand.

- Ett lyft för utbildningen i Nykvarn, tycker kommunens ut- bildningschef Anna Zachrisson.

Fullt utbyggt ska gymnasieutbildningen i Nykvarn kunna ta emot ett hundratal elever i nio olika program. Det är dels yrkesinriktade program som kan leda till vidare studier, dels lärlingsprogram som inte ger behörighet för högskole- studier.

- Programmen är sammansatta efter en utredning om behoven i regionen och på arbetsmarknaden, förklarar Anna Zachrisson. Och en viktig nyhet är att utbildningen sker i samarbete med företag som är verksamma i de olika branscherna. På så sätt får man alltid en praktiskt användbar utbildning och med den senaste utrustningen och de senaste rönen.

Klart till starten

Just nu pågår en febril ombyggnads- verksamhet i de tre fastigheterna som ska inrymma gymnasieskolan, men rektor Katarina Möllberg försäkrar att allt ska vara klart till den 18 augusti.

Flera av lokalerna är i stort sett inflytt- ningsklara.

I rutan här nedan kan du se vilka ut- bildningar som planeras till Nykvarns Praktiska Gymnasium.

Nu är gymnasiet inte bara till för Ny- kvarns ungdomar – ungefär hälften av eleverna är från Nykvarn, medan den andra hälften är från ungdomar i regio- nen i övrigt.

En nyhet är att skolan deltar i en för- söksverksamhet för lärlingar.

- Det innebär i stort sett att eleverna går i skolan halva tiden och är ute och jobbar i företag den andra halvan, för- klarar Anna Zachrisson. Tanken är att dessa utbildningar ska leda till arbete direkt efter skolan.

Samarbetet mellan skola och nä- ringsliv i Nykvarn har också lett till att Industrikommittén har utsett Nykvarn till en del av Teknikcollege Östra Svea- land tillsammans med Södertälje och Strängnäs. Industrikommittén är en partsammansatt organisation mellan ar- betsgivare och fackliga organisationer för att främja tillväxt och goda arbets- förhållanden inom svensk industri.

- Sammantaget innebär det här att vi får en hög kvalitet på vår prak- tiska gymnasieutbildning, säger Anna Zachrisson.

Ett lyft för utbildningen

De nya utbildningarna

De nio gymnasieprogrammen som kommer att finnas i Nykvarn är:

• Omvårdnad

• Handel och service

• El, med inriktning på industri, distribution, larm- och elteknik

• Fordon, med inriktning på tunga fordon samt lack och karosseri

• Bygg, med inriktning på husbygge och måleri

• Naturbruk, med inriktning på hästskötsel

• Energi – VVS, kylteknik och fastighetsskötsel

• Industri, med inriktning på verkstadsteknik, svetsning och plåtslageri

• Hantverk, med inriktning på guldsmide, skomakeri och möbeltapetsering

Levande dialog runt

skolan

Skolutredningen arbetar vidare med en bred genom- lysning av möjligheter och alternativ inför framtidens skola i Nykvarn. Och som kontrast till den kritik som framförts i ett tidigare skede om utredningens öppenhet, råder det nu en bred och öp- pen dialog runt arbetet.

Kommunens hemsida www.ny- kvarn.se är central i sammanhanget, eftersom det där finns ett öppet dis- kussionsforum där vem som helst kan gå in och lämna synpunkter. Där finns också de nyhetsbrev som pro- duceras runt utredningen, liksom en rad fakta, statistik och regelverk som är aktuella i sammanhanget.

- Dessutom har vi haft två träf- far med referensgruppen med för- äldrar och en med referensgruppen med elever, berättar utbildningschef Anna Zachrisson. Tillsammans med styrgruppen har Anna också deltagit i en chatt i april, där kommunens medborgare kunde föra en dialog med dem on-line.

- Det kom en rad intressanta syn- punkter som vi givetvis väger in i alla bedömningar i arbetet, säger Anna. Och detsamma gäller diskus- sionsforumet på hemsidan, där man löpande kan kommentera och lämna synpunkter.

Närmast ska man nu sammanställa alla synpunkter och räknar med att komma med ett förslag efter som- maren.

- Det måste få ta den tid det behö- ver, säger Anna. n n n Den 21 april kunde medborgarna chatta direkt med utbildningschef Anna Zachrisson och styrgruppens samman- kallande Thomas Lindstedt (np).

(10)

Det ligger i människans natur att vara hjälpsam mot med- människor. Men dessvärre har vissa personer dragit nytta av detta för att skaffa sig tillträde till värdesaker i hemmen – och de riktar gärna in sig på äldre människor.

Polisen i Stockholms län har därför utfärdat en varning med några bra tips att ha i bakhu- vudet.

På senare tid har den här typen av stöl- der och bedrägerier ökat, och tjuvarna brukar använda sig av några vanliga knep:

• De kommer med blommor eller chok- lad till dig eller till någon granne

”som inte är hemma”.

• Om det är en man som ringer på kan han säga att han är från Vattenverket och vill ta vattenprover i din lägen- het.

• Kvinnor som ringer på kan utge sig för att vara sjuksköterskor eller från hemtjänsten.

• De kan ringa på och be att få skriva en lapp att lämna i brevlådan hos någon granne.

• De håller upp en rock, ett skynke eller något annat stort så att en medhjäl- pare kan smyga sig förbi osedd.

• En mamma har ett barn som behö- ver kissa, och den hon ska besöka

”är inte hemma”. Hon ber att få låna toaletten, eftersom det är bråttom för barnet.

• Någon tar kontakt med dig utanför huset, i porten eller i hissen, och er- bjuder sig att hjälpa till med att bära kassar, väskor eller rullator.

Alla de här knepen är till för att ta sig in i lägenheten och leta efter värdesaker

som man snabbt kan roffa åt sig. Det kan röra sig om både män och kvinnor, yngre och äldre, svenskar och männis- kor som talar på bruten svenska.

Tänk på det här:

Det viktigaste tipset är att inte släppa in någon som du inte känner eller som inte kan legitimera sig. I övrigt har polisen några viktiga rekommendationer:

• Förvara inga stora summor pengar hemma, och lås in eventuella smyck- en.

• Var diskret när du tar ut pengar från en bankomat.

• Installera ett tittöga och en säkerhets- kedja i dörren.

• Ha alltid ytterdörren låst, även när du är hemma.

• Be hemtjänsten, hantverkare och myn- dighetspersoner att legitimera sig.

• Var extra försiktig om någon ringer på dörren direkt efter att du har kommit hem efter ett ärende utifrån.

• Be vänner och anhöriga att ringa inn- an de kommer på besök, och bestäm gärna en tid.

• Kom överens med grannarna om att hålla utkik efter personer som inte verkar höra hemma i trappuppgång- en.

Om du har uppgifter som kan hjälpa polisen att hitta sådana här bedragare är du välkommen att ringa på tel 11414.

Om du blir utsatt för att personer försö- ker ta sig in i din lägenhet ska du dock omedelbart ringa larmnumret 112.

Och om du ändå skulle bli utsatt för ett brott, kom ihåg att inte röra något som tjuvarna har tagit i – det kan finnas spår som kan hjälpa polisen att finna dem.

Tråkigt att vi ska behöva tänka på sådant här – men det är bättre att vara extra försiktig!

Varning för tjuven!

P-förbud vid Alcro-fältet

Kommunens tekniske driftschef Kjell Åström riktar en vädjan till be- sökare vid Alcrofältet: parkera inte längs fältet.

- Det blir en ohållbar trafiksitua- tion efter främst Allévägen, säger han. Det skapar stora problem för de boende utefter vägen.

Istället hänvisar han till den nya parkeringsytan som har gjorts i ord- ning vid transformatorstationen bak- om Kulturmagasinet Ge Järnet (f.d.

Däckshuset). n

Hälsans Stig har fått en ny sträckning efter de ingrepp som bostadsbyggandet i Brokvarn medför.

- Den nya sträckningen är 7 km lång och dragen i samråd med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, berättar kom- munens kultur- och fritidssamordnare Lottie Palmborg. Och den har en rad förbättringar.

Det som Lottie främst vill peka på

är att hela sträckningen nu går på lätt- tillgängliga och upplysta vägar, och det innebär också att de kommer att snörö- jas under vintern.

Kartan över Hälsans Stig bifogas som en bilaga till detta nummer av Tutan.

Den kan också hämtas i kommunhusets reception samt på biblioteket, vårdcen- tralen, folktandvården, Ica Supermarket och på kommunens hemsida. n

Hälsans Stig bifogas!

Trafiksäkra korsningar

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Här följer tre enkla åtgärder som kan rädda liv.

• Klipp häcken.

• Träd och buskar växer. Välj lämp- liga växter.

• Plantera på rätt ställe.

Fler tips hittar du i broschyren

”Klipp häcken” som du hittar på www.nykvarn.se n

(11)

… liksom Ingela

Kommunens personalsekreterare Ka- rin Halldin rycker in som tillförordnad personalchef, i avvaktan på rekrytering av en ordinarie sådan.

Karin har arbetat som personalsekre- terare sedan Nykvarns kommun bilda- des, och dessförinnan både i Södertälje kommun och i kommundelen Nykvarn, innan vi blev en egen kommun, så hon kan verkligen personalfrågorna på sina fem fingrar.

- Jag har i första hand det här uppdra- get från maj till sista oktober, förklarar hon. Det är en hel del ärenden som ska behandlas, bland annat ett nytt perso- naladministration- och lönesystem, och dessutom ska ett nytt löneavtal för- handlas. Min uppgift är att hålla ären-

Karin rycker in…

Den 12 maj började Ingela Evegård i Nykvarns kommun. Ingela kommer att arbeta med olika uppdrag inom vård- och omsorg samt från den 16 juni att vara t.f. vård- och omsorgschef i avvak- tan på att en ny chef rekryteras. Ingela har en gedigen och bred kommunal er- farenhet både från Södertälje och Sa- lems kommuner.

- Nykvarn är en trevlig kommun, och det är roligt att få vara här! säger hon.

Och eftersom jag är socionom i botten känns det kul att få specialisera sig lite igen, efter att ha arbetat med samtliga kommunala frågor i de tidigare anställ- ningarna. n

Och rekrytering pågår...

Friskvårdsdag för kommun-

anställda

Tisdagen den 20 maj kunde samtliga kommunanställda i Nykvarn ägna en stund åt friskvård. 250 av kommunens totalt cirka 525 anställda hade anmält sig att delta i någon av aktiviteterna promenad/stavgång, bågskytte, luftge- värsskytte eller yoga.

- Vi har friskvårdsinspiratörer på var- je arbetsplats, och det är de som har an- ordnat dagen, förklarar tf personalchef Karin Halldin. Och jag gläds åt att det faktiskt är ännu fler som anmält sig i år än det var förra året.

De anställda kunde – beroende på eget schema – ansluta sig under hela dagen, från klockan 10.00 till 18.00, och delta i aktiviteterna, som hade Kul- turmagasinet Ge Järnet som utgångs- punkt. Uppskattat av alla – även om några överraskades av en plötslig ha- gelskur mitt under promenaden! n

Ifo flyttar

Individ- och familjeomsorgen, Ifo, har flyttat ut från kommunhuset och åter- finns numera i de nygamla lokalerna på Centrumvägen 16.

- Vi får helt enkelt inte plats i loka- lerna i kommunhuset, förklarar Stefan Frölund, chef för Individ- och famil- jeomsorgen. Dessutom finns det andra fördelar – man är kanske inte lika ex- ponerad när man besöker oss i de nya lokalerna, vilket kan kännas skönt för många.

Som framgått i media anser Ifo att man behöver personalförstärkning i framtiden, vilket också bidrar till trång- boddheten.

- Vi har äskat medel för ytterligare en tjänst 2009, och skulle egentligen be- höva fler, säger Stefan. Men det måste i slutänden handla om vad kommunen har råd med, en balans mellan behov och resurser. n

I månadsskiftet maj-juni påbör- jades processen med rekryte- ring av en ny ordinarie perso- nalchef och en ny vård- och omsorgschef till kommunen.

- Vi har väntat på ett nytt ramavtal med rekryteringsföretag, säger kommunchef Bengt Persson.

- Jag tror att det kan bli svårt att kom- ma ut med annonser och aktiv rekry- tering innan sommaren, tillägger han.

Men till hösten ska vi kunna fatta ett beslut om nyanställning, och förhopp- ningsvis kan nya personer tillträda un- der senhösten eller senast till årsskiftet.

dena flytande fram tills man har hittat en mer permanent lösning. n

Har du foton från Nykvarn?

Som en del i 10-årsfirandet av Nykvarn som egen kommun söker biblioteks- chef Carita Långsjö-Rabo foton från perioden.

- Det är inte i första hand några his- toriska bilder från förr vi söker, utan mer material från de aktuella tio åren, förklarar hon.

Det har hänt mycket under den här tiden, och just den utvecklingen är in- tressant att berätta i bilder.

Om du har foton eller annat material som du vill bidra med, skicka eller läm- na dem till Carita i biblioteket. Carita har telefonnummer 555 011 04 och e- post: carita.langsjo-rabo@nykvarn.se.

(12)

Som vi tidigare berättat om i Tutan fick Björkestaskolan år 2007 Bertil Hults pris för sitt arbete med läs- och skrivför- ståelse. För en del av pris- pengarna kunde 10 lärare från skolan resa till Nya Zeeland under två veckor i månads- skiftet februari-mars, för att på plats se hur man arbetar med dessa frågor i ett av världens ledande länder på området.

Det mest slående intrycket är hur klar och tydlig elevens roll är i skolsyste- met, säger Anne-Marie Julin, rektor på Björkestaskolan.

Självstyre

Skolsystemet på Nya Zeeland är an- norlunda mot vårt i Sverige. Skolorna regleras av staten, men därunder finns ingen mellanhand. Rektor – och sko- lans lokala styrelse, där föräldrar ingår – har direkt bestämmanderätt över sko- lans arbete.

- Det ger ett mycket starkare självsty- re, förklarar Anne-Marie. Hela samhäl- let är engagerat i skolan, och företagen vill till exempel väldigt gärna vara med och sponsra skolan och dess verksam- het.

- Dessutom arbetar man mer med hel- heten fysisk-intellektuell-konstnärlig, berättar Anne-Marie.

Man har kroppsövningar varje dag, och väver in detta i pedagogiken, för-

klarar hon. Man kan exempelvis hoppa mellan olika fält som är markerade med olika ord.

Invänjning

En annan skillnad är att man vänjs in individuellt i skolan, ungefär som vi gör i förskolan i Sverige.

Varje barn får skolan som en ”5-års- present”, ler Anne-Marie. Man börjar alltså inte skolan vid en gemensam skolstart, utan när man själv fyller fem år. Då får man först en 9 veckors ”intro- duktion” innan man går in i år 1. Och om man behöver det får man en längre introduktion.

Detta är ett exempel på hur tydligt eleven sätts i fokus, menar Anne-Ma- rie.

Inspiration från Nya Zeeland

Allt är inriktat på att ge den enskilde eleven så mycket stöd som möjligt.

Man arbetar mycket med uppmuntran och positiv förstärkning.

Starkt åtagande

Det nyzeeländska samhället har alltså ett starkt åtagande när det gäller skol- barnens utveckling. Ett annat exempel är kraven på läskunnighet.

Målet är att alla elever ska kunna läsa vid sex års ålder. Om det så bara går några månader över tiden slår alla stödfunktioner till, och man kan till och med få en statligt anställd expert som kommer till skolan för att undervisa eleven!

Anne-Marie och de övriga lärarna kommer tillbaka med huvudena fulla av idéer, intryck och inspiration.

- Det finns mycket vi kan tillämpa di- rekt, säger Anne-Marie. Mycket av det vi såg gör vi också här på Björkestasko- lan, men på Nya Zeeland är arbetet så mycket mer strukturerat – där genom- syrar kraven och målen om läs- och skrivförståelse hela skolsystemet på ett tydligt sätt.

Alla detaljer om resan går att läsa på lärarnas egen blogg http://bjorkesta.

blogg.se.

Maoriflickor hälsade besökarna välkomna till den avlägset belägna Tapu School.

Elevarbeten pryder väggarna (ovan).

Eleverna i Bairds Mainfreight-skolan sam- las under ”Kunskapens träd” (nedan).

(13)

Under den närmaste tiden kommer idrotten i Nykvarn att få några rejäla tillskott. När- idrottsplatsen Qlan är precis färdigställd, och under senhös- ten ska en ny konstgräsplan kunna tas i bruk.

Qlan är en så kallad spontanidrottsplats vid Björkestahallen – det är alltså inte ett ställe man kan boka, utan kompisar, skolklasser och andra grupper ska helt enkelt kunna ta sig dit och utöva idrott spontant.

- Det är en yta om 40x20 meter, om- gärdad av en sarg, där man kan spela bandy, fotboll, basket och liknande, säger kultur- och fritidschef Kent På- ledal.

Qlan har byggts i samarbete mellan kommunen och Nykvarns SK, och fi- nansieras med medel från kommunen, Svenska Fotbollförbundet och Riks- idrottsförbundet.

Nykvarns SK kommer att stå för skötseln av näridrottsplatsen, förklarar Kent.

För den som är sugen på lite motion lig- ger Qlan på gaveln vid Björkestahallen.

Uppåt för idrotten

Konstgräs

Och så äntligen – en konstgräsplan som ska förlänga utomhussäsongen betyd- ligt för våra fotbollslag!

Ja, det är en efterlängtad nyhet, säger Kent Påledal.

Den nya konstgräsplanen ligger i Strängbetongområdet och beräknas vara klar i oktober.

- Det blir en fullformatsplan som är 105 gånger 65 meter, säger Kent. Den kommer att fyllas med både sand och gummigranulat, och den är godkänd som matchplan enligt Svenska Fotboll- förbundets regler.

Köket i Björkesta-

skolan

För sju år sedan byggdes köket i Björkestaskolan om, och torrförråd, kyl och gar- derober sattes in. Nu har det dock konstaterats att köket behöver en mer grundlig ombyggnad.

Problemen har framkommit både vid arbetsmiljöronder med perso- nalen och efter inspektion av Ar- betsmiljöverket. Detta har resul- terat i en rad krav på anpassning och modernisering av köket, vilket kommunfullmäktige nu också har beslutat.

- Ett stort problem är avsakna- den av olika typer av arbets- och avlastningsytor, säger kommunens fastighetschef Per-Göran Skog. Det är helt enkelt för trångt i köket, och det gör att arbetsförhållandena inte är acceptabla.

Ett exempel är att värmeskåpen som sattes in tidigare blockerar vä- gen till förråd och frys, och därför ständigt måste flyttas för att perso- nalen ska komma fram.

- Men det behövs också personal- utrymmen, soprum och en allmän modernisering av köksutrustning- en, berättar Per-Göran.

Resultatet har blivit ett förslag där köket – för att klara servering av mat till 500 personer – måste byggas till med 180 kvadratmeter.

Detta ska ge utrymme för ett av- skilt serveringsutrymme, diskrum, förråd, personalutrymmen, städut- rymme och soprum.

Tillbyggnaden och de nya maski- nerna beräknas kosta 13,5 miljoner kronor.

- Vi räknar med att anlita ram- upphandlade entreprenörer för om- och tillbyggnaden, säger Per-Göran Skog. Det innebär att vi slipper belasta ombyggnaden med projek- teringskostnader, och dessutom att vi kan komma igång med arbetet redan i år.

Den nya köksutrustningen tar man in anbud på enligt lagen om offentlig upphandling. n n n

Rotary-gåvor till fritidsgården

Rena julafton! Så kändes det för fritids- gården, när man tog emot utrustning från Nykvarns Rotaryklubb. Totalt blev det gåvor till ett värde av 22.000 kro- nor.

- Jag vill passa på och rikta ett hjärt- ligt tack till Rotary för utrustningen!

säger fritidsgårdschef Anneli Orre.

- Den kommer väl till pass.

Bland gåvorna fanns ett fotbolls- spel, som nu står i Kulturmagasinet Ge Järnet över sommaren. Dessutom klätterutrustning och ett antal modell- byggsatser som kommer att användas såväl av 10-12-årsverksamheten som i fritidsgårdsverksamheten i övrigt. n Rotarys Namu Nambiar och pre-

sident Anne-Marie Fimmerstad överlämnade den fina utrust- ningen till fritidsgården.

(14)

Kommun- fullmäktige

I evenemangskalendern på Nykvarns kommuns hemsida www.nykvarn.se hittar du mer om vad som händer i Nykvarn. Med reservation för eventuella ändringar i programmet. Se även sid 5!

Turinge-Taxinge församling

DET HÄNDER I NYKVARN JUNI-SEPTEMBER

Turinge-Taxinge hembygdsförening

Smedsbygget

Frivilligcentralen Biblioteket/

Qulturum Sländan

Turinge kyrka Frågesport

Kom till biblioteket och var med på frågesport!

Vi lottar ut två fotbollar och några böcker under fotbolls- EM. Ålder:

7-16 år.

Tävlingen pågår t o m den 3 juli.

Därefter presenteras vinnarna.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. I anslutning till samman- trädena anordnas ett politikercafé där du som medborgare kan diskutera frå- gor med våra förtroendevalda.

• Torsdagen den 18/9 -

kl 18.00 Plats: Qulturum Sländan

Onsdagarna 27 augusti samt 3, 10,17 och 24 september.

Kom och spring i motionsspåret och tävla mot dig själv och andra. Klasser och banor för alla åldrar. Anmälan från kl 18.00 vid klubbstugan. Första start kl 18.30.

”Prova på”-kvällar

Tisdagen den 19 augusti och torsdagen den 21 augusti, kl 18.30

Millwalkers Linedance erbjuder även i år två ”prova på” tillfällen på Lof- tet i Kulturmagasinet ”Ge Järnet” (f.d Däckshuset).

Deltagarantalet är begränsat till 40 dan- sande per tillfälle. Alltså gäller först till kvarn…. Anmälan görs till:

prova@millwalkersnykvarn.se.

Höstens kurser

Start vecka 37. Anmälan görs till:

prova@millwalkersnykvarn.se.

Deltagare i fortsättningskurserna anmä- ler sig hos respektive instruktör.

För dig som linedansat tidigare och slutat men kanske vill ta upp dansandet igen, finns plats i våra fortsättnings- grupper. Välkomna!

Oxvretsjoggen Linedance

• Våffelkvällar

Välkommen på våffelkvällar i Herrgår- den. Musikunderhållning!

Torsdagar - den 26 juni, 3, 10, 31 juli samt

7, 14 och 21 augusti kl 18.30-20.30

• Bussutflykt för äldre

Vill du åka med på en kortare utflykt i sommar? Vi kommer att åka en rund- tur i Nykvarn med en kaffepaus på Fri- villigcentralen. Kostnad 50:-/utflykt.

Ring 554 900 93 mellan kl 8.30-9.30 för anmälan. Varmt välkomna!

Tisdagar - den 24 juni, 1 och 8 juli kl 11.00.

• Söndagen den 6 juli och 3 augusti

Öppet hus

Kl 12.00-14.00. Välkommen!

• Söndagen den 24 augusti

Hembygdsdag med spelmansstämma Kl 12.00. Utställning och försäljning av hantverk och blommor. Det bjuds på musik, ”i varje buske”. Lotteri och servering. Välkomna till en kulturdag i musikens och hantverkens tecken!

Musik i sommarkväll

Söndagen den 29 juni, kl 19.00

”Sommarorgel”. Birgitta Sigbrandt spelar orgelmusik med solstänk och vindfläkt.

• Söndagen den 13 juli, kl 19.00

”Duo 2 x Möller”. Mats och Johannes Möller spelar klassiskt och egna kom- positioner på flöjt och gitarr.

• Söndagen den 10 augusti, kl 19.00

”Les Papillons”. En blåstrio som spelar barockmusik på tidstrogna instrument.

• Söndagen den 24 augusti, kl 19.00

”Trio Malva”. Stråktrio som spelar och berättar om en blandad och somrig re- pertoar.

Taxinge kyrka

Friluftsgudstjänst vid Klockstapeln

• Midsommardagen den 21 juni, kl 14.00

Medverkan av Kantanterna. Medtag kaffekorg och egen stol. (Inomhus i kyrkan vid regn).

Nykvarnskyrkan

Musik i sommarkväll

• Söndagen den 27 juli, kl 19.00

”Betraktelser i jazzton”. Fredmark, Er- landsson och Söderlind spelar gitarr, kontrabas och slagverk. Trion bjuder på visor, psalmer och folkkära melodier i egna arrangemang.

Å-ruset

Lördagen den 23 augusti

En annorlunda tävling som går ut på att paddla ån snabbast från Järndam- men till Hökmossbadet med olika 5-kampsgrenar under paddlingen.

Arrangeras för 3:e året i rad.

Ett flertal aktiviteter arrangeras un- der dagen. Kul för hela familjen!

Avslutas med prisutdelning i Fol- kets Park på kvällen. Läs mer på www.nykvarnscamping.se

Å-ruset

Midsommar m.m.

i Folkparken

- se sidan 5!

(15)

DET HÄNDER I NYKVARN JUNI-SEPTEMBER

Bågskytte

Fritidsgården

Auktion av persiska mattor m m

• Lördagen-söndagen den 28-29 juni samt 2-3 augusti. Kinna Jacobsson är en av Sveriges få kvinnliga auk- tionister. Hör henne berätta om mat- tor och passa på att göra riktiga fynd.

Visning av alla föremål från kl 12.00, auktionen startar c:a kl 13.00.

Konstutställningar i Galleriet

Öppettider: 12.00-18.00

• 20-27 juni, Rinnie Crossler

• 5-11 juli, Kjell Lönnå

• 12-18 juli, Margareta Boxma

• 19-25 juli, Gunilla Curman

• 26 juli-1 augusti, Leif Ahrle, Johan Ahrle och Per-Erik Lundin

• 2-8 augusti, Margaretha Kvarnby m fl

• 16-21 augusti, Johannes Kvissberg

Hundutställning

• Söndagen den 6 juli kl 09.30 Open Dog show for all Setter Breeds.

Hundraser: Gordon setter, Engelsk set- ter, Irländsk röd-vit setter och Irländsk röd setter.

200 - 250 tävlande hundar. Grillkiosk i slottsparken. Läs mer på www.isf- worldwideshow2008.se.

Trädgårdsmässa

• Fredag-söndag den 5-7 september För femte året i rad arrangeras Träd- gårdsmässan i slottsparken. Handla di- rekt av utställarna och lyssna till spän- nande föreläsningar av Bosse Rappne, Hannu Sarenström och Per Bürger.

Inne på slottet står det stora kakbordet uppdukat hela helgen. Entré: vuxen 70 kr, pensionär eller medlem i trädgårds- relaterad förening 60 kr, barn 0 - 12 år gratis.

Öppettider på fritidsgården i Ge Järnet (f.d. Däckshuset)

från och med 23 juni:

Måndag:

kl. 13.00-17.00, 18.00-21.00 Skaten: nybörjartid 13.00-17.00, övriga 18.00-21.00

Tisdag:

kl. 13.00-17.00

Onsdag:

kl. 13.00-17.00, 18.00-21.00 Skaten: nybörjartid 13.00-17.00, övriga 18.00-21.00

Torsdag: STÄNGT

Fredag:

udda veckor kl 13.00-17.00, - jämna veckor kl. 13.00-17.00, och 18.00-21.00

(Barn under 9 år endast i vuxet säll- skap).

Fotboll, div 3 damer

9/8 kl 13.00 NSK–Gnesta FF 23/8 kl 12.00 NSK–IFK Nyköping 30/8 kl 13.00 NSK–BK Sport 13/9 kl 13.00 NSK–Triangelns IK 27/9 kl 13.00 NSK–FF Södertälje

Fotboll, div 5 herrar

25/6 kl 19.00 NSK–Eskilstuna Bab. I 12/8 kl 19.00 NSK–Hällbybrunns IF 23/8 kl 15.00 NSK–BK Sport 6/9 kl 15.00 NSK–Malmköping IF 21/9 kl 15.00 NSK–BK Sport

Välkomna till IP! Kiosken öppnar en timme före avspark.

Nykvarns

Innebandyförening

OFIC Vecka 32

Oskar Fagerlund Innebandy Camp.

Sveriges bästa innebandycamp. Cam- pen öppen för flickor och pojkar i ål- dersklasserna 1992 - 1995. Läs mer på www.ofic.se.

ALL-STAR MATCH

Onsdagen den 6 /8 kl 19.00

NIF:s herrlag möter Go & Gla Super- stars. Kända idrottsprofiler från hela Sverige: NHL-proffs, elitseriespelare från både innebandy och ishockeyn borgar för en trevlig underhållning. Fri entré.

INNEBANDYSKOLA Vecka 33

NIF inbjuder till innebandyskola för flickor och pojkar i åldersklasserna 1996 - 2000. För anmälan mm läs mer på www.nykvarnsif.se.

Nybörjarkurser

Träning för nybörjare i bågskytte hos Nykvarns Bågskytteklubb. Utrustning finns att låna på plats. Barn under 13 år skall ha en vuxen person med sig. Vi finns i Kulturmagasinet Ge Järnet (f.d.

Däckshuset).

Avgift: 30 kr/kväll.

Onsdagar vecka 37 t o m 51 kl 18.00-19.00. Välkomna!

Nykvarns IP

Long Valley Ranch Tävling i

westernridning

Lördagen-söndagen den 23-24 augusti

Nykvarns westernridklubb, Long Valley Riders, arrangerar tävlingar på regional och nationell nivå i wes- ternridning på Long Valley Ranch (Långängens Gård) i Taxinge.

I Riders Café kan du köpa kaffe och bullar, hamburgare och gril- lad korv samt nygräddade våfflor.

Gratis inträde. Välkomna! Läs mer på www.longvalley.se/riders.

Lördagen den 13 september kl 15.00

Gå - jogga - spring

Start och mål i Nykvarns centrum Klasser: ungdom födda 1996 och

tidigare - 3 km, motion alla åldrar - 7 km.

www.oxvreten.se

Nykvarnsloppet

Taxinge slott

Lions loppmarknad

• Lördag 30 augusti

Lions Club Turinge arrangerar för 39:e året i rad den traditionella loppmarkna- den vid Hökmossbadet.

Visning kl 12.00-13.00. Försäljning kl 13.00-16.00. Auktion kl 14.15.

SOS FRÅN NYKVARNSREVYN!

Nykvarnsrevyn går på knäna och behöver akut hjälp med arbeten ”runt om” - snickare, sömmerskor, marknadsföring, ljud & ljus m.m.

Gå in på www.nykvarnsre-

vyn.se och kontakta oss däri-

från - hjälp oss rädda revyn!

(16)

Bättre framkomlighet, längre motionsspår, fasta grillplatser och vindskydd - det är några av de åtgärder som ska göra Jägarskogen och stränderna vid Norra Yngern ännu mer attraktiva och enkla att besöka.

Arbetena har inletts och ska vara klara i slutet av 2008.

De arbeten som nu genomförs finan- sieras med 155 000 kronor från Natur- vårdsverket, som via beslut av Läns- styrelserna ger särskilda bidrag för lo- kala naturvårdande projekt – så kallade LONA-pengar.

Mer tillgängligt

Kommunen har anlitat det ideella före- taget Skogssällskapet för att först göra en naturvårdsinventering och bedöma vad som skulle behöva göras, och för att sedan också se till att få det gjort.

I början av juni började man montera vindskydd och de första nya informa- tionstavlorna på några platser i områ- det.

Stora delar av arbetena handlar om att öka tillgängligheten till Jägarskogen för oss som vill vistas i detta vackra område. Vandrings- och motionsleden kommer att förbättras på flera sätt; le- den blir längre och kommer att byggas som en åtta. Slingan närmast parke-

Bättre friluftsliv i Jägarskogen

ringen breddas och jämnas till så att det blir möjligt att gå även med rullator eller sittande i en rullstol. Slingan får en längre sträckning utefter sjöstranden och förlängs sedan med en ny del upp i skogen.

Den nya slingan är redan uppskyltad, och markarbetena har också kommit igång.

En annan nyhet är att det också byggs några fasta grill- och sittplatser i om- rådet. Det kommer också att bli nya skyltar och tavlor med information om sådant som är särskilt intressant i om- rådet.

Klart i höst

- De förslag vi nu genomför innebär att området ska bli mer intressant att an- vända för fler Nykvarnsbor, men att det också fungerar och tål det slitage som det naturligtvis också innebär, förkla- rar Mikaela Löfgren, naturvägledare på Skogssällskapet. Vi räknar med att alla åtgärderna ska vara färdiga under senare delen av 2008.

- Området är inte stort, men det har många och särskilda kvaliteter, anser Mikaela Löfgren. Här finns höga na- turvärden, men också en viktig kultur- historia med bland annat två kolmilor.

Med de åtgärder som nu genomförs och en förbättrad skötsel så blir detta en till- gång för hela kommunen.

Parallellt pågår därför också nästa steg för att säkra Jägarskogens och Yngerns unika naturvärden för framti- den.

- Nykvarns kommun har fattat be- slut om att skapa ett skyddat naturre- servat av Jägarskogen, förklarar Rolf Nilsson, gatu- och trafikingenjör på Nykvarns kommun. Vi hoppas kunna inviga Jägarskogen under 2009 som kommunens första naturreservat.

Norra Yngern är på sitt sätt unik. På fackspråk sägs den ha ett högt limnolo- giskt värde. I det här fallet innebär det att sjön är sällsynt välbevarad med bra kvalitet på vattnet.

References

Related documents

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,