• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 1 2009.pdf Pdf, 1.2 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 1 2009.pdf Pdf, 1.2 MB."

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN!

HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS?

ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårs-

festen!

(2)

Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn Tel 08-555 010 00 • www.nykvarn.se Ansvarig utgivare: Sune Eriksson

Redaktör: Lena Ramdani (lena.ramdani@nykvarn.se) Text: Lena Ramdani, Peter Eneström

Teknisk produktion:

eneström dialog ab Trycks på Svanen- märkt papper av Kringel-Offset 4.500 ex (2009)

NR 1 • APRIL 2009

Nykvarns kommuntidning

Feriearbete i sommar

Om du går i årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet kan du söka feriepraktik i sommar. Ferieplatser- na fördelas under veckorna 25-33.

Anställningstiden är 3 veckor och ersättningen är 45: -/tim om du är 16 år, 50: -/tim om du är 17 år och 55: -/

tim om du är 18 år.

Anmälningsblankett finns att hämta i kommunhusets reception på Centrumvägen 20 eller i blankettar- kivet på Nykvarns kommuns hem- sida www.nykvarn.se.

Blanketten skickas till Nykvarns kommun, Sonia Blomgren, 155 80 Nykvarn senast den 17 maj. Om du vill veta mer kan du kontakta Sonia Blomgren på telefon 555 010 52. n På grund av platsbrist kan vi fortsättningsvis dessvärre inte presentera

evenemang i samma omfattning som tidigare. Vi hänvisar istället till evenemangskalendern på www.nykvarn.se.

DET HÄNDER I NYKVARN

Upplev Nykvarn!

Nu är årets upplaga av Nykvarns turist- broschyr färdig. ”Upplev Nykvarn” är, liksom tidigare år, en bred exposé över kommunens olika besöksmål, till gagn både för turister och för oss som bor här!

”Upplev Nykvarn”

finns att hämta i kom- munhusets reception, i biblioteket och på be- söksmålen. n

Kommunen söker gode

män

Behovet av gode män/förvaltare ökar i Nykvarn och överförmyndarverk- samheten söker dig som kan tänka dig ett uppdrag som god man.

En god man eller förvaltare är en person som tar hand om ekonomiska och rättsliga frågor åt personer som inte själva klarar av att bevaka sina intressen och sina rättigheter. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd - omständighe- ter som gör att man inte klarar av att ta itu med formella ärenden, men som ju ändå inte hindrar att räkningar, inkom- ster och olika typer av handlingar kom- mer och måste hanteras.

På www.nykvarn.se (Om kom- munen / Överförmyndare) hittar du information om vad det innebär att vara god man och förvaltare. Här kan du också hämta hem blanketten ”In- tresseanmälan god man/förvaltare”.

Om du har några frågor kan du kon- takta Linda Olsson, överförmyndar- handläggare på telefon 555 010 53. n

Nationaldagen/Nykvarnsdagen lördag den 6 juni i Folkets Park

Nationaldagsfirande kl. 11.00-12.00

Dagen inleds med traditionellt natio- naldagsfirande. Fanborgen marscherar från Nykvarns centrum kl. 10.45. På programmet finns bland annat musik av Nykvarns musikkår, uppträdanden, högtidstal av kommunchef Sune Eriks- son, utdelning av fana och flagga samt nationalsången.

Nykvarnsdagen – dagsprogram kl. 12.00-15.30

Nykvarns Folkets Park och Nykvarns idrottsplats fylls med olika aktiviteter för hela familjen; prova på aktiviteter, hästridning, tivoli, lotterier, ansikts- målning och utställningar. På scenen uppträder bland annat Sibel, känd från Idol, och Nykvarns musikkår med gäst- artist Svante Thuresson.

Nykvarnsdagen - kvällsprogram kl. 18.00-24.00

Kvällen går, precis som förra året, i Rock´n Rolls tecken och vi kan se fram emot uppträdanden av Markus Fager- vall, Janne Lucas Persson, Richard Herrey och Tommy Blom. Artisterna kompas av ”Revival-bandet” T-Cats.

- Vi arbetar just nu för fullt med att ta fram ett intressant program som kan locka hela familjen, säger kommunens kultur- och fritidssamordnare Lottie Palmborg. Intresset bland kommunens föreningar och företag att medverka är stort, vilket vi tycker är jätte-

kul.

I mitten av maj skickas ett detaljerat program för Natio- naldagsfirandet/Nykvarnsda- gen ut till samtliga hushåll i Nykvarn. n n n

Torsdagsjazz i Vidbynäs slott

Anders Linder och Prima den 28 maj, Pan Brazil med Deise Andrade den 25 juni - den sista torsdagen varje månad blir det jazzkväll i matsalen i Vidbynäs slott. Kvällarna startar med jazzmeny kl 18.00 och allt slutar kl 22.00.

Efter ett sommaruppehåll återkom- mer man till hösten - all information finns på www.vidbynasslott.se.

(3)

I oktober 2008 bestämdes det att den skulle bli av. Den 14 januari invigdes den, i nya paviljonger vid Turingesko- lan. Däremellan hann förskolechef Eri- ca Thor-Bergkvist och personalen ordna och slutbesiktiga lokalerna, rekrytera övrig personal, ha informationsmöten med alla föräldrar, skaffa alla möbler och all utrustning.

- Det blev en rivstart! skrattar hon.

Eldsjälar

Eldsjälarna bakom förskolan är egentli- gen förskollärarna Jeanette Vesterberg och Therese Strange. De kom att arbeta på samma avdelning för något år sedan och började prata om Friluftsfrämjan- dets I Ur och Skur-pedagogik, och båda tände på idén med en förskola med så- dan inriktning i Nykvarn.

- Vi jobbade då på Lillhaga förskola och provade några av idéerna i verk- samheten. Vi åt till exempel ute i sko- gen en gång i veckan, med stormkök, och märkte att det fungerade. Och vi visste att många föräldrar efterfrågar I Ur och Skur – många har svårt att hinna vara ute med sina barn på vardagar. Då började vi sondera om kommunen var intresserad.

- Kommunen hade ungefär 40 barn i kö, och den här idén passade perfekt in i planerna, förklarar Erica Thor-Bergkvist.

Ute hela dagen

”Allt man gör inne i en förskola kan man göra utomhus.” Så förklarar i en-

kelhet Jeanette tanken bakom en natur- förskola.

Hon har precis blivit den första i per- sonalen som är färdigutbildad i peda- gogiken, och man måste uppfylla vissa formella krav för att officiellt få kalla sig en I Ur och Skur-förskola, så tills vidare nöjer man sig med begreppet

”naturförskola”.

- Men ambitionen är självklart att bli certifierade, säger Jeanette.

En vanlig dag på Hökmossen börjar med frukost inomhus för de barn som anländer allra först. Klockan 7.00-10.45 är man ute, och sedan kommer man in och äter. Därefter sover de minsta bar- nen i sovkojor, medan de större barnen leker inomhus, och klockan 12.30 går man ut igen – och stannar där tills för- äldrarna kommer och hämtar barnen.

Viktig friskvård

Förskolan har blivit mycket uppskattad

Det finns inget annat sätt att beskriva det på – Hökmossens natur- förskola tillkom extremt snabbt och blev en omedelbar jättesuccé!

bland föräldrarna, och Jeanette gläds åt det och pekar på den stora betydelse livet ute i naturen har för barnens lång- siktiga hälsa.

- Man vet också att barn som vistas mycket ute blir mer koncentrerade, mindre rastlösa, mer uthålliga och mer uppmärksamma på sin omgivning, sä- ger hon.

Idag har man två avdelningar med to- talt 36 barn i åldrarna 1-4 år.

Sofi Rehn är mamma till Liam, 4 år, och hon är jättenöjd med valet av för- skola.

- Vi är nyinflyttade från Södertälje, så vi behövde en förskoleplats, säger hon.

Och det här passar bra in i familjens upp- fattning om friluftsliv. Det är jättebra att barnen får vara ute mycket i friska luften – och att de sedan får lära sig om natur och miljö är ytterligare ett plus.

- Liam trivs bra, säger hon, men det är en stor omställning från hans förra förskola. Han tycker det är jätteroligt här, men han är rejält trött när han kom- mer hem!

Succé för naturförskolan!

Sofi Rehn är mamma till Liam, 4 år.

- Det är jättebra att han får vara ute i friska luften så mycket, tycker hon.

(4)

Vilken folkfest!

Jubileumsfirandet på nyårsafton blev en folkfest utan dess like! Över 2.500 personer trängdes i centrum för att se Idolerna framträda, och under hela dagen uppskattas c:a 5.000 personer ha besökt firandet.

Programmet delades upp i två delar – ett dagsprogram, i första hand för de lite yngre, och ett kvällsprogram med lite tyngre musik, dans och framträdanden.

Idoler

Förmiddagen bjöd på storheter som Mora Träsk och magikern Alexander Va- siliou, men den verkliga publikmagneten var Idol-Kevin och hans medfina- lister Alice och Robin B – vid deras framträdande trängdes den ungdomliga publiken i tusental framför scenen i Nykvarns centrum. Att de sedan bjöd på autografskrivning inne i kommunhusets foajé gjorde bara upplevelsen ännu större.

Mysig kväll

En mysig, glad och ordnad kväll med rockmusik, körsång, eld- och laser- show, tal och nyårsdikt och – inte minst – mat- och öltält och dans blev en riktigt festlig avrundning på jubileumsfirandet.

- Det blev verkligen den folkfest vi hade hoppats på, säger kommunens in- formationschef Lena Ramdani. Och inte bara för oss här i Nykvarn – det kom besökare från Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna och runt omkring. Jätteroligt!

Idol-Kevin och de andra Idolerna drog storpublik, både till framträdandet och till autografskrivandet...

Alltid lika populära Mora Träsk lockade de yngsta

Alexander Vasiliou - ”Master of Illusions” Alla Tiders Matlagare var ett uppskattat tillskott med sitt mat- och öltält och sin nyårsmeny!

(5)

TACK!

Ett stort tack till alla sponsorer som bi- drog till att göra 10-årsjubiléet till en minnesvärd dag: Ahola Transport, Alcro- Beckers, Alla Tiders Matlagare, Basta Arbetskooperativ, Bondgården Åbytorp, Bommersvik, Brinova Fastigheter, Clipp Corner, Eneström Dialog, Folktandvården, ICA Supermarket Nykvarn, Jober, Kilen- krysset, Kringel-Offset, Lådbilslandet, MT:s Bygg, Mälarturf, Nykvarnsbostä- der, Nykvarns Frukt & Grönt, Nykvarns företagareförening, NykvarnsMäklarna, O.B.Wiik, Ramböll, Skyltbolaget, Statoil Nykvarn, Swedbank, Strängbetong, Söder- energi, Södertälje Taxi, Södertörns Brand- försvarsförbund, Taxinge Slott, Vidbynäs Slott och Volkswagen Parts Logistics.

Är det fest så är det! Då ska även ansiktet prydas extra jubileumsfint!

Nykvarns Graffiti visade på ett handfast sätt skillnaden mellan graffiti och klotter - här med konstverket ”Nykvarn 10 år”.

”Ta mig till havet och gör mig till kung...”

Peter Lundblad var en av kvällens musika- liska höjdpunkter.

Trådlöst bred- band - Wimax

Det trådlösa systemet Wimax är nu i drift i kommunen, och utrustning finns att låna för att kunna testa sina mottag- ningsförhållanden.

Wimax är en teknik att skicka och ta emot internet-trafik via radiovågor, och statligt stöd har bidragit till att man kunnat bygga ut detta i Stock- holms län, däribland i Nykvarn. Syftet har varit att nå de ”vita fläckar” som inte kunnat få bredband via kabel.

I Nykvarn finns en Wimax-antenn som sitter på kommunhusets tak. För att ta emot signalen krävs en motta- gare som monteras utomhus.

- Den bör placeras så högt som möj- ligt, säger Nykvarns IT-chef Göran Hoffman. Den ingår i startkostnaden på 1.900 kronor och man har den till låns så länge abonnemanget gäller.

För att kunna testa mottagningsför- hållandena kan du låna en utrustning i kommunhusets reception, innan du tecknar dig för ett abonnemang.

På leverantören Nilings hemsida www.nilings.se finns mer informa- tion och även en karta som visar vil- ka områden som täcks av Nykvarns sändare.

- Observera att detta är en simu-

lerad karta, mottagningen kan både vara bättre och sämre i verkligheten, säger Göran Hoffman.

- Man kan få en bandbredd på upp till 3 Mbit/s i båda riktningarna, av- slutar Göran. n

Valfrihet i hemtjänsten?

Vård- och omsorgsverksamheten har fått i uppdrag av vård- och omsorgs- nämnden att utreda om det är möjligt att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i Nykvarns kommun.

Utredningsarbetet påbörjades i mars och planeras vara klart i oktober/no- vember då ett förslag till beslut kom- mer att presenteras för nämnden.

Enkätundersökning

Enligt befolkningsprognosen för Ny- kvarns kommun kommer antalet in- vånare i åldern 65-79 öka under åren 2009-2011, vilket innebär att behovet av hemtjänst troligtvis kommer att öka under de närmaste åren.

Vård och omsorg vill med anled- ning av den pågående utredningen undersöka om det finns intresse för ett valfrihetsystem inom hemtjänsten i Nykvarns kommun. Hjälp oss ge- nom att svara på vår enkät på www.

nykvarn.se under perioden 14-30 april. n

Den 26 mars samlades drygt 100 representanter för kommuner, näringsliv och högskola från de åtta Sö- dertörnskommunerna för att diskutera samarbetsformer och konkreta punkter för att möta de kommande årens utmaningar.

Temat för årets rådslag var ”Fram- tidsvisioner”.

Kommunstyrelsens ordförande Ann Johansson (np) öppnade rådsla- get med en maning till samarbete:

- Vare sig kommuner, näringsliv eller högskola klarar att möta dagens utmaningar på egen hand, sa hon.

Jag tror att det i tider som dessa är särskilt viktigt att hitta bra, konkreta samarbetsformer.

Rådslag om Södertörn och framtiden

Framtidstro

Scanias personaldirektör Magnus Hahn berättade om hur Scania ser på situationen idag och om tio år.

- Vi tror på framtiden här på Söder- törn, sa han. År 2020 har vi löst en rad frågor som vi måste besluta om gemensamt för att ge människor här en möjlighet att driva företag, arbeta och ha goda liv.

Eftermiddagen ägnades huvudsak- ligen åt överläggningar i grupper, med syftet att arbeta fram konkreta frågor kring vilka det kommande samarbetet kan centreras. n

- Vi måste hitta samar- betsformer, sa Ann Jo- hansson vid Södertörns Rådslag.

(6)

- Det är i huvudsak tre faktorer som lig- ger till grund för dagens situation, för- klarar ekonomichef Anders Sloma.

• Det första är det kraftigt minskade skatteunderlaget, jämfört med tidigare prognoser.

- En ökad arbetslöshet och en betyd- ligt mindre befolkningsökning än vi räknat med gör att skatteunderlaget och generella statsbidrag är hela 15,5 miljo- ner kronor lägre än beräknat, säger An- ders. En del av detta har vi parerat för i de justeringar i budgeten som gjordes i december, men ungefär 9,7 miljoner återstår att kompensera för.

• 7,3 miljoner kronor som måste överföras till Vård- och omsorgsnämn- den för att kompensera för kraftiga kostnadsökningar.

Flera verksamheter gick med stora underskott förra året, och detta finns med i budgeten. Men just de här kost- naderna, i stor utsträckning beroende på kostnader för placeringar, måste täckas.

• 2,5 miljoner kronor som behövs till insatser för att möta och dämpa effek- terna av lågkonjunkturen, t.ex. i form av arbetsmarknadsåtgärder, vuxenut- bildning, omställningsåtgärder och an- nat.

- Vi förstärker på dessa punkter ef- tersom vi kan räkna med att sysselsätt- ningen kommer att minska och att fler personer inte kommer att få ersättning från a-kassan, säger kommunstyrelsens ordförande Ann Johansson (np).

Sex punkter

Den 27 januari gav därför kommunsty- relsen förvaltningen i uppdrag att ut- reda sex punkter för att komma till rätta med situationen, både för 2009 och med sikte på de närmaste tre åren:

• Redovisa förslag till besparingar om c:a 15 miljoner kronor. I en nyare prognos ökade den siffran till 19,5 miljoner kronor.

Kraftiga besparingar

Sedan kommunens budget för 2009 slogs fast i somras har förutsättningarna föränd- rats dramatiskt. Detta har lett till behov av besparingar om ungefär 19,5 miljoner kro-

nor för 2009. Här presenteras de beslut om besparingar som togs i kommunstyrelsen den 17 mars. När tidningen distribueras har kommunfullmäktige behandlat ärendet

- vid pressläggningen vet vi ännu inte hur beslutet där ser ut.

• Säkerställa den ekonomiska uppfölj- ningen.

• Redovisa vilken kommunal service som inte är lagstadgad.

• Återställa alla verksamheters beräk- nade underskott de kommande tre åren.

• Beräkna möjliga effektiviseringsvin- ster för 2010 och 2011.

• Alltid få en redovisning av ”ekono- miska konsekvenser” från ekonomi- chef och verksamhetschef i besluts- underlag till kommunstyrelsen.

Hela summan sparas

Det som givetvis väcker särskilt intres- se är de besparingar som måste göras under 2009, och vilka konsekvenser de kan få. Förvaltningen har tagit fram en ”bruttolista” av möjliga besparingar som uppgår till 21,5 miljoner kronor.

Vid kommunstyrelsemötet den 17 mars beslutade man att genomföra samt- liga besparingar. Dock undantogs c:a 830.000 kronor från förslaget i form av riktade insatser inom vård och omsorg samt för föräldrautbildning. Möjlighe- ten till vårdnadsbidrag kommer även att kvarstå. Motsvarande summa, alltså 830.000 kronor, ska sparas in inom om- rådena kommungemensamt och kultur och fritid. Hur det ska gå till ska redovi- sas till kommunstyrelsen den 28 april.

Av de 21,5 miljonerna är c:a 3,5 mil- joner besparingar som görs i form av volymanpassningar av verksamheten jämfört med den budget som antogs i juni förra året.

- Eftersom vi inte kommer att få den befolkningstillväxt vi räknat med blir det för 2009 ungefär 3,5 miljoner kro- nor mindre i kostnader för skolpeng och gymnasieelever, förklarar Anders Sloma.

På samma sätt kan kostnader för vård- nadsbidraget minskas med c:a 1 miljon kronor jämfört med budget utan att få någon egentlig effekt i verksamheten.

Sparåtgärder

Det är verksamhetsområdet samhälls- byggnad som får den procentuellt största nedskärningen i förslaget. Detta sker främst genom att ett bidrag till Ny- kvarnsbostäder för centrumutveckling dras in, att fastighetsunderhållet halv- eras och att ambitionsnivån för park- skötsel sänks.

Inom de andra verksamheterna är det pedagogisk verksamhet som får det största sparförslagen, men också den verksamhet som har överlägset störst driftbudget. Här föreslås den huvudsak- liga besparingen genom att skolpengen minskas till höstterminen, vilket får en viss effekt i år och full effekt från år 2010.

Förskolechefer och rektorer ska redovisa vilka åtgärder man vidtar med anledning av den minskade skolpengen till kom- munstyrelsens möte den 28 april.

Inom kultur och fritid sparas näs- tan en halv miljon på minskade fören- ingsbidrag, slopande av det planerade skönhetsrådet, neddragna kultur- och helgevenemang, ingen vinterskötsel av fotbollsplaner eller plogning av Yngern.

För de kommungemensamma verk- samheterna (ekonomi, personal, kansli, IT, information), slutligen, kan minska- de anslag för IT-konsulter, färre sidor i Tutan och neddragna marknadsförings- kostnader klara sparkraven.

Samtliga verksamheter måste också själva kompensera för de lönekostnads- ökningar som uppstår under 2009.

Bred enighet

- Vi har en tuff sits i landets kommuner, säger Ann Johansson. Och till skillnad från andra branscher så har vi inte nå- gon minskad efterfrågan på vår service, snarare tvärtom. Därför ser jag fram emot den vårproposition som kommer, och de löften som regeringen har kom- mit med om extra tillskott till kommu- nerna för att undvika att den pågående krisen förvärras.

(7)

Gamla numret upphör

Från och med 1 april 2009 får man en hänvisning till kommunens nya väx- elnummer, 08-555 010 00, om man ringer det gamla numret, 08-552 487 00, eller någon direktanknytning. Då kopplas alltså den automatiska vida- rekopplingen bort.

Om man alltså ringer ett gammalt direktnummer så kommer man nu att få ett meddelande om att numret har ändrats, och man hänvisas till num- mer 08-555 010 00.

- Då hamnar man i vårt nya röst- styrningssystem, säger kommunens IT-chef Göran Hoffman. Om man då uppger namnet på den person eller avdelning man vill bli kopplad till, ska detta ske automatiskt. n

Röststyrning i telefonväxeln

Röststyrning är en funktion som va- rit i drift sedan oktober förra året, men då endast för interna samtal.

- Nu kommer vi att testa detta även för externa samtal under april och maj månad, säger kommunens IT-chef Göran Hoffman. I slutet av maj utvär- derar vi testet och beslutar om funk- tionen skall fortsätta att användas.

Med det nya systemet hoppas kommunen kunna öka tillgänglighe- ten genom att telefonisterna får mer tid att ta hand om samtal som inte kopplas automatiskt, samt genom att kunna ge ännu bättre service över disk i receptionen.

Röststyrning är en inspelad röst som uppmanar dig att säga vilken person eller avdelning du söker. När du uttalar namnet kopplas du automa- tiskt dit. Om inte namnet kan matchas så får du en uppmaning att säga det en gång till, och efter tre försök kopplas du automatiskt till telefonist.

Man kan alltid säga ”telefonist”,

”växel” eller ”reception” om man inte vet vem man vill komma i kon- takt med, eller helt enkelt vill få per- sonlig service.

På kommunens hemsida beskrivs tjänsten mer i detalj, och där finns också ett webbformulär för syn- punkter på denna funktion, för att ytterligare kunna finslipa den under testperioden! n Samtidigt är hon glad över hur Ny-

kvarn har samlats runt de nödvändiga sparkraven.

- Det känns bra att vi hade en så bred politisk enighet om sparförslagen, fort- sätter hon. Och det är också bra att vi inte bara tog rena besparingar, utan att vi också satsar för att möta framtiden och kommande behov.

När det gäller de övriga punkterna i uppdraget kommer Tutan att bevaka

och återkomma med mer information i de kommande numren. Klart är dock att framtiden är oviss.

- Prognoserna för 2010 och 2011 ser inte heller så kul ut med avseende på skatteunderlaget, säger Anders Sloma.

Mer information om besparingarna finns att hitta på kommunens hemsida www.nykvarn.se. Där kan du också se vilka summor som ska sparas inom res- pektive verksamhetsområde.

I en knapp månad har han varit på plats, Nykvarns nye kom- munchef Sune Eriksson. Hur har det gått? Hur har de första intrycken varit?

- Jag befinner mig fortfarande i en in- troduktionsfas, säger Sune själv. Jag lär mig så mycket jag kan om kommunen, besöker verksamheterna och lär känna folk.

Igång direkt

Han har landat i en situation där han snabbt fått sätta sig in i en rad frågor.

- Det är många frågor som går på högvarv just nu, säger han. Vi inleder ett visionsarbete, vi ser över organi- sationen och, inte minst, vi har en an- strängd ekonomi att arbeta med.

Men han är imponerad av allt som re- dan var gjort innan han tillträdde.

- Det har gjorts mycket bra i form av sparprogram och justeringar av budge- ten, till exempel. Nu gäller det att foku- sera på vad som är kärnan i vårt arbete och göra ett riktigt bra jobb framöver.

Att det är bistra ekonomiska förut- sättningar är inget som avskräcker ho- nom.

- Det är ingen nyhet, så ser det ut i landets alla kommuner, säger han. Nu ska vi möta situationen, inte genom att dra ner mungiporna utan genom att se på allt bra vi kan göra.

Bra förutsättningar

Vi har väldigt goda förutsättningar att göra det, menar Sune Eriksson.

- Nykvarn är en kommun som har mycket på fötterna, säger han. En stor stabilitet och förmågan att fatta snabba och bra beslut. Det har jag snabbt in- sett.

Han har fått god kontakt med både politiker, arbetskamrater och kommu- nen i övrigt, bland annat genom före- tagsbesök och besök ute i verksamhe- terna.

- Samarbete är en av mina hjärtefrå- gor, säger han. Jag vill lägga ner stora ansträngningar på att utveckla det goda samarbetsklimatet i kommunen ännu mer.

Och hittills har Nykvarn motsvarat den bild han hade av kommunen sedan tidigare.

- Jag tror att jag kommer att trivas riktigt bra här! säger han bestämt.

Första månaden med Sune

(8)

Har du idéer?

Här finns det pengar!

Vi har tidigare berättat om EU-projektet Leader Inlandet i Tutan. Nu presenterar man tre s.k. mikrostöd inom vilka man kan söka bidrag för ungdomsprojekt, kultur- och turistprojekt samt mark- nadsföring av produkter och tjänster.

Mikrostöden är på max 20 000 kr per projekt och Leader Inlandets kansli sköter all administration och ekonomihantering. EU räknar hela Nykvarns kommun som landsbygd så det är alltså fritt fram att söka medel för projekt som genomförs även i centrala Nykvarn.

Unga idéer

För dig som är under 25 år och vill göra något i din hembygd ur ett ungt perspektiv t.ex. skapa fritids- aktiviteter, mötesplatser eller ar- betstillfällen för ungdomar. För att få pengar måste ni vara minst fem personer som söker tillsammans.

KulTur

För er som vill genomföra evene- mang eller andra aktiviteter för att öka utbudet av kultur- eller turist- attraktioner på landsbygden.

Växtlust

För er som i samverkan med part- ners vill utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster.

Läs mer!

På Leader Inlandets hemsida www.

leaderinlandet.se hittar du mer in- formation om mikrostöden. n n n

Studier visar att om man läg- ger ner lite extra omsorg på maten och miljön runt målti- derna så upplevs maten som betydligt godare. Detta är en av de aspekter man tagit fasta på i kostprojektet på Lugnets äldreboende.

- Det är extra viktigt på en demensav- delning, säger undersköterskorna Jea- nette Blomkvist och Jenny Andersson på avdelningen Backsippan.

Alltid bra mat

Maten på Lugnet har alltid varit bra, är man angelägen om att framhålla. Skill- naden är att man nu är lite mer med- veten om måltidernas betydelse även ur terapeutisk synvinkel, och att man läg- ger ner lite extra möda på dem.

Det är viktigt att det inte bara smakar gott, utan att det är trivsamt runt om- kring, att belysningen och dukningen är bra och att maten ser bra ut och är fint upplagd.

På avdelningen bakar man tillsam- mans, och frukostar och kvällsfika la- gar man till själva.

- Vi har fått lära oss en hel del om kost och kontroll av maten och av köket, kyl och frys och liknande, säger Jeanette.

Dessutom har vi lärt oss mycket om näringsdrycker, vilket är viktigt på en avdelning där de boende kan ha ett stort näringsbehov.

Mary, som bor på Backsippan, är nöjd med maten.

- Den är jättegod, säger hon. Särskilt köttbullar är en stor favorit.

Köket

Luncher och middagar tillagas i det gemensamma köket, och där huserar

kokerskorna Eva Blom och Saila Leng- man. När Tutan hälsar på förbereder Eva lunchen – hemkokt ärtsoppa med fläsk av högsta kvalitet, kan redaktören intyga, samt härligt stora och frasiga pannkakor.

- Vi har alltid försökt hålla en hög kvalitet på maten, säger Eva. Men visst märker vi att maten uppskattas – vi har kostmöten varannan månad, och då tar vi in synpunkter från avdelningarna och från personalen.

Miljön

Även den yttre miljön är viktig för de boende, och här har man lagt ner stor möda på att fräscha upp avdelning för avdelning.

- Det är lugna och fina färger, och med olika färgsignaler för dörrar och passager som är för de boende och för dem som är för personalen. De ska ock- så bidra till känslan av trygghet, förkla- rar Jeanette och Jenny.

- Vi dokumenterar allt, och jag tror att vi har viktiga erfarenheter som kan vara värdefulla när man planerar nya äldreboenden eller ombyggnader av befintliga, avslutar Jeanette.

Mat och miljö viktiga på

Lugnet Mat och miljö viktiga på

Lugnet

- Maten är jättegod, säger Mary, här flankerad av Jeanette Blomkvist och Jenny Andersson.

Eva Blom gräddar pannkakor med van hand på Lugnets äldreboende.

(9)

I de åtta Södertörnskommu- nerna finns uppskattningsvis cirka 6.000 s.k. ”nyanlända”

– d.v.s. personer som kommit till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd de senaste tre åren.

- Bland dem finns många med värdefull kompetens för svenska företag, förklarar Karin Andersson, projektledare för Matchning Södertörn.

Även om den stora mängden nyan- lända invandrare kanske i första hand förknippas med Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge, så berör pro- jektet i stor utsträckning även Salem, Nynäshamn, Tyresö och Nykvarn. Här finns visserligen inte lika stor andel in- vandrare, men här finns å andra sidan företag som kanske behöver just den kompetensen som ryms bland de nyan- lända.

Två delar

Matchning Södertörn består av två de- lar, förklarar Karin Andersson. Match- ning Södertörn Näringsliv fokuserar just på näringslivets behov, studerar trender och framtidsfrågor, med särskild ton- vikt på mångfaldsperspektivet.

- Matchning Södertörn Arbetskraft fokuserar på de arbetssökande. I det första momentet ska vi hjälpa de som vi kallar för ”jobbklara”, d.v.s. nyan- lända som kan språket hyggligt och har en god baskompetens. Här handlar det

om små kompletterande insatser – det kan vara mentorskap, validering av ut- ländska utbildningar, kompletterande utbildningar och liknande.

Permanent insats

Idag arbetar flera kommuner med den här typen av frågor, men på egen hand.

Södertörnskommunerna har bestämt att ett övergripande matchningsarbete av den här typen ska permanentas, så att man kan hjälpa varandra, koordinera insatser och få bästa möjliga effekt av insatserna.

- Flera kommuner har insett att ”en- sam inte är stark” i den här frågan, sä- ger Karin. Med Matchning Södertörn får man ett bättre stöd i processen.

Projektet har nyligen startat, och man befinner sig fortfarande i startgroparna.

Tanken är att utgå från de behov som finns på arbetsmarknaden och därefter matcha sökande till olika arbeten.

- Det handlar också om att få arbets- givare, å ena sidan, att förstå att det är lönsamt att expandera med mångfald och se vilka stora kvaliteter som finns bakom en ganska enkel språk- och kul- turbarriär, säger Karin. Och å andra si- dan att hjälpa de nyanlända att lära sig de svenska koderna och stödja dem i en för dem okänd miljö.

Så småningom är det meningen att projektet ska vidgas till att omfatta även andra målgrupper, och efter tre år ska verksamheten slussas över till de ordi- narie verksamheterna i kommunerna, arbetsförmedlingen och liknande.

Kultur? Vadå?

Vilka kulturarrangemang vill vi Nykvarnsbor ha? Den frågan ska nu få sitt svar i en liten enkätundersökning som Kultur och fritid ska genomföra.

År 2005 gjordes en stor undersök- ning, där 1.100 personer fick svara på frågor om kultur och fritid. Den sammanställdes och lämnades till kommunens politiker som underlag för mer övergripande beslut.

Mer handfast

Den här gången är det en mindre och mer handfast enkät som ska göras.

- Vi vill på ett enkelt och smidigt sätt få in medborgarnas synpunkter om vad man tycker är bra, vad man saknar och vilka arrangemang man vill ha i kommunen, säger kultur- och fritidschef Kent Påledal.

Enkäten finns på kommunens hem- sida www.nykvarn.se, på biblioteket och i kommunhusets reception, och det är fritt fram för vem som helst att lämna in sina synpunkter. Enkä- ten lades ut den första veckan i april och den pågår under en månad.

- Ur svaren kommer vi sedan att ta inspiration till kommande arrang- emang i kommunal regi, säger Kent Påledal. n

Ansök om svensk flagga

och fana!

Som enskild person folkbokförd i Nykvarns kommun kan du ansöka om att få en svensk flagga, och för- eningar och organisationer med säte i Nykvarn kan ansöka om en fana.

Utdelning av flaggor och fanor sker på Nationaldagen den 6 juni.

Blanketterna ”Ansökan om svensk flagga enskild person” och

”Ansökan om svensk fana förening/

organisation” finns att hämta i blan- kettarkivet på www.nykvarn.se i mappen ”Kultur och fritid”, samt i kommunhusets reception, Centrum- vägen 20. Ansökan ska vara inne senast den 10 maj. n

Att matcha nyanlända med arbete

Karin Andersson är en av tre projektledare i Matchning Södertörn som ska arbeta med att matcha nyanlända med arbeten.

(10)

Lämna trädgårds- avfall vecka 17

För att minska miljöolägenheterna från eldning erbjuder Nykvarns kom- mun möjligheten att lämna trädgårds- avfall vid gatukontoret, Norra Sta- tionsvägen 20. Insamlingen är öppen fredagen den 24 och lördagen den 25 april kl. 10-15. Det finns personal på plats som hjälper dig n

Eldningsveckor under våren

Det är förbjudet att utomhus elda alla typer av avfall inom detaljplanelagt område.

Undantag gäller för eldning av torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning om det sker under vecka 15, 16 och 17 samt 39, 40 och 41 med föregående veckoslut in-

räknat, då vädret är gynnsamt beträf- fande vindar och nederbörd.

Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa, t ex kraftig ihål- lande rök, inte uppstår.

Eldning får inte ske i strid mot gäl- lande brandföreskrifter. n

Årets företagare

- Jag är oerhört glad och tacksam!

Årets företagare 2009, Ninni Hurtig på Västerkumla Ridskola, är översvallande glad över den oväntade utmärkelsen.

- Jag föreställde mig alltid att Årets företagare var något som gick till fö- retag med stor omsättning och många anställda. Att det nu gick till mig är en fantastisk uppmuntran för mig och en värdefull bekräftelse för hela ridspor- ten!

Stadig tillväxt

När Ninni startade ridskolan 1993 var det något helt nytt för henne. Hon hade visserligen levt med hästar privat tidi- gare, men att ha det som arbete hade aldrig tidigare slagit henne in.

- Men det kändes som att det var en bra idé, väl i tiden, minns hon.

Och visst fick hon rätt. Hon köpte in åtta hästar och satte igång.

Två år senare kunde man bygga sitt första ridhus, och idag har verksam- heten vuxit till totalt ett trettiotal egna och andras hästar och en stadig tillväxt

som har resulterat i en väl fungerande affärsverksamhet.

Unikt för Sverige

- Vår svenska tradition med ridskolor är unik, berättar Ninni. I andra länder måste man oftast vara medlem i exklu- siva klubbar för att kunna rida. Här kan vem som helst komma till en ridskola och lära sig för en billig penning.

Orsaken till detta är faktiskt den svenska militären.

- När man lade ner sina beridna kom- panier på 50- och 60-talen överlät man alla hästar i privat ägo, men ville att de skulle hållas igång, säger Ninni. Då blev det också möjligt för kvinnor att rida, vilket hade varit oerhört svårt ti- digare. Så startade det som idag är den typiska svenska ridskolekulturen.

”En trygg sfär”

Ninni fick årets utmärkelse av Ny- kvarns Rotaryklubb med följande mo- tivering:

”För att hon sedan 1993 har drivit Västerkumla Ridskola till gagn för alla ridintresserade i Nykvarn. Stallet har blivit en trygg sfär med mjuka värden för unga flickor och utgör även en god arbetsplats för unga vuxna med speci- ella behov.”

Idag arbetar fyra personer på ridsko- lan, förutom Ninni själv är Mikaela, Emelie och Sandra hästskötare. Lotta, Irina, Anna och Jannicke hjälper Ninni som instruktörer, och man betjänar to- talt ungefär 200 ridintresserade – hu- vudsakligen tjejer, bara en handfull av dem är killar.

- Men det finns nog utrymme för att starta grupper även för killar, säger hon eftertänksamt.

Annars är det annat som står närmast på tur, avslöjar Ninni.

- Vi som arbetar här ska gå en sär- skild utbildning för att lära oss ridning för handikappade, säger hon. Vi hoppas kunna få till stånd det här, det finns inga sådana möjligheter i Nykvarn idag.

Utmärkelsen och diplomet delades ut vid ett Rotarymöte i februari, men den stora hyllningen kommer i samband med Nykvarnsdagen den 6 juni.

- Och helgen därefter kommer vi att ha en stor ridfest för alla här på Väs- terkumla, säger Ninni. Då är alla väl- komna att komma och se på anlägg- ningarna, bekanta sig med hästarna och lära sig mer om ridning.

Emelie är en av de fyra hästskötarna

på Västerkumla Ridskola.

Foto: Kristoffer Elmqvist/Måsen.

Ninni Hurtig på Västerkumla Ridskola tar emot diplomet från Nykvarns Rotaryklubbs James Tersmeden, president, Nils Ingvar Gunnarsson och Namu Nambiar.

(11)

Lunchöppet i kommunhuset

Receptionen i kommunhuset har nu öp- pet även under lunchtid. Aktuella öp- pettider är:

• Måndag kl. 8.00-18.00

• Tisdag-torsdag kl. 8.00-17.00

• Fredag kl. 8.00-15.00. n

Biträdande gruppchef på

Kvarntunet

Sedan den 15 januari arbetar Peter Sö- derqvist som biträdande gruppchef på

Rivstart för nye personalchefen

Den 2 februari tillträdde Stefan Jacob- sen som personalchef i kommunen.

Han kom närmast från arbetet som per- sonalchef på Thea Tandhälsa, och hade dessförinnan arbetat inom Folktandvår- den.

- Jag blev tipsad om det här jobbet och var dels sugen på att byta bransch.

Dels tyckte jag också att Nykvarn var spännande – en liten kommun, men i framkant, säger Stefan.

Han bor i Västerås, men blickar lite försiktigt österut. ”Öppen för tanken”

på att flytta hit, som han uttrycker det.

Väl i Nykvarn kastades han rakt in i hetluften.

- Vi har löneförhandlingar just nu, och det finns strax under 600 anställda i kommunen, så jag har att göra - till- sammans med allt annat som hör till mina arbetsuppgifter, skrattar han, och tillägger:

- Och jag trivs kanonbra med det! n

Bengt är t.f.

samhälls- byggnadschef

Tidigare kommunchefen Bengt Pers- son har trätt in som tillförordnad sam- hällsbyggnadschef efter Urban Dahl- berg, formellt med start den 23 mars.

- Det pågår en rekrytering av en kommunarkitekt med ansvar för plan- och byggfrågor, förklarar Bengt, och den processen är förhoppningsvis klar framåt sommaren eller strax därefter.

Under tiden ska vi också se över hur samhällsbyggnadsverksamheten är or- ganiserad.

Bengt har också vissa utredningsupp- drag med sig till det nya arbetet, och

exakt hur dessa nu ska hanteras är ännu inte helt klart.

- Vi utformar fortfarande formerna för min tjänst, säger Bengt. n

Högre kvalitet med Rolf

På Kvarntunet finns sedan årsskiftet Rolf Nyberg, verksamhetsutvecklare inom Vård och omsorg.

- Men det handlar inte i första hand om att jag hittar på olika aktiviteter, sä- ger han. Jag arbetar mest med att gran- ska kvaliteten i verksamheterna och återrapportera till nämnden.

- Det finns en hel del formella ra- mar att beakta i verksamheten, förkla- rar Rolf. Jag ser över hur olika rutiner stämmer med gällande lagar, jag arbetar fram nya rutiner, där så behövs, och jag arbetar med viktiga frågor ur ett anhö- rig- och samhällsperspektiv, som t.ex.

dokumentation och inflytande.

Rolf är placerad på Kvarntunet, men hans tjänst spänner över hela vård- och omsorgssektorn i kommunen. Han kom närmast från en liknande tjänst i Söder- tälje kommun, och delar numera sin tid med 70% tjänst i Nykvarn och 30% i Salems kommun.

- Det är en jättebra lösning som man borde prova i större utsträckning, sä- ger han. Jag får goda intryck från flera

håll! n

Kvarntunet. Han kommer närmast från ett liknande arbete som gruppsamord- nare i Södertälje.

- Kvarntunets nya gruppchef Yvonne Fröberg var min chef där, och jag hjälp- te till lite på timtid här på Kvarntunet under en kort period, berättar han.

- När tjänsten utlystes sökte jag – jag tycker det här är en bra verksamhet med en stor potential, trevliga medarbetare och en god stämning.

Som biträdande gruppchef och pro- jektledare arbetar han mycket med personalfrågor, schemaläggning, löne- administration och allmänna adminis- trativa frågor.

- Men jag leder också det s.k. ”hel- tidsprojektet” för personalen, berät- tar Peter. I det erbjuds all personal en heltidstjänst i botten, och sedan får de själva årligen justera om de vill gå ner i arbetstid. Det testades i Södertälje med

ett gott resultat. n

Närpolisen på plats

Bara en kort påminnelse om att vår när- polis finns att träffa i kommunhusets foajé varje torsdag kl 15.00-17.00, om inte omständigheterna förhindrar dem.

Alla är välkomna att hälsa på och prata

om vad man vill. n

(12)

Vart femte år är det val till Eu- ropaparlamentet. Den 7 juni är det dags igen. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter. Sverige ska vid valet utse 18 ledamöter.

Rösträtt

Du har rösträtt i det svenska valet till Europaparlamentet om du:

• är svensk medborgare som är eller nå- gon gång i ditt liv har varit folkbok- förd i Sverige,

eller

• är medborgare i något av EU:s med- lemsländer, är folkbokförd i Sverige och anmäler att du vill rösta här.

Du måste även fylla 18 år senast på valdagen för att ha rösträtt.

Särskilt till dig som är EU-medborgare

Du som är medborgare i något av EU:s andra medlemsländer måste anmäla dig till röstlängden om du vill rösta här is- tället för i det land där du är medbor- gare. Du kommer under april månad att få en anmälningsblankett hemskickad.

Om du inte får någon blankett - hör av dig till länsstyrelsen, tel 08-785 40 00.

Din anmälan måste vara inne senast den 8 maj.

Röstkort

Röstkort skickas ut den 12-19 maj till alla som finns i röstlängden. Röstläng- den skapas den 8 maj och det är där du är folkbokförd den 8 maj som avgör var du ska rösta. Det spelar ingen roll om du bytt adress senare. Om uppgifterna i ditt röstkort inte stämmer ska du kon- takta länsstyrelsen senast den 26 maj.

Behöver du av någon anledning ett nytt röstkort kan du vända dig till Nykvarns kommun, kommunhusets reception, Centrumvägen 20, tel 08- 555 010 00.

Öppettider: måndag kl. 8.00-18.00, tisdag-torsdag kl. 8.00-17.00, fredag kl. 8.00-15.00.

Sista tillfället att få ett nytt röstkort hos kommunen är lördagen den 6 juni kl. 10.00 - 12.00.

Röstning i vallokal

Kommunen är indelad i fem valdistrikt.

På röstkortet som skickas hem till dig framgår vilket valdistrikt du tillhör och i vilken vallokal du ska rösta. Du måste kunna legitimera dig i vallokalen.

Valdistrikt Adress

34 Taxinge bygdegård, Nygård 36 Qulturum Sländan/

Nykvarns bibliotek, Nykvarns centrum 37 Björkestaskolans matsal,

Tjusarstigen 39 38 Lugnets äldreboende,

Skogsvägen 6

39 Lillhagaskolans matsal, Lillhagavägen 2

Vallokalerna är öppna kl. 8.00 - 21.00 under valdagen.

Förtidsröstning från den 20 maj

Under perioden 20 maj - 7 juni kan du rösta i Nykvarns bibliotek, som ligger i Nykvarns centrum.

Biblioteket är öppet: måndag och torsdag kl. 13.00 - 20.00, tisdag, ons- dag och fredag kl. 10.00 - 17.00 samt lördag kl. 10.00 - 14.00. Även under själva valdagen är biblioteket öppet för förtidsröstning kl. 10.00 - 11.00 och kl.

15.00 - 16.00.

Observera att biblioteket är helg- stängt torsdag 21 maj, lördag 30 maj och lördag 6 juni!

Tag med röstkort och legitimation när du ska förtidsrösta.

Mer information om Europaparla- mentsvalet hittar du på Valmyndighe- tens hemsida www.val.se och Nykvarns kommuns hemsida www.nykvarn.se.

Val till Europa- parlamentet 7 juni

Nu införs p- övervakning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att införa parke- ringsövervakning i Nykvarns kommun. Beslutet ska nu först fattas i kommunfullmäk- tige i april, och om förslaget antas även där kan övervak- ningen inledas under maj månad.

- Det är främst en fråga om trafiksäker- het och framkomlighet, säger kommu- nens tekniske driftschef Kjell Åström och trafikingenjör Thomas Sjöstrand.

Dessutom försvårar trafiksituationen kommunens underhåll, snöröjning och sandning av gator och vägar.

Förbud

Som bilförare är det allas vårt ansvar att veta var man inte får stanna eller parkera. Det finns generella regler för detta som anges i trafikförordningen.

Den enkla tumregeln är: du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår eller så att du hindrar eller stör andra.

I praktiken innebär det att det finns en lång rad platser och situationer där vi inte får parkera, eller ibland ens stanna, vår bil. Om du är osäker på reglerna finns det en liten folder från Vägverket, ”Stanna och parkera”, som mer i detalj beskriver reglerna.

- Den foldern finns att hämta i kommunhusets reception, på biblio- teket och på bensinstationerna i kom- munen, säger Kjell Åström. Den går också att ladda ner från kommunens hemsida www.nykvarn.se.

Lokala regler

Utöver de generella reglerna finns också lokala trafikföreskrifter – där förbud mot att t.ex. stanna eller par- kera finns skyltat.

- Vi kommer att övervaka parke- ringen på all kommunägd mark i Ny- kvarn och på vägar där kommunen är huvudman, säger Thomas Sjöstrand.

Övervakningstjänsten kommer att köpas från Södertälje kommun.

- Det blir en ganska omfattande övervakning, säger Thomas Sjö- strand. Och bötesbeloppen kommer att ligga på samma nivå som i Sö- dertälje, alltså 450 kronor där det är parkeringsförbud och 900 kronor för allvarligare förseelse, t.ex. där det är förbud att stanna. n n n

References

Related documents

På samma sätt är man ännu inte rik- tigt klar över hur skolpengen ska för- delas till olika verksamheter, men även här håller kommunens förvaltning på att arbeta

Och även om pendlandet från Nykvarn faktiskt ock- så går västerut, ut ur Stockholms län, tycker Sune Eriksson att det finns ett visst fog för den synpunkten. - Våra

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11