Vi vill skapa musik- och dansteater för barn med utgångspunkt i barnens egna idéer och fantasi.

Download (0)

Full text

(1)

2013-10-30

PROJEKTANSÖKAN

Musik- och dansteater: MEIDÄN JUTTU (Vår egen saga)

IDÉ OCH BAKGRUND

Vi vill skapa musik- och dansteater för barn med utgångspunkt i barnens egna idéer och fantasi.

Vi vill skapa finskspråkig musik- och dansteater för barn. Just nu finns det inte sådan verksamhet i Sundbyberg. Ändå är teaterverksamhet roligt för de flesta barnen.

De som vuxit upp i Finland vet hur mycket skolan investerade i teaterverksamhet, särskild i slutet av varje termin. Dessutom spelade man teater under modersmålstimmen i skolan.

Teatertradition hör till den finska traditionen. Det vill vi föra vidare.

Vi vill skapa teaterföreställningar som speglar barnens egna idéer och ger utrymme för deras fantasi.

SYFTE

Skapa roliga aktiviteter för barn i form av teaterföreställning och samtidigt förbättra deras språkkunskaper.

Avsikten är att förmå barnen att hitta på en egen saga. Olika enstaka idéer knyts sedan ihop till en gemensam större saga som dramatiseras vid något lämpligt tillfälle.

MÅL

4 teaterföreställningar under året 2014

RESULTAT

Glädje och inspiration för fortsatt teaterverksamhet bland barn och ungdomar.

I gemensamt skapande nya kontakter, förbättrade språkkunskaper, bra självförtroende, nya insikter

(2)

Barnen har lärt sig nya sånger och nya danser.

Finska Förening i Sundbyberg, Jukola Kerho, har fått nya medlemmar. Nya idéer börjar blomstra och nya aktiviteter kan planeras. Föreningen utvecklas positivt.

En DVD-skivan kommer produceras som dokumenterar årets 2014 finskspråkiga teaterföreställningar.

MÅLGRUPP:

Målgruppen är i första hand de grundskoleelever som läser finska som modersmål i

Sundbybergs kommun. Dessa elever är åldersmässigt mellan 6-åringar och åk 9. Även yngre barn och barn från andra kommuner kan komma att medverka.

Målgruppen är även barnens föräldrar och alla andra personer som är intresserade av finskspråkig musik- och dansteaterverksamhet.

AKTIVITETER, VERKSAMHETER OCH METODER

Teateridén kommer att presenteras till barnen under modersmålstimmen. Vid behov och för att komma igång får de lite större barnen (åk3 och äldre) bekanta sig först med en färdig saga och analysera den.

Lämpliga sånger kommer att läras ut och knytas ihop med de idéer som kommer upp.

Lämpliga danser kommer att skapas (danspedagog/er) under arbetets gång

Elever i högre årskurser (6 – 9) får uppgift att skriva en saga där elevernas olika idéer och förslag ska vara med i möjligaste mån.

Elever med kunskaper i något instrument ges tillfälle för framträdande.

När idén börjar formas, behövs det extra resurser för att föreställningen kommer till stånd.

Även manuskript som preliminärt skrivs av elever kan behöva bearbetas innan den kan

användas i på scenen. Det teatraliska gestaltandet och regin av den kommande pjäsen kommer skötas av Solveig Åkerberg som har tidigare teatererfarenhet med barnen.

TIDSPLAN

Under året 2014 förbereda fyra teaterföreställningar i Sundbyberg enligt följande:

1. Modersmålsdagen, den 21 februari. Det firas i Sundbybergs bibliotek. Det blir mångkulturellt med alla modersmålslärare i kommunen. (Förra året kom det

(3)

mycket publik, bl. annat folk från fritidshem och daghem. ) Det blir ett kort inslag, eftersom det är så många andra språkgrupper som vill också framträda.

Ledare: Marja Numminen-Rana, Solveig Åkerberg.

2. Familjedag (Puuhapäivä) som verkade vara populär förra året. Samma program som under modersmålsdagen. Även sång- och rörelselekar skulle vara passande för detta tillfälle. Improvisation med publiken med ledning av Peggy Koivunen och Solveig Åkerberg.

3. Morsdagen i slutet av maj 2014. Till den här föreställningen kan man tänka vid behov skaffa flera barn från finskspråkiga skolor och förskolor (t.ex.

Liljaskolan i Kista och Sverigefinska skolan vid Fridhemsplan.

Ledare: Marja Numminen-Rana (piano/sång), Solveig Åkerberg, Peggy Koivunen, Yosa Koivunen.

4. Julfest i december 2014. Julpjäs. Alla grupper som deltagit tidigare får gärna medverka i julpjäsen. Roller hittas för alla. Pjäsen skrivs i samarbete med barnen.

Ledare: Marja Numminen-Rana (piano/sång), Solveig Åkerberg, Peggy Koivunen, Yosa Koivunen.

RESURSPLAN

Följande personer är medverkande

Marja Numminen-Rana (modersmålslärare/musik: sång + musikinstrument) Solveig Åkerberg (dans- och dramapedagog)

Peggy Koivunen (dans och dramapedagog) Yosa Koivunen (dans- och dramapedagog)

PROJEKTORGANISATION OCH SAMARBETSPARTNER Finska Föreningen i Sundbyberg, Jukola Kerho

Meningen är att barn som vill delta i musik- och dansteater kommer att bli medlemmar i finska föreningen Jukola. Via samarbetet kommer vi att stärka varandra och skapa grund för fortsatt gemensam verksamhet.

(4)

FINANSIERING OCH BUDGET

Arbetet med musik- och dansteater under hela 2014 uppskattas till sammanlagt 200 arbetstimmar. Detta inkluderar 4 olika tillfällen.

Timmarna har delats enligt följande:

Marja Numminen-Rana (modersmålslärare/musik: sång + musikinstrument) 100 tim

Solveig Åkerberg (dans- och dramapedagog) 75 tim

Peggy Koivunen (dans och dramapedagog) 15 tim

Yosa Koivunen (dans- och dramapedagog) 10 tim

Arvodet för en timme: 200 kr (inkl. soc. avg. och arbetsgiv.avg.)

Timantalet (200) omfattar arbetet för förberedelserna och övning för fyra föreställningar 200 timmar x 200 kr = 40 000 kr (inkl. 4 tillfällen)

Arvoden gäller för 4 personer: 40 000

Dessutom blir det kostnader av filmatisering av teaterföreställningarna.

En DVD av de 2 största evenemangen (Morsdag + Julfest) kommer att produceras.

Filmare: Tapio Kekkonen

Kostnad 5 000 kr

Materialkostnader (bruksmaterial + scendräkter/kulisser/transportkostnader) 5 000 kr

Lokalkostnader 2 000 kr

SUMMA KOSTNADER: 52 000 kr

UTVÄRDERING

Varje enskilt evenemang kommer att utvärderas separat. Efter projekttiden kommer en heltäckande rapport att skrivas.

(5)

Denna ansökan gäller projektbidrag för den planerade finskspråkiga teaterverksamheten MEIDÄN JUTTU (Vår egen saga) med summa 52.000 kr

via Finska Föreningen i Sundbyberg, Jukola Kerho med organisationsnr 815200-3896.

Kontaktpersonen: Virpi Korhonen, mobil: 0739369085

Med vänliga hälsningar Marja Numminen-Rana

modersmålslärare i finska i Sundbybergs kommun

Ps.

om oss: (Marja och Solveig)

Vi är två stycken musik- och dansintresserade kvinnor som har rötter i Finland, men som har varit i Sverige i sedan 1970-talet.

Vi har jobbat ihop under 20 års tid vid olika projekt. Av de senaste projekten kan nämnas besök i det Finskt Äldrecentrum i Enskede. År 2011 gjorde vi ett program med tema Aleksis Kivi, en annan gång hade vi jultema och en annan gång gjorde vi ett projektarbete med tema påsk. Vårt program innehöll dikt (Reija Vuorela var med) och drama (Solveig) och musik (Marja).

Ännu tidigare (1998) har vi jobbat med finskspråkiga klasser i Oxhagsskolan i Akalla. Vi har gjort teaterföreställningar (Stjärngossar/Tiernapojat).

Vi har även gjort en stor julfest i Akalla träff tillsammans med Oxhagskolans finskspråkiga klasser (1 – 6). Arbetet videofilmades. Därefter gjorde barnen ett halv år senare en egen påhittad saga. Arbetet gjordes med hjälp av klasslärare, fritidspersonal och elevernas föräldrar. Projektet finansierades vid den tiden av Skolverket.

Figure

Updating...

References

Related subjects :