• No results found

Val av ledamot och ersättare i övervakningsnämnden för åren 2019 - 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Val av ledamot och ersättare i övervakningsnämnden för åren 2019 - 2022"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (1)

Kanslienheten 2018-11-14 Ärendenummer 2018/01793

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01793-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av ledamot och ersättare i

övervakningsnämnden för åren 2019 - 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamot utse A

2. Att till ersättare utse S/V

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamot och ersättare i övervakningsnämnden för åren 2019 - 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Kristina Bergqvist Landstingsjurist

References

Related documents

Landstingsdirektör Kristina Bergqvist

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare, ordförande och revisor till styrelsen

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter och ersättare till Blekinge läns

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamot och ersättare i styrelsen för Jämshögs folkhögskola för

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av två ledamöter och två ersättare i Södra Regionvårdsnämnden

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter och ersättare samt lekmannarevisor i Blekinge

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamot, ersättare och revisor i styrelsen för samordningsförbundet