Val av ledamot, ersättare och revisor i styrelsen för samordningsförbundet 2019 - 2022

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (1)

Kanslienheten 2018-11-14 Ärendenummer 2018/01797

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01797-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av ledamot, ersättare och revisor i styrelsen för

samordningsförbundet 2019 - 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamot utse A

2. Att till ersättare utse S/V

3. Att till revisor utse A

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamot, ersättare och revisor i styrelsen för samordningsförbundet 2019 - 2022 Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Figure

Updating...

References

Related subjects :