Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1(1) Datum Dnr 2019-09-23 202 380846-19/112 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 skatteverket@skatteverket.se, www.skatteverket.se

Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

S2019/03691/SF

Skatteverket har inga invändningar mot att förslagen genomförs.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Hans Eriksson. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen Peter Ljungqvist.

Katrin Westling Palm

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :