Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 8 Regeringskansliet

Download (0)

Full text

(1)

8

Regeringskansliet Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Remissmissiv 2019-09-04 S2019/03691/SF

Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Barnombudsmannen (BO) Centrala Studiestödsnämnden (CSN) Domstolsverket Försäkringskassan Föi-valtningsrätten i Stockholm

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Justitiekanslern Justitieombudsmannen Kammarrätten i Stockholm Kommerskollegium Telefonväxel: 08-405 1 O 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)
(3)

Figure

Updating...

References

Related subjects :