• No results found

Förteckning över specialitetsindelning för läkare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förteckning över specialitetsindelning för läkare"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Förteckning över specialitetsindelning för läkare

Basspecialiteter Grenspecialiteter

Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsallergologi Barn- och ungdomshematologi och onkologi

Barn- och ungdomskardiologi Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Neonatologi

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Klinisk fysiologi

Radiologi Neuroradiologi

Enskilda basspecialiteter Akutsjukvård

Allmänmedicin

Arbets- och miljömedicin Hud- och könssjukdomar Infektionssjukdomar Klinisk farmakologi Klinisk genetik Onkologi Reumatologi Rättsmedicin Socialmedicin

Invärtesmedicinska specialiteter Endokrinologi och diabetologi Geriatrik

Hematologi Internmedicin Kardiologi Lungsjukdomar

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Njurmedicin

Kirurgiska specialiteter Anestesi och intensivvård Barn- och ungdomskirurgi Handkirurgi

Kirurgi Kärlkirurgi

(2)

Basspecialiteter Grenspecialiteter

Obstetrik och gynekologi Ortopedi

Plastikkirurgi Thoraxkirurgi Urologi

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Hörsel- och balansrubbningar Röst- och talrubbningar

Laboratoriemedicinska specialiteter

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi

Neurologiska specialiteter Klinisk neurofysiologi Neurokirurgi

Neurologi

Rehabiliteringsmedicin

Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatri Rättspsykiatri

Tilläggsspecialiteter

Allergologi Arbetsmedicin Beroendemedicin Gynekologisk onkologi Nuklearmedicin Palliativ medicin

Skolhälsovård (medicinska insatser i elevhälsan)

Smärtlindring Vårdhygien Äldrepsykiatri

References

Related documents

UEMS samarbetar även med EBMG (European Board for Medical Genetics) där arbete med utbildningsriktlinjer för specialistutbildning inom klinisk genetik samt europeisk examination

• Utbildningsgruppen har under senaste året arbetat med att ta fram nya målbeskrivningen för klinisk genetik enligt Nationella rådets instruktioner. De har skickat in vårt förslag

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206..

Under våren 2014 diskuterade en mindre arbetsenhet bestående av läkare (8 stycken) och genetiska vägledare (3 stycken) med kunskap inom klinisk genetik och genetisk

Analyser för klinisk diagnostik får inte utföras av andra än legitimerade biomedicinska analytiker, och vi måste kunna gå en specialistutbildning som gör skillnad i

Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF).. KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om

 Kopia på certifikat ICSR reporting i EudraVigilance för minst en person i organisationen (vilket innebär Klinisk farmakologi när avtal finns med MAH)..  Kopia på

Driftskostnaderna för verksamheten vid Biobanken inom verksamhetsområde Klinisk Genetik och Biobank ska, enligt överenskommelse mellan medicinska fakulteten och Region Skåne,