Räkna med tal i decimalform 1

Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 24

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 13

Räkna med tal i decimalform

1 Vilket tal är störst?

a) 0,14 eller 0,4 ________________ b) 1,19 eller 1,1 ________________

Vilket tal är störst och vilket är minst?

2 0,7 0,17 0,71 0,07

Störst: ________________ Minst: ________________

3 1,2 1,19 1,9 1,99

Störst: ________________ Minst: ________________

4 a) 1 + 0,5 = ________________ b) 3 + 0,2 = ________________

5 a) 1 – 0,3 = ________________ b) 1 – 0,6 = ________________

6 a) 5 + 0,5 = ________________ b) 3 + 0,7 = ________________

7 a) 3 – 0,1 = ________________ b) 4 – 0,3 = ________________

8 a) Termometern b) Termometern visar 10,5 °C. visar 9,7 °C.

Hur mycket mer Hur mycket mindre än 10 °C är det? än 10 °C är det?

________________ ________________

9 a) 0,7 + 0,2 = ________ b) 0,7 + 0,02 = _______

10 a) 7,8 – 3 = __________ b) 7,8 – 0,3 = ________

11 a) 0,08 + 0,9 = _______ b) 0,08 + 0,09 = _______

12 a) 1,6 – 0,9 = _______ b) 1,6 – 0,09 = _______

(2)

HEJ © LIBER AB 25

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD

Räkna med tal i decimalforml

FACIT 1 a) 0,4 b) 1,19

2 Störst: 0,71 Minst: 0,07

3 Störst: 1,99 Minst: 1,19

4 a) 1,5 b) 3,2

5 a) 0,7 b) 0,4

6 a) 5,5 b) 3,7

7 a) 2,9 b) 3,7

8 a) 0,5 °C b) 0,3 °C

9 a) 0,9 b) 0,72

10 a) 4,8 b) 7,5

11 0,98 b) 0,17

12 a) 0,7 b) 1,51

13

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :