Bråkform och decimalform (I)

11  Download (5)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 7

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 4

Bråkform och decimalform (I)

Bråkform Decimalform

1 En tiondel ____ = ______

2 Fem tiondelar ____ = ______

3 Nio tiondelar ____ = ______

4 Tolv hundradelar ____ = ______

5 Tjugofem hundradelar ____ = ______

6 Två hundradelar ____ = ______

7 Två tiondelar ____ = ______

8 Sex tiondelar ____ = ______

9 Sex tusendelar ______ = ______

10 Femtiotre tusendelar ______ = ______

11 Tre hundradelar ______ = ______

12 Etthundratjugofem tusendelar ______ = ______

(2)

HEJ © LIBER AB 8

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 4

Bråkform och decimalform (I)

FACIT

1 1

10 = 0,1

2 5

10 = 0,5

3 9

10 = 0,9

4 12

100 = 0,12

5 25

100 = 0,25

6 2

100 = 0,02

7 2

10 = 0,2

8 6

10 = 0,6

9 6

1 000 = 0,006

10 53

1 000 = 0,053

11 3

100 = 0,03

12 125

1 000 = 0,125

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :