Tal i decimalform (I) Hur stor andel är skuggad? Svara i både bråkform och decimalform.

Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 11

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 6

Tal i decimalform (I)

Hur stor andel är skuggad? Svara i både bråkform och decimalform.

1 2

___ = ________ ___ = ________

Vilka tal pekar pilarna på?

3 a b c d e

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________ e) ________

4 a b c d e

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

a) ________ b) ________ c) ________ d) ________ e) ________

Skriv talen i decimalform.

5 a) sex tiondelar __________ b) femton hundradelar __________

6 a) fyra hundradelar __________ b) nio tiondelar __________

7 a) tre fjärdedelar __________ b) två femtedelar __________

8 a) fyra femtedelar __________ b) tre tusendelar __________

(2)

HEJ © LIBER AB 12

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 6

Tal i decimalform (I)

FACIT 1 1

4 = 0,25

2 1

5 = 0,2

3 a) 0,8 b) 2,6 c) 5,2 d) 7,4 e) 9,5

4 a) 20,5 b) 22,9 c) 24,2 d) 27,3 e) 28,7

5 a) 0,6 b) 0,15

6 a) 0,04 b) 0,9

7 a) 0,75 b) 0,4

8 a) 0,8 b) 0,003

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :