• No results found

(1)Ansökningsn ummer Intervjutid Intervjurum 3211517X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.10 211

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)Ansökningsn ummer Intervjutid Intervjurum 3211517X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.10 211"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökningsn

ummer Intervjutid Intervjurum

3211517X 12.00 214

3210757X 12.00 215

3212014X 12.00 211

3210374X 12.20 214

3210445X 12.20 215

3210681X 12.20 211

3211514X 12.40 214

3211278X 12.40 215

3211438X 12.40 211

3211960X 13.00 214

3211874X 13.00 215

3210379X 13.00 211

3211283X 13.50 214

3212068X 13.50 215

3210750X 13.50 211

3210478X 14.10 214

3211766X 14.10 215

3211379X 14.10 211

3210906X 14.30 214

3210322X 14.30 215

2410958X 14.30 211

3211255X 14.50 214

3212134X 14.50 215

3210525X 14.50 211

3211370X 15.10 214

3210305X 15.10 215

3211824X 15.10 211

References

Related documents

utbildning i svenska för invandrare Rektor SL 20:33 Beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagande-

(4p) Man vill jämföra två metoder för mätning av en vis variabel som anses normalfördelad med okänd standardavvikelse. Svar: Eftersom 0 ligger i intervallet kan vi INTE påstå

Där bostadsbebyggelsen ska stå kommer det att bli en hårddjord yta, men det kommer bli mer växtlighet på den resterande ytan, eftersom planbestämmelsen ändras från torg till

13 kap 10 § - Beslut om förvärv eller överlåtelse av den omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom ävensom upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m..

Inga buskar, träd eller övriga växter med djupgående rötter växer på infiltration Infiltration har ej belastats och belastas ej av fordon, stora djur (kor, hästar), eller

Inga buskar, träd eller övriga växter med djupgående rötter växer på markbädd Markbädd har ej belastats och belastas ej av fordon, stora djur (kor, hästar),

Denna visade sig iiverensstiimma med Kangas bild av genitalbagen fiir .Iulelinus grdnblomi, r'arfiir jag skickade exemplaret till Yrjii Kangas, vilken bekriflade utt

2845.. Ett av nedanstående alternativ är det rätta värdet. a) Ange en följd av 10 konsekutiva positiva heltal som inte inne- håller något primtal... b) Visa att för varje