r ötter. T r ä g o l v m e d

44  Download (0)

Full text

(1)

T r ä g o l v m e d rötter.

(2)
(3)

T r ä g o l v m e d rötter.

Karelia är ett mycket välkänt familjeföretag med djupa rötter i den inska myllan. I alla tider har vi i Norden värderat skogen och allt vad den kan ge oss mycket högt. Naturen är ett starkt inslag i inska sägner, och konsten att behandla trä är en tradition som aktas än idag. Karelia-varumärket står för kompromisslös kvalitet, professionalism och ansvarsfullt värnande om naturen och skogen.

Det är med stor stolthet som Karelia tillverkar inska trägolv helt i enlighet med grundarnas principer.

Hårda träslag har i alla århundraden varit det naturliga valet för motståndskraftiga golv som håller länge och har ett unikt utse-

ende. Trägolv har alltid stått för kvalitet och en uppskattning av det egna hemmets härd. Det tidlösa utseendet gör också ett golv i äkta hårdträ till ett perfekt inslag i ett modernt hem. Karelias ele- ganta och praktiska trägolv är ett material som inte bara föredras i privata hem utan även i en rad välkända offentliga byggnader.

Golven görs av äkta, hårda träslag, och varje golv är ett unikt och personligt hantverk med en alldeles egen historia. Vad skulle du vilja att ditt golv sa om dig? Vi hoppas att du ska hitta en person- lig favorit i vårt breda sortiment av trägolv. Ditt hem förtjänar kva- litet som du kan lita på.

KvaliTeTsgolv med all den levande uTTrycKsfullheT som Trä besiTTer

Produkten är lackad om inget annat anges. Man kan inte se skillnad på lackade och oljade golv på bild. Av trycktekniska orsaker kan färgerna i broschyren vara annorlunda än produktens faktiska färger.

(4)

växande inredningsTrender

Idag är trä ett mer uppskattat inredningsmaterial än någonsin.

Träets överlägsna skönhet, som skapats och formats av na- turen under många år, inspirerar nya generationer av formgi- vare och hem inredare. Det är lätt att förlora sitt hjärta till ett så lerfunktionellt material, som får en djupare, rikare färg för varje år som går. Det behövs inga maskiner för att göra träet vackert – det har naturen skött om på egen hand.

Karelia-golvet började växa för många årtionden sedan när skotten sköt upp i den inska granskogen eller i någon av de central europeiska ekskogarna. När ett skogsområde blir så övervuxet att vissa träd börjar överskugga nya skott måste några av de uppväxta träden fällas, så att de nya träden får plats att växa. Karelias trägolv börjar sin livscykel i samklang med naturen.

(5)

Ek Plank Stonewashed Ebony Ask Natur Vanilla Matt 3-stav

(6)
(7)

   

   

  

  

Materialet till Karelias trägolv kommer från välskötta skogar. Det mesta av virket kommer från nordiska barrträd, skördade nära fa- briksanläggningen. Till ytskiktet använder vi de inaste träslag, i huvudsak från områden i Centraleuropa där skogsbrukstraditio- nerna har hundraåriga anor.

Trä är en effektiv lagringsplats för koldioxid, en gas som absorberar jordvärme och intensiierar växthuseffekten. Om trä odlas och be- handlas på rätt sätt kan materialet fånga upp och behålla koldioxid, ända tills det många decennier senare återvinns som värmekälla, till exempel. Trä är också ett effektivt och miljövänligt alternativ till fos- sila bränslen och produkter tillverkade av fossila råmaterial, som till exempel används i byggnader och interiörer.

Karelias materialanskaffning uppfyller CoC*-certiikatets normer, vilket garanterar träets ursprung. Dessutom kontrolleras materialets ursprung även enligt PEFC*-certiikatet, som utfärdas av en extern kontrollant.

Skog har alltid värderats högt i Finland, precis som de produkter den ger. Man kan se på Karelias arbetsmetoder att företaget anammar samma värden. All verksamhet följer de strikta riktlinjerna i den in- ternationella miljöstandarden ISO 14001 och kvalitetsstandarden ISO 9001. Det är vårt sätt att garantera att Karelias trägolv tillverkas med respekt för miljön samtidigt som våra höga kvalitetskrav uppnås.

Alla brädor som godkänns av Karelia granskas noggrant på sin resa från skogen till sitt nya hem. Det är endast felfritt kvalitetsträ som är vackert att se på som klarar sig ända fram. Innan de färdiga brädorna skeppas ut i världen granskas de minutiöst av både mänskliga och elektroniska ögon. På så sätt kan vi garantera att du får ett trägolv som uppfyller alla Karelias stränga kvalitetskrav.

inTernaTionella miljösTandarder och respeKT för naTuren

* Ytterligare information om PEFC- och CoC-certifikaten finns på www.kareliaparketti.com.

(8)

hiTTa din egen sTil

Vill du skapa en exklusiv känsla i ditt hem ska du bekanta dig närmare med Karelias Story-sortiment. Select är tillverkat av den bästa, mest enhetliga delen av virket och ger inredningen klass. Samma sak kan sägas om de imponerande fullängdsplankorna och vårt sortiment i exotiska, mörka nyanser.

Eik Black Pepper Plank Iroko Plank

Ek Story Borstat Antique

(9)

Ek Story Borstat Antique

(10)

hiTTa din egen sTil

Ek Stonewashed Ivory 3-stav

harmoni

Karelias pigmentoljade, lackade och stentvättade trägolv ger hemmet harmoni. Träets naturliga utseende betonas speciellt i Natural-sortimentet och i tvåstavsgolven. Rummet ser större ut med ett golv som är ljust och jämnt i tonen, som till exempel ett klassiskt ekgolv eller ett imponerande golv i ask eller lönn.

Ask Vanilla Matt 3-stav Ek Natur 2-stav

(11)

Ek Stonewashed Ivory 3-stav

(12)

puls

hiTTa din egen sTil

Karelias betsade och värmebehandlade specialkollektion ger möjlighet till livfulla, personliga inredningslösningar.

Bekanta dig med vårt Country-sortiment, där träets naturliga skönhet verkligen kommer till sin rätt. När det gäller stavalternativ ger den

klassiska trestaven ett livfullt intryck. E

k Rock Salt 3-stav Brk Amber 3-stav

Ask Amber 3-stav

(13)

Ask Amber 3-stav

(14)

     

  

!!

  !

 " !

% !

!&

(15)

vi har geTT Trä eTT nyTT uTseende

Trä är inte bara en förnyelsebar naturresurs, utan även ett förnyelsebart inredningsmaterial. Träibrernas unika mönster och träets många användningsområden utgör en ständig inspirationskälla för formgivare som söker efter nya idéer. Det gäller också för Karelia.

I det här avsnittet har vi samlat vårt trendigaste trägolvssortiment. Vi har tagit fram nyanser, mönster och stäm- ningar som aldrig tidigare skådats i traditionella trägolv genom att använda en mängd olika behandlingsmetoder.

Här inns möjlighet att skapa helt nya totallösningar för hemmet – allt från silkeslena ytor till starka kontraster.

Vi är otroligt stolta över vår stilbildande utveckling. Tack vare nya tekniker och formgivare har trä blivit ett allt mer inspirerande och mångsidigt material.

Karelia inspiraTion gallery

Titta på mer än hundra olika trägolvsmodeller i olika typer av rum och inspireras av Karelia Inspiration Gallery på www.kareliaparketti.com.

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

(16)

(17)

tory

Ek Story Borstat New Arctic

Ek Story Borstat Silky

deT KlassisKa TrägolveT med fasade KanTer

Välj Karelia Story när du önskar ett traditionellt trägolv. Kanterna är fasade så att ett v-format spår bildas mellan plankorna och golvet liknar ett traditionellt brädgolv. Förstärk intrycket ytterligare genom att välja en oljad eller borstad och oljad ytbehandling. För att ytterligare understryka detta utseende, välj en oljebehandlad, eller borstad och oljebehandlad yta, eller den kraftiga borstningen hos Vintage-behandlingen. I Karelia Story används ek.

Ek Story Borstat Antique

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

Ek Story 182 Country Vintage Silky

(18)
(19)

tonewashed ge hemmeT eTT nyTT uTseende med sToneWashed

Sortimentet Karelia Stonewashed är det senaste inom heminredning. Ytan är borstad och sedan behandlad med pigmenterad olja. Specialbehandlingen understryker träets naturliga ibermönster och skapar nya, spännande lösningar för hemmet. Resultatet är en snygg, mörk Ebony färg och en harmonisk, ljus Ivory färg. Clay färg är en sval grå nyans, medan Charcoal färg framhäver en djupare grå färgton. I sortimentet Karelia Stonewashed ingår träslagen ek och wengé.

Ek Stonewashed Ebony 3-stav Ek Stonewashed Ivory 3-stav Ek Stonewashed Charcoal 3-stav

Ek Plank Stonewashed Clay Wenge Stonewashed Ivory 3-stav Ek Stonewashed Clay 3-stav

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

(20)

(21)

mbr

Ask Amber 3-stav Bok Amber 3-stav Brk Amber 3-stav 

exoTisKa nyanser med värme- och specialbehandling

Värmebehandling är en metod som förändrar träets naturliga färg och ger underbara bruna nyanser. Samtidigt reduceras träets naturliga rörelse till hälften, eftersom fukthalten minskar. Trägolven i sortimentet Amber liknar exotiska, mörka träslag (färgen bleknar något med tiden), trots att det är helt vanliga europeiska träslag som används. Det inns tre olika träslag i vackra bruna nyanser: konjaksbrun (bok), gyllenbrun (björk) och honungsbrun (ask). I Ek Smoked har den mörkbruna färgen uppnåtts genom en specialbehandling, där ekens brun-gröna färg görs vackert naturligt mörkbrun i olika nyanser.

Smoked Ek Natural Matt 3-stav

(22)
(23)

pice

Ek Curry 3-stav Ek Cinnamon 3-stav

färgnyanser med beTs

Genom att betsa eller behandla ytan på andra sätt blir heminredningen mer unik och får en extra krydda. Välj en valnötsfärgad Black Pepper eller en gulbrun Curry, mellanbrun Cinnamon, mellangrå Rock Salt eller mörkgrå Oregano från det betsade specialsortimentet Karelia Spice. I sortimentet ingår även det vita mattlackerade golvet Ek Vanilla Matt och Ask Vanilla Matt. Ytorna är nästan lika matta som ytan på det vitoljade Arctic-golvet, men lacken gör dem mer slitstarka.

Ek Select Vanilla Matt 3-stav Ek Rock Salt 3-stav Ek Oregano 3-stav Ek Plank 138 Black Pepper

(24)
(25)

ilky

Ask Natur Arctic 3-stav Ek Select New Arctic 3-stav

vacKra, silKesmjuKa yTor med olja

Låt träets naturliga ibermönster synas. Välj Karelia Silky. Trägolvens ytor är oljebehandlade istället för lackerade och har en underbar, silkesmjuk yta. De lesta träslag inns med den pigmentslösa Silky-oljan. Den vita Arctic-oljan inns även för ask, och den vita New Arctic- och bruna Antik-oljan för ek.

Ask Country Arctic 3-stav Ek Plank Natur Antique

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

(26)

eTT Träd – många möjligheter

(27)

Eftersom varje träd är värdefullt och unikt vill vi få ut det mesta möjliga av det. För Karelias del betyder det att material för upp till tre golvsor- timent kan väljas ut från ett enda träd.

Till

selecT

använder vi bara den delen av trädet, som har de mest diskreta färgtonerna och mönstren. Hit går också det mest kvistfria träet med de jämnaste färgskiftningarna. I

naTural

är ytmönstren och skiftningarna mer framträdande. De naturliga mönstren och nyanserna ger golvet en helt egen karaktär. I

counTry

framhävs träets egen personlig- het, dess kvistar och mer framträdande färgva- riationer gör golvet livligt.

Ett urval unika träslag, det ena vackrare än det andra, har valts ut för Karelias golvsorti- ment.

Välj mellan allt från ljusa, fräscha träslag till mörka, storslagna träslag och skapa atmosfär i hemmet. Mer information om träslag och golvsortiment hittar du på

www.kareliaparketti.com.

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

selecT

counTry naTural

(28)

28

Lönn Natur 3-stav

Lönn Plank Natur

Lönn Natur 2-stav

nn Plank Natur

l ugna, ljusa gol v

(29)

Lönnens ljusa färg skapar en fräsch och luftig atmosfär i hemmet. Träet är ljust och har något rött i tonen, ibermönstret är återhållsamt och något vågigt. Lönn är mycket slitstarkt.

Brk Plank 138 Natur Brk Natur 3-stav

jörk

Björk Plank Natur  Björk är det givna valet för heminredare som söker rymd. Det är ett mycket ljust material vars färg djupnar med åren. De framträdande, vackra kvistmärkena framhäver det ina iber- mönstret.

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

(30)

Ask Plank 138 Select Ask Natur Vanilla Matt 2-stav Ask Natur 3-stav

T r e n d i g s K a n d i n a v i s K s T i l

Bok Plank Natur Bok Natur 2-stav Bok Natur 3-stav Bok Plank Natur

ok

Lågmälda ibermönster och ljusbruna till röd- bruna färgnyanser är det som ger boken sin speciella karaktär. Bok är ett tidlöst och utsökt material som ger en elegant och samtidigt mysig känsla.

(31)

Ask Plank 138 Country Vanilla Matt Välj den ljusa asken för att få extra karaktär med spännande ibermönster. Ytan

får en vackert ljusbrun ton med åren. Ask är motståndskraftigt mot hårt slitage.

(32)

Ek Plank Natur Ek Natur 2-stav Ek Natural 3-stav

K l a s s i s K T va c K r a e

(33)

Ek Plank 138 Rock Salt

Det klassiska ekgolvet har varit populärt i årtionden, mycket tack vare att det är så hårt. Ek har ett utsökt ibermönster med en tydlig struktur, vilket ger en vacker yta.

r a e K g o lv

Ek Select 3-stav

Ek Natural 3-stav

Ek Plank 138 Country

(34)

Körsbär Plank Cherry Select 3-strip Körsbär Country 3-stav

ä d e lT r ä e T s u n i K a K a r a K Tä r

Körsbärsträets dämpade fibermönster gör det till en favorit för en individualistisk inredning. Körsbärsträ ser rödaktigt ut i början, men mörknar och får en djupare röd ton med tiden och ger en elegant känsla i hemmet.

Körsbär Plank

(35)

m ö r K a y T o r – e n a s Tå e n d e e l e g a n T

Valnötsträet är med sitt lammande mönster ett lyxigt träslag. Den mättade bruna färgen matchar en minimalistisk, modern inredning, medan den mörka färgen avgränsar och håller ihop inredningen.

Valnöt Natur 2-stav

Valnöt Select 3-stav

Valnöt Select 3-stav

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

(36)

va r m o c h e x oT i s K T

Iroko ger hemmet ett exotiskt utseende. Den gula färgtonen blir gulbrun när träet utsätts för ljus och ytan får ett unikt utseende tack vare de mörka strimmorna.

Iroko Plank Iroko 3-stav

Iroko 3-stav

(37)

Jarrah Premium 3-stav Jarrah är en mörk skönhet. Den har en varm bourgognefärg som blir

djupare med åren. Jarrah är ett mycket slitstarkt och uppskattat inred- ningsmaterial.

Jarrah Natur 2-stav

(38)

Merbau Plank Merbau Natur 2-stav Merbau 3-stav

Det extremt mörka och lyxiga träslaget Wengé har blivit myck- et populärt på kort tid. I träytan alternerar mörkbruna och kolsvarta nyanser och skapar en harmonisk helhet. Karelia Wengé inns i en begränsad utgåva (ej tillgängligt i Norden).

Wengé Natur 3-stav

ä d e lT r ä e T s u T m ä r K a n d e d r a g ä r ly x

Merbau är ett unikt träslag, både när det gäller hållbarhet och utseende. Det skapar en särskild stämning i hemmet. Träet är rödbrunt i färgen, men får en djupare färgton med tiden.

Merbau Landhaus Wengé Plank Brushed Silky

engé

engé

Wengé Stonewashed Ivory 3-stav

(39)

rägolvssortiment

Produkten är lackad om inget annat anges. Man kan inte se skillnad på lackade och oljade golv på bild. Av trycktekniska orsaker kan färgerna i broschyren vara annorlunda än produktens faktiska färger.

Ek Select 3-stav Ek Select Silky 3-stav Ek Select Matt 3-stav Ek Select New Arctic 3-stav

Ek Select Vanilla Matt 3-stav Bok Rustic 3-stav

Björk Natur 3-stav

Lönn Natur 3-stav

Bok Natur 3-stav Ask Country Arctic 3-stav

Ask Country Vanilla Matt 3-stav

Ask Natur 3-stav Ask Natur Matt 3-stav Ask Natur Arctic 3-stav Ask Natur Vanilla Matt 3-stav

Ask Country 3-stav Björk Plank 138 Natur

Björk Plank 182 Natur

Ask Natur Vanilla Matt 2-stav Ask Plank 138 Country Arctic

Ask Plank 182 Country Arctic Ask Plank 138 Country Vanilla Matt Ask Plank 182 Country Vanilla Matt Ask Plank 138 Select Arctic

Ask Plank 138 Select Ask Plank 138 Country

Ask Natur 2-stav

Lönn Natur 2-stav

Bok Plank 138 Natur Bok Plank 182 Natur

Bok Natur 2-stav

Ek Plank 138 Natur New Arctic Ek Plank 182 Natur New Arctic Ek Plank 138 Natur Vanilla Matt Ek Plank 182 Natur Vanilla Matt

Ek Natur New Arctic 2-stav Ek Natur Vanilla Matt 2-stav

Ek Plank 138, 182 Natur Ek Plank 138, 182 Natur Matt Ek Plank 138 , 182 Natur Silky Lönn Plank 138 Natur

Lönn Plank 182 Natur

(40)

Ek Natur 2-stav Ek Natur Silky 2-stav Ek Natur Matt 2-stav

Ek Country 2-stav

Ek Plank 138 Natur Antique Ek Plank 182 Natur Antique

Ek Story 138 Brushed New Arctic Ek Story 182 Brushed New Arctic

Ek Plank 138 Stonewashed Ivory Ek Plank 182 Stonewashed Ivory

Ek Plank 138 Stonewashed Clay Ek Plank 182 Stonewashed Clay

Ek Stonewashed Ebony 2-stav

Ek Stonewashed Charcoal 3-stav

Ek Plank 138 Oregano Ek Plank 182 Oregano

Ek Natural 3-stav Ek Natural Silky 3-stav Ek Natural Matt 3-stav

Ek Oregon Plank 138 Ek Oregon Plank 182

Ek Antique 3-stav

Ek Story 138, 182 Ek Story 138, 182 Silky Ek Story 138, 182 Brushed Silky

Ek Stonewashed Ivory 2-stav

Ek Stonewashed Clay 3-stav

Ek Stonewashed Ebony 3-stav

Ek Plank 138 Black Pepper Ek Plank 182 Black Pepper

Ek Oregano 3-stav

Ek Plank 138 Country Ek Plank 182 Country Ek Plank Country Silky

Ek Natur Pro 3-stav

Ek Story 138 Brushed Antique Ek Story 182 Brushed Antique

Ek Story 138 Country Vintage Silky Ek Story 182 Country Vintage Silky

Ek Stonewashed Ivory 3-stav

Ek Plank 138 Stonewashed Ebony Ek Plank 182 Stonewashed Ebony

Ek Plank 138 Stonewashed Charcoal Ek Plank 182 Stonewashed Charcoal

Ek Black Pepper 3-stav

Ek Plank 138 Rock Salt Ek Plank 182 Rock Salt

(41)

Produkter markerade med  är beställningsvaror.

Ek Rock Salt 3-stav

Smoked Ek Matt 3-stav

Bok Amber 3-stav

Körsbär Select 3-stav

Iroko 3-stav

Merbau Plank 138 Merbau Plank 182 Merbau Plank 138 Silky Merbau Plank 182 Silky

Jarrah Natur 2-stav

Wengé Natur 3-stav

Ek Curry 3-stav

Smoked Ek Natural Matt 3-stav

Ash Amber 3-stav

Körsbär Country 3-stav

Valnöt Natur 2-stav

Merbau Natur 2-stav

Jarrah Premium 3-stav

Wengé Stonewashed Ivory 3-stav

Ek Cinnamon 3-stav

Björk Amber 3-stav

Körsbär Plank 138 Körsbär Plank 182

Iroko Plank 138 Iroko Plank 182

Valnöt Select 3-stav Valnöt Select Silky 3-stav

Merbau 3-stav Merbau Silky 3-stav

Wengé Plank 138 Borstat Silky Wengé Plank 182 Borstat Silky

(42)

lacKeraT eller oljebehandlaT?

Karelia ger dig chans att välja mellan lackerade och oljebehand- lade trägolv. Antingen behandlas ytskiktet med fem lager av tåligt, UV-härdat lack eller med en blandning av rena, vegetabiliska oljor och vax. Vad du än väljer så förstärks träets synliga egenskaper på ett unikt sätt. I produktsortimentet ingår även betsade och pigmenterade oljebehandlingar.

En lackerad yta understryker träets naturliga utseende och känsla. Olja ger träet djupare färg och framhäver ytmönstret. Vilken behandling du än väljer är det lätt att sköta golvet. Till skillnad från andra golv kan trägolv renoveras genom att man slipar ytan och gör om ytbehandlingen. Karelias trägolv uppfyller de striktaste utsläppskraven för byggmaterial, E1 och M1.

läTT aTT lägga

Det går lätt och snabbt att lägga Karelias Proiloc-trägolv, och det behövs inget lim. Golvplankorna hålls på plats med ett starkt, mekaniskt låssystem, och det blir så tätt att fogarna nästan är osynliga. Karelias trägolv kan läggas som ett så kallat lytande golv eller limmas fast i undergolvet. Vi rekommenderar att all limning utförs av fackmän, eftersom arbetet är så komplicerat.

I var tredje förpackning med plankor inns detaljerade anvis- ningar för att lägga lytande golv. Sådana anvisningar hittar du även på www.kareliaparketti.com. Läs igenom anvisningarna noga innan du inleder arbetet och var särskilt uppmärksam på expan- sionsfogarna, undergolvets jämnhet och struktur, luftfuktigheten och andra viktiga faktorer.

Trägolv och golvvärme

Det går utmärkt att använda golvvärme under de lesta av Kare- lias trägolv, med undantag för de som tillverkas i bok* och kana- densisk lönn. Dessutom bör man beakta att golvets yttemperatur inte får överstiga 27 °C och temperaturförändringen inte får vara större än 5 °C under ett dygn. Golvvärme kan användas under såväl lytande som limmade golv.

* Värmebehandlad bok amber kan läggas över golvvärme.

yTsKiKT

Trägolvets ytskikt utgörs av en, två eller tre rader med stavar per planka.

sTruKTuren på Karelias Trägolv

Karelias trägolv konstrueras för att hålla i årtionden vid normalt slitage. Varje planka tillverkas i tre skikt: Ytskiktet tillverkas av i- naste kärnvirke, medan mellan- och bottenskiktet tillverkas av gran.

Plankans totala tjocklek är 14 mm och det går att beställa själv- bärande golv (i specialtjockleken 21 och 23 mm).

Skikten tvärlimmas, vilket ger en stadig och lexibel konstruktion som påverkas väldigt lite av luftfuktighets- och temperaturföränd- ringar.

Ytskikt i utvalt kärnvirke

planKans sTruKTur

1-sTav, hel planKa 3-sTav

2-sTav

(43)

måTT och förpacKningssTorleKar brinell-värde

Trägolv tillverkade av olika typer av trä uppvisar olika slag- och slit- tålighet. Skillnaderna kan främst knytas till vilken hårdhetsgrad det trä som används i ytskiktet har. Som regel kan man säga att ju högre Brinell-värdet är, desto mer motståndskraftigt är golvet mot slag och stötar.

rengöring, sKöTsel och reparaTion

Ett Karelia-trägolv är ett vackert inslag i inredningen. Det bästa sättet att hålla golvet i int skick är att lägga dörrmattor vid ytterdör- ren och sätta möbeltassar på möblerna så att det inte blir några repor. Se också till att ta bort läckar och torka upp utspillt vatten omedelbart. Vid normal rengöring räcker det att dammsuga golvet eller torka av det med en mycket lätt fuktad golvtrasa. Om golvet är lackerat kan du tillsätta en liten mängd pH-neutralt rengörings- medel i vattnet, och om det är oljat bör du använda en specialpro- dukt (t.ex. rengöringskoncentratet Osmo Color Wash & Care).

Eftersom trä är väldigt känsligt för luftfuktighetsvariationer är det viktigt att hålla nivån så jämn som möjligt i rummet. Den relativa luftfuktigheten bör ligga i intervallet 40–60 % och den bästa tem- peraturen är 18–24 °C. Vi rekommenderar att du använder en luftfuktare under torra perioder och när elementen är på samt att du vädrar ordentligt under fuktigare perioder.

Lackerad yta: Det går att renovera golvet genom att slipa och lackera om det. Vi rekommenderar att du låter en fackman utföra arbetet.

Oljebehandlad yta: Om ytan är sliten på vissa delar av golvet kan du reparera den genom att stryka på ett tunt lager med Osmo Color Conditioning & Cleansing Wax eller liknande och gnida för- siktigt på området med en mjuk trasa. När oljan har torkat kan du sedan polera ytan med en mjuk, luddfri trasa.

Större skador bör repareras av fackmän, som till exempel kan byta ut en skadad planka eller slipa bort den gamla ytan och göra om den helt.

Detaljerade skötselanvisningar och produktbeskrivningar inns på Karelias webbplats: www.kareliaparketti.com.

jarrah WengÉ merbau asK lönn iroKo eK boK valnöT Körsbär björK

mjuKT hårT

brinell

Bredd Längd Tjocklek m2 / förpackning

Story 138 2000 14 2,20

182 2,91

1-stav 138 138 2000 14 2,20

1-stav 182 182 2266 (2000) 14 3,30 (2,91)

2-stav 188 2266 14 3,41

3-stav 188 2266 14 3,41

4,7–5,1 4,3–5,5 4,1–4,9 3,3–4,1 3,2–4,2 3,2–3,8 2,9–3,7 2,7–3,7

2,8–3,5 3,0–3,2 2,2–2,7

(44)

Offsetpaino Tuovinen Ky 1/2011

Karelia-Upoloor Oy P.O. Box 1765

Tel. +358 20 740 9300 Fax +358 20 740 9347

se

Figure

Updating...

References

Related subjects :