• No results found

Till läraren

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Till läraren "

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

[F-3,4-6,H]

2021-03-01

www.krc.su.se

Vaniljäpplet

Inledning Ungefär 3/4 av vad mat och dryck smakar beror på vad det doftar. Smak- och doftsinnet är oerhört nära sammankopplat. Alla som har varit förkylda vet vad som händer när näsan inte fungerar som den ska. Maten smakar då väldigt lite eller inget alls. I den här laborationen får du undersöka hur smak och lukt hänger ihop.

Material Bomullstussar, vaniljextrakt (eller annat som doftar mycket), äpplebitar.

Riskbedömning Inga risker med detta försök.

Utförande 1. Ni jobbar i par och får två äpplebitar i var av er lärare.

2. Tugga på den ena äppelbiten.

3. Hur smakar och doftar den? Du och din kamrat beskriver smaken och doften för varandra och skriver även in det i tabellen.

4. Droppa några droppar vaniljextrakt på en bomullstuss. 


5. Lukta på bomullstussen samtidigt som du äter den andra äpplebiten.

6. Hur smakar och doftar det den här gången? Beskriv för din kamrat och fyll i tabellen

Äpple Äpple och smakämne

Smakintryck

Doftintryck

(2)

[F-3,4-6,H]

2021-03-01

www.krc.su.se

Till läraren

Underlag för

riskbedömning Bedöms som riskfri under förutsättning att inga andra ämnen används.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Teori Smakar den andra äpplebiten annorlunda? Det borde den göra. Våra tungor känner söta, sura, salta och bittra smaker. Andra smaker är kopplade till vårt doftsinne. Doftmolekyler är flyktiga dvs. övergår lätt till gasform och uppfattas av våra doftreceptorer i näsan. Därför smakar äpplet främst vanilj när man doftar på bomullstussen och äter äpplet.

Tips Det går att hitta på egna smak- och doftkombinationer. Kanske kan eleverna få utforma något försök. Det går också att hålla för näsan och smaka på äpplet.

Beroende på elevernas ålder kan resultaten sammanställas på lite olika sätt. Det är en bra träning i vetenskapligt förhållningssätt att försöka sätta ord på och

sammanställa sina resultat skriftligt i tabellform.

Övrigt Översatt och bearbetat från www.education.com

References

Related documents

En kortsluten asynkronmotor har följande märkdata. Det synkrona varvtalet är 3000r/m. Motorn kan endast Y-kopplas till ett 380V nät. Om motorn Y-kopplas och ansluts till 380V med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur försöken med betyg i årskurs 4 påverkat kunskapsinhämtning och i vilken mån extra resurser satts in

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigarelägga ombyggnation av väg 195 mellan Månseryd och Hedentorp för att förbättra trafiksäkerheten och

Trots att alla resultat pekar på att en viss faktor väger tyngst utforskar man inte den bakomliggande anledningen till varför denna faktor är så viktig för köparen, samma svar

För att kunna förstå en bild räcker det inte bara med att kunna se den, vi måste kunna placera bilden i en socialkontext. Både osynliga och synliga tecken räknas in när vi

Bild 4: Hans Hedbergs första keramiska verk från Capri som finns på Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik. Fotograf:

Majoriteten av eleverna angav att läraren har stor betydelse för deras inställning till idrott och hälsa.. Sett utifrån dessa data noterades att omgivningens påverkan på eleverna

har det visat sig att placeringen av produkterna och hur tillgängliga de är för konsumenten har betydelse samt att möjligheten att känna på produkter som livsmedel

Skälet till detta är att även dessa kommunalskatteförändringar kan påverka sysselsättningen direkt och att vi i vår empiriska modell saknar möjligheter att sortera ut

Mellan all den goda maten hann bland andra Per-Olov Olsson berätta om sina erfarenheter som Isaf-soldat i Afghanistan och Karin Israelsson, lärare på Uslands vänskola,

I självbiografierna beskriver tjejerna ofta att de vill ha en, för omgivningen, synlig och förståelig sjukdom de upplever att omgivningen inte förstår att de är sjuka om det inte

En annan intressant fråga som relaterar till de normala SoL-sinnena (och inte besvarades av dessa studier men är relaterad till graden av besvär och påverkan på dagliga livet) är

Hoppet är viktigt och framför allt något som får människan att sträva sig framåt, det framkom att upplevelse för en av patienterna i biografierna upplevde hoppet som något som

Thomas, Graham, Powell och Fitzgerald (2016) har intervjuat rektorer, lärare och elever i tre olika skolor i Australien. Skolorna som valdes ligger på väl valda platser för att

Möss som matats med en diet som liknar den västerländska dieten visar upp samma sorts sammansättning av bakterier i tarmen som patienter med IBD - ett högre antal Bacteroidetes

Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgif- ter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63

Äpplet: 19 personer i kö varav 9 har eget boende, tre bor på korttidsboende, sex bor på särskilda boenden och en söker från annan kommun.. Äpplet demens: två personer i kö varav

Ingrediensförteckning: Yoghurt (högpastöriserad mjölk, mjölkprotein, yoghurtkultur), vaniljberedning (socker, modifierad majsstärkelse, stabiliseringsmedel (pektin),

Benämning: Yofu Vanilj sojayoghurt. Varumärke:

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer eftersom att vi ville ha en djupare förståelse kring varför konsumenter beter sig som de gör när det gäller impulsköp

Detta har även personer som Bernstein tittat på där han i olika studier under 1960-talet kommer fram till att personer från enklare bakgrund tenderar att få ett betydligt enklare

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren att

Du måste också vara svensk medborgare för att få rösta till riksdagen.. Om du inte