• No results found

Leq Lmax

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leq Lmax "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Bullertabell - Redovisning av beräknade ljudnivåer vid berörda fastigheter för nuläge, nollalternativ samt vägförslag med och utan åtgärder

Förklaring till kolumner

Specifika kommentarer Kolumn Vån anger 2 meter över mark (Bv) respektive våningsplan med högsta beräknade ljudnivån (h)

Kolumn Fasad samt Fasad efter åtgärd anger fasadens beräknade ljudreduktion av buller för anpassningstermen C.

Samtliga kolumner som avser ljudnivå har enheten dBA

Samtliga kolumner som redovisar ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från väg- och spårtrafik.

Anmärkning till fasad

A) Fasaden har inventerats utifrån och ljudreduktion har beräknats för schablonrum

B) Byggnaden har inventerats invändigt med uppmätning av rumsmått och verklig planlösning 6 Fastigheten löses in och rivs påga av konflikt med väganläggningen C) Information från fastighetsägaren om standard och nyttjande

Generella kommentarer

- Färgmarkerade värden överskrider gällande riktvärde

- I de fall fastighetsnära åtgärd föreslås för uteplats har ett schablonvärde på skärmning av buller om 8 dB använts. I enstaka fall kan det vara aktuellt flytta uteplatsen för att erhålla tillräcklig dämpning - Redovisad ljudnivå avser högsta ljudnivå vid fasad, beroende på bullerkällans placering i förhållande till byggnaden avser detta inte samma som sida av byggnaden för samtliga redovisade värden.

- Planerad järnväg, Norrbotniabanan, har endast tagits med beräkningar för planförslaget

Riktvärde som inte nås

Beteckning Anm Leq Lmax

väg

Leq Lmax

väg

Leq Lmax

väg

Lmax spår Vägnära Fastighetsnära Leq Lmax

väg Lmax spår BYGGNADER SOM ÖVERSKRIDER RIKTVÄRDE

GUMBODA 6:8>1 A

27 / 30

60 / 62 71 / 71 33 / 32 44 / 41 55 67 61 / 63 71 / 71 34 / 33 44 / 41 56 67 60 / 63 70 / 71 68 / 69 33 / 33 43 / 41 41 / 39 54 66 68 Vall 27 / 30 55 / 58 65 / 65 68 / 69 28 / 28 38 / 35 41 / 39 53 64 68 Leq 55 dBA vid fasad övre plan

GUMBODA 6:11>1 A

29 / 29

54 / 56 66 / 66 25 / 27 37 / 37 51 61 55 / 56 66 / 66 26 / 27 37 / 37 52 61 53 / 56 65 / 65 70 / 71 24 / 27 36 / 36 41 / 42 52 61 68 Vall 29 / 29 52 / 53 61 / 61 69 / 71 23 / 24 32 / 32 40 / 42 52 61 68

GUMBODA 8:10>1 A

27 / 27

65 / 66 80 / 81 38 / 39 53 / 54 62 77 65 / 67 80 / 81 38 / 40 53 / 54 63 78 69 / 70 81 / 81 53 / 55 42 / 43 54 / 54 26 / 28 67 78 52 -

6

-

6

27 / 27 69 / 70 81 / 81 53 / 55 42 / 43 54 / 54 26 / 28 67 78 52 -

GUMBODA 2:8>1 hus 1 A

34 / 34

57 / 59 64 / 65 23 / 25 30 / 31 55 63 58 / 59 65 / 65 24 / 25 31 / 31 56 63 59 / 60 64 / 65 58 / 56 25 / 26 30 / 31 24 / 22 57 63 52 uteplats 34 / 34 59 / 60 64 / 65 57 / 56 25 / 26 30 / 31 23 / 22 49 55 44 Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 21:2>1 hus 1 A

29 / 29

64 / 66 78 / 79 35 / 37 49 / 50 56 67 65 / 67 78 / 79 36 / 38 49 / 50 57 68 65 / 68 74 / 76 63 / 63 36 / 39 45 / 47 34 / 34 57 64 59 Skärm Fasad 29 / 41 57 / 64 66 / 73 62 / 63 28 / 23 37 / 32 33 / 22 52 58 59 Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 2:28>1 hus 1 A

31 / 31

64 / 65 75 / 75 33 / 34 44 / 44 53 67 65 / 65 76 / 76 34 / 34 45 / 45 54 67 67 / 67 75 / 76 59 / 61 36 / 36 44 / 45 28 / 30 56 67 52 Fasad, uteplats 41 / 41 67 / 67 75 / 76 59 / 61 26 / 26 34 / 35 18 / 20 49 59 44 Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 8:1>1 AC

31 / -

51 / - 63 / - 20 / - 32 / - - - 52 / - 63 / - 21 / - 32 / - - - 56 / - 62 / - 67 / - 25 / - 31 / - 36 / - - - - -

1

31 / - 56 / - 62 / - 62 / - 25 / - 31 / - 31 / - - - - Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 15:2>1 hus 1 A

30 / 30

53 / 53 61 / 62 23 / 23 31 / 32 52 61 54 / 54 62 / 62 24 / 24 32 / 32 53 61 57 / 58 62 / 62 76 / 80 27 / 28 32 / 32 46 / 50 55 61 53 Fasad

3, 5

30 / 33 57 / 58 62 / 62 72 / 76 27 / 25 32 / 29 42 / 43 55 61 53 Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 1:28>1 A

29 / 29

57 / 60 71 / 72 28 / 31 42 / 43 55 68 58 / 61 72 / 73 29 / 32 43 / 44 56 68 62 / 65 73 / 74 63 / 67 33 / 36 44 / 45 34 / 38 60 69 52 Fasad, uteplats 41 / 41 62 / 65 73 / 74 58 / 61 21 / 24 32 / 33 17 / 20 52 61 44 Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 1:21>1 A

27 / 27

50 / 52 60 / 61 23 / 25 33 / 34 39 52 51 / 53 60 / 62 24 / 26 33 / 35 40 53 55 / 57 60 / 63 76 / 77 28 / 30 33 / 36 49 / 50 48 54 68 -

3

27 / 27 55 / 57 60 / 63 69 / 71 28 / 30 33 / 36 42 / 44 48 54 68 Leq 55 dBA vid fasad övre plan

ÅNÄSET 1:22>1 hus 2 A

31 / 31

51 / 52 61 / 62 20 / 21 30 / 31 - - 51 / 53 62 / 62 20 / 22 31 / 31 - - 56 / 58 61 / 63 72 / 73 25 / 27 30 / 32 41 / 42 - - - 31 / 31 56 / 58 61 / 63 65 / 66 25 / 27 30 / 32 34 / 35 - - - Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 1:18>1 hus 1 A

29 / 29

55 / 57 65 / 67 26 / 28 36 / 38 54 65 55 / 58 66 / 68 26 / 29 37 / 39 54 65 60 / 63 67 / 69 66 / 67 31 / 34 38 / 40 37 / 38 59 67 50 Fasad, uteplats 34 / 34 60 / 63 67 / 69 61 / 63 26 / 29 33 / 35 27 / 29 51 59 42 Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET 16:12 A

34 / -

53 / - 60 / - 19 / - 26 / - 50 59 53 / - 61 / - 19 / - 27 / - 50 60 58 / - 63 / - 66 / - 24 / - 29 / - 32 / - 55 63 68 -

3

34 / - 58 / - 63 / - 60 / - 24 / - 29 / - 26 / - 55 63 63 Leq 55 dBA vid fasad

ÅNÄSET1:30>1 A

30 / 30

51 / 52 61 / 61 21 / 22 31 / 31 - - 51 / 52 63 / 62 21 / 22 33 / 32 - - 55 / 56 63 / 62 70 / 71 25 / 26 33 / 32 40 / 41 - - - -

3

30 / 30 54 / 55 63 / 62 63 / 64 24 / 25 33 / 32 33 / 34 - - -

ÅNÄSET 1:38>1 B

27 / 27

56 / 56 73 / 73 29 / 29 46 / 46 46 62 56 / 56 74 / 74 29 / 29 47 / 47 46 63 58 / 58 74 / 74 70 / 71 31 / 31 47 / 47 43 / 44 49 63 60 Fasad 30 / 30 57 / 58 74 / 74 62 / 62 27 / 28 44 / 44 32 / 32 49 63 60 Leq 55 dBA vid fasad

NYBYN 27:18>1 A

35 / 35

51 / 53 60 / 63 16 / 18 25 / 28 49 60 49 / 51 58 / 63 14 / 16 23 / 28 47 60 56 / 57 65 / 66 68 / 69 21 / 22 30 / 31 33 / 34 54 62 59 35 / 35 55 / 57 65 / 66 61 / 61 20 / 22 30 / 31 26 / 26 54 62 59 Leq 55 dBA vid fasad övre plan

NYBYN 27:1>1 AC

30 / 30

58 / 59 67 / 67 28 / 29 37 / 37 - - 59 / 60 67 / 68 29 / 30 37 / 38 - - 60 / 63 67 / 70 67 / 68 30 / 33 37 / 40 37 / 38 - - - -

1

30 / 30 60 / 62 67 / 70 60 / 63 30 / 32 37 / 40 30 / 33 - - - Leq 55 dBA vid fasad, Leq 30 dBA inomhus

GRIMSTA 1:1>1 B

34 / 34

59 / 62 68 / 72 25 / 28 34 / 38 63 75 59 / 63 68 / 72 25 / 29 34 / 38 64 75 61 / 64 69 / 73 - / - 27 / 30 35 / 39 - / - 66 77 - Uteplats 34 / 34 61 / 64 69 / 73 - / - 27 / 30 35 / 39 - / - <55 <70 - Leq 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 3:4>1 hus 2 A

27 / 27

58 / 61 68 / 72 31 / 34 41 / 45 - - 59 / 62 69 / 73 32 / 35 42 / 46 - - 60 / 63 68 / 73 - / - 33 / 36 41 / 46 - / - - - - Fasad 36 / 36 60 / 63 68 / 73 - / - 24 / 27 32 / 37 - / - - - - Leq 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 4:20>1 A

29 / 29

61 / 62 73 / 74 32 / 33 44 / 45 52 69 62 / 63 74 / 74 33 / 34 45 / 45 52 69 63 / 63 74 / 74 - / - 34 / 34 45 / 45 - / - 55 69 - Fasad 41 / 41 63 / 63 74 / 74 - / - 22 / 22 33 / 33 - / - 55 69 0 Leq 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 14:1>1 A

28 / 28

54 / 54 63 / 63 26 / 26 35 / 35 53 60 55 / 55 63 / 63 27 / 27 35 / 35 54 61 55 / 56 62 / 62 - / - 27 / 28 34 / 34 - / - 54 60 - 28 / 28 55 / 56 62 / 62 36 / 35 27 / 28 34 / 34 8 / 7 54 60 - Leq 55 dBA vid fasad övre plan

GRIMSMARK 14:2>1 A

27 / 27

59 / 60 67 / 68 32 / 33 40 / 41 - - 60 / 61 67 / 69 33 / 34 40 / 42 - - 61 / 62 68 / 69 - / - 34 / 35 41 / 42 - / - - - - Fasad, uteplats

2

41 / 41 61 / 62 68 / 69 - / - 20 / 21 27 / 28 - / - - - - Leq 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 2:10>1 hus 2 A

36 / 36

59 / 62 74 / 76 23 / 26 38 / 40 55 72 59 / 63 74 / 76 23 / 27 38 / 40 56 72 62 / 64 76 / 76 - / 0 26 / 28 40 / 40 - / - 60 73 - Skärm 36 / 36 53 / 57 65 / 68 - / - 17 / 21 29 / 32 - / - 55 65 - Leq 55 dBA vid fasad övre plan

GRIMSMARK 2:10>1 hus 1 A

27 / -

68 / - 86 / - 41 / - 59 / - 57 72 69 / - 86 / - 42 / - 59 / - 58 72 68 / - 84 / - - / - 41 / - 57 / - - / - 60 73 - Skärm -

4

27 / - 55 / - 68 / - - / - 28 / - 41 / - - / - 53 62 -

GRIMSMARK 2:4>1 A

27 / 27

64 / 67 81 / 81 37 / 40 54 / 54 - - 65 / 67 81 / 81 38 / 40 54 / 54 - - 67 / 68 82 / 81 - / - 40 / 41 55 / 54 - / - - - - Skärm Fasad 27 / 41 56 / 64 69 / 75 - / - 29 / 23 42 / 34 - / - - - - Leq 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 3:15>1 hus 2 A

27 / 27

57 / 59 69 / 69 30 / 32 42 / 42 54 66 58 / 59 69 / 70 31 / 32 42 / 43 55 67 59 / 61 69 / 70 - / - 32 / 34 42 / 43 - / - 55 65 - Skärm Fasad 27 / 41 56 / 59 69 / 70 - / - 29 / 18 42 / 29 - / - 54 66 - Leq 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 12:4>1 A

27 / 27

61 / 62 71 / 72 34 / 35 44 / 45 61 71 61 / 63 71 / 73 34 / 36 44 / 46 61 71 63 / 64 71 / 73 - / - 36 / 37 44 / 46 - / - 63 72 - Skärm Fasad, uteplats 41 / 41 59 / 61 69 / 70 - / - 18 / 20 28 / 29 - / - 51 62 - Leq 55 dBA vid fasad

SKÄRAN 1:18>1 A

27 / 27

62 / 64 76 / 77 35 / 37 49 / 50 57 72 63 / 65 76 / 77 36 / 38 49 / 50 58 73 63 / 64 74 / 74 - / - 36 / 37 47 / 47 - / - 59 72 - Skärm Fasad 27 / 31 54 / 59 66 / 67 - / - 27 / 28 39 / 36 - / - 52 58 - Leq 55 dBA vid fasad övre plan

GRIMSMARK 1:12>1 A

27 / 27

63 / 65 76 / 77 36 / 38 49 / 50 - - 64 / 66 76 / 77 37 / 39 49 / 50 - - 66 / 66 77 / 77 - / - 39 / 39 50 / 50 - / - - - - Skärm Fasad 27 / 36 56 / 62 65 / 71 - / - 29 / 26 38 / 35 - / - - - - Leq 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 1:3>1 hus 2 A C

29 / 29

52 / 54 62 / 63 23 / 25 33 / 34 - - 53 / 55 63 / 63 24 / 26 34 / 34 - - 55 / 57 64 / 65 - / - 26 / 28 35 / 36 - / - - - - 29 / 29 55 / 57 64 / 65 - / - 26 / 28 35 / 36 - / - - - - Leq 55 dBA vid fasad övre plan

BYGGNADER SOM INVENTERATS MEN UPPFYLLER RIKTVÄRDEN VID FORTSATT UTREDNING - - -

GRIMSMARK 1:3>1 hus 1 A

29 / 29

52 / - 61 / - 23 / - 32 / - - - 53 / - 62 / - 24 / - 33 / - - - 55 / - 63 / - 0 / - 26 / - 34 / - -29 / - - - - 36 / - 55 / - 63 / - 0 / - 19 / - 27 / - -36 / - - - -

GUMBODA 2:8>1 hus 2 A

30 / 30

52 / - 62 / - 22 / - 32 / - - - 53 / - 62 / - 23 / - 32 / - - - 54 / - 61 / - 55 / - 24 / - 31 / - 25 / - - - - 31 / 31 54 / - 61 / - 54 / - 23 / - 30 / - 23 / - - - -

NYBYN 27:19>1 A

36 / 36

52 / - 73 / - 16 / - 37 / - 52 69 51 / - 73 / - 15 / - 37 / - 51 69 55 / - 73 / - 68 / - 19 / - 37 / - 32 / - 55 70 59 30 / 36 54 / - 73 / - 61 / - 24 / - 43 / - 31 / - 55 70 59

5 Fasadåtgärd p.g.a. spårtrafikbuller

1 Byggnaden är av enkel standard där det inte bedöm ekonomiskt rimligt att utföra fasadåtgärder.

Uppfyller inte Trafikverkets krav på att vara isolerad för vinterbruk samt ha vatten och avlopp för åretruntbruk.

2 Vid inventering har ingen anordnad uteplats kunnat identifieras. Då attraktiva lägen (fasad mot syd och/eller väst) överskrider riktvärde för uteplats erbjuds åtgärd för att att kunna skapa en ljuddämpad yta för utevistelse.

3 Hänsyn har tagits till föreslagen spårnära skärm i angränsande järnvägsplan

4 Gäststuga/förråd har ej hanterats som bostadsbyggnad

- Fasadåtgärd kan innebära åtgärd på befintligt fönster eller byte av fönster, tätning av tilluftdon samt förstärkning av befintlig vägg. Specifika åtgärder för respektive hus utreds i nästa skede och samordning för fasadåtgärder sker mellan projekten.

Fastighet Fasad Nuläge Nollalternativ

Uteplats

Utomhus vid fasad Inomhus Uteplats Utomhus vid fasad Inomhus

Planförslag utan åtgärder

Utomhus vid fasad Inomhus Uteplats Utomhus vid fasad möjlig inomhusnivå Uteplats

Dntw+C Bv & h

Leq Bv & h

Lmax väg Bv & h

Leq Bv & h

Lmax väg Bv & h

Leq Bv & h

Lmax väg Bv & h

Åtgärdsförslag Fasad efter

åtgärd3 Planförslag med föreslagna åtgärder Leq Bv & h

Lmax väg Bv & h

Lmax spår Bv & h Lmax väg

Bv & h Lmax spår

Bv & h

Dntw+C Bv

& h Leq Bv & h

Lmax väg Bv & h

Lmax spår Bv & h Leq

Bv & h Lmax väg

Bv & h

Leq Bv & h

Lmax väg Bv & h

Lmax spår Bv & h

Leq

Bv & h

(2)

Bilaga 7. Utvärdering vägnära bullerskyddsåtgärder Gumboda-Grimsmark

Typ av åtgärd vall Skärm Skärm Skärm Vall vall skärm skärm skärm skärm

Längmätning 10/370' - 10/490' 11/500' - 11/600' 12/080- 12/170' 12/780' - 12/890' 13/460' - 13/500' 13/970' -14/070' 20/500'- 20/570' 20/550' - 20/650' 20/700' - 20/780 20/840' - 20/920

Sida av väg Väst Öst Öst Väst Öst Öst Väst Öst Öst Öst

Höjd (meter över vägmitt) 3 3 3 3 2,5 2 2 2 2 2,5

Längd (m) 140 110 120 131 108 101 75 90 83 82

Väg OK OK OK OK OK

Okay! Behöver dock justera läget på bullervallen (flyttas närmare vägen) då dikena fått ett nytt läge på grund av justerad avvattning.

OK OK OK OK

Landskap/miljö OK OK OK

Oklara diken och trumma ca 12/850 men det borde gå att anpassa. I MB står om en allé där men det ser inte ut så på Google.

Brukad åkermark som påverkas

Brukad åkermark som påverkas.

Tveksamt ur

landskapssynpunkt med en vall ut över halva åkern.

OK Ok OK OK

Geoteknik

Ok, Lösare förhållanden från sektion 10/300 mot 10/350 där sättningar kan förutsättas uppkomma.

OK OK

Ok under förutsättning att det blir en skärm. En vall kan kräva kompletterande beräkningar. Provtagningar endast utförda på vänster sida. Löst lagrad sand och lera under ett skikt av torv och humus.

Kräver kompletterande beräkningar för sättningar och eventuellt stabilitet.

Undsökningar visar på sand underlagrat av lösa lerskikt.

Undersökningar finns endast på vänster sida av vägen.

Sättningar kan förväntas, kräver kompletterande beräkningar. Kräver stabilitetsberäkningar kan förväntas behöva projekteras med flacka slänter pga stabilitetsproblem. (inga beräkningar utförda).

OK OK

Ok, dock visar undersökningar på mycket löst lagrad torv, sand och silt. Kan behöva extra åtgärder vid grundläggning.

Ok, dock visar undersökningar på mycket löst lagrad torv, sand och silt översta 1,5 metrarna. Under det finns en fast lagrad sandmorän.

Ledningar

Befintlig ÖK-vattenbrunn på fastighet behöver justeras.

Brunnslock hamnar i släntfot på bullervall. Bör inte vara några svårigheter att få till den justeringen

OK OK

Vi behöver beakta att det finns en bef. luftledning i detta område (elledning)

OK OK

Befintlig bevattningsbrunn påverkas av vägbreddning men kommer att ersättas. Placering av bullerskärm anses OK.

OK OK OK

Övriga konflikter

Dämpningseffekt 0-8 dBA 0-13 dBA 3-9 dBA 0-10 dBA 0-4 dBA 0-4 dBA 0-5 dBA 0-12 dBA 0-9 dBA 0-8 dBA

Berörda fastigheter

GUMBODA 6:8

GUMBODA 6:11 GUMBODA 8:10 ÅNÄSET 21:2 ÅNÄSET 2:28 ÅNÄSET 15:2 ÅNÄSET 1:18

GRIMSMARK 3:15 GRIMSMARK 12:4

GRIMSMARK 2:4

GRIMSMARK 2:10 SKÄRAN 1:18 GRIMSMARK 1:12

Fasadåtgärd med vägnära åtgärd NEJ JA (övre plan) JA (övre plan) JA (övre plan) JA (övre plan) NEJ JA Endast GRIMSMARK 2:4 JA (övre plan) JA (övre plan)

Fasadåtgärd utan vägnära åtgärd fasadåtgärder båda plan fasadåtgärder båda plan fasadåtgärder båda plan fasadåtgärder båda plan JA (övre plan) fasadåtgärd övre plan JA JA fasadåtgärd övre plan fasadåtgärd båda plan

Avsteg med vägnära åtgärd

55 dBA vid fasad

(övre plan) 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad

55 dBA vid fasad

(övre plan) 55 dBA vid fasad

GRIMSMARK 2:4 - 55 dBA vid fasad GRIMSMARK 2:10 - 55 dBA vid fasad

(övre plan)

55 dBA vid fasad (övre plan)

55 dBA vid fasad (övre plan)

Avsteg utan vägnära åtgärd 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad 55 dBA vid fasad

Uteplats med vägnära åtgärd Ingen åtgärd Ingen åtgärd ingen åtgärd ingen åtgärd ingen åtgärd kräver åtgärd endast GRIMSMARK 12:4 ingen åtgärd ingen åtgärd ingen åtgärd

Uteplats utan vägnära åtgärd Ingen åtgärd kräver åtgärd kräver åtgärd kräver åtgärd ingen åtgärd kräver åtgärd endast GRIMSMARK 12:4 uteplatsåtgärd båda fastigheter kräver åtgärd kräver åtgärd

Fastigheter som berörs av placering av vägnära bullerskyddsåtgärd

GUMBODA 18:1 GUMBODA 6:11

GUMBODA 30:2 GUMBODA 8:10

ÅNÄSET 21:2 GRIMSMARK 12:4,

GRIMSMARK 2:5

GRIMSMARK 1:3 GRIMSMARK 2:10

GRIMSMARK 2:4

SKÄRAN 1:18 GRIMSMARK 1:12, GRIMSMARK 2:7

Kommentar

Gumboda 6:11 får också en förbättrad boendemiljö om än vallen primärt skyddar Gumboda 6:8

Ej samhällsekonomisk men får en hög dämpningseffekt och bedöms som ekonomisk rimlig.

Ej samhällsekonomisk Stort avstånd till berörd fastighet gör att se sambandet mellan åtgärd och mottagare. Påverkad åkermark

Flackare slänter gör att bullervall ev. kräver höjning då den hamnar längre ifrån väg. Markintrånget bedöms för stort på åkermarken

Bullerskärm placeras mellan E4 och gångstig vid släntkrön från E4:ans vägdike

Förutsätter att gäststugan på 2:10 står kvar men klassas om från bostadshus till komplementbyggnad samt en"hylla" av massa går att anlägga för att möjliggöra att anlägga skärmen 2 meter över vägmitt.

Rekommendation JA JA JA NEJ NEJ NEJ JA JA JA JA

References

Related documents

För ett par å r sedan valdes Helena Nilsson och den d å 34-årige Andreas Carlgren till viceordföranden i centerpartiet som ett led i en strategi för förändring

The aim of the new institute is to create opportunities for co ordinated research and development into road design, building and maintenance, vehicle engineering, traf c

Att möta människor är en viktig del i arbetet på förskolan och förskollärarna såg detta som en faktor för både negativ och positiv stress. Det positiva handlade om att de

Det tycks också variera mellan olika studier när det gäller om man använder hel- hetsmåtten på attityd, subjektiv norm och subjektiv beteendekontroll för att predi- cera

Tre pedagoger anser dock att de inte har eller har haft några problem med buller med det kan vara viktigt och bra för barn att känna till att man inte bör gapa och skrika för mycket

Aim: The aim of the study is to investigate if loud noise levels occur during music classes in secondary school, whether there is a connection between measured sound level and music

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

Denna ersätter och kompletterar befintlig vägnära

[r]

[r]

[r]

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

[r]

[r]

[r]

- Bilaga till Rapport Bullerutredning , Väg 35 Åtvidaberg-Linköping, etapp Rösten-Sandtorpet, projektnummer 156795 - Redovisning av beräknade ljudnivåer vid berörda fastigheter

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

I Swegons leverans skall allt material för varje apparatgren från på ritning redovisad leveransgräns ingå. Väggenomföringar skall utföras med Swegons väggblock WB eller på

Dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik, 2 m över mark och högsta nivå vid fasad. Maximal ljudnivå från spårtrafik, 2m över mark och högsta nivå vid

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, och 70 dB(A) maximal ljudnivå, vid fasad i tillräcklig omfattning för att alla lägenheter som har