• No results found

5 dm A y =-1 5 3, x- B y =-1 5 3, x+ C y=1 5 3, x- D y=1 5 3, x+ (2)– 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5 dm A y =-1 5 3, x- B y =-1 5 3, x+ C y=1 5 3, x- D y=1 5 3, x+ (2)– 2"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

– 2 – – 3 – 2.

1.

A 8 5 10, $ 3 cm B 8 5 10, $ 5 dm

A y =-1 5 3, x- B y =-1 5 3, x+ C y=1 5 3, x- D y=1 5 3, x+

(2)

– 2 – – 3 – 4.

3. x y yx z= .

A Om x y z

B Om x y z x

C Om x y z

D Om x y z

x

A x

312- =3 B 2x=31 C x x+ + =3 31 D x+ =3 31

(3)

– 4 – – 5 – 6.

A 41 B 13 C 12 D 32

x 7b 3l=49

A - B -7 C 7

(4)

– 4 – – 5 – 7.

A 15 B 41 C 13 D 12

y=3 5x-

A (-2, -

(5)

– 7 –

9. 2 :1 Vilket

A 1 3: B 2:3 C 2 :2

D 2 3:

103 100=x x 10-1=y

,

y 0 0001 =z

z

5

(6)

– 7 – 12.

11. 4 521 31 +

+

A 53 B 32 C 54 D 65

x

A x2 m2

x m2 x + x2 2 x – x2 2

References

Related documents

2845.. Ett av nedanstående alternativ är det rätta värdet. a) Ange en följd av 10 konsekutiva positiva heltal som inte inne- håller något primtal... b) Visa att för varje

I resultatet som redovisades i föregående kapitel framgick att ytterst små förändringar när det gäller elevernas begreppsuppfattning kan skönjas i studien. Endast en elev

[r]

Ange n˚ agon l¨ osning till

Grevholm delar in studenternas svar i andra kategorier än Blomhøj. Kategorierna är sex till antalet och delar in data efter svar som: g1) talar om hur y och x hänger ihop

[r]

Dotazník se snaží zjistit, jaká je mezi obyvateli povědomost, jaké jsou oblíbené památky, muzea a galerie, nebo spokojenost se službami?. Kterou NKP

En sportbilstillverkare begränsar prestandan för en av modellerna genom att vid full gas styra bränsletillförseln så att accelerationen i varje ögonblick är proportionell