• No results found

Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högre nivå "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Granbergsskolan

Kolla hur?

Högre nivå

Area & omkrets

(På ännu konstigare figurer)

1. Beräkna parallelltrapetsens omkrets och area.

2. Beräkna parallelltrapetsens omkrets och area.

3. I en mekanisk verkstad tillverkas följande plåtbitar. Bestäm bitarnas area.

4. Ett område i en park ska asfalteras. Hur stor area har området om det ser ut enligt nedan?

5. Beräkna omkrets och area hos en rätvinklig triangel med kateterna 6,5 dm och 3,9 dm.

Triangelns hypotenusa är 7,6 dm.

Du! Ett hett tips!

Dela upp figurerna innan

du försöker räkna ut arean.

Puh, det här var en pärs!

References

Related documents

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan. Minus

Mamma orm är dubbelt så lång som det yngsta barnet och pappa orm är 13 cm längre än mamma orm. Skriv ett uttryck för ormarnas

Mikael Sundström, Lotta Skoglund

Beräkna omkrets och area hos en parallellogram med sidorna 37,3 mm och 12,5 mm, där höjden (vinkelrät mot den längre sidan) är 10,1 mm.. Men

[r]

Längden hos en rektangel med omkretsen 52,0 mm är 4,00 mm längre än bredden.. Bestäm

Visa Micke ditt svar…. Addera &

5 Johan gjorde en undersökning om hur många telefoner som fanns i ett

FACIT Högre & mycket högre

Förenklingar Högre nivå Se

Ekvationer Högre

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Grundpotensform (riktigt hög nivå):. Samlat facit

Mikael Sundström Alirskolan Problemlösning:1. Det ger 12 st

Area & Omkrets, blandad

[r]

Ännu högre nivå,

Anki köper varje månad en tidskrift om lerduveskytte för 65 kr.. En prenumeration på samma tidskrift kostar 600 kr

Maximering av antalet jakträttsbevis samt den avskjutning det berättigar till ska ske även här men får inte väsentligt avvika från de normer som tillämpas inom de områden

Där det inte finns en körjournal, mätarställning för en månad så används budgetmil för att ange miluppgift för månaden (för kundbilar som är aktiva). Där det inte finns

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot

Här har jag främst undersökt gestaltmönstren för riktning och balans. De tycks båda manipulera läsningens tid. En stigande riktning tycks skynda på tempot, medan.. fallande

Man har dock sökt ett annat samband, och detta skulle göra strofen om Teoderik till en källa för konsthistorien. Den skulle handla om en skulptur. Statyn flyttades