Spontning vid norra tunnelmynningen Risk för störande buller och vibrationer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 Under vintern och våren har entreprenören tryckt ner spont

innanför stödmuren, från Gränsvägens bro ner mot den norra tunnelmynningen. Sponten krävs för att det senare ska vara möjligt att gräva schaktet där de nya spåren ska byggas.

Utmanande lera

Erfarenhet från tidigare arbete visar att leran är hård. Marken kommer därför att förborras för att sponten ska vara lättare att trycka ner. Arbetet kommer trots det vara utmanande och kan vara som störande för dig som bor nära arbetplatsen.

Arbetstider

Arbetet med förborrning, och senare spontning, starar under vecka 37. Det är osäkert hur lång tid arbetet med spontningen kommer att pågå. Arbetet utförs vardagar 07-19.

Byggplaneringen kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Spontning vid norra tunnelmynningen Risk för störande buller och vibrationer

I september återupptas arbetet med spontning vid den norra tunnelmynningen i Åkarp. Det är schaktkanten vid tunneln som ska förstärkas så att den sista delen av spårschaktet kan grävas ut.

Vibrationer och buller från maskinerna kan upplevas som störande.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Sponten ska tryckas ner på en sträcka närmast den norra tunnelmynningen i Åkarp, markerad med en röd linje i bilden ovan.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • SEPTEMBER 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :