Nattarbete när nya spåren byggs Risk för störande buller

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 Arbetet med makadam nattetid startar norr om Hjärup och

arbetet flyttar sig sedan söderut genom Hjärup mot Åkarp.

Under vecka 33 beräknas makadamarbetet pågå i Hjärup.

Det tar fyra nätter att lägga ut stenmaterialet genom Hjärup, därefter fortsätter arbetet söderut mot Gränsvägen i Åkarp.

I månadsskiftet augusti/september upprepas processen när det andra spåret byggs.

Risk för störande buller

Arbetet med makadam sker nere i spårschaktet i Hjärup, på cirka fyra meters djup, och i skydd av stödmurar med buller- absorbenter. Vissa arbetsmoment kan trots det upplevas som störande. Makadamarbetet pågår nattetid mellan 21:00 och 06:00.

Byggplaneringen kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Nattarbete när nya spåren byggs Risk för störande buller

Nu har spårbygget startat. De nya spåren byggs i etapper, genom Hjärup och ner till Åkarp. För att arbeta så tidseffektivt som möjligt byggs spåren på dagtid och på nätterna kompletterar vi och lägger makadam i spåren. En del arbeten kan upplevas som störande.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Trafikverket

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Bygget av de fyra nya spåren har startat i Hjärup. Spårbygget görs dagtid, en del kompletterande arbeten med makadam görs på kvällar och nätter.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • AUGUSTI 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :