Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

13  Download (0)

Full text

(1)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

35 30/8 C1141 10.00 – 12.00 Upprop och kurspresentation LS

C1141 13.00 – 14.00 Seminarium: Vad är det att vara biomedicinsk analytiker? CA 31/8 C1141 10.00 – 12.00 Introduktion till anatomi/fysiologi: medicinsk terminologi BS

C1141 13.00 – 14.00 Introduktion sjukdomslära MB

C1141 14.15 – 16.00 Social aktivitet – gemensam eftermiddagsfika

LS, förra årets studenter 1/9 Grubb 08.00 – 10.00 Anatomi/fysiologi: introduktion neurologi BS

Grubb 10.00 – 12.00 Introduktion klinisk mikrobiologi: taxonomi MO

2/9

Aulan SUS Lund

09.00 – 12.00 Fakultetsgemensam introduktion för nybörjare

3/9 Egna studier

(2)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

36 6/9 C1141 09.00 – 12.00 Patientsäkerhet TK

Klin fys 13.00 – 15.00 Hjärtlungräddning grupp 1 GH, SO

7/9 C1141 11.00 – 12.00

Att arbeta inom sjukvården – obligatorisk information UM

Klin fys 13.00 – 15.00 Hjärtlungräddning grupp 2 GH, SO

8/9

Bibl.

Klinisk kemi

10.00 – 12.00 Introduktion till klinisk kemi UE

Seger-

falk 13.00 – 16.00 Klinisk mikrobiologi: taxonomi, god mikrobiologisk praxis,

skyddsföreskrifter MO

9/9

Biologi hus D D202

08.00 – 10.00 Anatomi/fysiologi: uppföljning neurologi BS

D202 10.00 – 12.00 Anatomi/fysiologi: introduktion cirkulation I JA Klin fys 13.00 – 15.00 Patientbemötande och medarbetarskap GH, SO Klin fys 15.00 – 15.30 Introduktion VFU I och II

Remisser och patientsäkerhet LS

10/9 Egna studier

(3)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

39 27/9 Egna studier

28/9 C1141 09.00 -12.00 Klinisk mikrobiologi: normalflora, virulens, opportunistiska

mikroorganismer IMF

C1141 13.00 – 16.00 Hjärtkärlsjukdomar I MH

29/9 C1241 09.00 – 10.30 Studentledda VFU-seminarier Grupp I och III

Introduktion VFU III och IV: Metodstudier LS, TK C1241 10.30 – 12.00 Studentledda VFU-seminarier Grupp II och IV

Introduktion VFU III och IV: Metodstudier TK, LS C1241 13.00 – 15.00 Anatomi/fysiologi: uppföljning cirkulation I JA

Capio Cityklini

ken

15.30 – 16.00 Hepatitvaccination

30/9 C1241 08.00 – 10.00 Anatomi/fysiologi: introduktion cirkulation II JA Bibl.

Klinisk kemi

10.15 – 12.00 Klinisk kemi II: hjärta, lunga, kärl UE

C1241 13.00 – 14.00 Kvalitetsarbete i laboratoriemedicinsk verksamhet IBS

C1241 14.15 – 14.45 Information från Naturvetarna ML

1/10 Egna studier

(4)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

42 18/10 Egna studier

19/10 C1141 10.00 - 12.00 Sjukdomslära - KOL/astma/allergi CGL

C1141 13.00 – 16.00 VFU-seminarium: metodredovisning LS

20/10 C1141 09.00 – 12.00 VFU-seminarium: metodredovisning LS 13.00 – 15.00

21/10 C1241 10.00 – 12.00 Anatomi/fysiologi: uppföljning cirkulation II JA C1241 13.00 – 15.00 Anatomi/fysiologi: introduktion respiration JA

22/10 Egna studier

(5)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

43 25/10 Egna studier

26/10 C1241 09.00 – 12.00 Hjärtkärlsjukdomar II inkl EKG HM

C1241 13.00 – 16.00 VFU-seminarium: metodredovisning LS

27/10 C1141 09.00 – 12.00 VFU-seminarium: metodredovisning LS C1141 13.00 – 15.00

28/10 C1141 10.00 – 12.00 Anatomi/fysiologi: uppföljning respiration JA C1141 13.00 – 15.00 Anatomi/fysiologi: introduktion digestion BS

29/10 Egna studier

(6)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare 44 1/11 C1141 12.00 – 16.00

2/11 C1141 09.00 – 16.00

3/11 C1241 10.00 – 12.00 Introduktion till patologi JE

C1241 13.00 – 15.00 Redovisning neurologiska sjukdomar, demenssjukdomar Grupp 7, 8 MB 4/11 C1241 08.00 – 10.00 Anatomi/fysiologi: uppföljning digestion BS

C1241 10.00 – 12.00 Redovisning digestionssjukdomar Grupp 1, 2

MB C1241 13.00 – 15.00 Anatomi/fysiologi: introduktion njurar/urinvägar JA 5/11 Pato-

logen 09.00 – 12.00 Introduktion till histologisk teknik I AP

(7)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare 45 8/11 Pato-

logen 09.00 – 12.00 Histologisk teknik II AP

9/11 LabBio 09.00 – 12.00 Histoteknik Lab 1 Labgrupp 1 AP, AN

LabBio 13.00 – 16.00 Histoteknik Lab 1 Labgrupp 2 AP,AN

10/11 GK 09.00 – 16.00

11/11 C1241 08.00 – 10.00 Anatomi/fysiologi: uppföljning njurar/urinvägar JA C1241 10.00 – 12.00 Anatomi/fysiologi: introduktion endokrinologi BS C1241 13.00 – 15.00 Redovisning njursjukdomar, diabetes Grupp 3, 4

MB

12/11 LabBio 09.00 – 14.00 Histolab 2 Labgrupp 1A AP, AN

(8)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

46 15/11 LabBio 09.00 – 14.00 Histolab 2 Labgrupp 1B AP, AN

16/11 LabBio 09.00 – 14.00 Histolab 2 Labgrupp 2A AP, AN

17/11 Egna studier

18/11 C1241 08.00 – 10.00 Anatomi/fysiologi: uppföljning endokrinologi BS C1241 10.00 – 12.00 Redovisning sköldkörtelns sjukdomar/anemier och cancer Grupp 5, 6

MB

19/11 LabBio Histolab 2 Labgrupp 2B AP, AN

(9)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

47 22/11 Grubb 12.00 – 17.00 Tentamen anatomi/fysiologi/sjukdomslära

23/11

Bibl.

Klinisk kemi

13.00 – 15.00 Klinisk kemi III: hematologi, hemostas UE

24/11 B1341 09.00 – 12.00 Klinisk mikrobiologi: grampositiva och gramnegativa kocker

inkl. fördjupning IMF

B1341 13.00 – 16.00 Nuklearmedicin LJ

25/11 C1241 09.00 – 12.00 Klinisk mikrobiologi: gramnegativa och grampositiva stavar MO

C1241 13.00 – 16.00 Grundläggande immunologi HL

26/11 Egna studier

(10)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare 48 29/11 C1141 09.00 –12.00 Transfusionsmedicin; blodgruppsimmunologi,

metodik ?

30/11 C1141 13.00 –16.00 Transfusionsmedicin; blodgivarkriterier, smittester,

författningar MW

1/12 C1141 09.00 –12.00 Transfusionsmedicin; blodtappning,

komponentberedning, kvalitetskontroll AMS

C1141 13.00 – 16.00 Nuklearmedicin LJ

2/12 C1141 09.00 –12.00 Transfusionsmedicin; blodgruppsimmunologi,

metodik ?

C1141 13.00 – 15.00 Klinisk kemi IV: njurar, kolhydrater, lipider AI 3/12 C1141 09.00 - 12.00 Transfusionsmedicin; transfusionskomplikationer

fallbeskrivningar, frågor AMS

(11)

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare 49 6/12 LabBio 09.00 – 12.00 Egen blodgruppering, akutgr

7/12 LabBio 09.00 – 16.00 AB0- och RhD-gruppering, rutin

8/12 C1141 09.00 - 12.00 Nuklearmedicin LJ

C1141 13.00 – 15.00 Klinisk kemi V: magtarm, lever, pankreas JC 9/12 C1141 09.00 – 12.00 Klinisk kemi VI: proteiner, likvor, inflammation LW

C1141 13.00 – 16.00 Ev. grundläggande immunologi HL

10/12 LabBio 09.00 – 16.00 BAS-test och MG-test

(12)

Omtentamen ? februari 2011

13/12 LabBio 09.00 – 14.00 Histolab 3 Labgrupp 1 AP, AN

14/12 C1141 08.00 – 10.00 Klinisk kemi VII Läkemedel LW

LabBio 10.00 – 15.00 Histolab 3 Labgrupp 2 AP, AN

15/12 C1141 09.00 – 12.00 Ultrajud TK, NN

C1141 13.00 – 16.00 Klinisk kemi VIII: Hormoner? AI

16/12 C1141 10.00 – 12.00 Klinisk mikrobiologi: sexuellt överförda, syrafasta, spiroketer MO C1141 13.00 – 15.00 Klinisk mikrobiologi: anaerober inkl fördjupning IMF 17/12

Omtentamen anatomi/fysiologi/sjukdomslära

Vecka Dag Lokal Tid Undervisning Lärare

51 20/12 GK 09.00 – 12.00 Nuklearmedicin LJ

GK 13.00 – 14.00 Klinisk mikrobiologi: antibiotikaresistens? JR

21/12 C1141 10.00 – 12.00 Medicinteknik och säkerhet TK

C1141 13.00 – 15.00 Medicinteknik och säkerhet TK

2 14/1 GK 13.00 – 18.00 Tentamen klinisk kemi/klinisk

mikrobiologi/nuklearmedicin/transfusionsmedicin

(13)

Lärare

AI Anders Isaksson, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Lund

AMS Ann-Margret Svärd-Nilsson, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne, Lund AN Anna Nilsson, Klinisk Patologi, Labmedicin Skåne Lund

AP Annette Persson, Klinisk Patologi, Labmedicin Skåne Lund

CA Catarina Andersson, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne, Lund BS Bodil Sjögreen, Cell- och organismbiologi, LU

CGL Claes-Göran Löfdahl, Lungmedicin och allergologi, LU/SUS Lund

ED Eva Dahlsjö, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne, Lund GH Gunnel Hansson, Klinisk fysiologi, SUS Lund

HL Hakon Leffler, Labmedicin, LU HM Henrik Mosén, Klin fys, SUS Lund

IBS Ing-Britt Sassola, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Lund

IMF Inga-Maria Frick, Inst. för kliniska vetenskaper, BMC B14, Lund JA Johan Andersson, Cell- och organismbiologi, LU

JE Jacob Elebro, Klinisk Patologi, Labmedicin Skåne Lund JC Joyce Carlson, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Lund LJ Lena Jönsson, Medicinsk strålningsfysik, LU

LS Lena Stenson, kursledare

LW Lisa Walter, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Lund MB Mikael Bodelsson, SUS Lund

MH Magnus Hansson, Klin fys, SUS Lund ML Märta Lindqvist, Naturvetarna

MN Marie Nordahl, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne, Lund MO Magnus Olsson, Inst för kliniska vetenskaper, BMC B14, Lund

MW Margareta Wojcik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne, Lund SO Susanne Olsson, Klinisk fysiologi, SUS Lund

TK Tomas Kirkhorn, Medicinteknik, SUS Lund

UE Ulf Ekström, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne, Lund UM Ulla Mallander, Personalavdelningen SUS, Lund

Figure

Updating...

References

Related subjects :