AVENSIA. Hög tillväxt strax över prognos Underkonsulter och rekrytering tyngde EBIT Höjda rekryteringsantaganden KURS (SEK): 8,12

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

289 1 mån (%) 0,0

Nettoskuld (MSEK) -11,8 3 mån (%) -4,5

Enterprise Value (MSEK) 277 12 mån (%) -27,5

Soliditet (%) 48,0 YTD (%) 0,2

Antal aktier f. utsp. (m) 35,5 52-V Högst 11,5

Antal aktier e. utsp. (m) 35,5 52-V Lägst 7,4

Free Float (%) 38,6 Kortnamn AVEN

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 122 168 226 280

EBITDA (MSEK) 15,1 10,1 23,8 37,6

EBIT (MSEK) 14,0 8,6 22,0 35,6

EBT (MSEK) 13,9 8,6 22,0 35,6

EPS (just.SEK) 0,31 0,17 0,48 0,78

DPS (SEK) 0,15 0,18 0,25 0,30

Omsättningstillväxt (%) 26,3 37,7 34,7 23,5

EPS tillväxt (%) 150 -47 188 62

EBIT-marginal (%) 11,4 5,1 9,7 12,7

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 28,2 48,3 16,8 10,4

P/BV (x) 11,1 9,1 6,8 4,7

EV/S (x) 2,50 1,63 1,18 0,90

EV/EBITDA (x) 20,2 27,1 11,2 6,7

EV/EBIT (x) 21,9 31,8 12,1 7,1

Direktavkastning (%) 1,7 2,2 3,1 3,7

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

A5 Invest AB 26,8% 26,8%

Valid Asset M. (Per Wargéus) 24,6% 24,6%

BOLAGSBESKRIVNING HHW Invest (Wehtje m.fl.) 10,0% 10,0%

Avanza Pension 3,0% 3,0%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Per Wargéus 1Q-rapport

VD Robin Gustafsson 2Q-rapport

3Q-rapport 2018-10-18

First North Informationsteknik

Analytiker: Fredrik Nilsson

fredrik.nilsson@remium.com, 08 454 32 78

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

Avensia är ett expertbolag inom e-handel som hjälper handlare att maximera sin försäljning i samtliga kanaler. Bolaget hette tidigare InXL men efter att dotterbolagen Mashie och Grade såldes bytte koncernen namn till Avensia och fokuserar nu på e-handelslösningar.

Hög tillväxt strax över prognos. Försäljningen blev 52,8 MSEK (33,7) motsvarande en tillväxt om 57% y/y. Det var strax över vår prognos om 51,2 MSEK. Avvikelsen förklaras av en högre nyrekrytering, där bolaget adderade 11 (3) stycken under kvartalet mot väntade 4, och en större andel underkonsulter än beräknat. Nykundsförsäljningen i Q4 har främst drivits av kombinationen av Avensias helhetserbjudande och Storefront.

KICKS är ett exempel på ett sådant helhetserbjudande där kunder köper båda delar. Storefront, som under Q3 var något av en besvikelse då inga nya kunder adderades, hade ett starkt kundintag under Q4 då minst fem nya kunder tillkom. Kunder adderades i USA, Kanada, Schweiz, Spanien samt Sverige och enligt ledningen har samarbetet med Episerver, som säljer Storefront under eget namn, gett positiv effekt under kvartalet.

Partnernätverket har fortsatt växa något men framförallt har aktiviteten hos befintliga partners ökat. Avensia avser även att etablera ett försäljningskontor för Storefront i Chicago, främst i syfte att stödja partners. Hittills är det främst inom Avensias egen konsultverksamhet som Storefront påverkat positivt.

Underkonsulter och rekrytering tyngde EBIT. EBIT blev 3,0 MSEK (4,3), under vår prognos om 5,0 MSEK. Det var i huvudsak försäljningskostnaderna som var högre än väntat till följd av ett större nyttjande av underkonsulter än beräknat.

Därtill var även de övriga externa kostnaderna över prognos.

Möjligen har den fortsatt relativt höga rekryteringstakten påverkat i viss mån.

Höjda rekryteringsantaganden. Vi höjer våra försäljningsprognoser, drivet främst av en högre förväntad rekrytering framgent. Även höjda antaganden avseende antalet Storefront-licenser påverkar. Per kvartal under 2018 räknar vi med fyra rapporterade avtal och sex faktiska. Ny personal innebär, vid sidan av eventuella utbildningsinsatser, även tillväxt vilket vanligen sker i form av nya siter. Marginalen på nya projekt är i regel lägre relativt support, underhåll och vidareutveckling. Således talar en högre rekryteringstakt för lägre marginaler. Sammantaget justeras våra resultatprognoser ned framförallt för 2018, där de högre tillväxtantagandena kompenserar allt mer år för år.

• Hög tillväxt strax över prognos

• Underkonsulter och rekrytering tyngde EBIT

• Höjda rekryteringsantaganden

Marknadsvärde (MSEK)

2018-05-17 2018-07-25 7,0

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

2017-04-25 2017-07-10 2017-09-18 2017-11-27 2018-02-08

AVEN OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 37,8 41,5 36,1 52,8 52,8 57,3 49,7 66,6 96,6 122 168 226 280 325

Övriga intäkter 0,0 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 3,9 2,5 1,4 1,6 1,6 1,0

Rörelsekostnader -33,6 -39,3 -36,7 -49,8 -47,9 -52,3 -44,9 -59,0 -98 -109 -159 -204 -244 -276

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA 4,2 2,5 0,0 3,4 5,3 5,4 5,2 8,0 2,6 15,1 10,1 23,8 37,6 50,7

Avskrivningar -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -1,2 -1,5 -1,8 -2,0 -2,7

EBIT 3,9 2,1 -0,4 3,0 4,9 5,0 4,7 7,5 2,4 14,0 8,6 22,0 35,6 48,0

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBT 3,8 2,1 -0,4 3,0 4,9 5,0 4,7 7,5 2,4 13,9 8,6 22,0 35,6 48,0

Skatt -0,9 -0,6 -0,1 -0,8 -1,1 -1,1 -1,0 -1,7 2,1 -2,8 -2,5 -4,8 -7,8 -10,6

Nettoresultat 2,9 1,5 -0,6 2,2 3,8 3,9 3,6 5,9 4,5 11,2 6,0 17,2 27,8 37,5

EPS f. utsp. (SEK) 0,08 0,04 -0,02 0,06 0,11 0,11 0,10 0,16 0,13 0,31 0,17 0,48 0,78 1,05

EPS e. utsp. (SEK) 0,08 0,04 -0,02 0,06 0,11 0,11 0,10 0,16 0,13 0,31 0,17 0,48 0,78 1,05

Omsättningstillväxt Q/Q 12,0% 9,8% -12,9% 46,2% 0,0% 8,5% -13,3% 34,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 25,2% 36,5% 29,8% 56,5% 39,8% 38,2% 37,6% 26,2% -13,6% 26,3% 37,7% 34,7% 23,5% 16,4%

Just. EBITDA marginal 11,2% 6,1% -0,1% 6,5% 10,0% 9,4% 10,4% 12,0% 2,9% 12,4% 6,0% 10,5% 13,4% 15,6%

Just. EBIT marginal 10,2% 5,2% -1,2% 5,7% 9,2% 8,7% 9,4% 11,3% 2,7% 11,4% 5,1% 9,7% 12,7% 14,8%

Just. EBT marginal 10,1% 5,2% -1,2% 5,7% 9,2% 8,7% 9,4% 11,3% 2,7% 11,4% 5,1% 9,7% 12,7% 14,8%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 4 16 12 19 30 40 EPS 0,13 0,31 0,17 0,48 0,78 1,05

Förändring rörelsekapital 1 -1 1 -3 -3 -2 Just. EPS 0,13 0,31 0,17 0,48 0,78 1,05

Kassaflöde löpande verksamheten 5 15 13 16 27 38 BVPS 0,56 0,80 0,89 1,19 1,72 2,48

Kassaflöde investeringar 22 -2 -2 -3 -3 -3 CEPS 0,13 0,42 0,35 0,46 0,77 1,07

Fritt kassaflöde 27 12 10 14 24 35 DPS 0,10 0,15 0,18 0,25 0,30 0,40

Kassaflöde fin. verksamheten -36 -5 -5 -6 -9 -11 ROE 22% 39% 19% 41% 45% 43%

Nettokassaflöde -9 7 5 7 15 24 Just. ROE 23% 39% 19% 41% 45% 43%

Soliditet 52% 60% 46% 47% 52% 57%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

4 5 5 6 7 7 Antal A-aktier (m) -

2 9 14 21 37 61 Antal B-aktier (m) 35,5

39 48 69 90 118 154 Totalt antal aktier (m) 35,5 +46(0)46 37 30 00

20 28 32 42 61 88 www.avensia.se

-2 -9 -14 -21 -37 -61

7 10 10 12 15 17

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

51,2 52,8 216,0 226,4 256,0 279,5

EBIT 5,0 3,0 25,8 22,0 38,3 35,6

Just. EPS (SEK) 0,10 0,06 0,57 0,48 0,84 0,78

9%

-7%

-7%

5%

-15%

-15%

3%

-39%

-39%

Omsättning

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR MSEK

Immateriella tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Skillnad

Q4 2017A 2018E

Förändring

Gasverksgatan 1 222 29 Lund Likvida medel

Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

2019E Förändring

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ANTAL ANSTÄLLDA & RÖRELSEKOSTNADER

ANTAL ANSTÄLLDA RÖRELSEKOSTNADER

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

0 50 100 150 200 250 300 350

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1E Q3E

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning EBIT-marginal

-1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

50 70 90 110 130 150 170 190

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016 2017 2018

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2016 2017 2018

Personalkostnader Övriga externa kostnader Inköpta varor och tjänster

(4)

E-handelns omsättning (MSEK) 2004-2018E

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic, e-barometern

Allt mer handel, både B2C och B2B, flyttar online vilket gynnar efterfrågan på e- handelslösningar. Sverige har kommit relativt långt i ett internationellt perspektiv och de flesta B2C-aktörer har redan någon typ av e-handelslösning. Kvalitén är dock varierande och en snabb och lättnavigerad hemsida påverkar i regel försäljningen positivt. Avensia ligger i framkant avseende snabba e-handelslösningar och vann under 2017 pris för den SCOPE-baserade lösning bolaget byggde åt Lyko.

Den initiala kostnaden för en lösning från Avensia är i regel 5–10 MSEK (Support och underhåll tillkommer). Jämfört med summan för en uppfräschning av ett helt butiksnät framstår 5–10 MSEK, för många aktörer, som ett kostnadseffektivt sätt att öka försäljningen. I takt med att e- handeln bedöms ta en allt större marknadsandel bör kalkylen flyttas än mer till Avensia och dess branschkollegors fördel.

Sedan 2007 har e- handelns andel av

den totala detaljhandeln ökat från 3,0% till 8,7%

2017

KONSULTVERKSAMHETEN

Den stora merparten av Avensias intäkter härrör i nuläget från bolagets konsultverksamhet. Ett normalt initialt projekt kostar i regel 5–10 MSEK, där merparten dock utgörs av standardkod och en viss del produkter. Avensia arbetar dock vanligtvis med komplexa kunder som är villiga att betala mer för differentiering, exempelvis i form av en hemsida med låga svarstider, vilket vanligtvis snabbt går att räkna hem i form av högre konvertering.

Försäljningen är jämnt fördelad mellan B2C och B2B. Generellt är marginalen något högre för B2B medan B2C har ett större marknadsföringsvärde. Avensia har flertalet välkända kunder inom båda sektorer så som exempelvis Ahlsell och Lyko. B2C har överlag kommit längre när det gäller e-handel men B2B närmar sig. Mognadsgraden inom B2B varierar med bolagstyp, där de B2B- sektorer som påminner om B2C har kommit längst.

För en konsultverksamhet är det viktigt att kunna attrahera och behålla personal. Vid sidan av uppenbara faktorer, så som ersättningsnivåer och arbetstider, är det även viktigt att bolaget ligger i framkant och arbetar med den senaste tekniken. Avensia upplevde exempelvis att det var lättare att hitta arbetskraft efter att bolaget lanserat Lykos e-handelslösning, som uppmärksammades för sin snabbhet.

I sin konsultverksamhet använder sig Avensia av de egenutvecklade produkterna Storefront (mer om det på sida 5) och SCOPE. Det medför att konsulttimmar kan sparas, vilket ger högre marginaler och större kapacitet vid varje givet antal konsulter. Under slutet av 2017 uppgav Avensia att många av de nykundsprojekt bolaget vann tillkommit tack vare de egenutvecklade produkterna.

Kunderna är villiga att betala för differentiering

Lanseringen av Lyko.se gav positiv

uppmärksamhet TILLVÄXTDRIVARE

0 20 40 60 80 100

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018E

(5)

System Antal kunder År

ERP Relativ företagsstolek

Dynamics AX 20 000 2015 Stora

Dynamics NAV 100 000 2015 Små

E-commerce

Episerver 8 800 2017

Antal Storefront-licenser

Öppnar kontor i Chicago under 2018

ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) Microsoft Dynamics erbjuder stort stöd till

traditionella återförsäljare, grossister och tillverkare men saknar e-handelsmodul, vilket öppnar för tredjepartslösningar. Storefront kopplar samman Dynamics med Episerver Commerce och skapar en modern och konkurrenskraftig e-handelslösning för Dynamics. Med Storefront kommunicerar alla system och affärsfunktioner i realtid, delar prissättning, lager och produktinformation. Erbjudandet är sannolikt mest attraktivt för återförsäljare och i Storefronts fall är det troligtvis traditionella återförsäljare och B2B-aktörer, med Dynamics som ERP- system, som vill bredda sin försäljning online.

Vanligtvis är det enklare att byta e-handelslösning än ERP-system, vilket gör att Microsoft Dynamics användarbas är en intressant målgrupp för både Avensia och Episerver. I juli 2017 började Episerver sälja Storefront globalt under namnet "Episerver Commerce for Dynamics 365". Lanseringen förväntas främst påverka försäljningen i Nordamerika, eftersom Avensia saknar egna resurser i regionen. Under 2018 avser dock Avensia att öppna ett säljkontor i Chicago i syfte att bistå sina partners. Avensia har över 10 partners som säljer och implementerar Storefront, till exempel Acando. Förutom implementeringar i Norden och andra länder i undantagsfall implementerar Avensia även Storefront i Stillahavsområdet genom sitt filippinska kontor.

De versioner av Microsoft Dynamics som Storefront har stöd för - NAV, AX och 365 - hade under 2015 120 000 kunder. 20 000 av dessa tillhör AX som generellt sett kan sägas vara anpassat för något större bolag relativt NAV, med cirka 100 000 kunder. Sannolikt har antalet kunder sedan dess ökat då Microsoft exempelvis satsat på molnvarianten av AX, 365. Storefront utvecklades först för AX men vi vet att licenser avseende NAV redan sålts. Cirka 50% av Dynamics AX-användarna uppskattas vara detaljhandel, grossister eller tillverkande industri vilket ger ett grovt antagande om en adresserbar marknad om 12 500 potentiella kunder inom AX.

En licens väntas ge Avensia intäkter om i genomsnitt 350 000 SEK per licens under första året och erbjuds både som traditionell licens, med framtunga intäkter, och som molnlösning. Vår bedömning är att molnlösningar står för en relativt stor och ökande andel av avtalen, varpå vi räknar med en återkommande årsintäkt om 275 000 SEK per år och licens.

Avensia rapporterar endast vilka länder som licenser sålts i, vilket innebär att vi med säkerhet endast kan veta det minimala antalet licenser som sålts.

Från och med 2018 och framåt antar vi, i våra prognoser, att bolaget i genomsnitt säljer 1,5 faktiska licenser för varje land som rapporterats in.

Intäkter om i genomsnitt 350 000

SEK första året STOREFRONT

Storefront kopplar samman Episerver Commerce med Microsoft Dynamics

0 5 10 15 20 25 30

2016A 2017A 2018E 2019E

Antal rapporterade licenser (minimum) Uppskattat antal faktiska licenser

(6)

Genomsnittligt antal anställda och tillväxt y/y

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Tillväxt Y/Y och EBIT-marginal

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

TILLVÄXT ELLER MARGINAL

Den stora merparten av Avensias intäkter härrör i nuläget från bolagets konsultverksamhet.

Konsultverksamheter kännetecknas av att de är svåra att växa utan att addera ytterligare personal. Under 2017 ökade Avensia personalstyrkan kraftigt vilket resulterade i god tillväxt.

Initialt leder dock ny personal vanligtvis till lägre marginalnivåer, då de nyrekryterade ska läras upp, vilket vi även såg i Avensia under 2017.

Stark tillväxt hämmar kortsiktigt marginalen

Avensias konsultverksamhet utgörs i stora drag av två faser, nykundsprojekt och eftermarknad.

Den förstnämnda utgör cirka en fjärdedel av försäljningen och är en projektverksamhet där konkurrensen är hård och lönsamheten relativt låg. Efterfrågan på projekt kan vara slagig och förseningar förekommer. Trots dessa tillsynes oattraktiva egenskaper är nykundsprojekten viktiga för att driva eftermarknaden. Eftermarknaden utgör cirka tre fjärdedelar av försäljningen och är en ”inlåst konsultaffär” med visst inslag av återkommande intäkter. Marginalnivåerna är i regel högre jämfört med nykundsprojekten.

Sammantaget finns således två effekter, ny personal och en högre andel nykundsprojekt, som gör att Avensia vid kraftig tillväxt kan antas försvaga sina marginaler kortsiktigt. Därtill påverkar även antalet underkonsulter marginalbilden. Täckningsbidraget från underkonsulter uppges visserligen vara positivt men effekten på EBIT-marginalen blir ändock negativ, då kostnaden klart överstiger nivåerna för egen personal.

I praktiken visar åren 2016 och 2017 tydligt hur konsultverksamheten utvecklas beroende på om tillväxt eller marginalnivåer prioriteras. Under 2016 var rekryteringen av ny personal begränsad, andelen underkonsulter relativt låg och nykundsprojekten få. Sammantaget resulterade det i en rörelsemarginal om 11,4% och justerat för utvecklingen av Storefront var den enligt vår bedömning cirka 15%. Under 2017 var situationen den omvända, antalet anställda ökade snabbt, andelen underkonsulter var högre och troligen var nykundsprojekten fler. EBIT-marginalen blev under 2017 5,1% och uppskattningsvis cirka 7% justerat för Storefront.

Antalet anställda driver tillväxt

0%

10%

20%

30%

40%

0 50 100 150 200 250

2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Antal anställda Tillväxt

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Tillväxt EBIT-marginal

(7)

BOLAGSBESKRIVNING

IT-koncern med innovationskraft

E-handelslösningar för kunder inom både

B2C och B2B

Namnkunniga kunder så som Ahlsell, Kjell

& Co, Intersport och Lyko

Avensia (tidigare InXL Innovation) är en IT-koncern som skapats genom samgående mellan de tre etablerade bolagen Avensia, INXL och LUVIT våren 2007. Avensia bedriver försäljning, konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders IT- relaterade produkter, i huvudsak E-handelslösningar. Bolagets kunder är verksamma inom både B2C och B2B. Koncernen har över 130 anställda i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn samt i Cebu på Filippinerna. Försäljningen är mestadels tjänstebaserad även om Avensia har en viss produktförsäljning, mer om respektive del nedan.

Avensia (tidigare InXL Innovation) är ett e-handelslösningsbolag som hjälper kunder att öka sin försäljning i alla kanaler genom att skapa en förstklassig upplevelse online.

Kunderna finns främst på den nordiska marknaden men även globalt.

Verksamhet i Norden och Filippinerna

Nordisk konsultaffär med gott renommé

Avensia erbjuder rådgivning på flera olika nivåer, både kring strategi och införande av försäljning online, samt implementation av kompletta system för att sköta marknadsföring och försäljning. Rådgivning och kompletta systemlösningar erbjuds främst till kunder i Sverige och Norge och sker i konsultuppdrag baserade på egna och tredjepartsprodukter från främst Episerver, Microsoft, inRiver och Apptus.

Med flera kända kunder inom det nordiska B2C- och B2B-e-handelsuniverset har Avensia under en relativt kort tid blivit en av de ledande nischaktörerna. Under de senaste åren har tillväxten varit särskilt stark i den kanske mindre kända men potentiellt större B2B-e-handeln - en trend som förväntas fortsätta. Avensias kunder inom sektorn inkluderar Ahlsell, Procurator och Menigo. Inom e-handeln är Avensias erbjudande särskilt lämpat för företag som är inriktade på omnichannel, dvs att erbjuda samma pris och produkter på mobil, webb och i butik. Den huvudsakliga målgruppen för Avensia är därför antingen e-handelsfokuserade företag med butiker (Kjell & Co, Lyko) eller traditionell B2C/B2B som går online (Ahlsell, Byggmax, Intersport).

Avensia ligger i framkant avseende ny e-handelsteknik. Exempelvis skapar bolagets

SCOPE-teknik en applikationsliknande upplevelse med låga svarstider där prisvinnande

Lyko.se är ett bra exempel. Låga svarstider är inte bara en trevlig funktion utan ökar

även försäljningen.

(8)

BOLAGSBESKRIVNING

Storefront ger Ehandel till

Dynamics

Projekt med betydande eftermarknad

Avensia Storefront – nischprodukt för global marknad

Ett typiskt nyprojekt kostar vanligtvis 5-10 MSEK, där en betydande del av värdet visserligen utgörs av standardkod och produkter. Då Avensia i regel arbetar med relativt komplexa lösningar med kunder som satsar stort på e-handel finns en betalningsvilja för differentiering. Detta då en snabb, modern och anpassad e-handel resulterar i högre konvertering och således även försäljning.

Den inledande projektfasen är dock relativt låglönsam och värdet ligger snarare i att etablera en långsiktig relation med kunden och komma åt eftermarknaden - inklusive support- och underhållsavtal samt uppdateringar. Då en e-handelslösning vanligtvis används i 5-10 år, B2B något längre än B2C, ger varje erhållet projekt möjlighet till framtida intäktsströmmar, vilka i hög grad kan ses som återkommande. Support- och underhållsfasen har i regel även högre lönsamhet än nyprojekt.

Ett normalt år står eftermarknad för den stora merparten av Avensias intäkter. Andelen varierar dock från år till år beroende på antalet nyprojekt.

Under 2015 lanserades Avensia Storefront, en mjukvaruprodukt som kopplar samman Microsoft Dynamics AX/NAV/365 med Episerver Commerce. Storefront säljs och implementeras av Avensia i Norden och av partners globalt. I juli 2017 började Episerver sälja Storefront globalt under namnet "Episerver Commerce for Dynamics 365". Medan Microsoft Dynamics erbjuder stort stöd till traditionella återförsäljare, grossister och tillverkare, saknar systemet e-handelsmodul. Storefront knyter ihop Dynamics med Episerver Commerce och skapar en modern och konkurrenskraftig e- handelslösning för Dynamics.

Med Storefront kommunicerar alla system och affärsfunktioner i realtid samt delar pris, lager och produktinformation. Erbjudandet är sannolikt mest attraktivt för omnichannel- återförsäljare och i Storefronts fall är det troligtvis traditionella återförsäljare och B2Bs, med Dynamics som affärssystem, som avser att etablera sig online.

God lönsamhet inom eftermarknad

(9)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 40 43 60 62 79 112 97 122 168 226 280 0 14,6% 22,0%

EBIT -2 -8 3 3 6 10 2 14 9 22 36 0 -4,2% 24,6%

EPS 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,5 0,8 1,1 -20,7% 10,0%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) neg. neg. 10,1 10,1 11,0 14,7 49,1 28,2 48,3 16,8 10,4 7,7 41,9 30,3

28,8 neg. 8,1 7,6 10,4 14,6 76,5 20,2 27,1 11,2 6,7 4,5 41,2 29,7

neg. neg. 13,0 12,0 12,8 16,2 82,7 21,9 31,8 12,1 7,1 4,7 45,5 33,1

0,8 0,5 0,7 0,6 0,9 1,4 2,2 2,5 1,6 1,2 0,9 0,7 2,1 1,7

P/FCF (x) 43,0 neg. 10,7 7,9 27,6 16,9 8,1 25,2 28,6 21,0 11,9 8,4 20,6 21,3

P/BV (x) 2,5 6,0 5,4 3,4 4,8 6,7 10,9 11,1 9,1 6,8 4,7 3,3 10,4 8,5

ROA (%) -6% -37% 14% 12% 17% 20% 12% 23% 9% 19% 23% 24% 15% 16%

ROE (%) -12% -250% 53% 34% 43% 46% 23% 39% 19% 41% 45% 43% 27% 34%

-14% -228% 35% 21% 34% 39% 13% 49% 27% 52% 58% 55% 30% 32%

ROC (%) -15% -316% 40% 32% 43% 67% 14% 71% 49% 105% 145% 175% 45% 49%

2,3% -21,6% 9,3% 12,7% 3,6% 13,2% 34,1% 15,8% 12,8% 4,8% 8,4% 12,0% 20,9% 15,9%

0,0% 0,0% 2,4% 3,8% 3,2% 22,2% 1,6% 1,7% 2,2% 3,1% 3,7% 4,9% 1,8% 6,2%

34,5 34,5 34,1 34,1 34,1 34,1 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

32 21 43 36 76 169 219 315 288 289 289 289

31 20 43 34 73 158 217 306 274 267 252 228

P/E (x) EV/EBITDA (x)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 20,5 *Medel = 23,7

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

-4 6 16 26 36 46 56 66 76 86

P/E (x) Medel

0 20 40 60 80 100

EV/EBITDA (x) Series2

(10)

DISCLAIMER

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Fredrik Nilsson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :