Bilaga - Förslag på ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga Trafik- och fastighetskontoret

2018-01-03

Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0004 TFN-2

Diariekod: Diariekod: 024

Förslag på ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i trafik- och fastighetsnämndens

arbetsutskott

Ledamöter

Moa Rasmusson (L), ordförande Birgitta Schwinn (M), vice ordförande Peter Godlund (MP), 2:e vice ordförande Carlos Romero (KD)

Ersättare Per Lindgren (L) Maud Lindberg (M) Irmeli Patricius (KD) Roger Sjöberg (S)

Figure

Updating...

References

Related subjects :