TynningöledenTynningö–Norra Lagnö–Tynningö

Full text

(1)

Gäller från 2020-01-01

Vägfärja

Tynningöleden

Tynningö–Norra Lagnö–Tynningö

TIDTABELL

(2)

måndag–torsdag fredag lördag sön-/helgdag 00

01 02 03 04 05

06 00 20 40 00 20 40

07 00 20 40 00 20 40 00 A 20 A 00 A 20 A 08 00 20 B 00 20 B 00 20 A,B 00 20 A,B

09 00 20 00 20 00 20 00 20

10 00 20 00 20 00 20 00 20

11 00 20 00 20 00 20 00 20

12 00 B 00 00 20 B 00 20 B

13 00 20 00 20 00 20 00 20

14 00 20 00 20 00 20 00 20

15 00 20 00 20 00 20 00 20

16 00 20 40 00 20 40 00 20 00 20 17 00 20 40 00 20 40 00 20 00 20 18 00 20 40 00 20 40 00 20 00 20 19 00 20 B 00 20 B 00 20 B 00 20 B

20 00 20 00 20 00 20 00 20

21 00 20 A 00 20 A 00 20 A 00 20 A 22 00 20 A 00 20 A 00 20 A 00 20 A

23 00 AC 00 A 00 A 00 AC

24 00 AC 00 AC

A – Går endast efter kallelse. B – Ingen dubblering vid service eller bunkring.

Färjan avgår från Norra Lagnö tidigast 8 min efter avgång från Tynningö.

C – Turen avgår från Na Lagnö. Färjan avgår från Tynningö 8 minuter senare.

Tynningö–Norra Lagnö–Tynningö

(3)

Helgtrafik

Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras.

Kallelsetur

Kallelseturer (märkta A) måste beställas.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn, tidigast 30 minuter, och senast 5 minuter före avgång.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

Tynningö–Norra Lagnö–Tynningö

(4)

TR A FI K V ER K ET . B ES TÄ LL N IN G SN R: 1 0 0 58 0. U TG Å V A : 1 0, M A RS 2 02 0. P RO D U K TI O N : F O RM O C H E V EN T, T RA FI K V ER K ET . K A RT A : L A NT M Ä TE RI ET , DN R 10 9- 20 10 /2 66 7.

Vägnummer: 678–642, Norra Lagnö–Tynningö Längd: 1 000 meter

Överfartstid: ca 8 minuter Bärighet: BK 2

Trafikinformation

trafikverket.se/tynningoleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

405

222

260

274

222

222 274

276 276

276

274

274 E18

E18

Nacka Lidingö

Åkersberga

Saltsjöbaden Resarö Svinninge

Gustavsberg Kil

Boo Rydbo

Orminge Kummelnäs

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,51 2 3km

S ö d r a V a x h o l m s f j 274

222

222

222 274

222 274 274

Hemmesta

Kopparmora

Gustavsberg

Ängsvik

Skeppsdalsström

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,51 2 3km

S o l ö f j ä r d e n

Vaxholm Rindö smedja

Rindö Värmdö

Norra Lagnö

Tynningö

n e d r ä

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :