Furusund–Yxlan–Blidö Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2013-02-01

Vägfärja

Furusund–Yxlan–Blidö

Furusund–Yxlan–Blidö–Yxlan–Furusund

TIDTABELL

(2)

Måndag-fredag Lördag, söndag, helgdag

00 00A 00A

01 00A 00A

02 00A 00A

03

04 30 30A

05 00 30 00A 30A

06 00 30 00A 30A

07 00 30 45 00A 30

08 00 30 00 30

09 00 30 00 30

10 00 30 00 30

11 00 30 00 30

12 00 45 00 45

13 00 30 00 30

14 00 30 00 30

15 00 30 00 30

16 00 30 00 30

17 00 30 00 30

18 00 30 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30B 00 30B

21 00 30B 00 30B

22 00 30AB 00 30AB

23 00A 30AB 00A 30AB A – Går endast efter kallelse. B - Går ej 24 december.

Med lördag avses även julafton, nyårsafton och midsommarafton.

*Returresa från Yxlan genomförs direkt efter lossning och lastning

Furusund–Yxlan*–Blidö–Yxlan*–Furusund

(3)

Helgtrafik

Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har för- tur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras, dock inte på avgången 12:00.

Kallelsetur

Kallelseturer (märkta A) måste beställas.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn, senast 5 minuter före avgång.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

Måndag-fredag Lördag, söndag, helgdag

00 00A 00A

01 00A 00A

02 00A 00A

03

04 30 30A

05 00 30 00A 30A

06 00 30 00A 30A

07 00 30 45 00A 30

08 00 30 00 30

09 00 30 00 30

10 00 30 00 30

11 00 30 00 30

12 00 45 00 45

13 00 30 00 30

14 00 30 00 30

15 00 30 00 30

16 00 30 00 30

17 00 30 00 30

18 00 30 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30B 00 30B

21 00 30B 00 30B

22 00 30AB 00 30AB

23 00A 30AB 00A 30AB A – Går endast efter kallelse. B - Går ej 24 december.

Med lördag avses även julafton, nyårsafton och midsommarafton.

*Returresa från Yxlan genomförs direkt efter lossning och lastning

Furusund–Yxlan*–Blidö–Yxlan*–Furusund

(4)

276 278

276

278 278

276

E18 E18 E18

Norrtälje Södersvik

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 0 0,5 1 2 3

km

Ö s t e r s j ö n

Yxlan Blidö Furusund

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100140. UTGÅVA:8. MARS 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667

Vägnummer: 1025, 278 Furusund–Yxlan–Blidö Längd: Furusundsleden 530 m, Blidöleden 600 m.

Överfartstid: ca 4 minuter för båda lederna.

Lederna trafikeras av frigående färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/furusundsleden trafikverket.se/blidoleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :