• No results found

Fördjupningsuppgifter Ekvationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fördjupningsuppgifter Ekvationer"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

 

 

FÖRDJUPNINGSMATTE  

Ekvationer    

 

Övningar  från  Österåkers  Matematiklärarnätverk.

1. Alla  symboler  är  heltal  inom  0..4.     Alla  symboler  har  olika  värden.  

+

=

+

=

+

=

+

=

   

2 Alla  symboler  är  heltal  inom  0..7.   Alla  symboler  har  olika  värden.  

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

3.    Alla  symboler  är  heltal  inom  0..4.    Alla   symboler  har  olika  värden.  

 +  

 =  

 

 ×  

 =  

 

 +  

 ×  

 =  

 

 +  

 =  

 

 ×  

 =  

 

4.    Alla  symboler  är  heltal  inom  0..5.     Alla  symboler  har  olika  värden.  

+

=

+

=

×

=

+

=

×

=

+

×

=

3. Lös ekvationen.

(2)

5. Lös ekvationen. Tips för (a) : Skriv om höger led som en potens av 2. (a) (b) 6. Lös ekvationen. 6. Lös ekvationen. 7. Lös ekvationen 8. Lös ekvationen 9. Lös ekvationen 10. Lös ekvationen 1 -0,2 3 1 1 1/214 6,4 44 888 2

References

Related documents

Lisa och Maja som sitter på samma sida väger 65 kg tillsammans.. Calle väger

Begrepp Beskriv begreppet Likhetstecknet Begrepp Beskriv begreppet Ekvation.. Begrepp Beskriv begreppet Variabel Begrepp Beskriv

Tänk på att ett likamedtecken (=), inte alltid betyder svar, utan att det ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet.. Man kan tänka sig likamedtecknet som en våg, som

As a result of Burujerdi’s work, not only did the spread of Islam in non-Islamic communities become an important agenda for Muslim religious leaders, but religious leaders and

4) Olivia springer 0,4 mil om dagen. Till kvällen steg temperaturen med 11 grader.. Skriv först uttrycket utan parentes och sedan förenkla det.. Resultatet blir 7 mindre än det

att man räknar tal inom parentes först, och sedan gånger och delat, och sist plus och minus.... Hur räknar man

Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma största gemensamma delare till två positiva heltal. Det är en av de äldsta kända algoritmerna och beskrivs i

– Flytta en term till andra sidan och