• No results found

Fördjupningsuppgifter Ekvationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fördjupningsuppgifter Ekvationer"

Copied!
2
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

 

 

FÖRDJUPNINGSMATTE  

Ekvationer    

 

Övningar  från  Österåkers  Matematiklärarnätverk.

1. Alla  symboler  är  heltal  inom  0..4.     Alla  symboler  har  olika  värden.  

+

=

+

=

+

=

+

=

   

2 Alla  symboler  är  heltal  inom  0..7.   Alla  symboler  har  olika  värden.  

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

3.    Alla  symboler  är  heltal  inom  0..4.    Alla   symboler  har  olika  värden.  

 +  

 =  

 

 ×  

 =  

 

 +  

 ×  

 =  

 

 +  

 =  

 

 ×  

 =  

 

4.    Alla  symboler  är  heltal  inom  0..5.     Alla  symboler  har  olika  värden.  

+

=

+

=

×

=

+

=

×

=

+

×

=

3. Lös ekvationen.

(2)

5. Lös ekvationen. Tips för (a) : Skriv om höger led som en potens av 2. (a) (b) 6. Lös ekvationen. 6. Lös ekvationen. 7. Lös ekvationen 8. Lös ekvationen 9. Lös ekvationen 10. Lös ekvationen 1 -0,2 3 1 1 1/214 6,4 44 888 2

References

Related documents

Lisa och Maja som sitter på samma sida väger 65 kg tillsammans.. Calle väger

Begrepp Beskriv begreppet Likhetstecknet Begrepp Beskriv begreppet Ekvation.. Begrepp Beskriv begreppet Variabel Begrepp Beskriv

Tänk på att ett likamedtecken (=), inte alltid betyder svar, utan att det ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet.. Man kan tänka sig likamedtecknet som en våg, som

kundnyttan. För att se till att det särskilda investeringsutrymmet används till addi- tionella investeringar som möjliggörs av det särskilda investeringsutrym- met kommer regeringen

En förutsättning för att ett företag ska kunna få omställningsstödet för augusti–december bör därför vara att företaget inte tagit emot annat statligt stöd för

Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde har nämnden inga redovisningsmässiga synpunkter att framföra på förslagen i promemorian.. Detta yttrande har beslutats av BFN:s

Boverket har inga synpunkter på Finansdepartementets förslag i promemorian ”Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020”.. I detta ärende

As a result of Burujerdi’s work, not only did the spread of Islam in non-Islamic communities become an important agenda for Muslim religious leaders, but religious leaders and

Ekvationen (ekv1) är lösbart om och endast om d delar c. i) Anta först att ekvationen är lösbart dvs. Med hjälp av ovanstående rader uttrycker vi d som en linjär kombination av

4) Olivia springer 0,4 mil om dagen. Till kvällen steg temperaturen med 11 grader.. Skriv först uttrycket utan parentes och sedan förenkla det.. Resultatet blir 7 mindre än det

Ett s¨ att att se det p˚ a ¨ ar att vi vill skriva upp en ekvation d¨ ar vi ˚ atminstone kan komma fram till ett implicit uttryck f¨ or vad l¨ osningen ¨ ar.. L¨ os

Comments: Study quality, strengths, weaknesses -Kontiokari, Tero -Sundqvist, Kaj -Nuutinen, M -Pokka, T -Koskela, M -Uhari, M Finland, 2001 Randomized trial of

Slutsatser: Stöd från ett välfungerande multiprofessionellt team, kompetensutveckling inom demens och en stöttande organisation ger goda förutsättningar för sjuksköterskan att kunna

Vitamin A deficiency Childhood undernutrition Zinc deficiency Suboptimal breastfeeding Unsafe sanitation No handwashing with soap Unsafe water source Second-hand smoke Household

Visar skillnaden i flöde före och efter kalibrering under en tidpunkt med små flöden, 03:31 2008-04-08, vilket innebär att eventuella läckage är procentuellt större i

Många av mina vänner tycker att jag är galen som vill åka till Ogaden.. Det är alldeles för farligt,

• Det här exemplet innehåller samma program som artikeln Ordlekar i basid detta nummer av Elektronikvärlden. Det finns möjlighet att spärra ett inskrivet program så

antager p=o och inför rp= i stället för x, blir ekv. Vidare är klart, att, då man kan lösa dylika reciproka.. ekvationer på två sätt, man också bör kunna lösa den ena af

att man räknar tal inom parentes först, och sedan gånger och delat, och sist plus och minus.... Hur räknar man

Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma största gemensamma delare till två positiva heltal. Det är en av de äldsta kända algoritmerna och beskrivs i

– Flytta en term till andra sidan och

N¨ar h¨ogerledet ¨ar negativt, d.v.s n¨ar x < 1 ¨ar olikheten sann eftersom VL alltid ¨ar st¨orre ¨an eller lika med noll. N¨ar HL ¨ar