Remissvar - Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Ju2020/02984/L4

Full text

(1)

Postadress Telefon växeln Fax E-post Webbplats Ystads kommun 0411-57 70 00 0411-729 68 kommunen@ystad.se www.ystad.se 271 80 Ystad

Datum Dnr Hid

2020-08-28 2020/200 2020.2183

Handläggare

Cornelia Englén Regeringskansliet Justitiedepartementet

Direkttelefon ju.remissvar@regeringskansliet.se

0411-57 70 20 ju.L4@regeringskansliet.se

E-postadress

cornelia.englen@ystad.se

Remissvar - Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Ju2020/02984/L4

Ystads kommun har fått möjlighet att yttra oss över promemoria JU2020/02984/L4.

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är knappast relevant att jämföra en teaterpublik med en körsång. Det är snarare så att en sittande teaterpublik bör jämföras med en ätande besökare på restaurang och därmed motsvarande krav på social distans. Begreppet ”var och en av deltagarna” bör bytas ut mot ”varje sällskap”. De är självklart att om man bor ihop eller umgås dagligen så kan man sitta tillsammans på en teater eller idrottsarena. Med vänlig hälsning

Kansliavdelningen

Kristina Bendz

Kommunstyrelsens ordförande

Cornelia Englén Kanslichef

(2)

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Kristina Bendz

Signature reference: 76ffd710-314e-4a9a-a604-1e4e6441a40f

Signed by: Anna Henrietta Kristina Bendz Date: 2020-08-28 10:10:27

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :