• No results found

Remissvar - PM Befordringskravet i postförordningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar - PM Befordringskravet i postförordningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND PM Befordringskravet i postförordningen

Sida 1 av 1

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende

befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

Till

Infrastrukturdepartementet

Dnr I2020/03091

i.remissvar@regeringskansliet.se

i.esd.remisser@regeringskansliet.se

Remissvar - PM Befordringskravet i postförordningen

Vi i Skärgårdarnas Riksförbund har inget emot det ändrade befordringskravet för brev då vi gärna ser en hållbar utveckling av transporter men vill göra några medskick eftersom vi ofta är boende ”sist på linan”.

Vi tycker att det är viktigt att:

• lantbrevbäringen fortsatt fungerar så att tillexempel avgående post kan lämnas

• det inte blir en försämring för de som redan har postgång mer sällan än varje vardag. Utöver det så tycker vi att det blir en lite udda situation att bilar och båtar som levererar paket inte kan ta med post samtidigt.

Vi ser också med viss oro på att det kan bli långt mellan postleveranserna eftersom det händer att det blir inställda på grund av utmanande vädersituationer.

2021-02-28 Jungfruskär Stockholms skärgård Lotten Hjelm Förbundsordförande SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Borgen 126, 472 95 Varekil info@skargardarna.se www.skargardarna.se

References

Related documents

I korthet föreslås att kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 % av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

konstaterar även konsekvenserna av en minskat utdelningsfrekvens riskerar att bli större på landsbygden: ”Konsekvenserna kan bli större för användare som har långa avstånd

Förändringen av kvalitétskraven är så genomgripande i form av försämrad service till en betydande andel hushåll och företag att förslaget, om det genomförs, kommer att påverka

Mullsjö kommun kan också konstatera att för en gångs skull har man valt att inte prioritera de tre% som inte garanteras leverans inom fyra dygn, detta tyder på en

Sammantaget bedömer Plikt- och prövningsverket att de slutsatser som har gjorts behöver utredas och analyseras mer utifrån aspekten att ändringen inte är en återgång till vad

PTS delar regeringens bedömning att det framöver är viktigt att det finns möjligheter för effektiviseringar i upprätthållandet av ett distributionsnätverk som täcker

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Vidare stödjer Region Dalarna att den samhällsomfattande posttjänstens betydelse för framförallt lands- och glesbygdens tillgång till grundläggande kommersiell och offentlig