!"#$%&'%( "&)**+++,-,%,(*%.-#*%#(/# %(* (-* Marita Öhman 1

24  Download (0)

Full text

(1)

!" #$ %& '% (

" &) **+++, -,%,(*%.- # * %#( /# % ( *

(- *

(2)

0 - ' '% ( "%/%# 1#( (- /(( ' &

0 %'% &1 %.- # ( 0 2 ( ' /

0 ( # ( /'% (

0 (- /(( ' &- & 3"% ' ' . ( (- (#

# '% (

0 $ - "((

0 4% .-- ( - ( 1( #('% (5

(3)

Alla ska ansöka om nya kurser, även du som går på program

Sista ansökningsdag 15 oktober

Logga först in dig på Studentportalen gå därefter vidare till

http://www.studera.nu

ANSÖKAN INFÖR VT2011

(4)

GRUNDNIVÅNS INNEHÅLL

Utbildningen består av följande typer av kurser:

• Grundkurs, 30 hp

• Fortsättningskurser, 15 hp

• Fördjupningskurser, 15 hp

• Examensarbete på kandidatnivå 15 hp

(5)

Förutom Grundkursen, som är tematisk, så läses kurser följande ämnen – fortsättnings- och fördjupningskurser:

• Kristendomens historia

• Religionsbeteendevetenskap

• Tros- och livsåskådningsvetenskap

• Religionshistoria

• Bibelvetenskap, fortsättningskurs – GT och NT, fördjupningskurser

GRUNDNIVÅNS INNEHÅLL, forts

(6)

______

Grund-

1

30 hpkurs _______

Forts.-

2

kurser 30 hp _______

Fördj.-

3

kurser 30 hp Ex.arb.

Grundkurs 30 hp

Kristendomens historia

15 hp

Religions- beteende- Vetenskap 15 hp

Tros- och livsåskådnings-

vetenskap 15 hp

Kristendomens historia

15 hp

Religions- historia

15 hp

Bibelvetenskap 15 hp Nya

testamentet med grekiska

15 hp Gamla

testamentet hebreiskamed

15 hp

Religions- beteende- Vetenskap 15 hp

Tros- och livsåskådnings-

vetenskap 15 hp

Religions- historia

15 hp

Gamla testamentet

hebreiskamed 15 hp

testamentetNya grekiskamed

15 hp

Gamla testamentet

utan hebreiska

15 hp

Nya testamentet

utan grekiska

15 hp

Examensarbete i Teologi eller Religionsvetenskap, 15 hp

Kan skrivas samma termin som en Fördjupningskurs i samma ämnesområde

Strukturen på Grundnivån - Filosofie kandidatexamen

Marita Öhman

med huvudområdet religionsvetenskap, 180 hp

Termin (minst 90 hp i ämnet)

(7)

För att vara behörig att läsa en fortsättningskurs så ska TVÅ DELMOMENT av grundkursens tre vara avklarade.

Behörighet till fortsättningskurserna

2. Religion, texter och tolkning RKT126 Gamla testamentet med hebreiska

2. Religion, texter och tolkning RKT125 Nya testamentet med grekiska

2. Religion, texter och tolkning RKT129 Bibelvetenskap

1. Religion, historia och samhälle 2. Religion, texter och tolkning RKT124 Religionshistoria

3. Religion och livsfrågor RKT123Tros- och livsåskådningsvetenskap

1. Religion, historia och samhälle RKT122 Religionsbeteendevetenskap

1. Religion, historia och samhälle 3. Religion och livsfrågor

RKT121 Kristendomens historia

Moment från grundkursen som måste vara avklarat för att bli behörig till respektive fortsättningskurs

(8)

Grundnivå

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap 180 hp – tre år/helfart

Avancerad nivå

Filosofie magisterexamen med huvudområdet religionsvetenskap 60 hp – ett år/helfart)

Filosofie masterexamen med huvudområdet religionsvetenskap 120 hp – två år/helfart

Forskarnivå

Filosofie/teologie licentiatexamen, 120 hp – två år/helfart Filosofie/teologie doktorsexamen, 240 hp – fyra år/helfart

Examina på tre nivåer

(9)

Det är i lokal examensbeskrivning kraven för en examen regleras Examenskrav för en FK-examen, 180 hp är följande:

• Religionsvetenskap och teologi, grundkurs 30 hp

• Minst två fortsättningskurser om 15 hp vardera 30 hp

• Minst en fördjupningskurs

(kan läsas på samma termin som examensarbete) 15 hp

• Examensarbete i religionsvetenskap 15 hp

Poäng i huvudområdet religionsvetenskap 90 hp

Fritt valda kurser på högskolenivå 90 hp

Examenskrav för

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet

religionsvetenskap, 180 hp

(10)

Krav på avlagd Filosofie kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap om 180 högskolepoäng (eller tidigare kandidatexamen med religionsvetenskap som huvudämne)

• Kurser på Avancerad nivå i religionsvetenskap (oftast kurs 1) om minst, 15 hp

• Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Poäng i huvudområdet religionsvetenskap 30 hp

Fritt valda kurser på Avancerad nivå 30 hp

Examenskrav

Filosofie magisterexamen med huvudområdet

religionsvetenskap, 60 hp

(11)

Krav på avlagd Filosofie kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap om 180 högskolepoäng (eller tidigare kandidatexamen med religionsvetenskap som

huvudämne)

• Kurser på Avancerad nivå i religionsvetenskap om minst 30 hp

• Examensarbete för masterexamen 30 hp

(Om ett examensarbete på 15 hp gjorts för magisterexamen så kan ett examensarbete för masterexamen om 15 hp väljas)

Poäng i huvudområdet religionsvetenskap 60 hp

Fritt valda kurser på högskolenivå 60 hp

Examenskrav

Filosofie masterexamen med huvudområdet religionsvetenskap,

på avancerad nivå, 120 hp

(12)

För att kunna planera dina studier så måste du veta följande:

• Examenskraven

• När kurserna ges – periodisering

• Blivande arbetsgivares krav

PLANERING AV STUDIERNA

(13)

TÄNKBARA ARBETSOMRÅDEN

• Biståndsarbete

• Integrations- och mångfaldsfrågor

• Människo- och personalvård

• Kultur- och informationsyrken

• Lärare

(14)

STUDIEGÅNG

Bas

Grundkurs i religion 30 hp

(tänk redan här på vad du ska skriva ditt examensarbete om)

Två fortsättningskurser

2 x 15 hp 30 hp

Fördjupningskurs 15 hp

Examensarbete 15 hp

(låt gärna examensarbete komma så sent som möjligt i utbildningen)

Totalt 90 hp

(15)

MÖJLIG STUDIEGÅNG – BAS

Behöver inte läsas i nedanstående ordning

Term 6

Fördjupningskurs samt

examensarbete 30 hp

Term 3

Valbart 30 hp

Term 5

Valbart 30 hp

Term 2

2 x Fortsättningskurs 30 hp Du kan också välja att läsa ett annat huvudområde denna termin.

Term 4

Valbart 30 hp

Term 1 Grundkurs 30 hp

(16)

MÖJLIG STUDIEGÅNG

Integrations- och mångfaldsfrågor

Grundkurs i religion 30 hp Två fortsättningskurser 30 hp

Migration o mångfald 15 hp Makt o mångfald i globala persp.15 hp Litteratur för barn o ungd grundk15 hp Museion: Trafficking Krimonologi, grundlägg perspektiv 15 hp Barn- och ungdomspsykologi 1 30 hp Barn och ungdom i mediesamh. 15 hp

Rättspsykologi 1 15 hp

Samhälle och ekonomi/Sociologi 15 hp Museion: Makt, motstånd och

förändring 15 hp

Funktionshinder: Psykologiskt persp15 hp

Fördjupningskurs 15 hp

Examensarbete 15 hp

Valbart ämne i religion

(17)

MÖJLIG STUDIEGÅNG - Biståndsarbete

Term 6 Examensarbete 15 hp Museion: Religion och politik 15 hp Global utveckl o mänskl rättigheter 15 hp Term 3

Ekonomisk geografi 1 15 hp Fred i teori och praktik, nätkurs 15 hp

Term 5

Fördjupningskurs i religion 15 hp Ekonomisk geografi 2 15 hp Konflikter, världsordn o mänskl

rättigheter 15 hp

Term 2 Fortsättningskurser/alt. 30 hp

Vad är Latinamerika 15 hp

Latinam. Sociala o politiska proc. 15 hp Afrikanska språk/Asienkunskap

Miljövetenskap

Politisk teori och int. politik 15 hp

Term 4

Introduktion till internationella rel 15 hp Konflikter I den globala ordningen 15 hp Museion: Ursprungsfolk: sociala 15 hp folkrättsliga perspektiv

Term 1 Grundkurs, religion 30 hp

(18)

MÖJLIG STUDIEGÅNG

Människo- och personalvård

Term 6

Examensarbete 15 hp

Samhälle och ekonomi 15 hp Term 3 Barn- och ungdomskultur 30 hp

Konfliktkunskap 15 hp

Term 5

Samhälle och individ 15 hp Fördjupningskurs i religion 15 hp Term 2

Fortsättningskurser 30 hp

Administrativ teknik 15 hp Arbets- och organisationspsykol 1 30 hp

Term 4 Arbets- och organisations-

Psykologi 1 30 hp

Arbetsorg. Ledarskap o samhälle 15 hp Term 1 Grundkurs, religion 30 hp

(19)

MÖJLIG STUDIEGÅNG

Kultur- och informationsyrken

Term 6 Examensarbete 15 hp

Kulturvård 15 hp

Samhällsgeografi 15 hp

Term 3

Kulturvård och byggnadsvård 30 hp

Term 5

Båtar, fartyg o skepp – maritim-

Historisk orienteringskurs 15 hp

Fördjupningskurs 15 hp

Term 2 – två Fortsättningskurser 30 hp Kulturstudier, grundkurs 30 hp Intervju- och samtalsmetodik 15 hp

Pedagogik, Grundkurs 30 hp

Term 4

Konst- och bildvetenskap 30 hp Term 1 Grundkurs, religion 30 hp

(20)

Karriärcentrum - http://www.karriarcentrum.adm.gu.se/

(21)

Trender och prognoser 2008

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0515_2006I30_BR_00_AM85BR0901.pdf

Arbetskraftsbarometern 08

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0505_2008A01_BR_AM78BR0803.pdf

Högskoleutbildningar och arbetsmarknad – planeringsverktyg för l/å 2009/10

http://www.hsv.se/download/18.7b18d0f311f4a3995d57ffe2550/0905R.pdf

64

(22)

Högskoleutbildningar och arbetsmarknad 2010/2011

http://www.hsv.se/publikationer/varasenasterapporter/2010/hogskoleutbildningarnaochar betsmarknadenettplaneringsunderlaginforlasaret201011.5.34631aea12719a002077ffe87.

html

Humaniora i yrkeslivet

http://www.evaluat.lu.se/publ/Rapp%20HumIYrkelivet.pdf

Vill du arbeta med bistånd – se SIDAs hemsida

http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Jobba-med-bistand/

3 3

(23)

Arbetsförmedlingen

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande.html

Arbetsförmedlingen - intressetest

http://www.arbetsformedlingen.se/4.3116c0b511d32877120800071.html

Nationella Exjobb-poolen. Hitta förslag – ge förslag.

http://www.xjobb.nu/

3 3

(24)

Regler och riktlinjer

http://www.utbildning.gu.se/utbildning/reglerochriktlinjer/

SFS – Svensk FörfattningsSamling Antagningsordning

Program – utbildningsbeskrivning Fristående kurser – kursplan

Examensbeskrivning

Var finns bestämmelser,

examenskrav etc.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :