• No results found

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Bilaga 3.1 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(2)

Bilaga 3.2 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(3)

Bilaga 3.3 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(4)

Bilaga 3.4 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(5)

Bilaga 3.5 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(6)

Bilaga 3.6 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(7)

Bilaga 3.7 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(8)

Bilaga 3.8 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(9)

Bilaga 3.9 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

(10)

Bilaga 3.10 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 125 250 500 750

m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Leq24 2 m över mark

50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA 70-75 dBA

>75 dBA

Ostkustbanan Byggnader Fastighetsgränser Bullerskydd Lmax 2 m över mark

65-70 dBA 70-75 dBA 75-80 dBA 80-85 dBA 85-90 dBA

>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska

beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV 4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version 7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

References

Related documents

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder efter att tillfartsvägen tagits i bruk6. Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder innan tillfartsvägen tagits

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

[r]

Nollalternativet i detta fall är kopplat till att ny E4 längs sträckan mellan Kongberget och Gnarp inte byggs, vilket skulle innebära att planerad bro över Gnarpsån inte blir aktuell

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan

Länsstyrelsen förutsätter att det i granskningsskedet finns en redogörelse för vilka åtgärder som de planerar att erbjuda de som eventuellt hamnar över riktvärdena och

Redan i planförslaget utan åtgärder halveras antalet bostadsbyggnader som får över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från E4, trots att den nya vägen byggs för 110

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från vägtrafik samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från väg- och tågtrafik samt

Avvikelse Avvikelse i överensstä kan få bety Avvikelser Större avvik Större avvi leda till förä Om detta in ett tillfredss viktiga pun Mindre avvi Mindre avv ändå bör

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt

A01 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik och spårtrafik del 1 A02 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik

A07 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark A08 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Maximal ljudnivå, 2 meter över mark