Utkast till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-12-04 N2020/02921

Näringsdepartementet

Avdelningen för näringsliv, Enheten för branscher och industri Kansliråd Anna Niklasson 08-405 12 47 anna.niklasson@regeringskansliet.se Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Utkast till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Remissinstanser Domstolsverket

Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarkollegiet

Konsumentverket

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen Svenska turistbussföretagen

Sveriges bussföretag Visita

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast

den 11 december 2020. De bör lämnas i bearbetningsbar form

(till exempel wordformat) per e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se

och med kopia till n.delning.bi@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

N2020/02921 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-post-meddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Karin Eckerdal Departementsråd

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :