• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2013.pdf Pdf, 2.3 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2013.pdf Pdf, 2.3 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2

KULTUR

Hjälp oss rädda Smedsbygget.

Sid 5

BARNTeater för de yngsta Nykvarns­

borna. Sid 11 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 2/2013.

SERVICE Konsument­

vägledarna står på din sida. Sid 15 HÄLSA

Gratis KOL­

undersökning för rökare. Sid 4

TUTAN

TEKNIK SOM GÖR SKILLNAD. 14

PÅ JAKT EFTER JÄTTETRÄD. 11

HÄR SKA DET BYGGAS! 7

Foto: Fredrik Schlyter

FRÅN JÄRN

TILL PAPPER. 12

(2)

2 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

ÖPPETTIDER BIBLIOTEK/

KUNDCENTER

Måndag ...08.00–19.00 Tisdag ...08.00–17.00 Onsdag ...08.00–17.00 Torsdag ...08.00–19.00 Fredag ...08.00–17.00 Lördag ...11.00–14.00 Söndag ... Stängt Telefon

Kundcenter: 08–555 010 00 Bibliotek: 08–555 011 00

Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå AB. Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se ANSVARIG UTGIVARE

Ola Edström, ola.edstrom@nykvarn.se REDAKTÖR

Lena Ramdani, lena.ramdani@nykvarn.se SKRIBENT

Håkan Svensson, hakan@ryter.se GRAFISK PRODUKTION

Ryter kommunikationsbyrå AB TRYCK

Trosa Tryckeri AB DISTRIBUTION Posten NÄSTA NUMMER December 2013 NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Tfn: 08-555 010 00 www.nykvarn.se

KOL-koll i centrum Kontaktpersoner, kontakt- familjer och familjehem sökes Tillsammans räddar vi Smedsbygget

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever

04 04 05 06 07 11 12 14

UR INNEHÅLLET:

HAR DU

MILJÖFARLIGT AVFALL?

Lördagen den 26 oktober kl.

12.00–13.00 kan du lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen som då besöker parkeringen i Nykvarns Centrum.

Några exempel på vad som räknas som miljöfarligt avfall:

• Olja och drivmedel

• Lösningsmedelsavfall

• Färg och lack

• Lim och spackel

• Syror och baser

• Kvicksilver

• Batterier

• Lysrör

Mer information hittar du på www.telge.se

VÄLKOMMEN TILL TURINGE MARKNAD:

KNALLAR OCH TIVOLI I CENTRUM

n SÖNDAG DEN 13 OKTOBER är det dags för en av årets sista knallemarknader.

Det är Turinge Marknad som arrangeras i Nykvarns Centrum kl. 09.00–16.00.

Turinge Marknad arrangerades första gången 1990 i Nykvarns Centrum och nu är det snart dags igen.

Omkring150 knallar på plats I år gästas marknaden av cirka 150 knallar, av vilka de flesta närmast kommer från marknaden i Strängnäs och många

”gör vinter” efter Turinge Marknad.

Här hittar du som vanligt allt som hör en marknad till, som exempelvis kläder, godis, korv och mycket, mycket annat.

– Plus att det bli ett stort tivoli, berättar arrangören Kari Mattsson.

Vissa trafikomläggningar kommer att ske i samband med marknaden.

Arrangörer: Nykvarns kommun, Nykvarns Rotaryklubb, Nykvarns Sportklubb, Nykvarns Gymnastikförening och Oxvretens SK.

n

SMÅTT OCH GOTT

ELDNINGS- VECKOR I HÖST

n DET ÄR FÖRBJUDET ATT elda alla typer av avfall utomhus inom detaljplanelagt område. Undantag gäller för eldning av torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning om det sker under veckorna 15, 16 och 17 samt 39, 40 och 41 med föregående veckoslut inräknat.

En annan förutsättning är gynnsamt väder beträffande vindar och nederbörd.

Dessutom gäller:

• Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa, t.ex. kraftig ihållig rök, inte uppstår.

• Eldning får inte ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

ISTÄLLET FÖR ATT ELDA

Har du trädgårdsavfall men vill undvika att elda?

För att minska miljöolägenheterna från eldning erbjuder Nykvarns kommun möjligheten att lämna trädgårdsavfall vid gatukontoret, Norra Stationsvägen 24.

Insamlingen är öppen fredag den 25 och lördag den 26 oktober kl.

10.00–15.00 och det finns personal på plats som hjälper dig.

©iStockphoto.com/withgod ©iStockphoto.com/ermingut

(3)

TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN 3

Höstens serie med författarbesök i Nykvarn har redan inletts. Det skedde i torsdags med Åsa Hellberg, men ännu finns ett antal intressanta författare som väntar på att få komma till biblioteket i Nykvarn.

n

FÖRFATTARBESÖKEN I NYKVARN HAR arrangerats sedan 2006 och är i dag inget mindre än en succé!

– Det måste man nog säga. Alla pratar om dessa kvällar som arrangeras i ”lilla Nykvarn” med 9 500 invånare och som varje år lyckas locka så framstående och populära författare, säger bibliotekarierna Carita Långsjö Rabo och Åsa Wiklund.

Genom åren har det blivit cirka tio evenemang per år. Författarbesöken äger alltid rum på torsdagar, men några

lördagar under terminen är också vikta för arrangemang speciellt riktade till de yngre bokläsarna.

Välfyllt

Det brukar vara välfyllda salonger varje gång. Bland tidigare besökare på biblio- teket i Nykvarn finns författare som Leif GW Persson, Jan Guillou, Birgitta Stenberg och Mark Levengood.

– Folk brukar köpa biljetter långt innan för att försäkra sig om en plats och höstens program ser minst lika intressant ut som tidigare, säger Carita Långsjö Rabo.

Författarkvällarna återkommer tre gånger i höst och arrangeras i samarbete mellan Nykvarns kommun och ABF Södertälje-Nykvarn.

Biljetterna kostar 40 kr/st och säljs i Kundcenter. n

Höstens författarbesök i Nykvarn har inletts

HÖSTENS FÖRFATTARE

Här är listan över höstens författarbesök i Nykvarn – efter Åsa Hellberg den 19 september följer i tur och ordning:

Torsdag 24/10 Jonas Hassen Khemiri

För tio år sedan debuterade Jonas med sin bok Ett öga rött, en rolig och sorglig roman. Jonas syns numera ofta på TV, t.ex. som praktikant i Babel. Han är en av våra mest hyllade unga författare.

Senaste boken är Jag ringer mina bröder.

Förlag: Albert Bonniers och Norstedts.

Biljettsläpp:14/10.

Torsdag 14/11 Thomas Bodström

Aktuell med senaste boken Populisten, som även har gått som följetong i LT under sommaren. Thomas är advokaten och f.d. politikern som kommer att berätta om sina böcker och sitt författarskap.

Förlag: Norstedts.

Biljettsläpp: 4/11.

Torsdag 12/12 – final!

Marianne Cedervall

Marianne har skrivit fyra varma och roliga må-bra-berättelser som utspelar sig på Gotland och i Kuivalihavaara i Lappland.

I senaste boken Stormavala ger sig Mirjam och Hervor iväg till New York.

Förlag: Natur & Kultur.

Biljettsläpp: 2/12.

Alla besök startar kl 18.30

Hela höstens kulturprogram, inklusive barnprogrammet, hittar du på

www.nykvarn.se i evenemangskalendern.

Jonas Hassen Khemiri besöker biblioteket i Nykvarn den 24 oktober och kommer bl.a. att berätta om sin senaste bok Jag ringer mina bröder. Foto: Thron Ullberg.

(4)

4 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

n

FREDAG DEN 11 OKTOBER kommer det att blåsas friskt i Nykvarns Centrum.

Då erbjuder Aleris vårdcentral i Nykvarn rökare och före detta rökare att göra KOL-test.

– Givetvis är det frivilligt och gratis och vi hoppas att nå alla, säger verksam- hetschefen Lennart Holmquist vid Aleris vårdcentral.

Den 11 oktober klockan 14.00–16.00 kommer personal från vårdcentralen att finnas på plats i Nykvarns Centrum.

Rökare över 40 år och före detta rökare får blåsa i en så kallad minispirometer som mäter lungfunktionen. Utifrån de värden som visas kan det bli fråga om en mer utvidgad undersökning senare.

Screening

– Det här är vad vi kallar en screening, som hjälper oss att hitta de som kanske behöver hjälp mot sina besvär så

småningom, förklarar Lennart Holmquist.

– Du som får lite sämre värden i screen- ingen erbjuds en utvidgad undersökning.

Där blir det nya blåstest och även ett fråge- batteri. Har man nedsatt lungfunktion kan

det nämligen ha många olika orsaker, även om just KOL nästan uteslutande beror på rökning.

Besvär kan lindras

KOL kan inte botas. Men Lennart Holm- quist pekar på att olika mediciner kan lindra besvären, liksom givetvis att du som rökare försöker att fimpa för gott:

– Sjukgymnastik och andningsträning är andra sätt att hjälpa KOL-patienter att kunna andas lättare.

Andra krämpor

Det är inte alltid KOL-patienter hittas genom att de söker vård för att få hjälp att sluta röka.

– Nej, istället är det ofta så att man söker för ”ont i bröstet”, hosta eller andra symtom. I sådana lägen frågar vi förstås alltid om patienten i fråga är rökare eller inte. Det vanligaste är alltså att rökare fångas upp genom andra krämpor, men den som kommer till oss och mår dåligt är förhoppningsvis mer motiverad att försöka sluta röka, säger också Lennart Holmquist.

VärldsKOLdagen

Den 20 november kommer den stora VärldsKOLdagen då det görs KOL-test över hela världen och även på Nykvarns vårdcentral. Du som är rökare och har märkt försämrad lungförmåga är förstås välkommen att ta kontakt med Nykvarns vårdcentral. Då kan du gratis få en mer omfattande spirometriundersökning efter tidsbeställning.

Det finns ett begränsat antal tider den dagen.

Först till kvarn … n

KONTAKTPERSONER, KONTAKTFAMILJER OCH FAMILJEHEM SÖKES

Det finns många sätt att engagera sig för sina medmänniskor. Du kan vara kontaktperson åt en ung person som behöver extra stöd eller en person med något funktionshinder.

Du kan också låta ett barn eller en ungdom bo med dig och din familj under kortare eller längre perioder.

n

ATT HJÄLPA EN MÄNNISKA till en mer meningsfull, lyckligare eller tryggare tillvaro betyder mycket för den person du hjälper. Men det är ofta utvecklande och givande även för dig som hjälper.

Att vara kontaktperson, kontakt- familj eller familjehem innebär att du har ett uppdrag och gör en social insats.

Förberedelse

Du får träffa kommunens hand- läggare för ett samtal om vilka uppdrag som skulle vara lämpliga.

Förberedelserna omfattar en inter- vju, referenssamtal och utdrag ur offentliga register.

Arvode

Att vara kontaktperson, kontakt- familj eller familjehem innebär att du åtar dig ett uppdrag av kommu- nens individ- och familjeomsorg.

Du får ersättning i form av ett arvode samt en omkostnads- ersättning som ska täcka utgifter.

Om du är intresserad kan du kontakta socialsekreterare Annicka Nyström, på telefon 08-555 010 67 eller e-post annicka.nystrom@nykvarn.se

KOL-koll i Centrum

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom, permanent luftrörs- inflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga

andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion. Orsaken till KOL är nästan uteslutande rökning.

Luft föroreningar och allergi kan ha en begränsad, bidragande effekt. Symtomen börjar oftast med ständig s.k. rökhosta och upphostning av slem.

(Källa: Nationalencyklopedin)

VAD ÄR KOL?

… MEDICINER KAN LINDRA BESVÄREN, LIKSOM GIVETVIS ATT DU SOM RÖKARE FÖR­

SÖKER ATT FIMPA FÖR GOTT."

n

HÄLSA

Verksamhetschef Lennart Holmquist demonstrerar hur en patient får prova att blåsa i en minispirometer.

©iStockphoto.com/monkeybusinessimages

(5)

TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN 5

Tillsammans kan vi rädda Smedsbygget!

n

RÄDDA SMEDSBYGGET.

Turinge-Taxinge Hembygdsförenings 300 år gamla hus Smedsbygget har drabbats av hussvamp, och föreningen har inte för egen maskin ekonomi att kunna sanera och återställa huset.

Därför vädjas nu till alla – medlemmar, föreningar, enskilda, företag, kommunen, kyrkan, länsstyrelsen, olika fonder m.fl. – att bidra med en slant eller med handkraft i form av hantverkarinsatser.

n

MED MÅNGA FRIVILLIGA KRAFTER har föreningen hittills rivit ytter- och inner- väggar, golv i två rum, en hall och en toalett och allt innehåll i dessa rum har lyfts ut. Innan man ens kunnat börja med renovering och återuppbyggnad uppgår kostnaderna till över 100 000 kronor.

Inga försäkringar gäller, så föreningen måste själv bekosta rivning, sanering och återuppbyggnad. Arbetet har satts igång genom stora frivilliga insatser. Men det kommer att kosta betydligt mer innan byggnaden är återställd, så varje litet bidrag är välkommet.

Hjälpen avgörande

– Utan sådan hjälp kommer vi inte att kunna återställa vårt 300 år gamla Smeds- bygge, säger Britt-Marie Ellis Nygren, ordförande i hembygdsföreningen.

Vid hembygdsdagen och spelmans - stäm man i augusti gick alla intäkter direkt till kampanjen ”Rädda Smedsbygget”, men det kommer att behövas ytterligare hjälp.

Alla bidrag mottas nu med största tacksamhet – stora som små!

Enklast skänker du en slant genom insättning på föreningens bankgiro 407-8390. Ange ”Rädda Smedsbygget”

och ditt namn på inbetalningstalongen.

Privatpersoner som skänker minst 1 000 kronor och företag som skänker minst

2 000 kronor kommer att få sina namn uppsatta på en fin skylt vid Smedsbygget.

Hantverkshjälp

Dessutom kommer föreningen att behöva praktisk hjälp med att bygga, måla, tapetsera, snickra, liksom med rör- och elinstallationer och mycket annat.

Om du kan bidra med insatser – hör av dig till ordförande Britt-Marie Ellis Nygren, 070-205 67 50 eller på e-post britt-marie@bjorkviksgard.se eller till någon annan i styrelsen. n

Fortlöpande information kommer på föreningens hemsida:

www.hembygd.se/turinge-taxinge och via facebook-gruppen Rädda Smedsbygget.

ALLA BIDRAG MOTTAS NU MED

STÖRSTA TACKSAMHET – STORA SOM SMÅ!"

Turinge-Taxinge Hembygdsförening hoppas på hjälp för att kunna klara sanering och återuppbyggnad av Smedsbygget. Foto: Birgitta Andersson

(6)

6 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

I höst kommer jätte träden i kommunens skogar att inventeras.

Cecilia Rätz gör inventeringen på uppdrag av Länsstyrelsen i Stock holms län. Det är en del av arbetet att främja den biologiska mångfalden.

n

HITTILLS I HÖST HAR Cecilia varit i Salems kommun och efter Nykvarn återstår Nynäshamns kommun i denna omgång innan hela Stockholms län har kartlagts.

Det blir några dagar i skogen, det?

– Sammanlagt omfattar mitt konsult- uppdrag 500 fälttimmar, så det blir en trevlig höst för mig, säger Cecilia som just nu stegar omkring i Nykvarns skogsområden.

Vad är det du letar efter?

– De övergripande kriterierna är att träden ska vara 140 år gamla, och ha minst 324 centimeter i omkrets.

Alla träd

– Jag söker efter alla träd, bara de är tillräckligt stora eller tillräckligt gamla eller har en utvecklad hålighet.

– Under mina skogsbesök har jag hittat sälg, ask och många ekar, förstås. Även barrträd förekommer, men det är inte så ofta de uppfyller kriterierna för inven- teringen.

– De träd jag intresserar mig för finns främst i kulturmarker, men många av dessa håller på att växa igen så jag tittar samtidigt på olika områden och rapporte- rar eventuella behov av åtgärder.

– Det är viktigt att främja den bio logiska mångfalden genom att skaffa sig kunskap om de gamla träden och den miljö de lever i. Ett så gammalt träd kan hysa ett stort antal organismer, ofta fler än 100 olika arter i ett enda träd, för - klarar Cecilia vidare.

Ekosystemet

– Därför är det viktigt att vi ser till att de gamla jätteträden kan leva vidare och att arterna kan bevaras. Alla har sin betydelse i ekosystemet, tillägger hon.

Ännu finns Cecilia kvar i vår kommun under några veckor framåt. Hon tar gärna emot tips från allmänheten om jätteträd, även ihåliga, nerfallna och döda. Om du vill tipsa om sådana, så lyssnar Cecilia gärna på telefon 070-516 81 81. n

Nu letar vi jätteträd

n

NATUR

ENKÄT FRÅN

VÅRD OCH OMSORG

n VÅRD OCH OMSORG skickar

under oktober ut en undersökning till de som har insatsen "bostad med särskild service" enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funk- tionshindrade).

Vid serviceboendet på Skogs- vägen görs undersökningen med intervjuer. Vi vill också göra er uppmärksamma på att någon annan enkät inte är aktuell från vård och omsorg i Nykvarns kommun.

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE

n BEHÖVER DU TILL- STÅND för att parkera bilen på P-rutor för rörelsehindrade?

Vänd dig till Nykvarns kommuns Kundcenter för att an- söka om ett P-tillstånd som kan utfärdas efter prövning.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad lämnas in tillsammans med ett läkarintyg för bedömning.

Tillståndet är tidsbegränsat och kan gälla allt från några månader till som högst tre år. Sedan får du ansöka igen.

Om du är rullstolsburen eller har svårt att gå längre sträckor kan du vara berättigad till P-tillstånd för de speciella parkeringsplatser som är vikta för personer med rörelsehinder.

Skjutsar rörelsehindrad?

Parkeringstillstånd kan ges till per soner med rörelsehinder som kör själva. Det kan också ges till personer med rörelsehinder som inte själva kör bil, men som regel- bundet behöver hjälp av föraren av fordonet. En sådan situation kan till exempel vara ett barn med rörelse- hinder som åker med sina föräldrar.

P-tillståndet gäller i hela Sverige och i stora delar av Europa.

JA! DÅLIGT

NEJ BRA

Foto: Fredrik Schlyter

TRÄDEN SKA VARA 140 ÅR GAMLA, OCH

HA MINST 324 CENTIMETER

I OMKRETS."

(7)

TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN 7

n

MEST SPEKTAKULÄRA ÄR FÖRSTÅS planerna för Nykvarns Centrum, där det blir möjligt med upp till 240 nya bostäder. Sedan tillkommer utökade ytor för kommersiell och offentlig service med 4 000 kvm till 9 500 kvm.

På andra håll i kommunen finns planer för både golf- och hästnära boende som exempel.

Småstadskänslan behålls

Detaljplan för Nykvarns Centrum ska politiskt antas inom kort och avtal kommer att tecknas mellan kommunen och den privata exploatören och mark- ägaren Broadgate Stendörren Fastigheter.

– Man kan säga att vi med dagens planer för Nykvarns Centrum tar steget från att vara en tätort på landet till att vara en tydligare del av storstadsregionen Stockholm. Men även om vi planerar för t.o.m. femvåningshus, så skapar och behåller vi en måttlig skala med småstads- känslan i bostadskvarteren genom kontak- ten från gatan och ända upp till översta våningen, säger samhällsbyggnadschef Lena Steffner.

Ljust och öppet

Planeringen för Nykvarns Centrum präglas av strävan att skapa skyddade och kringbyggda gårdar så att man har en egen halvoffentlig yta, d.v.s. skyddad från buller. Genom det geografiska läget får man en naturlig öppenhet och ljus från söder.

– Vi planerar och bygger för fram- tiden och ett Centrum som ska kunna fungera för Nykvarnsborna, säger Lena Steffner.

Stockholm Syd

Arbetsområdet i Nykvarn ingår i stora Stockholm Syd, det största outbyggda arbetsområdet i Stockholmsregionen i dag.

– Av detta område ligger ungefär hälften vardera inom Södertälje och Nykvarns kommuner. Enligt detaljplanen Mörby del 5 ska Skälbyvägen förlängas in i om rådet och vi räknar med att komma med ett samrådsförslag i samverkan med fastighetsutvecklingsbolaget Kilenkrysset AB under hösten.

– De utredningar som krävs nu är till exempel gestaltning med

3D- visuali seringar och dagvatten med geohydrologibeskrivningar. Det är viktigt att allt vatten som kommer från industri- området är absolut rent eftersom det tar sig via Turingeån ut i Mälaren, fortsätter Lena Steffner.

Flera markägare

Hela området i Södertälje och Nykvarn omfattar cirka 1 000 hektar mark. Detalj- planeringen får visa hur mycket som är byggbart.

– Markägare är, förutom kommunerna, Kilenkrysset och Fortifikationsverket medan Peab äger Almnäs kasernområde.

En privat markägare berörs också av nya infarten från E 20 som ska vara klar 2014.

Genom den avfarten kommer man att direkt från motorvägen nå kasernområdet, visar Lena Steffner. n

Här ska byggas!

STORA SATSNINGAR PÅ GÅNG – INTE BARA I CENTRUM

n

UTVECKLING.

Hyresrätter, rad- eller parhus, bostadsrätter, villor eller en egen tomt att själv bygga på? Golfnära eller hästgård? Nära vatten?

Just nu arbetar vi i Nykvarns kommun intensivt för att kunna erbjuda olika boenden åt alla som vill flytta inom eller till vår kommun.

VI PLANERAR OCH BYGGER FÖR FRAMTIDEN OCH ETT CENTRUM SOM SKA KUNNA FUNGERA FÖR NYKVARNSBORNA."

ÖVER 300 NYA BOSTÄDER PLANERNAS I KOMMUNEN. TUTAN VISAR VAR!

– Vi bygger ett Centrum för framtiden i Nykvarn, säger samhällsbyggnadschef Lena Steffner.

(8)

8 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

n

UNDER DE NÄRMASTE ÅREN

kommer det att byggas mycket i Nykvarn, inte bara i Centrum. Du som är intresserad av en tomt för att bygga eget hus, kan titta på Brokvarn med 32 villatomter av vilka drygt hälften är sålda.

BROKVARN

– En markanvisningstävling har genomförts och kommunen har tecknat optionsavtal med Eksjöhus, Miland Projekt och Nykvarnsbostäder som plane- rar för olika typer av bostäder inom området. Eksjöhus t.ex.

planerar för seniorvillor, berät- tar mark- och exploaterings- ingenjör Stefan Sköldén.

– Det finns ett uppdämt behov i Nykvarn och vi räknar med att intresset kommer att öka när det finns ett större utbud. Trots att vi finns 27 minuter från Stockholm är Nykvarn ännu lite okänt för många, säger han.

KARAFFEN

En detaljplan finns som har vunnit laga kraft. Här planerar kom munala Nykvarnsbostäder, Nybo, för 60–64 lägenheter.

Området ligger intill Björke sta- skolan.

HÖKMOSSVÄGEN

Vid Hökmossvägen tillkom- mer fem tomter som kommer att fördelas inom kommunens tomtkö.

– Dessa räknar vi med att sälja under senhösten, säger Stefan Sköldén.

STÖPPLAREN

Utmed Norra Stationsvägen planeras för ca 30 radhus.

GAMLA IP

Det är gamla IP, fotbollsplanen som kommunen köpte av Ny kvarns Sportklubb för några år sedan. Tanken är att gå ut med en markanvisningstävling tillsammans med Holländaren 29 och Älgbostad.

– Spännande lägen i Ny - kvarn, så det finns säkert intressenter.

FLER TOMTER KVAR Dessutom finns fortfarande några lediga tomter inom områdena Sätra gård och Nygårds backar.

NATURNÄRA BOENDE I SANDTORP

Vid årsskiftet beräknas 44 nya lägenheter kunna erbjudas bostadskön i Nybo. De består av färdiga moduler som nu börjat sättas på plats.

Hälften av lägenheterna kommer att ligga i markplan.

Förråd samt övriga service- utrymmen är placerade i intilliggande komplement- byggnader.

Närmaste granne för om rådet är stora grönom råden i form av skog och natur vilket också är tanken med kvar- teret, som finns i slutet av Maskinförarevägen.

– Bolaget har även fattat beslut om att satsa på miljö- vänlig uppvärmning genom att ansluta till bergvärmesystem.

Det kommer att bli ett fint litet område med trivsamma bilfria innergårdar, förklarar Ann

Johansson, VD för Nybo, AB Nykvarnsbostäder.

– Planlösningen innebär att vi ska kunna erbjuda i alla fall en del av lägenheterna som student- eller ungdomsboende, bl.a. genom att två personer ska kunna dela på en lägenhet.

Hur en eventuell fördelning ska se ut kommer Nybos styrelse

att diskutera närmare, tillägger hon.

Alla 44 lägenheter är på två rum och kök, 45 kvadrat- meter stora och har badrum.

I samband med att lägen- heterna nu står på plats, så kommer bolaget att renovera och göra dem fina inför in flyttning. n

Centrumnära byggplaner

140

E4 E20

526

576

523

509 223

223

Nykvarn

Södertälje

Järna Mariefred

Svartbro Stensättra

Ekeby Sandviken

Kalkudden

Taxinge

Finkarby

Ekudden

Berga ö

Furås

Taxinge Nygård

Turinge

Tveta

Hammersta

Dillnäs ka

Aska Överenhörna

Tuna Hästnäs

Almnäs Hammar-

bosätter

Laxne

Ytterenhörna

Viksberg

Brunnsäng

Hovsjö Geneta

Ronna Kiholm Vattubrinken

Farsta Hista

Johannesdal

Gerstaberg Bommersvik

Stångarö

Hökmossen

Mörby

Vackå

Ogan Almvik

Vängsö

Sandtorp

Vreta Hedlanda

Hammarby strand

Björnäs- strand Viggeby

Tuna Varneby

Rävsnäs

Marielund

Kvartinge

Ramtorp

Näsby

Lövsta Nöttesta Ekensberg

Hammarby

Hanstavik Vidbynäs

Berga

Eknäs

Stora Hummelmora Ullevi

Kvarntorp

Hedetorp

Lerhaga Stadan

Lina

Mikaels- gården Sundsör

Sätra Gård Maxby

Hälltorp

Vik

Lida Aldal

Lökängen Björknäs Brodal

Jutvreten Kärr

Marsta

Idalund Herrvik

Källsvik

Mansvik

Grävsten Björkvik

Sundsvik

Krummeltorp

Båglan Adolfsro

Tingsstaden Sjöändan

Grinden Eriks-

lund

Hökärr

Sandtorp Almsjön Lång-

ängen

Eksbäcken

Snåret

Svinkeln Djurstaberg

Östra Kumla

Västra Kumla

Årby Fållnäs

Ånsta Kämsta

Laggartorp Hjälmängen

NäsKvarnlöt

Kranglan

Sjöbacka Vänstra Rosenberg

Älgbostad

Bredvik Lövnäsberg

Ströpsta

Udden Torsättra

Tingsätra Sätravik

Stadavik

Bysta Rännilbo

Långsjön Långsjön Dammen

Tomtsätra Solsbro

Murmästar- torp

Stora Ryssjön Björkbro

Prästtorp

Stensättra Baggebol Björnäs

Jägar- skogen Elgbäcken Back- krönet Åbytorp

Söder tälje

vike n

M ä l a r e n

N Yngern

Södra Yngern Klämmingen

Nyckel- sjön

Gripsholmsviken

Södra Björkfjärden

Klövsta- fjärden

Turingen

Vällingen

Måsnaren Ryssjön

Ogan Kvarnsjöarna

Malmsjön

Långsjön

Lanaren Alsjön

Almsjön

Ånstasjön Lång-

sjön

Långsjön

Kvarnsjön St Envättern

Römossjön

Kvarnsjön Sundsörsviken

Storsundet Rävsnäsviken

Gullsmorasjön Mörtsjön hörningenTre-

Marsjön

Hammarbytr.

Mindalssjön

Runnbäckssj.

Agla- sjön Gliasjön

Logsjön Bårsjön

Acksjöarna

Kvarnsjön

Stensjöarna Djupsjön Holmsjön

Acksjön Alsjön

Horssjöarna Yngsviken

Skir- sjön

Fågelsjön

Lersjön

Rimsjön

Yngsön Älgön Stora

Härnön

Obygdön Ramsö

Myssjö

Slandön Jurstaholm

Borgsö Hökön

Borrholmen

Ytterbyö

Runnön Långholmen

Högholmen Smedens

holmar

Farsta- näset

Täljeleden Turistväg

Taxinge-G ripshol

m

Heby Gripsholm

<< NORRKÖPIN G

STOCKHOLM >>

<< STRÄNGNÄS

2 km 1 UTVECKLING (FORTS) 0

DET FINNS ETT UPPDÄMT BEHOV I NYKVARN

OCH VI RÄKNAR MED ATT INTRESSET KOMMER

ATT ÖKA NÄR DET FINNS ETT STÖRRE UTBUD."

(9)

TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN 9

inflyttning beräknas till början av september 2014.

Lägenheterna har öppna planlösningar mellan vardags- rum och kök. Matplatsen har stora fönsterpartier och utsikt över Engelska Parken, Turingeån och en stor grön- skande innergård med grill- plats, lekplats och grönytor.

I alla uppgångar kommer det att finnas hiss. Parkeringsplats tillhör varje lägenhet. Extra förråd finns att hyra.

1 SUNDSVIK STRAND www.sundsvikstrand.se

Morgondoppet finns utanför dörren i detta boende 20 meter från Mälarens strand i vackra Sundsvik. Planerna är 48 bostadsrätter fördelade på sex hus med bergvärme. Bygg- naderna planeras i bruksstil, men mot vattnet på västsidan finns balkonger och glaspartier.

En gemensam brygga ska erbjuda möjligheter till bad, fiske, bastu och båtplats. Alla lägenheter har carport och förråd.

Lägenheterna är på 2–4 r.o.k. och mäter ca 62–124 kvm – de största går att göra om till femrummare.

Hittills har främst de mindre lägenheterna hittat köpare.

2 HERRGÅRDSÄNGEN www.longvalley.se

Redan på försommaren såldes två tomter men ytterligare två är reserverade. Totalt finns

nio tomter på området:

– Som det ser ut i dag kommer sex av de nio tom- terna att vara bokade och sålda innan nyår, säger Henrik Steiner vid Long Valley AB.

Idén är att vid Long Valley Ranch kunna erbjuda upp till 7 500 kvm stora tomter, med närhet till eget stall och ridhus för de boende på området.

– De flesta som visat intresse har dock inte varit hästägare, utan familjer som vill bo i lantlig miljö med närhet till Mälaren, naturen och möjlig- heter till en aktiv fritid i kombination med närheten till Stockholm, förklarar Henrik Steiner.

De första husen ska börja byggas i höst och man räknar med att vara igång med stall och ridhus tidigt våren 2014.

3 VIDBYNÄS www.vidbynasgolf.se Här är det golf som gäller, när 29 arkitektritade Anebyhus ska byggas på Vidbynäs.

Intill området finns Vidbynäs Golf Club med 36 hål – men också sjön Turingen, Vidbynäs Gård & Konferens samt Turinge kyrka.

– Här erbjuds ett boende präglat av långsiktighet och omtanke för miljön i form av hus som klarar alla nya miljö- krav och som granne planeras också ett naturreservat, fram- håller Per Segerström på Vidbynäs Golf. n

Golf eller hästnära?

140

E4 E20

526

576

523

509 223

223

Nykvarn

Södertälje

Järna Mariefred

Svartbro Stensättra

Ekeby Sandviken

Kalkudden

Taxinge

Finkarby

Ekudden

Berga ö

Furås

Taxinge Nygård

Turinge

Tveta

Hammersta

Dillnäs ka

Aska Överenhörna

Tuna Hästnäs

Almnäs Hammar-

bosätter

Laxne

Ytterenhörna

Viksberg

Brunnsäng

Hovsjö Geneta

Ronna Kiholm Vattubrinken

Farsta Hista

Johannesdal

Gerstaberg Bommersvik

Stångarö

Hökmossen

Mörby

Vackå

Ogan Almvik

Vängsö

Sandtorp

Vreta Hedlanda

Hammarby strand

Björnäs- strand Viggeby

Tuna Varneby

Rävsnäs

Marielund

Kvartinge

Ramtorp

Näsby

Lövsta Nöttesta Ekensberg

Hammarby

Hanstavik Vidbynäs

Berga

Eknäs

Stora Hummelmora Ullevi

Kvarntorp

Hedetorp

Lerhaga Stadan

Lina

Mikaels- gården Sundsör

Sätra Gård Maxby

Hälltorp

Vik

Lida Aldal

Lökängen Björknäs Brodal

Jutvreten Kärr

Marsta

Idalund Herrvik

Källsvik

Mansvik

Grävsten Björkvik

Sundsvik

Krummeltorp

Båglan Adolfsro

Tingsstaden Sjöändan

Grinden Eriks-

lund

Hökärr

Sandtorp Almsjön Lång-

ängen

Eksbäcken

Snåret

Svinkeln Djurstaberg

Östra Kumla

Västra Kumla

Årby Fållnäs

Ånsta Kämsta

Laggartorp Hjälmängen

NäsKvarnlöt

Kranglan

Sjöbacka Vänstra Rosenberg

Älgbostad

Bredvik Lövnäsberg

Ströpsta

Udden Torsättra

Tingsätra Sätravik

Stadavik

Bysta Rännilbo

Långsjön Långsjön Dammen

Tomtsätra Solsbro

Murmästar- torp

Stora Ryssjön Björkbro

Prästtorp

Stensättra Baggebol Björnäs

Jägar- skogen Elgbäcken Back- krönet Åbytorp

Söder tälje

vike n

M ä l a r e n

N Yngern

Södra Yngern Klämmingen

Nyckel- sjön

Gripsholmsviken

Södra Björkfjärden

Klövsta- fjärden

Turingen

Vällingen

Måsnaren Ryssjön

Ogan Kvarnsjöarna

Malmsjön

Långsjön

Lanaren Alsjön

Almsjön

Ånstasjön Lång-

sjön

Långsjön

Kvarnsjön St Envättern

Römossjön

Kvarnsjön Sundsörsviken

Storsundet Rävsnäsviken

Gullsmorasjön Mörtsjön hörningenTre-

Marsjön

Hammarbytr.

Mindalssjön

Runnbäckssj.

Agla- sjön Gliasjön

Logsjön Bårsjön

Acksjöarna

Kvarnsjön

Stensjöarna Djupsjön Holmsjön

Acksjön Alsjön

Horssjöarna Yngsviken

Skir- sjön

Fågelsjön

Lersjön

Rimsjön

Yngsön Älgön Stora

Härnön

Obygdön Ramsö

Myssjö

Slandön Jurstaholm

Borgsö Hökön

Borrholmen

Ytterbyö

Runnön Långholmen

Högholmen Smedens

holmar

Farsta- näset

Täljeleden Turistväg

Taxinge-G ripshol

m

Heby Gripsholm

<< NORRKÖPIN G

STOCKHOLM >>

<< STRÄNGNÄS

2 km 1 0

ENGELSKA PARKEN www.hansgothe.se Här kan du bo nära Nykvarns Centrum. Det blir 42 ny pro du cerade bostads- rätter i storlekarna 51–93 kvm. Alla lägenheter har antingen rymliga uteplatser, franska balkonger, inglasade balkonger eller terrasser.

Över hälften av bostads- rätterna är sålda, mark-

arbetena är igång och Nära Mälaren i Sundsvik planeras för bostadsrätter. Bild: Diakrit.

1 3

n

DET ÄR INTE BARA

i Nykvarns Centrum det planeras för bostads byg­

gande. På andra platser i kommunen planerar privata byggherrar för olika typer av boende.

Aktuella bostadsområden är Engelska Parken, Sunds­

vik Strand, Herrgårds­

ängen och Vidbynäs.

(10)

10 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

Kommunfullmäktige ska vid sitt sammanträde den 8 oktober ta ställning till Centrumplanen. Det är fastighetsbolaget Broadgate Sten­

dörren Fastigheter som äger marken, och ett exploateringsavtal har skrivits som ska godkännas av politikerna.

n

NYKVARNS CENTRUM KOMMER ENLIGT planerna att helt ritas om enligt de skisser som i dag föreligger. Bland annat omfattar planerna 240 lägenheter i flera huskroppar, en del upp till fem våningar höga.

I planen finns bland annat också det runda höghuset som blir ännu högre.

Nya bostäder

– Detta är det största som hänt Nykvarn genom tiderna, alltså det största sedan kommunen bildades för drygt 14 år sedan, säger projektledare Petra Viklander.

Tillsammans med mark- och exploate- ringsingenjör Stefan Sköldén företräder hon kommunen i förhandlingarna med mark- ägaren Broadgate Stendörren Fastigheter.

Petra Viklander är också projektledare för Stationsprojektet, som kommer att ansluta i sin södra del mot Centrum.

Projektering, upphandling och byggna- tion av den permanenta trappan tar tid.

Därför byggs en tillfällig trätrappa så att tunneln kan användas tills den permanenta trappan är färdig. Trätrappan blir fyra meter bred och har barnvagnsramp.

Flyttar ledningar

Om de politiska besluten i höst går i denna riktning, kan exploatören börja gräva under nästa år.

Det allra första som i så fall kommer att hända är att man lägger om VA-ledningar för att passa till den planerade framtida byggnationen i Centrum. n

Tunnel och två hissar på plats – invigning närmare jul?

Så ser tidplanen ut för dagen och även om det innebär en för­

sening jämfört med tidigare plan så talar det mesta för att det är klart innan året är slut.

n

GÅNGTUNNELN UNDER JÄRNVÄGEN, från Centrum till Bruksparken, eller Centrumtorget till Norra Stationsvägen om man så vill, kan redan nu beskådas.

– Den blir 38 meter lång och 8 meter bred. Färgsättningen är gjord så att det ljusaste partiet är mitt i tunneln,

alltså längst in från de båda öppning- arna, förklarar Petra Viklander som är kom munens projektledare för Centrum och Stationsprojektet.

– Med väl avvägd belysning ska den till sin utformning bidra till att skapa en trygg väg för alla som använder den.

Speciella hissar

Inte minst hissarna har gjort att det tagit tid att bygga. Hissarna är nödvändiga för att skapa tillgänglighet till perrongerna men det ställs särskilda krav på hissanord- ningar som ska fungera i princip utomhus.

– Ja, det är andra krav än på en ”vanlig”

lägenhetshiss, förklarar Petra Viklander. n

TUNNELN SNART KLAR

"Det största som hänt!"

UTVECKLING (FORTS)

Chefen för Uppdrag och planering, Bengt Persson, funderar över blivande Nykvarns Centrum tillsammans med projektledaren Petra Viklander.

Så här kan Nykvarns Centrum te sig i framtiden, enligt markägaren Broadgate Stendörren Fastigheter som ska exploatera området. Bild: Reflex Arkitekter.

FÖLJ KOMMUNENS

UTVECKLING

I TUTAN!

(11)

TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN 11

KUNDCENTER UTVECKLAS VIDARE

n SEDAN MÅNDAG den 2 september håller Resandecentrum öppet från kl 06.00 på morgnarna igen.

Polisen

Besöken från Polisen har legat nere under sommaren, men är igång igen. I fortsättningen kommer närpolisen att finnas på plats varje torsdag kväll kl 17.00–19.00, alltså samma tid som tidigare.

Arbetsförmedlingen

Även Arbetsförmedlingen har kommit igång för säsongen. Under hösten och vintern finns handläggare från AF ungefär varannan måndag kl 15.00–17.30 i Kundcentret.

De svarar på frågor om till exempel a-kassa, arbetsmarknadsutbildning, matchning av jobb eller utbildningar.

Du kan också få hjälp att söka på Arbetsförmedlingens hemsida.

Datum då en handläggare är på plats på Kundcentret: 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 och 16/12.

Gratis juridisk rådgivning Juristjouren ger möjlighet att få kostnadsfri rådgivning i 15 minuter.

En jurist finns på plats kl 12.00–

14.00 i Kundcenter på följande datum: 16/10, 13/11 och 11/12.

Försäkringskassan

– Inom Kundcenter kommer vi att fortsätta utveckla våra tjänster för att kunna ge ännu bättre service till Nykvarnsborna, förklarar verksam- hetschefen Markku Petäjäniemi.

– Närmast jobbar jag för att också få Försäkringskassan hit någon gång i månaden, ungefär som vi i dag har Arbetsförmedlingen här, tillägger han. n

n

BARN

Även de allra yngsta får sitt kultur­

utbud under hösten. Bland annat arrangeras tre teaterföreställningar på lika många lördagar.

n

REDAN 28 SEPTEMBER KOMMER den

första föreställningen.

– Det är Teater Caféz som visar I Stor­

mens öga, en fri tolkning av Shakespeares Stormen, berättar Åsa Wiklund, bibliote- karie i Nykvarns kommun.

Det blir en föreställning med musik, poesi och rörelse, där publiken dessutom själv först får vara med!

Publiken bygger

– Det blir något helt nytt för oss i Nykvarn. Föreställningen inleds nämligen med att hela publiken inbjuds att vara med och bygga upp den scen där sedan pjäsen ska spelas. Föreställningen riktar sig till barn från fyra år och uppåt men även vuxna är välkomna att vara med, säger Åsa Wiklund.

För de allra yngsta

Den 19 oktober är det dags igen.

Då kommer Dockteatern Tittut för att spela föreställningen Under hatten, som inne- håller musik av kompositören Erik Satie.

– I den här föreställningen riktar vi oss särskilt till de allra yngsta Nykvarnsborna.

Dockteatern passar för barn från två till sex år och beskrivs som en ”piano- konsert med dansande dockor”, berättar Åsa Wiklund.

Novemberteater

Det blir också en föreställning i november, men vilken var ännu inte avgjort vid Tutans pressläggning.

Vi rekommenderar programfoldern som finns att hämta i vårt Kundcenter.

På hemsidan www.nykvarn.se finns aktuell information i evenemangs- kalendern. n

Barnens lördagsteater

HÖSTENS TEATER FÖR DE YNGSTA NYKVARNSBORNA:

28 september kl 11.30

”I Stormens öga” med Teater Caféz 19 oktober kl 12.00

”Under hatten” med Dockteatern Tittut November: Ännu ej klart. Information kommer att finnas bl.a. i evenemangs- kalendern på kommunens hemsida, www.nykvarn.se

Vad döljer sig Under hatten? Svar kommer 19 oktober i en lördagsföre- ställning för de minsta på Biblioteket. Foto: Cornelia Schauermann.

(12)

12 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

18/4: Stenålder–ca 1500 19/6: ca 1500–1862 12/9: 1863–ca 1900 23/5: Stenålder–1911

n TURINGE SOCKEN

n TAXINGE SOCKEN VÄLKOMMEN TILL

KOMMUNFULLMÄKTIGE!

Här är alla datum:

n

FORNTID OCH SOCKENHISTORIA FORMAR NYKVARNS KOMMUN.

Vi fortsätter vår serie ur Turinge-Taxinge Hembygdsförenings projekt om Nykvarns historia med anledning av kommunfullmäktiges 150-årsjubileum.

Denna gång kikar vi lite närmare på pappersbruksepoken 1863–1900 (ca) som presenterades i fullmäktige den 12 september.

DEL 2 Från järn till papper

n

JÄRNBRUKSDÖDEN DRABBADE MÅNGA svenska orter i början av 1800-talet.

Nykvarns Bruk höll ut länge, men slut gick det inte längre och 1864 heter det

”Tillverkningen är inställd” …

Då gick man från järn till papper och en ny epok inleddes i Nykvarn.

De gamla brännstålsverken klarade inte konkurrensen från Henry Bessemers metod att tillverka stål direkt av tackjärn.

I Nykvarn var tillgången på vattenkraft begränsad och dåvarande ägaren Johan

Theodor Bergelin valde att satsa på papper, en epok som kom att vara fram till 1971.

Jordbrukare

Denne Bergelin var egentligen en jord- brukets man, utbildad på lantbruks institut och arvtagare till Nykvarns gård 1836.

Elva år senare köpte han resten av gården och 1848 började man bygga Nykvarns Pappersbruk.

Men jordbruksintresset tog över och redan 1855 sålde Bergelin pappersbruket

för att ägna sig helt åt jordbruk. Genom Stockholms läns hushållningssällskap och en rad enskilda projekt verkade han för att förbättra och utveckla lant- bruket som näring.

Största pappersbruket

Nykvarns Pappersbruk blev snart Sveriges största pappersbruk och 1855 tillverkades 421 ton papper. Råvaran var lump från Stockholmsområdet. Men bruket brann 1856 och fick byggas upp på nytt året efter.

Nykvarns Pappersbruk som det såg ut år 1868, under sina glansdagar som Sveriges största pappersbruk.

(13)

TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN 13

MODERNT GRUPP- BOENDE BYGGS

n

BYGGET AV TVÅ NYA grupp- bostäder har kommit igång i Nykvarns kommun.

– Nu är vi glada. Vi har väntat så länge på detta, säger vård- och omsorgschef Ingela Evegård och enhetschef Yvonne Fröberg.

De nya gruppbostäderna ska ersätta Kvarntunets gruppbostad.

– Sedan några år tillbaka har Kvarntunets gruppbostad varit i behov av upprustning. Därför är man särskilt glad i dag när äntligen spaden satts i marken för två nya boenden, säger också Ingela och Yvonne.

Socialstyrelsen bedömde för fyra år sedan att Kvarntunet inte uppfyllde kravet på fullvärdiga lägenheter enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funk- tionshindrade).

Två boenden

Men nu byggs alltså två nya gruppbostäder med fyra lägen heter vid Maskinförarevägen och fem lägenheter vid Trädgårdsvägen.

Enligt tidplanen ska allt vara klart att inviga på försommaren 2014.

Personal från Kvarntunet kommer att följa med till de nya boendena. n

21/11: 1911–1970

8/10: ca 1900–1970 19/12: 1971–1998 (även vid första mötet 2014)

13/2 2014:

1999–2013 n KOMMUNDEL NYKVARN n NYKVARNS KOMMUN

Den nya anläggningen var Sveriges största och modernaste pappersbruk.

År 1853 hade bruket kompletterats med ett valshus för att bearbeta råvaran lump.

Detta byggdes vid Nedre Bruket, där vi i dag hittar Lådbilslandet.

Dåliga tider

Mellan åren 1877–1886 ledde de dåliga tiderna till försämrad efterfrågan på papper och verksamheten låg i malpåse. Men det vände och från 1886 var det slipmassa och cellulosa som gällde i stället för lump.

Ett helt nytt hus byggdes 1923 för nya pappersmaskiner, järnvägsspåren förläng- des och ett större magasin byggdes. Brukets kapacitet var nu över 11 000 ton per år.

Tegel

När föredragningen om Nykvarns historia fortsatte i fullmäktige nyligen, lät historie- berättarna Sundsvik få representera kommunens tegelindustri. Det sägs att Gripsholms slott byggts av tegel från bl.a. Sundsviks tegelbruk som låg vid Djupviken som genom landhöjningen förflyttats en bra bit från Mälaren.

Många tegelbruk

Tillgången på lera var god i Mälar dalen och runt sekelskiftet 1900 fanns det på Enhörnalandet mellan Södertälje och Sundsvik hela 13 tegelbruk.

Under senare delen av 1800-talet pro ducerades cirka 10 000 tegelstenar

per dag i Sundsvik. Under drygt tre sommarmånader tillverkades då cirka en miljon tegelstenar! Bruket var stängt under vintern.

På 1930-talet tillverkades cirka tre miljoner tegelstenar per år innan produk- tionen upphörde 1948.

Kommunen

Det var perioden 1863–1900 som var aktuell vid senaste fullmäktigemötet i Nykvarn. Den nya kommunallagen av just år 1863 innebar inga revolution er - ande förändringar i det politiska livet som lunkade på i inkörda spår. Lagändring eller inte – det var ju samma personer som fortsatte att styra.

Den första kommunalstämman med Thuringe kommun är protokollförd 25 januari 1863, för 150 år sedan.

Utgifterna

Utgiftsbudgeten för 1864 omfattade 640 riksdaler, fördelade mellan barnmorska, orgeltrampare, kyrkvakt, ”fjerdingsman”

och skollärare. Nästan hälften gick till fjärdingsmannen, nämligen 300 riksdaler.

I ett 140 år gammalt protokoll från december 1873 beslutades att kyrkklock- orna skulle ringa vid eldsvådor inom socken sålunda: Två slag för Nykvarns egendom och Öfre Pappersbruket, tre slag för Nedre Pappersbruket, Ströpsta, Mörby och Årby, samt fyra slag för Kumla gård och Sundsör. n

UTGIFTSBUDGETEN FÖR 1864 OMFATTADE 640 RIKS DALER, FÖRDELADE MELLAN BARNMORSKA, ORGEL­

TRAMPARE, KYRKVAKT, ”FJERDINGSMAN” OCH SKOLLÄRARE".

Sundsviks tegelbruk. Redan 1864 gjorde tidningen Aftonbla- det ett reportage från Sundsviks tegelbruk. Alla fördelar med detta utmärkta tegel beskrevs, och artikeln avslutades med att teglet ”… är det synnerligen att rekommendera”.

Bilden visar den stora torkladan i mitten och arbetarbostäder i förgrunden.

Ingela Evegård, vård- och omsorgs chef, tillsammans med Yvonne Fröberg, enhetschef.

(14)

14 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

n

VID LILLHAGASKOLAN FINNS SKOLDATA- TEKET. Här erbjuder Ia Lindberg och Erik Allard, som är kommunens IKT-utvecklare på utbildningssidan:

• Information och visning av alterna - tiva verktyg för elever, pedagoger och föräldrar.

• Utbildning på alternativa verktyg och assisterande program.

• Utlåning av hårdvara med stödjande program/appar.

• Teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån.

• Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, intresseorganisa- tioner och programutvecklare.

Fånga upp i tid

– Läs- och skrivsvårigheter kanske inte ger så stort genomslag i de yngsta åldrarna i skolarbetet men ju äldre man blir desto mer får det betydelse. Därför är det så viktigt att identifiera de här eleverna tidigt för att kunna ge dem det stöd som faktiskt finns, menar Ia Lindberg.

En rättighet

– Det kommer också nya digitala hjälp- medel hela tiden, och eleverna har rätt att få den hjälp de behöver. Det duger inte att kommunen säger att man ”inte har råd”. Detta är en rättighet och kan inne- bära anmälan om bristande stöd om det inte fungerar.

– Om en pedagog eller eleven själv anser att han eller hon har problem med att läsa och skriva är det detta som gäller.

Det behövs alltså ingen diagnos för att få stöd, tillägger hon.

Projekt i början

Redan för över tio år sedan började Ia arbeta med skoldatatek, då som ett projekt i Södertälje kommun som en av sex kommuner i landet.

Bland annat med hjälp av SIS-medel (Särskilda Insatser i Skolan) byggdes verk- samhet upp i allt fler kommuner och i dag

finns Skoldatatek i flertalet av landets 290 kommuner. Från den 1 februari i år jobbar Ia i Nykvarn:

– Då var det många föräldrar som efterlyste sådan här verksamhet, med möjligheter till olika typer av under- lättande utrustning för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Läsa och höra samtidigt

I Skoldatateket tar man emot elever, lärare och föräldrar. Utöver det digitala stödet bedrivs också skolutveckling.

Bland annat kan elever som är talboks- berättigade (ingen diagnos behövs) numera få nedladdningstillstånd av talböcker och därmed ett bibliotek som i dag omfattar 100 000 titlar av mest skönlitteratur, men

även läromedel. Det är helt kostnadsfritt för eleven och böckerna är tillverkade i s.k.

”Daisy-format”. Det innebär att läsaren själv styr läshastigheten och kan hoppa fram och tillbaka. Dessutom visas texten skriven samtidigt som den läses upp.

Stimulerande

– Var och en förstår vad detta kan betyda för eleven. Skolarbetet blir mer

Digitalt stöd gör skillnad för eleven

n

SKOLA.

Ia Lindberg är IKT-pedagog med fokus på specialpedagogik vid Skoldatateket på Lillhagaskolan i Nykvarn. Därmed bevakar hon rätten för digitalt stöd i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Ia arbetar med digitalt stöd för alla tre grundskolorna i kommunen:

Lillhagaskolan, Björkestaskolan och Turingeskolan.

TILL OCH MED

LÄXORNA KAN KLARAS AV SNABBARE VILKET INNEBÄR MER FRITID."

Den digitala tekniken ökar förmågan att behålla fokus hos dagens elever.

(15)

TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN 15

stimulerande och sparar tid. Det kan t.o.m. innebära att läxorna kan klaras av snabbare, vilket innebär mer fritid.

– Men eleverna slipper också att tänka

”jag känner mig så dum”, vilket annars är alldeles för vanligt.

– Med sin dator eller lärplatta kan man nu effektivt ta till sig både kunskap i form av faktatexter och skönlitteratur, fortsätter Ia Lindberg.

Läsplattan en lärplatta

Digital teknik innebär också möjligheten att i inlärningsmomentet få direkt respons.

Eleven får således omedelbart kvitto på om det är ”rätt” eller ”gör om”.

– Det har visat sig att man med denna teknik kan både fånga intresset och behålla fokus hos elever med koncentrations- problematik.

– Lärplattan ökar förmågan till foku- sering hos dessa elever, jämfört med att lyssna till en lärare. Men det handlar alltså om ett alternativt verktyg med fantastiska utvecklingsmöjligheter till de elever som mest behöver det, avrundar Ia Lindberg. n

Digitalt stöd gör skillnad för eleven

n

KONSUMENT

Missnöjd med ett bilköp? Känner du dig lurad av en telefonför­

säljare? Får du inte lämna tillbaka en vara som är felaktig? Slocknade nya platt­TVn efter första veckan?

n

DET KAN FINNAS MÅNGA anledningar till att ta kontakt med Nykvarns kom muns konsumentvägledare Marie Fäldt.

– Jo, det kan handla om praktiskt taget allt mellan himmel och jord och vi har haft bortåt 25 enskilda ärenden bara hittills i år, säger Marie som sköter den här verksamheten tillsammans med Maria Mangs och kan nås både via besök, telefon eller e-post.

– Andra ärenden som kan bli aktuella är när man ingått exempelvis elavtal via telefon och inte fått någon bekräf- telse med ångerblankett efteråt. Avtalen kan vara lite olika utformade, men det ska alltid finnas en hänvisning till hur man enkelt i efterhand ska kunna ångra av talet, säger Marie.

Egen verksamhet

Tidigare köpte Nykvarns kommun konsumentvägledningen som en tjänst av Södertälje kommun.

– I samband med inrättandet av Kundcenter var det naturligt att kommu- nen skulle ha denna service i egen regi.

Vi vet att många får bekymmer och då ska vi finnas nära och lätt tillgängliga.

De flesta av de fall vi hittills i år har handlagt har också avgjorts till konsu- mentens fördel.

– Vi ingår i nätverk med andra konsu- mentvägledare runt om i Sverige och har liksom våra kolleger utbildning och stöd från Konsumentverket i ryggen, förklarar också Marie.

Förebyggande

Nu är det inte bara när skadan är skedd som konsumentvägledarna kan agera.

Genom att agera i förebyggande syfte kan antalet tråkigheter minskas:

– Vi har redan besökt några skol- klasser och berättat för ungdomarna om vår verksamhet och vad man själv kan göra och tänka på innan det går fel.

– Under hösten och vintern kommer vi att hälsa på i fler klasser. Förutom allmän konsumentinformation kommer vi even- tuellt att visa även någon film som berör konsumentfrågor, berättar Marie Fäldt.

Det finns även diverse informations- material att hämta på Kundcenter. n

På konsumentens sida

SÅ NÅR DU OSS

Konsumentvägledarna kan nås direkt via Kundcenter på Nykvarns kommun eller via e-post till konsument@nykvarn.se Det går också bra att ringa:

Marie Fäldt: 08-555 011 07 och Maria Mangs: 08-555 010 86.

Konsumentverkets hemsida hittar du här: www.konsumentverket.se – Lärplattan är ett alternativt verktyg med

fantastiska utvecklingsmöjligheter, säger Ia Lindberg, IKT-pedagog för grundskolorna i Nykvarns kommun.

I backspegeln är det lätt att se hur ett misslyckat köp kunnat undvikas om vi varit förutseende och t.ex. pratat med kommunens konsumentvägledare.

©iStockphoto.com/4774344sean ©iStockphoto.com/LeventKonuk

(16)

16 TUTAN 2/2013 – NYKVARNS KOMMUN

GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER I DECEMBER 2013

Framgångar i Skol-SM för Lillhagaskolan

Lillhaga skolans elever har under våren spelat skol­SM i innebandy. Både killarna och tjejerna tog sig fram till sina respektive finaler, där de dock fick se sig besegrade.

n

DET VAR ELEVER FRÅN Lillhaga skolans åk 7–9 som deltog, som enda skola från Nykvarn. Flickorna spelade finalen i Björkestaskolan medan pojkarna spelade i Märsta.

Det finns inga planer på deltagande under innevarande läsår.

QULTURUM SLÄNDAN:

KONST- OCH HANT- VERKSMÄSSA

Samma helg som Turinge Marknad arrangeras i Nykvarns Centrum, så arrangeras också en Konst­ och hantverksmässa i salongen Qulturum Sländan.

Mässan hålls öppen på lördag den 12 och söndag den 13 oktober kl 10.00–15.00.

n

TILL MÄSSAN BJUDS LOKALA konstnärer och hantverkare in som därmed får tillfälle att visa upp sig för en bredare publik.

Mässan lever också lite i symbios med Turinge Marknad:

– Man kan se vår mässa lite som en motvikt till kommers en på Turinge Marknad säger bibliotekarie Carita Långsjö Rabo, som tillsammans med kollegan Nilla Nyberg håller i arrangemanget.

– Samtidigt drar vi nytta av publiken.

– Detta är ju sista helgen som knallarna reser runt och marknaden brukar dra väldigt mycket folk.

– Förhoppningsvis kommer många ta chansen att titta in till oss under söndagen och träffa de medverkande konstnärerna och konsthantverkarna. n

Information om vilka som ställer ut sina alster på konst- och hantverksmässan hittar du i evenemangskalendern på www.nykvarn.se

RESULTAT

Lillhagaskolan, flickor, mot:

Berzeliusskolan, Linköping ... 5-1 Ånestadsskolan, Linköping ... 22-3 Önstaskolan, Västerås ... 4-1 Ljungarumsskolan, Jönköping ... 11-4 Tunaskolan, Lund... 6-4 Final mot Prolympiaskolan, Umeå ... 1-2 (efter förlängning och straffar)

Lillhagaskolan, pojkar, mot:

Nya Munken, Linköping ... 3-2 Flahultsskolan, Norrahammar ... 3-1 Stadsgårdsskolan, Jönköping ... 5-3 Ängskolan, Skene ... 9-5 Final mot Bergiusskolan, Märsta ... 4-7

References

Related documents

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

- Vi har erbjudit tomter till vår tomtkö och går nu ut via en privat mäklare för att slutförsälja den första etappen av tomterna, säger Stefan Sköldén, mark- och

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

- Vi arbetar både med detaljpla- nearbete för ett område om 20-30 hektar och med ett markbyte med en privat markägare för att skynda på förutsättningarna för etablering av

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

När järnvägen kom till Nykvarn så flyttades undan för undan kommunens administrativa och kommersiella centrum från området runt Turinge kyrka till det vi i dag kallar för

– Man måste vara på tårna i varje årskull, det kommer ju hela tiden nya barn och vi måste komma ihåg att för skolan är grunden till alltsammans, säger Bob Wållberg..