• No results found

Hur du säger det spelar roll - Lektionsbanken.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hur du säger det spelar roll - Lektionsbanken.se"

Copied!
9
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Förslag på inledning:

Samtala om hur man låter arg, glad, irriterad osv så att alla vet betydelsen av alla ord som finns med på emoji-korten. Förslag på aktivitet:

Para ihop eleverna i grupper om 3-4 stycken.

Lägg korten med emojisar upp och ner i en hög.

Gruppen vänder upp ett kort med fraser på. Sedan går de laget runt och drar ett emoji-kort var och säger frasen på det sätt kortet visar.

Vänder de exempelvis upp kortet med

“Vad gör du?” så ska alla i gruppen säga den frasen på det sätt emoji-kortet, var och en drar, visar.

Exempel på frågor att samtala om eller att skriva om:

Kan samma fras betyda olika saker beroende på hur man säger det?

Vad kan man behöva tänka på när man pratar med andra i så fall?

(2)

Vad roligt för

dig.

Behöver du

hjälp?

Har du ny

jacka?

Vill du vara med

och leka?

(3)

Vad gör du?

Vad snäll du är.

Vilket roligt

kalas du hade.

Kan du ge mig

suddet.

(4)

Är det svårt?

Det var inte

meningen.

(5)

Okej

Hej

(6)

låt arg

låt glad

låt otrevlig

låt trevlig

(7)

låt ledsen

låt sur

låt rädd

(8)

låt avundsjuk

låt blyg

låt irriterad

(9)

@kunskap_gladje_trygghet

Hej

Vad kul att du har laddat ner mitt material. Hoppas att ni kommer att gilla det!

Tagga mig gärna när du lägger ut bilder.

/Emma. @kunskap_gladje_trygghet

Jag gör bara material som jag själv använder. Det är anpassat efter min elevgrupp och mitt sätt att lära ut

och utgår från Lgr 11. Materialet jag gör och använder är ett komplement till läromedel. Jag låter alltid någon

korrekturläsa materialet men jag är ingen läromedelsförfattare ;) Jag tycker att det är kul att göra

material och delar gärna med mig.

När du laddar ner materialet så vill jag att du tänker på och respekterar detta:

Jag önskar att du inte:

- tar bort eller ändra min signatur. - redigera eller säljer det vidare.

References

Related documents

Cannon och Witherspoon (2005) sammanfattar fem typiska fallgropar vid levererandet av feedback som kan leda till att informationen inte uppfattas på rätt sätt av mottagaren i

Bedragare utger sig för att vara till exempel från din bank, Swish, elektronik- kedja, inkassoföretag eller andra myndigheter och företag.. De vill lura dig att tro att pengar är

Övergripande god kvalitet leder till bättre resultat för barnen..

Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 Stadgar för Enskilda Småbarnsskolan 1890.. 96 Karlskrona kommunarkiv,

Arbetets grundläggande frågeställning har varit hur sångpedagoger upplever sin specialisering inom antingen klassisk eller afroamerikansk sång i förhållande till det

Man behöver alltså, för att kunna förstå innebörden i resultat och analys, även använda pers- pektiv på hur lärares specifika kunskaper, val och handlingar leder fram till

Drama i förskolan, likt i forskningen av Österlind, Østern och Björk Thorkelsdóttir (2016) är enligt samtliga intervjupersoner något positivt och givande, men har trots

 Implementering i klinisk praksis forutsetter blant annet kontinuerlig ferdighetsbasert opplæring, veiledning og praksisevaluering.. 4/15/2018

• Familjehem avser ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran där verksamhet inte bedrivs

• Är risk- och behovsbedömningsmetoder effektiva för utredning och bedömning av unga lagöverträdares behov samt som vägledning till behandlingsplanering på kort- och

Johannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun.. Teamets arbete följs upp och

flesta som har behov av psykosociala insatser inte har tillgång till hjälp över huvud taget, med eller utan evidens.”..

• Går att direkt koppla till verksamhetsmålen och en eller flera specifika målgrupper. 2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum

• Behov for økt brukermedvirkning fra barn, ungdom og familier,?. • Behov for økt kompetanse i barne-

Vad gör föräldrar som har goda relationer till sina barn?. Hur viktiga är

Stödsamtal, Trappan, Marte Meo, Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB), Children are people too/Bojen, De otroliga åren (Increadible years), Multisystematic

Att använda evidensbaserade metoder i praktiken: följa, anpassa eller

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) in till en konferens om tidiga insatser, stöd och behandling

Mellan EPB med socioekonomiska risker och utan socioekonomiska risker fanns inga signifikanta skillnader vad gäller självskattning för självkänsla, medan det fanns signifikanta

Det fanns även upplevelse av skuld inför anhöriga för att inte tagit hand om sin egenvård bättre, vilket medförde att de inte ville be om stöd när de kände behov av det

En del kvinnor oroade sig även för att inte kunna fullfölja sin medicinering fullt ut, på grund av bristande ekonomi eller rädsla att avslöja sin HIV-status, vilket kunde bidra

A proper basis set of the exact muffin-tin orbitals as well as a proper potential sphere radius were established by calculating the equilibrium Wigner-Seitz radius and bulk modulus

Samtidigt som Skolverkets utvärdering (Skolverket 2008) visar på den svenska skolans pedagogiska hemvist i educare-traditionen visar rapporten att svensk förskola