Ägarförhållanden och styrelse

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Personer med betydande inflytande (PBI)

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Serveringsställe

Namn Restaurangnummer

Adress

Telefonnummer E-post

Ägarförhållanden och styrelse

(ägare, bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter etc.)

För- och efternamn Roll i bolaget Ägarandel (i %)

Personal i arbetsledande ställning

(hotellchefer, restaurangchefer, platschefer, hovmästare etc.)

För- och efternamn Personnummer Roll i verksamheten

Bolagsägare

Bolagsnamn Organisationsnummer Ägarandel (i %)

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Datum

Figure

Updating...

References

Related subjects :