• No results found

Instrumentval till Estetiska programmet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Instrumentval till Estetiska programmet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 av 1

Bilaga (5) till ansökan Estetiska Programmet, Oscarsgymnasiet Instrumentval

Personuppgifter

Personnummer Förnamn och efternamn

Adress Postnummer Ort

Telefon hem Telefon mobil E-post

På det Estetiska programmet får du undervisning i två instrument, varav ett kan vara sång. I första instrumentet får du undervisning 40 min/vecka och i det andra 20 min/vecka.

Val av instrument

Första instrument

Andra instrument

Tidigare musikstudier

Ämne/instrument Antal terminer Musikskola/lärare

Betyg i musik från årskurs nio

Övriga upplysningar

Sökandes underskrift

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

References

Related documents

Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående?. Om Du inte kan lämna ditt samtycke

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas