• No results found

Instrumentval till Estetiska programmet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Instrumentval till Estetiska programmet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Sida 1 av 1

Bilaga (5) till ansökan Estetiska Programmet, Oscarsgymnasiet Instrumentval

Personuppgifter

Personnummer Förnamn och efternamn

Adress Postnummer Ort

Telefon hem Telefon mobil E-post

På det Estetiska programmet får du undervisning i två instrument, varav ett kan vara sång. I första instrumentet får du undervisning 40 min/vecka och i det andra 20 min/vecka.

Val av instrument

Första instrument

Andra instrument

Tidigare musikstudier

Ämne/instrument Antal terminer Musikskola/lärare

Betyg i musik från årskurs nio

Övriga upplysningar

Sökandes underskrift

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

In the Hong Kong classroom the pupils were about three years younger than their counterparts in Sweden and yet a space of learning consisting of many simultaneous dimensions

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra

Det har visat sig att statens arbetsmarknadspolitik försvårar kommunens arbete med biståndstagare, då handläggarna på Arbetsförmedlingen tolkar definitionen av att stå till

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

I den första diskurs som ska presenteras – Kommunen som resultatansvarig – centreras konstruktionen av kommunen som part i utbildningspolitiken kring ett ansvar för

Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående?. Om Du inte kan lämna ditt samtycke

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

En central problematik som kan uppkomma med ett sådant tillvägagångsätt är dock att nivåskattning är av stipulativ karaktär på så vis att forskaren själv

Texterna står sig däremot mindre bra i de avsnitt som rör textens ton, disposition, innehåll samt dess olika delar – själva beslutet, skälen till detta och ärendets gång..

Konsekvens: Fler kan få råd med nya kläder, fler klädaffärer öpp- nar, fler får jobb, den ena föräldrarna måste inte jobba lika myck- et och kan vara hemma mer med sina barn,

(ekonomi, personal, kommunikation) (Intern service & administration) Syfte: Tillgodose behovsanpassad vård och omsorg. Syfte: Tillgodose behovet av en effektiv och

Jag kommer att genomföra en fallstudie av Varbergs kommun, där utgångspunkten är att undersöka på vilket sätt Varberg arbetar med marknadsföring av staden, alltså city