• No results found

Sammanträdesplan 2017 nämnden för primärvård och folktandvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sammanträdesplan 2017 nämnden för primärvård och folktandvård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Landstingsdirektörens stab 2016-09-13 Ärendenummer:2016/01158

Kanslienheten Dokumentnummer:2016/01158-1

Helene Håkansson

Till nämnden för primärvård och folktandvård

Sammanträdesplan 2017 nämnden för primärvård

och folktandvård

Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesplan 2017 för nämnden för primärvård och folktandvård är framtaget. Tiderna måste anpassas så att ärenden från nämnden som ska hanteras vidare i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige hinner beredas i rätt tid.

Sammanträdesplan för 2017 för landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutades på landstingsstyrelsen den 12 september. Landstingsfullmäktiges sammanträdesplan ska beslutas den 26 september.

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ.

Förslag till sammanträdesplan

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 25 januari 1 mars 26 april 14 juni 30 augusti 11 oktober 8 november 13 december

Förslag till beslut

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

att godkänna förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård 2017

Karlskrona enligt ovan

References

Related documents

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med