Sammanträdesplan 2017 nämnden för primärvård och folktandvård

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Landstingsdirektörens stab 2016-09-13 Ärendenummer:2016/01158

Kanslienheten Dokumentnummer:2016/01158-1

Helene Håkansson

Till nämnden för primärvård och folktandvård

Sammanträdesplan 2017 nämnden för primärvård

och folktandvård

Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesplan 2017 för nämnden för primärvård och folktandvård är framtaget. Tiderna måste anpassas så att ärenden från nämnden som ska hanteras vidare i landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige hinner beredas i rätt tid.

Sammanträdesplan för 2017 för landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutades på landstingsstyrelsen den 12 september. Landstingsfullmäktiges sammanträdesplan ska beslutas den 26 september.

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ.

Förslag till sammanträdesplan

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 25 januari 1 mars 26 april 14 juni 30 augusti 11 oktober 8 november 13 december

Förslag till beslut

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

att godkänna förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård 2017

Karlskrona enligt ovan

Figure

Updating...

References

Related subjects :