• No results found

INKÖP & UPPHANDLING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

Nytt ramavtal gällande gas, torr-is, utrustning, tillbehör och service

Ett nytt ramavtal gällande köp av gas, torr-is, utrustning, tillbehör och service är nu i gång med startdatum 2021-10-01.

Avtalade leverantörer är: Linde Gas AB och Strandmöllen AB.

För mer information se KI:s avtalskatalog.

Tyvärr har område 1 i upphandlingen (cylindergas) blivit överprövad. Detta innebär att det området ej finns på avtal.

Område 1 kommer ej kunna avtalas fram tills överprövningsprocessen är avslutad och ett domstolsbeslut har fattats och vunnit laga kraft.

Avtal

Till alla Abcam-användare på Karolinska Institutet

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.

Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com och ditt pris är det pris som anges på webbsidan, vilket med några få undantag är samma pris som anges i KI:s e-upphandlingskatalog under Kem-En -Tec.

Procedur (för fullständig information se bifogad bilaga för processflöde) Referensgrupp sökes

En ny upphandling av Protein Biomarker analysis, service and reagents kommer startas inom kort.

Denna upphandling är aktuell för institut som har behov att utöka möjligheterna att undersöka relationer mellan nya proteiner och sjukdomar.

Ni är välkomna till referensgruppen om detta ligger inom ert behov.

Kontakta vänligen upphandlingens ansvariga Razmus Söderblom via e-mail: razmus.soderblom@ki.se

Julbord

Karolinska Institutet har tecknat avtal av en förmedlingstjänst avseende julbord på restauranger med två julbordförmedlare:

• Meetly AB Boka här: www.meetly.se/ki

• Memento event AB (Julbordsmäklarna) Boka här: www.julbordsmaklarna.se

Leverantörerna erbjuder en bokningstjänst online där KIs medarbetare kan välja att själva boka bord på tillgänglig restaurang eller låta en förmedlingsmäklare ta fram lämpliga

(2)

alternativ till verksamheten enligt önskemål. Bokning görs direkt via bokningssidan. Se vidare Avtalskatalogen för vidare bokning och avtal.

Val av leverantör blir den som har bäst pris och/eller tillgänglighet.

Julbord kan även beställas genom avtalade cateringleverantörer. Dessa är geografiskt indelade enligt följande:

• Solna

Förfrågan skickas alltid till Nanna Svartz: restaurang-ns@eurest.se.

• Solna KI Nord, Karolinska sjukhuset - info@elwingcatering.se (Elwing)

- Sodertorncatering@hors.se (Högskolerestauranger) - info@matsallskapet.se (Matsällskapet)

• Huddinge

- info@elwingcatering.se (Elwing)

- Sodertorncatering@hors.se (Högskolerestauranger) - info@matsallskapet.se (Matsällskapet)

Förfrågan skickas till samtliga. Val av leverantör blir den som har bäst pris, kvalité eller upplägg.

OBS! Vid kontakt med fler än en leverantör är det viktigt att nämna att det är en

avropsförfrågan, och att man avser bekräfta beställningen först när man har fått svar från samtliga tillfrågade leverantörer.

Är julmiddagen i samband med konferens, finns möjlighet att använda sig av Kammarkollegiets ramavtal Konferenser och möten

(https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/konferenser-och-moten/), då behöver man ha KI:s riktlinjer för konferens i åtanke.

Vi vill också passa på att berätta för er och göra er uppmärksamma på att vi har en ny uppdaterad hemsida på medarbetarportalen för inköp och

upphandling

https://medarbetare.ki.se/inkop-och-upphandling.

References

Related documents

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs att kommunen och dess helägda bolags inköp och upphandlingar görs i enlighet

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

Revisionsfråga 3: Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden.. Revisionsfrågan är

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 545 4 kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.