• No results found

INKÖP & UPPHANDLING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

Nytt ramavtal gällande köp av blommor och blomsterarrangemang KI har tecknat ett ramavtal med leverantören Euroflorist.

Ramavtalet avser inköp av blombuketter, samt begravningskransar. Utbud baserar sig i första hand på KI:s beloppsgräns utifrån Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner.

För 2021 är kostnaden:

max 500 sek för blombukett, och max 2500 sek för begravningskransar.

Priserna på buketterna är med moms och frakt inkluderat samt ett neutralt tillhörande kort.

Beställning sker genom följande länk:

http://ki.blomma.se

Fyll i önskad leveransdag.

För blombuketter som beställs före kl.15 sker leverans nästkommande dag.

För blombuketter som beställs efter kl. 15 sker leverans två dagar därpå.

Under ”kostnadsställe” fyller ni in er ZZ-kod så att fakturan går rätt.

Under ”fakturakoden” skriver ni in: KI2021

Under ”Meddelande till blomsterbutiken” skriver ni in om ni önskar en speciell leveranstid, exempelvis: kl. 8.00-10.00.

Anställda på KI har även möjlighet att handla privat på Euroflorist med en rabatt på 15%.

Observera att frakt tillkommer på dessa buketter.

Länk till privata köp:

http://KI-Anstallda.blomma.se

Nytt ramavtal Flow cytometry instruments with platforms specific products

Ett nytt ramavtal för Flödescytometer är nu upphandlat och gäller ifrån 1 december 2021.

Totalt är det 8 st leverantörer som ingår i ramavtalet och avrop sker som tidigare med förnyad konkurrensutsättning för köp över 200 000 SEK.

För Ytterligare info med beskrivning och beställningsrutiner se Avtalskatalogen.

Viktig information om Merck och Sigma

Från och med 2022-01-10 kommer att:

• Merck Chemicals and Life Science AB byta namn till Merck Life Science AB

• Sigma-Aldrich Sweden AB sammanslår sig till Merck Life Science AB

(2)

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för Sigma-Aldrich Sweden AB eller Merck Chemicals and Life Science AB.

Genomförandet av dessa förändringar kommer att kräva en kort övergångsperiod under vilken leverantörens ERP-system inte kommer att vara tillgängligt och deras servicegrupper kan ha minskad tillgänglighet. Därför:

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och

beställningar under den tiden hänvisas till företagets egen webbsida.

• Sista beställningsdatum under nuvarande Merck och Sigma: 30 december 2021

• Första beställningsdatum från Merck Life Science AB: 10 januari 2022

Observera att alla beställningar som tas emot mellan 30 december 2021 och 9 januari 2022 kommer att behandlas efter måndagen den 10 januari 2022 när normal verksamhet

återupptas.

Referensgrupp sökes

En ny upphandling av Protein Biomarker analysis, service and reagents kommer startas inom kort.

Denna upphandling är aktuell för institut som har behov att utöka möjligheterna att undersöka relationer mellan nya proteiner och sjukdomar.

Ni är välkomna till referensgruppen om detta ligger inom ert behov.

Kontakta vänligen upphandlingens ansvariga Razmus Söderblom via e-mail: razmus.soderblom@ki.se

Information ifrån E-handeln

Ad Libris är aktiverade i e-handeln igen.

Vi vill också passa på att berätta för er och göra er uppmärksamma på att vi har en ny uppdaterad hemsida på medarbetarportalen för inköp och

upphandling

https://medarbetare.ki.se/inkop-och-upphandling.

References

Related documents

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

Överlåtelseavtal för ramavtal ” Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.

Mötet är digitalt via Teams, med undantag för ordförande, miljö- och byggchef samt sekreterare som har mötet i rum 429. Staffan Broddesson

tillståndsnämnden, Ida Persson, Miljö- och byggchef, Rose-Marie Stigsdotter, tf Miljöchef, Solveig Ahlbin Berg, tf Miljöchef, Malin Pommer, chef för Enheten för livsmedel,

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet