• No results found

Räkneflyt. Multiplikation och Division. Färdighetsträning i matte. Tabeller 1-10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Räkneflyt. Multiplikation och Division. Färdighetsträning i matte. Tabeller 1-10"

Copied!
13
0
0

Full text

(1)

Räkneflyt

Multiplikation och Division

Tabeller 1-10

Färdighetsträning i matte

Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo

(2)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Innehållsförteckning

Introduktion 2-3

Räkneflyt är kopplat till Lgr11 och Diamant 6 Förståelse och automatisering 7

Metod 8-9

Hjälpmedel 10

1:ans tabell

Förståelse 12

Träning 13-14

Läxa 15-16

Läxprov 17-22

2:ans tabell

Förståelse 21-22

Träning 23-24

Läxa 25-26

Läxprov 27-30

3:ans tabell

Förståelse 31-32

Träning 33-34

Läxa 35-36

Läxprov 37-40

4:ans tabell

Förståelse 41-42

Träning 43-44

Läxa 45-46

Läxprov 47-50

5:ans tabell

Förståelse 51-52

Träning 53-54

Läxa 55-56

Läxprov 57-60

6:ans tabell

Förståelse 61-62

Träning 63-64

Läxa 65-66

Läxprov 67-70

(3)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

7:ans tabell

Förståelse 71-72

Träning 73-74

Läxa 75-76

Läxprov 77-80

8:ans tabell

Förståelse 81-82

Träning 83-84

Läxa 85-86

Läxprov 87-90

9:ans tabell

Förståelse 91-92

Träning 93-94

Läxa 95-96

Läxprov Prov 97-100

10:ans tabell

Förståelse 101-102

Träning 103-104

Läxa 105-106

Läxprov 107-110

Tabellrepetition

Tabell 1-5 111-118

Tabell 1-10 119-126

Referenslitteratur 127

Bilagor

Informationsbrev till vårdnadshavare - mall 128

Diplom och Mattekörkort 129-131

Elevresultat – multiplikationstabeller 132 Elevresultat – divisionstabeller

Räknestege

133 134

Diamantdiagnoser 135

Digitala träningsprogram 136-138

Lathund Multiplikationstabell 139

Winnetkakort 140-160

Pärmryggar 161-162

(4)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Räkneflyt är kopplat till Lgr11 och Diamant

Läroplanen för grundskolan, Lgr11, har tydliga mål för matematik. Det finns sex områden i Centralt innehåll och ett av dessa är Taluppfattning och tals användning. För de olika årskur- serna framgår vad som förväntas inom detta område.

Delar av målen behandlas i Wendick-modellen Räkneflyt, där betoningen ligger på grunderna som speglas i årskurserna 1-3:

Taluppfattning och tals användning

 Naturliga tal och deras egenskaper, samt hur talen kan delas upp och användas för att ange antal och ordning.

 Hur tal byggs upp med hjälp av positionssystemet. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk, samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

 De fyra räknesättens egenskaper och deras samband med varandra.

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslags- räkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare samt vid val av räk- nesätt i olika situationer.

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Direkt koppling till Diamant

Räkneflyts upplägg har en direkt koppling till Diamantdiagnoserna, som Skolverket gav ut år 2009 (www.skolverket.se). Detta Räkneflyt-material, Multiplikation och Division, är knutet till matematikområdet Aritmetik, grundläggande aritmetiken, AG:

 AG6: multiplikationstabellen

 AG7: generaliserad multiplikationstabell

 AG8: divisionstabell och generaliserande divisionstabell

 AG9: räknesättens innebörd, multiplikation och division

För att lösa ett matematiskt problem räcker det inte med att förstå problemet och ha en lös- ningsmetod. Det krävs dessutom så goda räknefärdigheter att eleven också kan utföra de be- räkningar som krävs för att få ett korrekt svar.

Behärskar inte eleven sådana färdigheter blir lösningen oftast felaktig, eller kräver så mycket tankekraft, att eleven får svårigheter med att bearbeta den primära uppgiften. Man kan ut- trycka detta som att eleven då saknar flyt i sitt räknande på samma sätt som en del elever saknar flyt i sitt läsande. (Diamant, sid. 4).

(5)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

5:ans tabell

Förståelse Namn_____________________________________

Multiplicera talen i 1-5:ans tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

5

1 ∙ 5 = 5 2 ∙ 5 =

Måla alla siffror i 5:ans tabell Öva 5-skutt tills du kan dem utantill

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Tre av dessa tal är delbara med talet 5 – vilka? Kryssa!

15 44 86 30 34 45

(6)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

5:ans tabell

Förståelse Namn____________________________________

Dividera talen i 1-5:ans tabell

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

5

5/5 = 1 10/5 =

Skriv produkterna i 5:ans tabell och börja med 5

_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

Skriv en multiplikation och en division av talen

25 5 5 3 15 5 5 8 40

___

___ = ___

___ / ___ = ___

___

___ = ___

___ / ___ = ___

___

___ = ___

___ / ___ = ___

(7)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Multiplikation – 5:ans tabell

Träning Namn:__________________________________________

5 ∙ 5 =___ 3 ∙ 5 =___ 1 ∙ 5 =___ 7 ∙ 5 =___

6 ∙ 5 =___ 8 ∙ 5 =___ 2 ∙ 5 =___ 4 ∙ 5 =___

9 ∙ 5 =___ 0 ∙ 5 =___ 5 ∙ 5 =___ 10 ∙ 5 =___

5 ∙ 3 =___ 5 ∙ 2 =___ 5 ∙ 5 =___ 5 ∙ 7 = ___

5 ∙ 6 =___ 5 ∙ 9 =___ 5 ∙ 8 =___ 5 ∙10 =___

5 ∙ 1 =___ 5 ∙ 4 =___ 5 ∙ 0 =___ 5 ∙ 3 = ___

___∙ 5 = 10 ___∙ 5 = 40 ___∙ 5 = 35 ___∙ 5 = 45 5 ∙ ___ = 30 5 ∙ ___= 20 5 ∙ ___= 15 1 ∙ ___= 5 5 ∙ ___ = 0 5 ∙ ___= 25 5 ∙ ___= 50 2 ∙ ___= 10

Winnetkakort – multiplikations- och divisionstabell 5

(8)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Division – 5:ans tabell

Läxa - 3 min. Namn:__________________________________________

15/5 =___ 50/5 =___ 45/5 =___ 35/5 =___

25/5 =___ 10/5 =___ 30/5 =___ 5/5 =___

45/5 =___ 0/5 =___ 20/5 =___ 40/5 =___

___/5 = 8 ___/5 = 10 ___/5 = 4 ___/5 = 2

___/5 = 9 ___/5 = 1 ___/5 = 5 ___/5 = 3

___/5 = 7 ___/5 = 6 ___/5 =10 ___/5 = 0

45/5 =___ 50/___= 10 ___/5 = 1 35/___= 7 30/___= 6 ___/5 = 0 10/5 =___ ___/5 = 8 ___/5 = 9 ___/5 = 4 ___/5 = 3 25/5 =___

Här anger vi hänvisningar till lämpliga datorprogram på nätet

(9)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Multiplikation – 5:ans tabell

Läxprov A - 3 min. Namn:__________________________________________

9 ∙ 5 =___ 0 ∙ 5 =___ 2 ∙ 5 =___ 4 ∙ 5 =___

5 ∙ 5 =___ 3 ∙ 5 =___ 5 ∙ 6 =___ 7 ∙ 5 =___

6 ∙ 5 =___ 8 ∙ 5 =___ 1 ∙ 5 =___ 10 ∙ 5 =___

5 ∙ 1 =___ 5 ∙ 9 =___ 5 ∙ 0 =___ 5 ∙ 3 = ___

5 ∙ 3 =___ 5 ∙ 4 =___ 5 ∙ 5 =___ 5 ∙10 =___

5 ∙ 6 =___ 5 ∙ 2 =___ 5 ∙ 8 =___ 5 ∙ 7 = ___

___∙ 5 = 40 ___∙ 5 = 10 ___∙ 5 = 45 ___∙ 5 = 15 5 ∙___ = 30 5 ∙ ___= 25 5 ∙ ___= 35 1 ∙ ___= 5 5 ∙___ = 0 5 ∙ ___= 50 5 ∙ ___= 20 2 ∙ ___= 10

Diamant AG6, 3a Diamant AG7, 3a

(10)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Repetition – Multiplikation 1-5

Träning Namn:___________________________________________

7 ∙ 2 = ___ 8 ∙ 4 = ___ 9 ∙ 2 = ___ 5 ∙ 1 = ___

6 ∙ 3 = ___ 4 ∙ 2 = ___ 8 ∙ 5 = ___ 9 ∙ 3 = ___

6 ∙ 5 = ___ 8 ∙ 1 = ___ 4 ∙ 3 = ___ 6 ∙ 4 = ___

9 ∙ 4 = ___ 8 ∙ 2 = ___ 5 ∙ 5 = ___ 7 ∙ 3 = ___

4 ∙ 4 = ___ 9 ∙ 5 = ___ 7 ∙ 4 = ___ 5 ∙ 4 = ___

8 ∙ 3 = ___ 5 ∙ 3 = ___ 6 ∙ 2 = ___ 7 ∙ 5 = ___

___ ∙ 1 = 9 ___ ∙ 4 = 40 ___ ∙ 2 = 10 ___ ∙ 3 = 6 3 ∙ ___ = 9 2 ∙ ___ = 20 7 ∙ ___ = 21 2 ∙ ___ = 4 7 ∙ ___ = 7 9 ∙ ___ = 45 8 ∙ ___ = 32

6 ∙ ___ = 6

(11)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Repetition – Division 1-10

Träning Namn:___________________________________________

56/8 = ___ 45/5 = ___ 81/9 = ___ 42/6 = ___

35/7 = ___ 72/8 = ___ 32/4 = ___ 27/3 = ___

40/5 = ___ 54/9 = ___ 63/7 = ___ 48/8 = ___

___ /6 = 5 ___/7 = 7 ___/4 = 9 ___/4 = 5

___/ 7 = 4 ___/3 = 6 ___/8 = 8 ___/6 = 6

___/3 = 5 ___/6 = 4 ___/4 = 4 ___/3 = 8

21/7 = ___ ___/1 = 8 18/2 = ___ ___/3 = 3

70/7 = ___ ___/3 = 4 14/7 = ___ ___/5 = 5

16/2 = ___ ___/9 = 7 72/9 = ___ ___/9 = 2

(12)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Winnetkakort – 5:ans tabell

Tal

1 ∙ 5 = __/5 = 1

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

2 ∙ 5 = __/5 = 2

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

3 ∙ 5 = __/5 = 3

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

4 ∙ 5 = __/5 = 4

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

5 ∙ 5 = __/5 = 5

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

6 ∙ 5 = __/5 = 6

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

7 ∙ 5 = __/5 = 7

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

8 ∙ 5 = __/5 = 8

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

9 ∙ 5 = __/5 = 9

Wendick-modellen Räkneflyt Tal

10 ∙ 5 = __/5 = 10

Wendick-modellen Räkneflyt

(13)

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan

Svar - 5:ans tabell

Svar

2 ∙ 5 = 10 10/5 = 2

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

1 ∙ 5 = 5 5/5 = 1

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

4 ∙ 5 = 20 20/5 = 4

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

3 ∙ 5 = 15 15/5 = 3

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

6 ∙ 5 = 30 30/5 = 6

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

5 ∙ 5 = 25 25/5 = 5

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

8 ∙ 5 = 40 40/5 = 8

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

7 ∙ 5 = 35

35/5 = 7

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

10 ∙ 5 = 50 50/5 = 10

Wendick-modellen Räkneflyt Svar

9 ∙ 5 = 45 45/5 = 9

Wendick-modellen Räkneflyt

References

Related documents

Om asteriskerna ska ersättas av siffror, så att varje siffra från 0 till 9 finns med precis en gång och så att faktorerna innehåller tre respektive två siffror och produkten fem,

12, förefaller

[r]

Genom arbetet med Wendick-modellen blev eleverna uppmärksammade på sambandet mellan räknesätten och subtraktion upplevdes inte svårare än addition efter ett tag

[r]

[r]

Man kan säga att en division är en

Kalle ska såga till små trästavar med längden 0,3 dm. Han ska såga från en 90 dm

De ovanstående frågorna berör vissa centrala element av historiemedvetandet: där tar man ställning till hur historiska processer och händelser skulle bäst förklaras, i vilken

Enligt Skolverket har det har visat sig att det är de konkreta och kortsiktiga målen som har bäst effekt vad gäller stödåtgärder. Dessa skall dock vara ett led i att nå större,

[r]

[r]

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man dividerar med 0,5 så kommer talet att bli större, alltså dubbelt

Du kan tänka så här: ”Hur många grupper med fyra personer kan jag få av

När man ska dividera ett heltal med 10, 100 eller 1 000 så stryker man lika många nollor i täljaren och i nämnaren.. Svar :Varje bit är

Man kan skriva hur många nollor man vill eller den sista decimalen utan att talets värde förändras. Ibland behöver man fylla på med nollor efter

Även när ett positivt heltal divideras med 10 kommer siffrorna i talet att få ett 10 gånger mindre värde. Samma gäller om man dividerar med

För att räkna ut ett ungefärligt svar använder man överslagsräkning.. Här dividerar vi

För att räkna ut ett ungefärligt svar använder man överslagsräkning.. Här dividerar vi

Dessa två fick väldigt låga träffar gällande användningsfrekvens men detta till trots verkar de på något sätt vara aktuella i språket och i människors närmiljö. Som jag

Faktorer som delaktighet, sociala relationer, socialt kapital, utanförskap, kunskap, motivation och lärande har i denna studie visat sig vara centrala i relation till det