Remittering av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) Datum Dnr 2020-11-17 1705/20

M y nd ig hete n f ö r ung d o ms - o ch c iv i lsam hä llesf r åg o r

Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö • tfn 08-566 219 00 • info@mucf.se • www.mucf.se

Remittering av promemorian Förbud mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

med fler än åtta deltagare

(Ju2020/04130)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att

förbättra villkoren för det civila samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senioranalytiker Tiina Ekman har varit föredragande.

Lena Nyberg

generaldirektör Tiina Ekman

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :