• No results found

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?"

Copied!
33
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Partneruniversitet: University of Illinois at Urbana-Champaign HT18 Varför valde du att studera utomlands?

Jag kände att det var sista möjligheten för mig att få bo utomlands en längre period utan att behöva lägga ner massa pengar och engagemang. Jag har också alltid velat prova på college- livet i USA.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Jag läste Family law, Trademark och Evidence. Kvalitén på alla kurser var hög. Lärarna var engagerade i alla studenter och fanns alltid tillgängliga för att svara på frågor.

Det var lite annorlunda undervisning i jämförelse med på Stockholms universitet. Lärarna frågar frågor till alla studenter under lektionerna, som alltid var i seminarium format. Vissa lärare berättade innan lektionen vilka som skulle få frågor och vissa inte. Men det var bara att läsa det som skulle läsas till lektionerna så var man väl förbered. Man kunde alltid få hjälp av läraren också om man hade svårt att komma på svaret.

Allt tog lite längre tid för mig att lära mig då allt var på engelska men det var inget större problem.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Biblioteket i Law building var perfekt att plugga i. Studiematerial lades ut på hemsidan i god tid, datorer fanns också i ett Computer lab.

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Administrationen fungerade utmärkt! Vi hade all information vi behövde i god tid.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag bodde tillsammans med de tre andra svenskarna som åkte från juristprogrammet. Vi hyrde en lägenheten med 4 sovrum från Campustown Rentals. Vi var tvungna att leasa ett helt år så vi hyr nu ut lägenheten till 4 andra svenskar som ska plugga där nu på vårterminen.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Det var relativt billigt att leva i Urbana-Champaign. Mat är billigt och man får väldigt stora portioner så det bli billigare på det viset också. Annars är det ganska likt Sverige när det kommer till levnadskostnader.

Jag fick inget stipendium.

(2)

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Mina språkkunskaper har utvecklats enormt och jag har även lärt mig mycket nytt om den amerikanska kulturen. Personligt så har jag blivit mer självständig och lärt mig att allt löser sig till slut.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

Gör det!! Det är en upplevelse du inte kan få någon annanstans. Skulle jag kunna åka en termin till skulle jag inte tveka!

(3)

Studentrapport  från  mitt  utbyte  (enkät  ifylles  i  datorn)  

Partneruniversitet: University of Illinois at Urbana-Champaign År/termin som du var på utbyte: HT17 samt VT18

Varför valde du att studera utomlands?

Jag valde att studera utomlands då jag alltid varit intresserad av att få uppleva den

amerikanska kulturen och det amerikanska college-livet. Jag ville också studera utomlands för att förbättra min juridiska engelska, då jag inte fått möjlighet till detta under juristprogrammet i Sverige. Jag ville också bredda mitt nätverk och lära känna andra juriststudenter från olika delar av världen.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna?

Jag läste kurserna Law 500, International Law, International Criminal Law, Counter Terrorism Law and Policy, International Human Rights Law, Business and Human Rights samt Privacy and Security Law. Alla kurser läses samtidigt under terminen (om man inte valt att läsa en kortare kurs som bara är under några veckor). Kvaliteten på undervisningen var överlag hög, lärarna var mycket engagerade. Undervisningsmetoden är dock något annorlunda än i Sverige, universitetet kör med den ”sokratiska metoden” vilket innebär att studenter inför varje lektion läser studiematerial som läraren ställer frågor på. I flera kurser fick vi rättsfall och frågor som vi skulle förbereda, men ofta ställde professorerna ytterligare frågor för att se hur studenter analyserade. Jag rekommenderar därför att läsa ordentligt inför varje lektion och försöka få en övergripande bild över hur allt hänger ihop för att vara så förberedd som möjligt för eventuella frågor.

Studiekulturen var ungefär som hemma, men jag upplever inte samma betygshets utan stämningen var mer avslappnad. De amerikanska studenterna är trevliga men det kan vara svårt att komma nära dem, försök därför att gå på så många evenemang osv som möjligt som skolan håller.

Att studera på ett annat språk fungerade bra, i början kändes det lite ovant såklart men man kommer in i det snabbare än vad man tror. Den stora utmaningen för mig var det muntliga, ibland är det svårt att få fram ett klokt svar på engelska spontant. Det gick överlag bättre att skriva.

Examinationen ser lite annorlunda ut än i Sverige. På U of I så läses alla kurser samtidigt, vilket innebar att det var 2-4 veckor med finals. Mina examinationer bestod både av salstentor (essäfrågor), hemtentor samt uppsatser. Alla examinationerna kunde skrivas på dator.

Salstentorna var lite speciella att skriva då Law School inte har några tentavakter, det var därför omöjligt att fråga någon ifall man undrade över något under tentaskrivningen. Till många salstentor är det också tillåtet att ha med material, hur mycket beror på kurs. Jag hade både kurser där man fick ha med sig obegränsat med material och kurser där man bara fick ha med sig x antal sidor. Det kan därför vara viktigt att skriva sammanfattningar till olika kurser.

Ofta finns det möjlighet att få sammanfattningar från tidigare terminer ifall man frågar runt.

Vad gäller examinationerna så upplever jag uppsatserna som mest krävande, det är mycket att

(4)

tänka på vad gäller formatet som är annorlunda än Sverige. Lärarna ger dock bra feedback under skrivandets gång, vilket underlättar skrivandet mycket.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Biblioteket i Law School fungerade bra, det var ofta ganska mycket folk men det fanns alltid plats.

Studiematerial fanns på respektive kurshemsida. De flesta kurser var bra administrerade och planerade.

Majoriteten av studenter har datorer med sig i skolan, och jag rekommenderar att ha detta om man är van vid det. Det är dock inte tillåtet att spela in lektioner.

Kurslitteratur är dyrt, man får räkna med några tusen per termin. Men det är också lite beroende på vilka kurser man valt att läsa. I vissa kurser hade jag ingen kurslitteratur utan bara annat studiematerial. Jag rekommenderar att kolla litteratur på amazon, annars kan man köpa på universitets bokhandel både begagnade och nya. Jag var ute i god tid före kursstart, så jag lyckades få tag i begagnade böcker på universitets bokhandel. Det går även att hyra

böcker.

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter).

Administrationen fungerade mycket bra, vid U of I var de alltid behjälpliga. Som

utbytesstudent kan man inte registrera sig själv till kurser, till skillnad från LLM studenter, så man får hjälp med detta av personalen på administrationen. I samband med terminsstart skickar de ut en lista med alla kurser över vår- respektive höstterminen där man får rangordna kurser som man vill läsa. Jag fick mina förstaval vad gäller kurser, och hade lektioner 3 dagar i veckan.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad?

Jag delade lägenhet med andra genom Campustown Rentals. Boendekostnaden har varit runt 600 dollar. Jag rekommenderar andra studenter att försöka få tag i andrahandskontrakt, då man ofta får ett bra pris.

Om man väljer att inte bo på campus är det inget problem då man genom skolan åker gratis buss i hela stan.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Under min vistelse har dollarn varit ganska hög, speciellt under VT18. Jag har dock klarat mig på CSN + stipendium men om man vill resa så räcker det inte till utan man får ta av sparade pengar. Se därför till att ha en buffert så du kan resa.

Mat köpt från restaurang var överlag billigare än i Sverige. Priserna i mataffärerna var ungefär densamma, men vissa saker såsom grönsaker var dyrare.

(5)

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc).

Jag tycker jag har utvecklats på alla plan, genom att gå i skolan har jag utvecklats akademiskt och språkligt. Det är lite av en utmaning i början att läsa juridik på engelska, men en rolig sådan.

Genom att träffa personer från olika delar av världen och genom att bo i ett annat land har jag utvecklats kulturellt. Jag upplevde en större kulturskillnad mellan Sverige och USA än vad jag tidigare kunde ana. Jag har fått mer kunskap om andra länder och deras kulturer, främst genom kompisar som jag lärt känna under min tid i USA. Jag har också fått en djupare förståelse för den amerikanska kulturen och rättssystemet.

Jag har såklart också utvecklats personligt då jag aldrig bott utomlands tidigare. För mig har min utlandsvistelse fått mig att se ett annat perspektiv på saker och ting. Dels är det

spännande att bo i ett land som är så stort och är världsledande på många sätt, å andra sidan så inser man att saker som man tar för givet i Sverige inte finns på samma sätt i andra länder.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

ÅK! Du kommer få en jätterolig tid i USA. Man träffar massor med spännande människor från olika delar av världen.

Jag skulle vilja rekommendera studenter som kommer under höstterminen att läsa Law 500, vilket är en kurs för internationella studenter som främst läser en LLM med start redan i början av augusti. Denna kurser har många fördelar, dels så ger den en introduktion till det amerikanska rättssystemet samt att man får lära känna mycket människor på LLM

programmet. Jag upplevde att denna kursen var till fördel och underlättade senare studier för mig.

(6)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Partneruniversitet: University of Illinois

År/termin som du var på utbyte: Våren 2018, termin 8 Varför valde du att studera utomlands?

För att jag kände att jag behövde ett äventyr och byte av miljö. Eftersom jag direkt efter gymnasiet gjorde jag aldrig en ”större” resa som de flesta därför såg jag utbytet som en chans att komma ut.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna?

Läste evidence, Criminal procedure, international business transactions och privacy and security. Överlag var kvalitén på undervisning väldigt hög och lärarna var specialiserade på sina områden. Studiekulturen jämfört med här var lite annorlunda, mest sett till

diskussionerna i klassrummet där lärarna konstant försökte pusha studenterna i utvecklingen av sin argumentation. Vidare var det ganska bekvämt att studera på engelska och man kom in i språket väldigt snabbt. Hade ”finals” på alla mina kurser vilket var lite kämpigt då alla var lagda på slutet av terminen. Rekommenderar därför att välja några kurser där examinationen sker under terminen så att det inte blir alltför kämpigt på slutet.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

De hade ett väldigt stort juridiskt bibliotek där det även fanns läsplatser. Datorsal med printers fanns också med likande system sim SU. Studiematerialet publicerades på deras intranät och böcker fanns på deras stora bokhandel.

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)

Allt gick väldigt enkelt till och kommunikationen var alltid jättebra. Inför ankomsten fanns de alltid tillgängliga via mail och vägledde en genom ansökningsprocessen. Väl där höll de en välkomstdag, flertal aktiviteter hölls även under terminen.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad?

Bodde i ett studentrum med egen toalett på campus som jag fick tag på via universitetets egna portaler. Var lätt att lösa men priset var ganska högt (runt 800 dollar per månad).

Rekommenderar därför att kolla runt på internet då det finna massa privata aktörer som hyr ut.

(7)

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Vill man leva hälsosamt är det dyrare men vill man leva som amerikanarna är det billigare.

Eftersom jag bodde i ”dorm” köpte jag ”meal plans”. Var som ett matkort som du kunde använda vid universitets jättestora matsalar. Där hade de all mat man kan tänka sig men hade jag haft kök hade jag inte köpt någon meal plan då det kostande runt 10 dollar per måltid.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Har definitivt utvecklat min juridiska engelska. Vidare har jag fått uppleva en annan kultur vilket självklart utvecklar ens världsbild. Slutligen så får hittar man vänner för livet.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

• ÅK!

• Var inte rädd, allt löser sig! Följer du instruktionerna från universitet går allt smidigt till.

• Försök hitta en lägenhet och dela med någon då kostanden blir betydligt mindre sett till ett litet ”dorm” utan kök.

• Var med på så många aktiviteter som möjligt på plats.

• Lär känna både internationella och amerikanska studenter.

• Samla ihop lite sparade pengar så att du kan resa runt.

(8)

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Illinois at Urbana- Champaign - Spring 2018   

Varför valde du att studera utomlands?

Jag kände att jag behövde en paus från Södra Husens korridorer och klassrum och se något nytt. Jag ville också förbättra min engelska. Därför kändes ett utbyte som en bra idé.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Jag läste tre kurser:


1. Antitrust Law. USA:s motsvarighet till Competition Law i Europa. Detta var helt klart min mest krävande kurs - det är mycket grupparbeten, simulation projects, case studies,

presentationer etc. Jag älskade den dock! Läraren, professor Nicola Sharpe, är den bästa lärare jag haft. Kursen var väldigt intressant, tempot var högt och det krävdes att du var aktiv både i och utanför klassrummet. Men om du, som jag, är intresserad av konkurrensrätt så är detta kursen för dig. Lärde mig så mycket! Kursen avslutades med en 4 timmars final exam.


2. Criminal Procedure - Adjudication and the Right to Counsel. Jag valde denna kurs för att jag tänkte det kunde vara intressant att jämföra USA:s straffrättsliga system med Sveriges - och det var det verkligen. Kursen kräver ingen aktivitet från dig under lektionerna (som snarare är föreläsningar). Professor Leipold är otroligt pedagogisk, rekommenderar verkligen hans kurser. Avslutades med en 3 timmars final exam.


3. Immigration Law. Denna kurs hölls av en advokat som hade en egen migrationsbyrå, Dr Anaya, och hon drog ofta paralleller till hennes case via byrån vilket var väldigt intressant.

Inte den mest strukturerade kursen, och det krävs inte mycket av en som student. Jag gillade kursen då läraren pratade mycket om sådant som inte är rent juridiskt, utan vävde in olika rätts- och socialpolitiska frågor som rörde ämnet. Avslutades med en 12-15 sidor lång uppsats, där man själv fick välja ämne att skriva om.


Jag valde kurser som gjorde att jag bara hade lektioner måndag till onsdag, vilket var väldigt skönt och också bra då jag reste mycket under terminens gång. Det blir mycket lättare när du inte missar lektioner/obligatoriska moment. Jag valde att endast studera upp till minimikravet vilket var 12 credits (läste alltså tre 4 credits-kurser), vilket var skönt eftersom att jag då inte hade så extremt mycket att göra. Men höll mig verkligen sysselsatt ändå!


Jag tycker att kvalitén på undervisningen generellt sett var väldigt hög. Största skillnaden från SU var helt klart lärarnas engagemang och intresse för det ämne de undervisar i - som student uppskattade jag verkligen det! Lärarna är väldigt välkomnande, finns alltid där om man behövde någon hjälp eller ville bolla någon fråga. Största ”kulturkrocken” skulle väl vara att lärarna kräver mer interaktivt engagemang under lektionerna, och drar sig inte för att fråga dig rätt ut om något. Lite mer sokratisk metod alltså.


(9)

Studiekulturen är rätt lik Sverige - hyfsat ”hetsig”. Men, eftersom att man som utbytesstudent inte blir betygsatt enligt en kurva med amerikanarna så kan man bara ta det lugnt och inte följa med i deras ”hets”. 


Oroa dig inte för betygen! Jag pluggade inte särskilt mycket alls under terminens gång och lade in en växel ca en vecka innan mina tentor. Var verkligen inte lika förberedd som jag brukar vara inför tentor på SU och var lite orolig innan. Tyckte tentorna var rätt knepiga, men sen när betygen kom blev jag positivt överraskad. Kraven är inte lika höga för

utbytesstudenter som för amerikanska studenter.


Att plugga på engelska var inga problem.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

The Law Building har ett schysst bibliotek, men hela campusområdet har flera bibliotek - jag kan exempelvis rekommendera Grainger Engineering Library eller Main Library. Det är skönt att flytta runt lite under terminens gång.


Böckerna var svindyra. Jag skulle rekommendera alla att köpa på Amazon eller dylikt, jag köpte mina på Illini Union Bookstore. Du får bara tillbaka en fraktion av vad du betalade i början av terminen (om du väljer att sälja tillbaka dom till bokhandeln).

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)

Jättebra! Christine Renshaw är så hjälpsam och finns tillgänglig oavsett vad det gäller. Det var inte så mycket aktiviteter för utbytesstudenter (åtminstone inte under vårterminen när jag åkte), men man kommer in i det snabbt ändå (så länge man är hyfsat social).

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag bodde i Daniel’s Hall, en av universitetets korridorer. Fick det smidigt genom att ansöka via universitetets hemsida.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Dyrt!! Jag betalade ca 7 200 kr per månad för mitt rum. Det var dock ett privat rum med privat badrum, ca 20kvm, med städning av badrum varje vecka. Alltså, jag gillade mitt rum, det var luftigt och hade allt jag behövde (micro, kyl, frys, skrivbord för de fall jag behövde göra något akut plugg kvällen innan etc). Men inte värt den summan. Läget är rätt bra, nära till Green St och alla barer/restauranger. Ca 20 min att gå ner till Law Building.


Jag skulle rekommendera alla som åker på utbyte till Illinois att istället hyra ett rum i ett Round House Table i Urbana (googla) - jag hade många kompisar som bodde där och jag

(10)

hängde där hela tiden. Det är rätt slitet, men du får bo med massa andra internationella studenter, ni har fester ihop etc. Om du inte trivs att bo med många skulle jag istället

rekommendera att du letar upp en lägenhet att bo i - oftast med en eller två rumskompisar. Det är mycket billigare än att bo i en av universitetets korridorer.


Hade också kompisar som bodde i Sherman Hall vilket också är en av universitetets

korridorer. Det är lite billigare än Daniel’s (ca 5 000 kr), men rummen är bara en tredjedel så stora och du måste dessutom dela badrum med minst en annan person.


Välj utifrån vad du tror passar dig bäst som person. Glöm inte att kolla upp läget på campus innan, så att du inte hamnar alltför långt borta!


Jag hade en meal plan som bestod av 6 mål i veckan. Du går då till en Dining Hall (finns flera olika på campus - Ikenberry är den överlägset bästa) och får ta hur mycket mat du vill. Detta var en bra lösning för alla oss som bodde i universitetskorridorerna och inte hade tillgång till kök etc. Det funkade bra, det var mysigt att äta lunch ihop med folk, dom hade både bra mat och skräpmat. Jag är vegetarian, men det var inga problem, det fanns gott om alternativ. Jag saknade dock att laga mat så hade jag fått välja om mitt boende hade jag nog kört på Round House Table eller lägenhet. Betalade totalt ca 8 600 kr för alla luncher under terminens gång.


Stipendiet var ett tacksamt bidrag men täckte uppenbarligen inte alla mina kostnader.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Alltså, det här utbyteshalvåret i Illinois har varit så otroligt roligt och givande. Det

överträffade alla mina förväntningar. Jag har träffat vänner för livet, vart ute varje helg på olika fester och pubar (studentlivet är grymt), åkt på weekends till Chicago flera gånger, åkt till New York, Miami (under spring break - rekommenderar starkt), St Louis etc. Efter

terminens slut åkte jag och några kompisar jag lärde känna i Illinois till Kalifornien för några veckors semester vilket var fantastiskt. Se så mycket du bara kan när du är där! Jag känner en sån tacksamhet över att jag hamnade just där jag hamnade. Urbana-Champaign är en klassisk amerikansk studentstad och det finns så mycket att göra! Jag har utvecklats på flera plan, har lärt mig massor om amerikansk kultur och livsstil, och har haft så otroligt kul.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?


Oroa dig inte över plugget! Det kommer gå bra. Njut av att du är där och lev livet. Gå till The Bling Pig eller Barrelhouse i Downtown Champaign om du vill dricka riktigt bra öl. Ät brunch på Big Grove, The Bread Company eller IHOP. Lär känna amerikanare, inte bara utbytesstudenter. Ligg och plugga på the Main Quad när det blir lite varmare. 


Om du åker på vårhalvåret - spring 5k/10k/half marathon/marathon som går sista helgen i april! Jag sprang halvmaran och det var en helt underbar upplevelse att springa genom staden.

Och åk upp till Chicago på St Patricks Day, dom färgar floden grön och hela staden är

(11)

fullsmockad med folk. Generellt tips om du planerar att åka upp till Chicago: Kolla tåg (Amtrak). Ofta billiga biljetter, och skönare + snabbare än att ta en buss.


Om du undrar något, skriv till studentexpedition och fråga om min mejl, jag svarar gärna på frågor.

(12)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Partneruniversitet: University of Illinois Urbana-Champaign College of Law År/termin som du var på utbyte: Höstterminen 2017

Varför valde du att studera utomlands?

Jag valde att studera utomlands då det kändes som en fantastisk erfarenhet att ha med sig från studietiden. Jag tyckte att det var ett ypperligt tillfälle för mig att testa på att studera juridik i USA, utveckla mina engelska kunskaper ytterligare samt vidga mitt internationella

kontaktnät. Jag såg detta som en möjlighet att utveckla mig och mina kunskaper ännu mer innan juristexamen.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna?

Jag läste Aircraft Finance, International Trade Negotiation, Civil Procedure och Counter- Terrorism Law & Policy. Jag gillade samtliga kurser väldigt mycket och är nöjd med mina val varför jag verkligen kan rekommendera dessa kurser. Undervisningen höll en mycket hög nivå! Professorerna var oerhört erfarna och inspirerande i sitt sätt att lära ut och undervisa vilket var kul.

Upplägget på lektionerna var annorlunda än i Sverige och på SU. Mina klasser var uppbyggda på så sätt att läraren ställde frågor (sokratisk metod) kring de rättsfall och texter vi skulle ha läst inför varje lektion och pekade sedan ”med hela handen” på den student som skulle svara.

Du förväntas således komma väl förberedd inför lektionen och vara redo att svara på frågor.

Upplägget var till en början ovant men det gick snabbt att komma in i och det bidrog till vad jag upplevde vara en trevlig och avslappnad stämning på lektionen. Det gick även fort att vänja sig vid att läsa all litteratur och prata samt arbeta på engelska.

Examineringen på kurserna påminner mycket om hur det är på juristprogrammet vid SU. Du får flera ”case” som du ska lösa och får ha med dig dina anteckningar till examinationen. Jag skrev alla mina examinationer på datorn.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

På Law School finns ett stort och fint bibliotek med flera studieplatser och tillgänglig personal som gärna hjälper till med frågor om studiematerial. Jag köpte mitt studiematerial från

bokhandeln på Campus som hade allt jag sökte. Det finns en liten datorsal på Law School där även skrivare finns tillgängliga, men jag hade med min egen dator vilket jag skulle

rekommendera.

(13)

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Administrationen fungerade väldigt bra och smidigt, universitet skickar ut nödvändig information vilket gör det lätt att hålla sig uppdaterad på viktiga deadlines, aktiviteter och övrigt som händer på Campus. Professorerna och personalen på universitet var jättetrevliga och man blev väl omhändertagen på universitetet. De som ansvarar över de internationella studenterna är också otroligt hjälpsamma och trevliga!

Veckan innan alla lektioner börjar är det en ”Orientation week” vilket jag rekommenderar att medverka på. Då finns det möjlighet att lära känna andra studenter under mer avslappnade former samt att utforska alla de studentklubbar/medlemsklubbar du kan gå med i. Under terminens gång finns det möjlighet att delta i diverse aktiviteter hela tiden, även om det inte bara är med andra juriststudenter.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad?

Jag bodde i en two bedroom apartment med en annan tjej som låg ca 25 minuters promenad från Law School. Vi hyrde via ett företag (American Campus) som vi hittade via en

Facebookgrupp. Vi betalade 419 dollar vardera i hyra per månad. Sedan tillkom vatten, el och internet som kanske var ca 80-90 dollar vardera per månad.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Jag åt för det mesta ute i USA vilket är väsentligt billigare än att äta ute i Sverige.

Studentlitteraturen kan bli relativt dyr beroende på vilka kurser du läser, en bok kan kosta kring 1000 kr. Men i övrigt upplevde jag det överlag som billigare att leva i USA.

Det går att klara sig på studiemedel/studielån beroende på vad du gör under din studietid, vill du ut och resa bör du ha sparat pengar.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Att bo och studera i USA var utvecklande på flera plan. I och med den höga kvalitén på undervisningen, engagerande professorer samt amerikanska studenter och professorer som behärskar retoriken väl har jag utvecklats en hel del såväl akademiskt som språkligt, kulturellt och personligt.

Genom att studera i USA får du självklart en helt annan inblick i hur USA är och fungerar. Att därtill få möjlighet att studera med andra motiverade internationella studenter var väldigt utvecklande för mig och gav mig ett värdefullt internationellt kontaktnät.

(14)

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

Mitt råd till den som funderar på att åka på utbyte är enkelt; ÅK! Det var en helt fantastisk och utvecklande tid! Kursutbudet är jättebra, professorerna är inspirerande samt erfarna, skolan/campus är jättefint och du kommer garanterat att utvecklas både språkligt och akademiskt!

Väl på plats så kommer allt att lösa sig och det går väldigt fort att anpassa sig till det

amerikanska studentlivet. Passa på att gå på de aktiviteter och evenemang som arrangeras – så som de stora fotbolls- och basketmatcherna skolan har! Law school har flera tema-

föreläsningar varje vecka som är intressanta att lyssna på. Ett sista tips är att besöka den närliggande storstaden Chicago (USAs tredje största stad) flera gånger, det är smidigt att ta sig dit med tåg och det är överlag en jättehärlig stad!

Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad?

Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten – JA

(15)

Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet?

Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten – JA

(16)
(17)

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Illinois Urbana-Champaign College of Law

Varför valde du att studera utomlands?

Jag hade länge längtat efter att få bo en tid i USA och utbytesstudier genom juristprogrammet var ett perfekt tillfälle. Jag såg fram emot att ta del av den amerikanska collegekulturen och lära mig mer om deras rättssystem.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Jag läste Income Taxation, Patent Law, och Torts. Det var hög kvalitet på undervisningen.

Upplägget på alla lektioner var liknande våra gruppövningar/seminarier. De kör med den

”sokratiska metoden” vilket innebar att man till varje lektion skulle ha läst ett antal rättsfall som läraren kan peka ut en till att svara på frågor om. Vissa (Prof. Robbennolt på Torts) körde nästan uteslutande metoden att ställa frågor till klassen och låta klassen diskutera sig fram till

”svaret”. På de andra lektionerna var den sokratiska metoden inte lika framträdande utan det var mer likt vanliga föreläsningar med inslag av rättsfallsförhör. Kvaliteten var riktigt bra och lärarna var väldigt engagerade. De återkopplade tex ibland på mail med mer info om man hade ställt nån fråga på lektionen. Enda minuset var att de inte förklarade så tydligt hur alla olika moment hängde ihop så man var tvungen att dra sådana slutsatser själv. Kursböckerna var också ganska dåliga (och dyra – men snygga) och bestod i princip av rättsfall med kommentarer. Det hade nog inte varit möjligt att bara läsa böckerna och lära sig tillräckligt.

Eftersom man var tvungen att vara förberedd inför varje lektion så behövde man lägga ner ganska mycket tid till att läsa och sammanfatta rättsfall. Jag la nog mer lite mer tid än vanligt på mina studier där, men det beror nog mycket på vilka kurser man läser. Income Tax var tex ungefär lika krävande som Patent Law och Torts tillsammans. Största skillnaden mot SU var nog att man hade flera olika kurser igång samtidigt och att alla tentades av i slutet av

terminen. Man hade därför inte lyxen att fokusera på en sak i taget. Det fanns heller i princip inga gamla tentor och tentasvar att tillgå, så den genvägen till kunskap var stängd. Jag rekommenderar därför alla att göra bra sammanfattningar på alla moment i kurserna. Det går även att få tag på tidigare års sammanfattningar från andra elever om man frågar runt lite eller går med i nån studentgrupp. I den mån du får ha med dig sammanfattningar på tentorna så måste du dock ha gjort din egen eftersom de är väldigt hårda på att förbjuda plagiat.

Tentorna var lite överväldigande. Upplägget varierade från lärare till lärare, men det var vanligt med en del med flervalsfrågor, och en essä-del. Essädelen krävde hos vissa lärare att man harvade sig igenom mer än två sidor text för att svara på en entimmes-fråga. Jag

upplevde att jag skrev betydligt sämre tentor än vanligt, men fick ändå bra betyg. De verkade ha varit konstruerade med syfte att man inte skulle hinna med att ge fullständiga svar så de som verkligen hade koll skulle kunna sticka ut.

Att studera på engelska var kul, men utmanande framförallt vad gällde att ställa frågor muntligt. Jag upplevde också att jag var ringrostig på att skriva sammanhängande text på engelska när det väl var dags för tenta, eftersom jag inte hade övat så mycket på det under terminen. Men det gick bra ändå.

(18)

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Man hade tillgång till bibliotek med studieplatser som i princip alltid fanns lediga. Man var dock tvungen att köpa eller hyra sina egna kursböcker. De flesta använde sina egna datorer på lektionerna men det fanns ett datorrum i källaren med extremt långsamma datorer som man kunde låna. Där kunde man även skriva ut mot en avgift. Man hade även möjlighet att skriva salstentorna på sin egen dator genom ett program som stängde ner alla andra funktioner på datorn. Detta fungerade jättebra om man hade Mac. Vissa som hade Windows hade dock problem med att datorn hängde sig och liknande under provet. Det fanns också möjlighet att skriva tentorna för hand.

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)

Administrationen fungerade i huvudsak bra. I den mån information saknades kunde man alltid maila utbytesansvarig lärare som ofta gav svar snabbt. Man fick tillgång till ett intranät där det fanns information om kursböcker och dylikt. Registrering på kurser skedde genom den utbytesansvarige via mail i slutet av terminen innan man anlände. Man fick en lista på kurser och kunde tex planera kurser efter det schema man önskade. Jag lyckades tex få lektioner endast på måndag till onsdag så jag kunde vara flexibel om jag ville resa över helgerna.

Det var ett par obligatoriska möten för utbytesstudenterna på law school i början av terminen där de gav information och möjlighet att lära känna varandra. Det anordnades också en hel del aktiviteter för alla utbytesstudenter på universitetet, men jag valde att inte delta eftersom jag inte åkte till USA primärt för att lära känna icke-amerikaner.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag bodde med min flickvän i en tvåa som vi hyrde i andra hand, ca 15 minuters promenad från Law School. Vi var ganska aktiva under sista månaden terminen före i olika

facebookgrupper (tex University of Illinois (UIUC) Housing, Sublets & Roommates) och lyckades hitta en trevlig kille där som ville hyra ut. Standardkontrakten verkar vara för ett helt läsår (september till juni) så det är lite svårare att hitta för bara en termin. När vi väl kom fram till Urbana Champaign så var det dock väldigt många hyreshus som sökte hyresgäster, så det är nog inget problem att åka dit utan att ha boende fixat, så länge man kan tänka sig att bo med folk man inte känner. Jag kan också rekommendera att bo i ett roundtable house

(http://www.roundtablehouse.com) om man vill bo med andra internationella studenter. Det är stora villor som man bor ca 8-10 stycken i varje och de brukar ha bra stämning och mycket gruppaktiviteter och fester.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Matkostnaderna var ungefär samma som i Sverige. Rött kött och kyckling var jättebilligt.

Grönsaker och frukt var dyrare än i Sverige. Otippat nog var även bacon typ dubbelt så dyrt.

(19)

Hyreskostnaden varierar beroende på hur lyxigt man vill bo. Jag och min flickvän delade på ca 7500 kr i månaden, men vår lägenhet var väldigt sliten och det gick inte att öppna alla fönster. Många betalade ca 5-6000 kr själva varje månad.

Studentlitteraturen kostade ca 6000 kr för mig för hela terminen. Jag köpte nya böcker, och kunde sälja tillbaka två av dem till bokhandeln på slutet för ca 1000 kr totalt. Om man har tur kan man hitta begagnade aktuella böcker för ca halva priset. Många hyr också från amazon vilket också gör det något billigare.

Universitetet krävde att man betalade en administrationsavgift på ca 2600 kr. Enda plussidan med det var att man fick fri tillgång till två enorma gym, med löpbanor, skridskohallar, klätterväggar mm. Det fanns också en sjukförsäkringsavgift på ca 5000 kr, men den kunde man waiva eftersom vi utresande svenskar får en motsvarande försäkring genom

Kammarkollegiet.

Utöver detta var det såklart kostnad för flygbiljetter. Jag kom undan med ca 6000 kr tur och retur. SAS hade dock ett ungdomspris för dem som var under 26 år så att tur och retur bara kostade 2600 kr.

Mitt stipendium om 10 000 kr täckte förstås inte allt detta. Men med CSN:s merkostnadslån och flyglån var det inga problem att gå runt.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Jag har utvecklats språkligt, framförallt gällande juridisk engelska. Jag förstår det

amerikanska samhället på ett djupare plan nu än tidigare genom att jag studerat rättssystemet men också genom samtal med många amerikaner. Det har också varit lärorikt att se hur saker löser sig trots alla detaljer som kan gå fel i mötet med stora byråkratier med otydliga

blanketter 

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

De flesta unga amerikaner är ungefär lika ointresserade att lära känna utbytesstudenter som de flesta svenskar. Tyvärr har lektionerna inga raster utan kör 90 min i sträck och du kommer förmodligen läsa olika kurser med olika klasser. Det finns alltså inga naturliga tillfällen att småprata för att lära känna folk. Man måste alltså jobba lite om man inte bara vill umgås med andra utbytesstudenter. Mitt tips är att engagera sig i nån av alla hundratals studentgrupper (ex politiska, antropologi, spel, tv-spel, pistolskjutning etc.). Andra juriststudenter är lättast att lära känna om man går till Bar Review som är ett pubevent för juriststudenter, eller om man är allmänt utåtriktad under skoldagarna.

Sist men inte minst. Oroa dig inte över intervjun på amerikanska ambassaden. Den var över på 1 minut (efter en timmes köande).

(20)

Studentrapport från mitt utbyte (enkät ifylles i datorn)

Partneruniversitet:

University of illinois at Urbana/Champaign År/termin som du var på utbyte:

Höstterminen 2017

Varför valde du att studera utomlands?

Jag ville först och främst bli bättre på min juridiska engelska med alla facktermer osv. Jag har alltid varit intresserad av USA och dess kultur, många maktcentrum finns i landet och inom dom juridiska områden jag främst är intresserad av (aktiemarknadsrätt och konkurs) är USA:s inflytande stort. När jag fick möjligheten att studera där så var det en självklarhet att åka.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade examinationen på kurserna?

Jag läste Securities Regulations, Bankruptcy, Business Association och Law 500. USA har ett litet annat sätt att lära ut än i Sverige och använder sig av den sokratiska metoden där

lektionen i stort sätt består av att professorn för en dialog med eleverna och ställer olika studenters teorier emot varandra. Man märkte ganska snabbt att professorerna satte stor prestige i att vara en bra lärare och kunna lära ut på ett bra sätt. Det är inte särskilt mycket betygshets däremot studiehets, många sitter väldigt långa dagar på universitetet och studerar och deras bibliotek är under tentaveckorna öppna nästintill dygnet runt. Universitetet

samarbetar mycket med studentorganisationerna som skapar flertalet spännande

föreläsningsevent med många framstående jurister. Universitetet tänker också väldigt mycket på studenterna och anordnar själva bland annat fikastunder några gånger i månaden där

professorer närvarar och man kan umgås på ett väldigt avslappnat sätt. De flesta amerikaner är otroligt trevliga, lätta att prata med och otroligt hjälpsamma. Att studera på engelska var inget problem alls för mig då jag oftast läser skönlitteratur och annat på just engelska. Att prata med avancerade juridiska termer tog ett tag att komma in i men både de andra studenterna och professorerna är väldigt överseende med det och man kände sig aldrig obekväm.

Examinationsmomenten är olika beroende på kurs, jag hade tre olika former, en flervalstenta, en tenta med längre essäfrågor och en hemtentamen. De flesta lärare tog även med närvaro och deltagande under lektionerna i bedömningen.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Biblioteket, som enbart var för juriststudenter, var ett av de största juridiska biblioteken i landet och hade således all information man kunde tänka sig. De hade personal närvarande hela tiden som kunde hjälpa till, de hade även några särskilt anställda informationssökare som hjälpte till med att söka information i diverse databaser. Läroböcker fick man köpa själv och var ofta en rätt dyr historia, studentkåren för hela universitetet hade en egen bokhandel där allting fanns men man kunde även köpa billigare och väldigt smidigt av Amazon. Datorer fanns det ett fåtal av men de allra flesta hade med sig egna datorer vilket var väldigt bra då man ofta fick skriva tentamen på sin egen dator samt ha med alla sina anteckningar.

(21)

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)

Administrationen från Illinois var väldigt bra, man fick all information skickat till sig på ett väldigt pedagogiskt och bra sätt. De skickade ut veckovisa informationsmail om speciella händelser och varje morgon fick man ett mail om vad som skulle hända just den dagen. Något som var valbart för internationella studenter som börjar på höstterminen är Law 500 som är en månads introduktionskurs till den amerikanska rättssystemet men även dess kultur. Under den perioden fick vi lära känna de andra studenterna och hade lite olika aktiviteter, bland annat en rundtur runt hela campus, fika med professorerna och bowling.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad?

Jag hyrde en lägenhet tillsammans med min flickvän, hon hade varit där en termin innan mig och kunde ha kontakt med olika bolag som hyr ut till studenter. Vi hade en kostnad på totalt

$1080 för hyra av lägenheten (två sovrum, ett vardagsrum/kök och badrum) det tillkom el ca

$60 och vatten ca $40.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Det var relativt dyrt att leva nyttigt i USA, äter man däremot snabbmat och halvfabrikat så kan man komma väldigt billigt undan när man köper storpack. Studiemedlen/lån man från CSN räcker men vill man ut och resa (vilket de flesta vill) bör man ha en del sparat. Jag fick inget stipendium utan levde enbart på CSN och sparade pengar.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Akademiskt har jag utvecklats en hel del, universiteten i USA tävlar oftast om att få de bästa lärarna och på University of Illinois är väldigt duktiga på just Bankruptcy som var en av mina kurser. Språkligt utvecklades jag också en hel del vilket blir naturligt när undervisningarna är på engelska och de flesta man möter utanför pratar engelska. Kulturellt har jag fått en helt annan inblick i hur livet i USA ser ut och jag har även haft möjlighet att resa runt och se andra delar av USA. Personligen känns det som man har växt som människa och lärt sig mycket om andra kulturer, människor osv.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

Spara pengar så att du kan följa med andra studenter på resor runt om i USA vilket var otroligt kul och givande. Prata (live eller via skype) med de personer som har varit där tidigare och ställ massa frågor, vi har varje termin 4 studenter som är där och ibland fler so studerar LLM. Ska du bara studera höstterminen var ute i god tid för att söka lägenhet för de flesta vill bara hyra ut på årsbasis. Passa på att försöka bekanta dig med de amerikanska studenterna och inte bara andra utbytesstudenter, du kommer ha men mycket roligare upplevelse då. Gå på Law 500 även om du inte behöver de, du får en bra inblick i hur systemet fungerar och lär känna de internationella studenterna innan den riktiga terminen startar. Gå på någon av de många studentsporterna (football, baseball, basketball). Collage of Law har en egen softball liga med ca 12–14 lag där man kan få vara med och spela. Det är väldigt avslappnat och ett bra sätt att lära känna amerikaner på, det gör inget om du inte spelat softball tidigare utan fokus ligger på att ha roligt.

(22)

Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad?

Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten – JA/NEJ? Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. JA

(23)

Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet?

Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten – JA/NEJ? Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. JA

(24)

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Illinois College of Law Varför valde du att studera utomlands?

Jag såg det som en jättechans att få spendera en längre tid i ett annat land. Jag älskar att resa och se nya platser så utbyte var nått jag alltid sett framemot.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Trademark, Patent law, Criminal Procedure – Investigations, LAW 500, Spring Practicum, International Criminal law, International Human rights, International Business Transactions.

Kvalitén var jättebra! Lärarna är överlag jättebra och inspirerande. Professor Leipold är den bästa lärare jag någonsin haft och rekommenderar starkt att ta en av hans kurser! Det gick förvånansvärt bra att studera på engelska, tar lite längre tid att läsa men gick ändå över förväntan. Man kommer in i det mycket fortare än man tror.

Var beredd på att det är annat system på lektionerna. Lärarna kommer att ställa frågor som du förväntas kunna eftersom du förväntas komma förberedd till lektionen. Låter kanske lite läskigt men verkligen inget att vara nervös över och lärarna är mycket snälla mot

utbytesstudenter.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Fint bibliotek som tillhör bara juridikstudenterna med studieplatser. Det finns folk på plats för att hjälpa dig att söka information och material. Jag lånade en del böcker för International human rights där jag skrev uppsatts och var inga problem. Det finns en datasal men jag hade med min egen dator och tog anteckningar under föreläsningarna. Har du egen dator får du dessutom skriva tentorna på den så jag rekommenderar att ta med dator.

I övrigt så kolla på amazon innan du köper böcker i bokhandeln, det kan skilja jättemycket i pris!

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Det beror lite på när du kommer. På höstterminen finns möjlighet att läsa LAW 500 med master studenterna, gör det! Man lär kanna alla internationella studenter och får jättemycket bra information! Vet att det var någon välkomst mottagning även på våren. Christine som har hand om internationella studenter är fantastisk. Det finns tävlingar och aktiviteter under terminen som jag verkligen rekommenderar att man deltar i.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

(25)

Jag bodde i Sherman Hall, det är ett korridorsboende för graduate studenter. Fick tag på det via skolan och information kommer skickas ut om det samt står tydligt på hemsidan. Jag hade eget rum med kyl, frysfack och mikro. Jag delade badrum med en annan tjej, badrummet städas en gång i veckan.

Lägenhet är överlag billigare än korridor, speciellt om ni är två som delar. Åker du på

höstterminen kan det vara svårt att få en lägenhet bara för en termin då de flesta bara vill hyra ut för hela läsåret. För vårterminen är nog inget problem! Överlag är det ganska gott om lägenheter så är man lite modig så går det nog att vänta med att hitta nått tills man är på plats.

Även om det så klart inte finns några garantier.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Mitt boende var dyrare än hemma samt att litteraturen är mycket dyrare! Jag fick inget stipendium alls via skolan och mina pengar räckte inte. Det beror självklart hur du väljer att leva när du är där men jag ville kunna ”leva” ordentligt när jag var där så jag behövde skjuta till med egna pengar. Det är värt att nämna att det tillkommer en del kostnader till universitet samt att visum kostar en del.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Jag känner mig mycket säkrare i engelska. Tycker överlag att jag blivit mer självsäker i mitt juridiska skrivande. Jag rekommenderar också att delta i de tävlingar som skolan anordnar.

Jag deltog i både Client cunsulting competition och Negotiation competition. Kändes först jätteläskigt men var hur kul som helst!

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

ÅK!!! Jag har haft ett fantastiskt år och lärt känna så mycket fantastiska människor. Försök lära känna amerikanare och inte bara internationella studenter. Är kul att få en riktig inblick i den amerikanska kulturen.

(26)

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn):

Varför valde du att studera utomlands?

Förbättra mina språkkunskaper, lära känna nya människor och testa på något nytt.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Business & Human Rights, International Business Transactions och Negotiation, Skills and Strategies. De flesta kurserna höll hög kvalitet. Studiekulturen var lik den hemma, även om jag upplevde att amerikanska studenter pluggar mer. Det var inget problem att läsa på ett annat språk, man kom snabbt in i det.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Bra, det fanns ett bra bibliotek. Jag köpte studiematerial begagnat eller hyrde på Amazon, vilket var relativt billigt. Hade egen dator.

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Fungerade bra. Vi hade dock inga särskilda aktiviteter för utbytesstudenter.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag delade lägenhet tillsammans med en belgisk student som också läste på Law School. Hon fick reda på att jag skulle komma genom en annan svensk student och hörde av sig till mig under hösten och fråga om jag ville bo med henne. Vi bodde i en lägenhet med två sovrum mitt på Campus. Kan verkligen rekommendera att försöka hitta lägenhet istället för att bo på Sherman Hall.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Billigare än hemma, jag hade låga boendekostnader och kunde laga mat hemma. Att gå ut och äta var billigare än hemma. CSN/stipendier täckte alla kostnader.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

(27)

Framförallt språkligt. Jag har blivit mycket mer bekväm med att prata engelska.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

Hitta en lägenhet att hyra och res mycket!

(28)

Partneruniversitet: Univeristy of Illinois at Urbana-Champaign Varför valde du att studera utomlands?

Jag började plugga direkt efter gymnasiet och hade därför aldrig möjligheten att åka ut och resa som många andra gjorde. Jag ville ta en paus från de Södra husen på SU och uppleva något nytt.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Jag läste Torts, Civil procedure och Criminal procedure. Alla mina kurser var väldigt bra.

Torts och Civil procedure var för första års-eleverna men de var väldigt omfattande. Criminal procedure var för sista års-eleverna men den kursen var nog den lättaste av de tre jag läste.

Kvalitén var väldigt bra, speciellt lärarna. Lärarna var så engagerade, kunniga och kunde ditt namn efter första lektionen. Man fick en personlig kontakt med lärarna, något man sällan får på SU. Eleverna tar sina studier på stort allvar och alla kommer förberedda till lektionen. Det gick inte att sitta tyst längst bak utan man skulle alltid vara beredd på att få en fråga eller för att redogöra för något. Engelskan kom man in i snabbt, det gick ganska långsamt att anteckna den första veckan men sen flöt det på väldigt naturligt.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Skolan hade ett jättefint bibliotek bara för juriststudenter. Där pluggade de flesta, men det fanns alltid plats att sitta. Böckerna köpte jag på deras bokhandel, kurslitteraturen var väldigt dyr, jag tror jag betalade ca 8000 för 6 st böcker. Man kan även köpa på Amazon där det tydligen ska vara lite billigare. Nästan alla elever använde sin egna laptop på lektionerna och man skrev även tentan på sin egna dator. Det fanns kanske 5 datorer nere i källaren som man kunde låna, men det var mest för om man ville skriva ut något.

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)

Det fungerade jättebra. Hon som hade hand om de internationella studenterna var hur trevlig som helst och hjälpte till med allt. Vi kom på vintern och då var det inte så mycket

välkomstaktiviteter, bara en introduktionsdag som jag missade på grund av att jag hade tenta i Sverige. Den introduktionsdagen var dock inge vidare har jag hört. Reser man på

höstterminen har jag hört att det är fler aktiviteter.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag åkte tillsammans med en kompis så vi hyrde en lägenhet ihop. Jag googlade bara och hittade en jättebra lägenhetsförmedling. Jag rekommenderar att hyra lägenheten istället för att bo i ”doorms”.

(29)

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Dollarn var jättehög när vi var där så allt var rätt dyrt generellt. Det var billigt att äta och dricka ute. Men att handla mat (nyttig mat) i mataffären var dyrt. Hyran var som i Sverige ungefär. Mitt stipendium räckte för att täcka hyra och flyg.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Jag har fått mycket mer kunskap om amerikansk rätt, bättre studieteknik och vågar nu att svara på frågor och prata i klassrummet mer än vad jag gjorde innan. Jag har växt mycket som person, rest runt själv och fixat allt som behöver fixas. Jag har nog också blivit öppnare som person.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

 Kontakta de studenter som har varit där tidigare för att få råd.

 Planera ditt schema så att du är ledig en del av veckan så att du kan resa, om du nu vill göra det.

 Hyr lägenhet istället för att bo i doorms.

 Kolla vad det är för examination på de kurser du väljer, kan vara jobbigt att ha tre tentor efter varandra.

 Passa på att resa!

(30)

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Illinois, at Urbana- Champaign.

Varför valde du att studera utomlands?

Jag har alltid haft en intresse av att lära mig mer om andra rättssystem och samtidigt förbättra min engelska. Efter 4 år på juristprogrammet vid SU kan det också vara skönt med ett

miljöombyte!

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Jag läste Torts, Civil Procedure och Business Association. Jag tyckte det var hög kvalité på utbildningen. Engagerade och kunniga lärare och små klasser. Ingen större kulturkrock och unegfär lika mycket att plugga som hemma i Sverige! Däremot så förväntas man vara

förberedd till de flesta lektionerna då man kan få en fråga när som helst under undervisnignen.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Väldigt bra! Stort fint bibliotek. Finns även personal i biblioteket som finns där för att hjälpa till med allt möjligt. Dator är det nog bra att ha med sig själv, men det finns att låna där.

Studielitteratur är dyrt!

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)

Väldigt bra. Organiserat och välkommande! Finns introdagar och olika aktiviteter i samband med det. Samt andra aktiviteter under hela terminen som man kan vara med på om man vill.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag bodde i studentrum på Sherman Halls. Det var ett litet rum med delad toalett! Det är enkelt att ansöka om att få rum där. Mitt tips är dock att försöka hitta en lägenhet att dela med någon, eftersom det kanske känns lite trevligare och kostar ungefär lika mycket.

(31)

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Jag fick inget stipendium och USA är överläg rätt dyrt. Men det funkade bra! Kan vara skönt att försöka spara lite pengar innan man åker, men det löser sig ändå. Att få själva visumet kostar några tusenlappar!

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Jag kan nu prata en ”juridisk” engelska, vilket jag tror kommer vara bra i framtiden. Det är så roligt att läsa amerikanska nyheter och förstå vad de pratar om! Jag har verkligen fått en större inblick i hur det är att leva och bo i USA, vilket känns väldigt roligt. På ett personligt plan tror jag att jag har blivit modigare, helt enkelt. Man klarar allt! Även om det ibland känns

omöjligt.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

Åk! Ibland är det tufft. Oftast väldigt roligt. Och det är bara ett par månader och man få ut så mycket av det! Så åk åk. Var beredd på att det är en liten studentstad, fokus ligger på att plugga, dricka öl (all öl är billig!!) och äta pizza. Man får dock ett gymkort av skolan, och där finns det en inomhus och utomhus pool, det kan vara trevligt att ha i åtanke.

(32)

Partneruniversitet: University of Illinois

Varför valde du att studera utomlands?

Jag var lite less på SU:s korridorer och ville prova på hur det var att bo utomlands ett tag. Jag ville också träffa nya vänner, möta nya kulturer, träna på det engelska språket osv.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid

värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk?

Jag läste:

- Torts

- Civil procedure - Criminal law

- Legal Research and writing

Kvaliteten vid värduniversitetet var oerhört bra. Det märktes att de amerikanska studenterna betalar stora summor för sin utbildning. Lärarna var tillgängliga hela tiden, hade office hours osv och lektionsundervisningen, böckerna etc höll oerhört hög standard.

Det var väldigt högt tempo tyckte jag (vilket i och för sig kan bero på att jag läste ganska krävande kurser). Man skulle läsa ca 30 sidor inför varje lektion, och man hade lektioner ca 2- 3 gånger per dag.

Studiekulturen var ungefär likadan som hemma, ganska mycket konkurrens, betygshets etc.

Kulturen som sådan var väldigt annorlunda dock. Det var ovanligt att stöta på folk som var så religiösa, patriotiska, utåtriktade och traditionella i sitt synsätt.

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer?

Biblioteket hade öppet typ dygnet runt, man fick köpa böcker ganska dyrt (tror att jag lade totalt 8000 kr på böcker). Alla hade med sig egna datorer, utan dator är det svårt.

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart?

(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) Administrationen fungerade bra. Det var dock avgifter på ca 2-3000 kr som vi tvingades betala som ingen förvarnat oss om. Förutom det fungerade allt bra. Christine var snabb med att svara och man kunde nästan alltid gå upp på deras kontor och fråga om man undrade något.

(33)

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag bodde på Sherman Hall och fick tag på den genom universitetet. Jämfört med att bo i sin lägenhet i Stockholm kändes Sherman lite halvsunkigt, men det funkade bra. Läget var toppen, nära law school, Green street, mataffär och gymmet.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella stipendium till dina kostnader?

Det var ungefär lika dyrt som hemma (öl och restaurangmat var dock billigare). Jag fick stipendium via Erasmus+ vilket täckte mina kostnader tillsammans med CSN. Nallade väl lite på sparkontot också men inte överdrivet mycket.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Jag har verkligen lärt mig uppskatta vårt underbara land. Man ÄLSKAR Sverige när man kommer hem. En bidragande orsak till det är nog att man träffade väldigt många människor från andra länder och från andra kulturer, och man insåg ganska snabbt att vi har det sjukt mycket bättre på nästan alla plan än vad majoriteten av folk i andra länder har (enligt mig).

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

Ha ett sparkonto att nalla från i värsta fall. Det var som sagt ganska många oväntade utgifter (visumprocessen kostade säkert 3000, deposit på boendet 2000, böcker 8000, okända avgifter 2-3000 etc). Så ha ett sparkonto om det krisar.

Var inte naiv när det kommer till kulturer. Tro inte att alla man träffar är för abort, eller instämmer med att homosexuella personer ska få gifta sig, eller tycker att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Det blir lätt dålig stämning när man häver ur sig saker som för oss svenskar (och storstadsbor) är självklara. För sånt som vi tycker är självklart (och som vi gärna pratar om) kan vara oerhört känsligt i andra länder/kulturer. Känn av rummet och prata inte fritt om ex homosexualitet, religioner, USA:s vapenpolitik, USA:s politik över huvud taget, olika konflikter i världen, feminism etcetc utan att veta med säkerhet att de övriga i rummet inte tar illa upp eller blir förnärmade. (Eller så kör du på, skiter i att folk blir

förnärmade och öppnar upp för diskussion, vilket jag egentligen tycker att man ska göra, men gör det med vetskapen om att det finns en risk att du inte blir så populär efter det).

References

Related documents

 Implementering i klinisk praksis forutsetter blant annet kontinuerlig ferdighetsbasert opplæring, veiledning og praksisevaluering.. 4/15/2018

• Familjehem avser ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran där verksamhet inte bedrivs

• Är risk- och behovsbedömningsmetoder effektiva för utredning och bedömning av unga lagöverträdares behov samt som vägledning till behandlingsplanering på kort- och

Johannes Vitalisson, Team Nystart, Sociala utfallskontraktet, Norrköpings kommun.. Teamets arbete följs upp och

flesta som har behov av psykosociala insatser inte har tillgång till hjälp över huvud taget, med eller utan evidens.”..

• Går att direkt koppla till verksamhetsmålen och en eller flera specifika målgrupper. 2018-04-13 Närhälsans Utvecklingscentrum

• Behov for økt brukermedvirkning fra barn, ungdom og familier,?. • Behov for økt kompetanse i barne-

Vad gör föräldrar som har goda relationer till sina barn?. Hur viktiga är