• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2018-09-11

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

Tid: Torsdag den 20 september 2018, klockan 9.15 - 14.30 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Bodil Nyström (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (-) Ersättare: Bo Johansson (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Margaretha Jonasson (SD)

(2)

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare

(3)

Föredragningslista

Kaffe 09.15 – 09.20

1. Val av justerare samt tid för justering

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälan om protokolljustering

Information

4. Verksamhetsinformation, primärvården 09.20 – 09.35

RosMarie Nilsson

5. Verksamhetsplan och budget 2019,

primärvården 09.35 – 10.30 RosMarie Nilsson

Anna Jansson Agnes Lindeberg Eva Karlsson Pagels

6. Månadsrapport augusti 2018, primärvården 10.30 – 10.45

Eva Karlsson Pagels

7. Svar på granskning av den akuta vården västra

Blekinge, primärvården 10.45 – 10.55 RosMarie Nilsson

8. Igångsättningsbeslut flytt till Linden,

primärvården 10.55 – 11.05 RosMarie Nilsson

9. Tjänstepersonsorganisationen 11.05 – 11.30

RosMarie Nilsson

(4)

10. Verksamhetsinformation, folktandvården 12.20 – 12.40 Heidi Gulis

11. Verksamhetsplan och budget 2019,

folktandvården 12.40 – 13.35 Marie Drugge

Heidi Gulis

Charlotte Johansson

12. Månadsrapport augusti 2018, folktandvården 13.35 – 13.50

Marie Drugge

Kaffe + gruppmöte 13.50 – 14.15

Ärenden för beslut Ärendenummer:

13. Igångsättningsbeslut flytt till Linden, primärvården 2018/01359 14. Förslag till verksamhetsplan och budget 2019,

primärvården 2018/01355

15. Verksamhetsplan och budget 2019, folktandvården 2018/01365 16. Månadsrapport augusti 2018, primärvården 2018/01360 17. Månadsrapport augusti 2018, folktandvården 2018/01364 18. Svar på uppföljning "Granskning av akutvården i

västra Blekinge" 2018/01003 19. Delegationsärenden 20. Beslutslogg 21. Anmälningsärenden 22. Nästa sammanträde Övriga dokument

(5)

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2018-09-11 Karlskrona

Martina Leinvall, kanslienheten

References

Related documents

Om förhinder föreligger för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäles detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att

Om förhinder föreligger för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så att ersättare

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta. omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@regionblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare