• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2018-08-20

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 29 augusti 2018, klockan 9.15 - 13.00 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Bodil Nyström (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (-) Ersättare: Bo Johansson (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Margaretha Jonasson (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2018-08-20

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2018-08-20 Kaffe 09.00 – 09.15

Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälan om protokolljustering Information 4. Patientnämnden 09.20 – 09.50 Cecilia Frih Klüft Siv Karlsson 5. Verksamhetsinformation, folktandvården

- sommaren 2018 09.50 – 10.05 Håkan Bergevi

6. Igångsättningsbeslut, folktandvården

- flytt av stab till Soft Center Ronneby - dental behandlingsenhet (unit) - lustgasreduktion

10.05 – 10.20 Håkan Bergevi

7. Månadsrapport juli 2018, folktandvården 10.20 – 10.30

Marie Drugge

8. Verksamhetsplan och budget 2019 - utkast

mål, folktandvården 10.30 – 10.50 Håkan Bergevi

9. Verksamhetsinformation, primärvården

- sommaren 2018 10.50 – 11.10 RosMarie Nilsson

10. Månadsrapport juli 2018, primärvården 11.10 – 11.20

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2018-08-20

10 a. Uppföljning budget i balans med analys och

riskbedömning, primärvården

11.20 – 11.30 RosMarie Nilsson

11. Verksamhetsplan och budget 2019 - utkast

mål, primärvården 11.30 – 11.50 RosMarie Nilsson

12. Digitala lösningar, primärvården 11.50 – 12.00

RosMarie Nilsson

Gruppmöte 12.00 – 12.20

Ärenden för beslut Ärendenummer:

13. Igångsättningsbeslut flytt av folktandvårdens stab till Soft Center Ronneby

2018/01274 14. Igångsättningsbeslut investeringar, nämnden för

primärvård och folktandvård augusti 2018 2018/01207 15. Månadsrapport juli 2018, folktandvården 2018/01268 16. Månadsrapport juli 2018, primärvården 2018/01259

17. Delegationsärenden

18. Beslutslogg

19. Anmälningsärenden

20. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2018-08-23 Karlskrona

Martina Leinvall, kanslienheten

References

Related documents

Vi bedömer att det endast delvis finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och informationsöverföring.. Vi grundar vår bedömning på det

Om förhinder föreligger för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så att ersättare

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta. omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@regionblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare