Alltså är = 0,5 12 1.3 Flera bråk i decimalform

Download (0)

Full text

(1)

1.3 Flera bråk i decimalform

En halv Kvadraten är delad i tio lika stora delar, fem gula och fem vita.

Alltså är 2 1

= 0,5

Fem tiondelar = 5 = 0,5 10

Men vi kan också säga att halva kvadraten är gul.

(2)

Fjärdedelar Kvadraten har 100 rutor. Varje

ruta är 1 hundradel av kvadraten.

Av rutorna är 25 rutor gula.

Alltså är 1 4

= 0,25

Tjugofem hundradelar = = 0,2525 100

Men vi kan också säga en fjärdedel av kvadraten är gul.

I den här kvadraten är 75 rutor gula, Sjuttiofem hundradelar = = 0,7575

100 Men vi kan också säga tre

fjärdedelar av kvadraten är gul.

Alltså är 3

= 0,75

4

(3)

Femtedelar I den här kvadraten är två delar av tio gula.

Alltså är 1

= 0,2 5

Två tiondelar = = 0,22 10

Men vi kan också säga en femtedel av kvadraten är gul.

Här är fyra delar gula, alltså = 0,4.4 10

Men vi kan också säga två

femtedelar av kvadraten är gul.

Alltså är 2 = 0,4

På liknande sätt kan vi visa att:

5

= 0,6 och = 0,8 3 5

4 5

(4)

Viktiga samband

De här sambanden är bra att kunna utantill:

Med bokstäver Bråkform Decimalform

En hundradel 1

100 0,01

En tiondel 1

10 0,1

En halv 1

2 0,5

En fjärdedel 1

4 0,25

En femtedel 1

5 0,2

(5)

Exempel

Skriv talen i decimalform.

a) b)

a)

Svar: a) 0,03 3

100

42 c) 3

5 103

0

= 0,03 = 0,01 1

r

1 100

b) 24 = 0,5

c) 35 = 0,6

b) 0,5 c) 0,6

= 0,25 alltså är = 0,51

r

1

4 2

4

= 0,2 1

r

1 5

(6)

Exempel

Skriv talen i bråkform.

a) b)

a)

0,7 0,2 c) 0,8

107 0,7 =

b) 0,2 = Talet 0,2 = . Men det är också . 1

r

2 10

1 5

c)

Svar: a) 7 10

102 1 5

0,8 = Talet 0,8 = . Men det är också . 1

r

8 10

4

8 5

10 4 5

102 1

b) 5 c) 810 4

5

(7)

Exempel

Hur stor andel av rektangeln är vit?

Svara i både bråkform och decimalform.

Fem rutor av tio är vita. Alltså = 0,5. 1

r

5 10

Men du ser också att hälften av rutorna

är vita, alltså = 0,5. 5

r

1 2

Svar: 5

10 1

2 och 0,5

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :