Miljö- och byggnadsnämnden

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-12-06 1 (45)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/221

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Mia.Miettinen@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

Miettinen Wik, Mia

Nämndsekret/Handläggare

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-13

Plats Kolabacken

Tid 16:00

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1:e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande

Ersättare Malin Lindskog (M) Stellan Carlson (M) Filip Melin (M) Johnny Fiskbaek (M) Martin Steffensen (M) Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Tjänstemän Gordh, Emma Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-12-06 2 (45)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/221

Ärendelista

1. Val av justerare 2. Ärendelista 3. Närvaro

4. Meddelanden till nämnden 2018-12-13

5. Redovisning av delegeringsbeslut för oktober och november 2018 6. Uppföljning av överklaganden

7. Sammanträdesdagar 2019 - tillägg 8. Intern kontroll 2018

9. Kulturmiljöprogram 10. Tillsynsplan 2019

11. Myndighetsservicenämndens kontroll- och tillsynsplan för miljö och livsmedel 2019–2021 12. Information - uppföljning av Åtgärdsprogram för Lokala miljömål 2014

13. Förslag till gatunamn i Hököpinge

14. Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen 15. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken 16. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken

17. Eskilstorp 14:45 - Näktergalsgatan 23, ansökan om bygglov för utvändig ändring 18. Falsterbo 8:47 - Södra Fågelsträcket 24 A, ansökan om bygglov för utvändig ändring 19. Herrestorp 3:205 - Säfstaholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

20. Herrestorp 3:206, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 21. Herrestorp 3:207, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 22. Herrestorp 3:208, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 23. Herrestorp 3:209, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 24. Herrestorp 3:210, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 25. Höllviken 5:26 - Falsterbovägen 101b, ansökan om bygglov för ombyggnad av återvinningstation

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-12-06 3 (45)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/221

26. Höllviken 6:43 - Östersjövägen 3, ansökan om bygglov för ändrad användning 27. Höllviken 6:44 - Hammartorpsvägen 4, ansökan om bygglov för ändrad användning 28. Ljunghusen 7:26 - Rådjursvägen 35, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 29. Måsen 16 - Börjesgången 16, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :