• No results found

Storhogna vägområde. I området finns även en gång- & cykelväg längs Storhognavägen (2,7 km)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Storhogna vägområde. I området finns även en gång- & cykelväg längs Storhognavägen (2,7 km)"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)
(2)

Mätningen utfördes av Anders Olof Öhlén vid tekniska enheten, Bergs kommun. Mätningen utfördes på uppdrag av av Storghogna vägsamfällighet. En rapport från Bergs kommun finns att tillgå i pdf-format.

Syftet med mätningen var att få en bild av trafiken under sportlovsveckorna och påskhelgen då området normalt har många besökare både till fritidshus i området samt skidanläggningar. Man kan därför förvänta sig höga trafikflöden under denna period. Mätperioden har dock påverkats av coronapandemin och kan därför inte sägas ge en rättvis bild av flödet under den senare delen av mätperioden.

Mätningarna inleddes 2020-02-07 kl 10.13 och avslutades 2020-04-24 kl 13.38. Totalt passerade ca 109 000 fordon mätpunkten under perioden.

Mätutrustningen var av typ Sierzega SR4 som med elektromagnetiska vågor (radar) mäter antal fordon samt fordonens längd och hastighet i båda riktningarna. Mätaren placerads längs Storhognavägen strax innan den svänger ut mot korsningen med väg 315 (se kartskiss nedan). Tidpunkt för varje mätvärde sparas och alla mätvärden kan sedan analyseras så att uppgifter om antal fordonspassager, hastighet m.m. tas fram.

Ett antal mätningar uppvisade mycket korta längder (ca 1 m) vilket tolkades som att det var gång- trafikanter, skidåkare eller möjligen renar som passerade mätaren och gav utslag. Alla passager med kort längd har sorterats bort i samband med den statistiska bearbetningen av mätvärdena.

Närheten till korsningen tycks ha påverkat längdavläsningarna i nedåtgående riktning vilket har gett avvikande värden beträffande de längre fordonen. Därför baseras antalet passerade tunga fordon (uppmätt värde >12 m) på antalet på

registreringarna för uppåtgående riktning. Detta kan dock ha gett upphov till något större osäkerhet än vad som normalt kan förväntas med denna mätmetod.

Om mätningen

(3)

• Området består av 28 km vägar fördelat på:

• Huvudvägen Storhognavägen/Uppfartsvägen (ca 3 km)

• Matarvägarna Fjällbjörksvägen, Utsiktsbacken, Solvägen, Stugvägen och Kull Johannesvägen (totalt ca 7 km)

• Ytterligare ett 85–tal stugvägar (ca 18 km)

• I området finns även en gång- & cykelväg längs Storhognavägen (2,7 km)

• Antalet fastigheter i Storhogna fördelas på:

• 680 st. bebyggda fastigheter (andelstal 727)

• 379 st. obebyggda fastigheter (andelstal 76,2)

• 5 st. näringsidkare (andelstal 271,5)

• 12 st. stamfastigheter (andelstal 1,2)

• I området finns endast 5-10 hushåll med fastboende

• I området finns samhällsfunktioner i form av pumpstation, transformatorstation, telemast samt busshållplatser

• Områdets huvudsäsong är december-april men sommarturismen (juni- september) ökar för varje år

Storhogna vägområde

(4)

Antal fordon per dygn

1309 1770 1506 1022 1394

1533 1541

1832 1724 1096 1387 1696 1960 1747 1999 1716

1935 1944

2278 2407 2455 2359

2268 1645 1369 1557 1456 1680 1954 1720 1302 1033 1203 1287 1681 1944 1811 1435

1314 1364

1553 1688 1787 1851 1651 1203 1273 1330 1479 1577 1602

1376

1063 1068

966 1096 1129 1087 1066 1034 1110 1078

1315 1259 1288

1167 749 1153 994

841 839

699 537 947 1014 501

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

07- fe b 09- fe b 11- fe b 13- fe b 15- fe b 17- fe b 19- fe b 21- fe b 23- fe b 25- fe b 27- fe b 29- fe b 02 -mar 04 -mar 06 -mar 08 -mar 10 -mar 12 -mar 14 -mar 16 -mar 18 -mar 20 -mar 22 -mar 24 -mar 26 -mar 28 -mar 30 -mar 01- ap r 03- ap r 05- ap r 07- ap r 09- ap r 11- ap r 13- ap r 15- ap r 17- ap r 19- ap r 21- ap r

• ÅDT* varierar från 501-2455 fordon

• ÅDT* snittat per vecka varierar från 768-2194 fordon

• ÅDT* snittat för hela perioden är 1434 fordon

*ÅDT = Årsdygnstrafik (fordon per dygn)

(5)

1528 1449 1777

2194

1577 1485

1601

1406

1068 1179

830

0 500 1000 1500 2000 2500

Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16

ÅDT-snitt per vecka

Sportlov i bl.a.

Västernorrland och Jämtlandv Sportlov i bl.a.

Stockholm, Västmanland &

Gävleborg Sportlov i bl.a.

Uppsala, Örebro och Östergötland

Påsklov i bl.a.

Västernorrland och Jämtlandv Påsklov i bl.a.

Stockholm &

Mälardalen

5 april var sista dagen som skidsystemen gick

i destinationen Folkhälsomyndigheten

avråder från resor till

fjällen

(6)

Tunga fordon

147 191 149 159

242 238 227 224

171 82 175 258 283 207 215 156 184 231 273

303 306

280 240 171

209 211

190

211 208

152 145 160 174 214 222 207 176

152 154

130 174 207 169 148 155 171 152

139 138 131 109 120 182 159 123 142 113

88 83

122 123 123 131

92 88 83 66 178 190

151 154

53 46 171 141

0 50 100 150 200 250 300 350

07- fe b 09- fe b 11- fe b 13- fe b 15- fe b 17- fe b 19- fe b 21- fe b 23- fe b 25- fe b 27- fe b 29- fe b 02 -mar 04 -mar 06 -mar 08 -mar 10 -mar 12 -mar 14 -mar 16 -mar 18 -mar 20 -mar 22 -mar 24 -mar 26 -mar 28 -mar 30 -mar 01- ap r 03- ap r 05- ap r 07- ap r 09- ap r 11- ap r 13- ap r 15- ap r 17- ap r 19- ap r 21- ap r

• Osäkrare siffror då instrumentet även fångar upp bild med släpvagn. Vi utgår från att hälften av uppmätta faktiskt är tunga fordon.

• Totalt antal tunga fordon: 6.346 st. (12.692/2)

• Antal tunga fordon per dygn i snitt: 84 (167/2)

• Intervall mellan 23 & 153 tunga fordon per dygn.

(7)

Fordon per timme

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

26 10 10 15 9 4 9 27 54 121 154 148 159 144 192 179 180 111 90 40 26 16 27 19

12 7 17 7 2 4 11 26 54 114 168 166 186 137 127 127 127 85 78 19 16 7 7 2

5 1 0 0 0 2 21 29 41 64 60 72 99 100 95 134 101 85 40 28 18 11 12 4

7 4 4 1 0 8 42 48 84 104 114 105 110 130 118 128 146 97 55 42 19 14 7 7

6 0 1 0 10 23 42 58 61 135 138 126 113 118 126 157 142 97 68 45 20 24 11 12

8 1 0 0 2 3 37 58 78 124 118 122 111 106 147 149 150 117 88 48 31 20 11 12

7 6 2 0 0 5 19 46 71 123 160 137 170 158 133 151 217 133 106 62 48 38 23 17

3 0 0 0 2 5 19 33 53 118 174 139 138 150 154 170 183 156 104 58 26 14 19 6

12 4 0 0 3 4 3 18 56 102 125 134 111 101 74 77 39 75 70 42 17 15 6 8

5 2 1 0 1 6 36 55 65 114 134 114 129 135 122 119 147 88 30 39 18 17 7 3

4 5 12 1 0 4 41 80 98 138 151 112 106 136 179 170 159 109 73 57 32 22 3 4

3 2 1 1 0 7 44 77 101 185 197 163 114 140 180 186 184 139 85 57 37 27 13 17

6 3 1 0 2 5 33 71 92 123 181 146 155 135 141 154 169 102 78 62 28 31 17 12

3 0 0 2 2 4 26 39 80 135 193 151 156 155 154 178 195 183 115 76 54 29 48 21

18 6 0 0 3 9 18 25 61 148 123 136 95 135 142 169 183 183 105 70 30 27 21 9

10 0 0 2 5 4 11 32 79 154 189 187 184 170 193 103 221 180 112 47 20 17 8 7

4 6 3 2 0 3 39 61 102 180 183 132 140 122 167 179 212 208 94 32 28 23 12 12

6 3 4 5 1 6 37 64 117 191 201 163 185 194 191 221 220 206 95 60 31 31 26 20

3 1 2 0 0 11 40 66 99 176 225 203 174 198 199 210 242 197 121 69 67 56 31 17

3 2 0 1 0 6 30 68 114 164 207 168 186 219 218 263 231 207 131 82 49 39 27 40

30 15 2 0 3 10 17 43 97 203 228 184 186 175 191 198 260 213 127 79 48 26 12 12

5 4 3 0 2 7 8 33 91 198 273 208 199 200 216 227 240 145 93 44 25 20 20 7

6 3 0 1 1 5 13 54 85 141 152 130 128 162 157 160 148 127 82 40 22 15 9 4

1 0 1 1 18 7 28 50 62 88 123 105 135 106 118 132 123 101 59 39 34 17 15 6

6 3 9 0 23 11 36 57 44 92 149 127 123 129 153 153 137 113 66 50 34 28 7 7

5 0 1 1 3 19 27 46 51 91 119 125 111 124 125 138 142 104 74 53 43 34 13 7

10 2 2 0 16 9 29 53 58 99 138 135 137 158 148 146 150 130 78 64 39 43 23 13

10 4 2 0 2 12 23 49 59 171 203 164 141 158 158 182 192 161 98 49 45 34 25 12

4 2 5 0 0 2 8 17 49 160 210 159 137 108 176 189 163 149 60 50 29 16 24 3

6 2 4 1 0 0 4 13 57 91 182 163 156 134 131 113 96 69 39 16 10 7 4 4

4 3 0 0 1 3 15 50 64 87 100 81 81 98 110 85 89 57 46 19 18 12 6 4

5 0 4 0 1 3 30 77 85 91 118 91 94 95 97 118 93 61 53 24 23 18 17 5

3 0 0 0 0 7 24 69 49 96 94 99 89 104 102 128 104 103 65 28 58 24 21 20

14 4 1 0 0 5 41 62 110 120 151 126 150 123 160 159 134 101 72 33 42 38 23 12

17 3 0 0 0 5 33 46 77 150 191 140 142 190 163 161 193 129 108 64 60 38 18 16

6 4 3 3 0 4 10 23 66 147 188 190 126 175 221 188 174 110 76 38 28 11 8 12

6 2 4 3 5 3 5 20 56 106 152 156 162 131 137 145 108 75 49 36 13 11 40 10

1 1 2 0 1 2 33 57 92 100 145 112 103 84 114 129 139 70 52 36 20 5 8 8

3 4 1 0 0 7 31 61 70 92 116 104 128 125 103 146 132 89 51 47 24 16 6 8

6 0 0 0 0 7 39 60 79 109 127 151 120 123 166 145 142 83 69 52 26 12 22 15

0 5 1 0 0 3 33 51 99 142 139 148 132 137 150 163 164 93 68 56 41 29 25 9

2 5 0 0 2 3 27 41 83 123 155 143 140 155 157 161 202 126 96 61 52 24 24 5

6 2 9 0 0 4 14 12 71 145 183 200 197 172 199 174 197 110 50 37 37 12 12 8

5 1 5 2 0 2 6 12 63 128 214 193 163 160 161 184 135 82 58 37 15 14 5 6

1 0 0 0 1 6 25 54 77 102 118 92 117 118 102 109 100 72 43 36 14 10 6 0

0 1 3 1 0 7 32 57 86 108 142 108 116 108 104 141 93 66 31 26 16 19 8 0

0 0 0 0 1 8 35 60 78 94 117 119 119 139 112 123 96 61 56 27 32 22 18 13

4 1 0 0 0 1 36 56 75 81 133 133 117 111 126 158 134 91 75 51 39 35 11 11

2 1 0 0 1 4 20 52 67 126 150 133 117 149 138 138 137 123 72 65 46 14 15 7

2 2 0 1 2 4 13 9 67 142 178 173 165 141 177 146 145 94 50 27 24 17 13 10

3 1 3 0 2 11 14 35 57 145 152 148 170 157 152 123 86 57 24 6 5 14 8 3

0 0 0 1 3 38 69 51 62 96 105 100 104 66 78 93 67 41 43 20 11 12 2 1

0 1 1 1 3 41 64 73 54 87 79 115 93 95 105 82 48 39 30 21 19 7 9 1

0 3 0 2 6 36 54 72 58 84 60 120 94 70 69 56 68 39 24 24 12 6 9 0

4 0 0 2 3 34 65 69 91 87 95 86 80 54 147 83 76 41 28 14 16 8 9 4

0 0 0 0 3 23 44 51 68 76 94 82 91 87 98 101 94 76 57 29 22 11 13 9

3 0 0 0 0 11 21 34 79 107 120 121 112 98 101 110 51 43 33 18 10 11 3 1

0 0 2 0 3 4 14 24 67 132 110 102 107 112 101 101 72 39 30 17 13 13 3 0

0 0 3 0 2 31 54 72 71 60 104 96 102 84 84 81 73 33 37 24 10 4 7 2

0 0 0 1 1 28 68 51 59 90 103 117 94 69 77 103 76 61 47 15 14 16 10 10

1 3 0 1 4 37 64 61 70 83 97 105 81 97 104 67 55 47 26 18 16 21 12 8

7 4 0 1 1 20 37 51 59 82 122 128 123 120 120 121 95 64 54 45 39 12 5 5

2 2 0 0 1 4 17 34 63 153 134 149 140 129 115 105 80 30 39 21 12 8 16 5

4 0 2 1 0 2 9 24 89 171 166 162 138 127 142 85 61 42 10 17 7 18 8 3

0 3 0 0 0 5 20 43 33 97 140 198 143 154 99 69 65 41 27 7 10 5 6 2

0 0 1 0 1 2 9 23 27 75 96 96 120 95 74 35 37 13 16 8 4 11 2 4

0 0 1 0 3 26 46 92 60 91 106 72 88 126 114 158 63 68 14 12 6 5 0 2

0 0 0 0 3 25 44 68 70 60 85 124 91 98 92 80 40 29 27 47 5 3 1 2

0 0 0 0 7 20 41 38 55 72 87 64 80 81 76 55 52 46 20 23 6 6 10 2

0 0 1 0 1 25 40 47 61 60 84 75 92 95 50 47 58 43 28 9 9 9 5 0

2 0 0 0 3 5 11 23 31 65 93 112 85 57 55 57 28 27 24 11 1 5 0 4

1 0 0 0 2 0 7 13 26 53 75 61 86 59 61 25 22 15 16 6 4 1 3 1

0 0 2 0 1 36 59 78 70 88 74 71 67 55 95 71 49 47 34 32 9 6 2 1

0 0 0 2 4 49 58 75 72 105 79 97 80 79 84 68 41 57 32 12 7 6 7 0

• Färgerna visar intensiteten under hela mätperioden. X-skalan är dygnets timmar och y-skalan är datumen.

• Tydlig överbelastning under vecka 9 men även veckorna 8 samt 10-12 förekommer en del röda fält

Grönt = 0-60 fordon per timme

Gult = 60-120 fordon per timme

Orange = 120-180 fordon per timme

Rött = >180 fordon per timme

(8)

Fordon per timme

Diagrammen visar fordon per timme. Diagrammet till vänster är för hela mätperioden. Diagrammet till höger är för veckorna 8-10.

4, 7 2, 1 1, 8 0, 9 2,5 10, 9 29, 5 47, 7 70 115, 6 139, 8

130 125, 9 124, 9 131, 3 131, 6 125, 2 93, 3 60, 5 37, 5 24, 9 17, 8 12, 8 7, 7

0 20 40 60 80 100 120 140 160

00- 01 01- 02 02- 03 03- 04 04- 05 05- 06 06- 07 07- 08 08- 09 09- 10 10- 11 11- 12 12- 13 13- 14 14- 15 15- 16 16- 17 17- 18 18- 19 19- 20 20- 21 21- 22 22- 23 23- 24 7 3, 1 2, 5 0, 9 3, 9 7 26, 1 50, 1 79, 1 145 179 151 147 152 165 171 182 148 86, 4 54 34, 4 26, 6 17, 4 11, 3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

00- 01 01- 02 02- 03 03- 04 04- 05 05- 06 06- 07 07- 08 08- 09 09- 10 10- 11 11- 12 12- 13 13- 14 14- 15 15- 16 16- 17 17- 18 18- 19 19- 20 20- 21 21- 22 22- 23 23- 24

Grönt = 0-60 fordon per timme

Gult = 60-120 fordon per timme

Orange = 120-180 fordon per timme

Rött = >180 fordon per timme

(9)

Fordon per veckodag

Diagrammen visar fordon per dag. Diagrammet till vänster är för hela mätperioden. Diagrammet till höger är för veckorna 8-10.

Grönt = 0-1200 fordon per dag Gult = 1200-1500 fordon per dag Orange = 1500-1800 fordon per dag Rött = >1800 fordon per dag

1188

1374 1370

1552 1635 1594

1338

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

1567

1844 1941 1961

2104

1901

1627

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

(10)

Sammanfattning

• Mätningen blev inte fullständig då coronapandemin kraftigt påverkade antalet besökare. Påskhelgen är normalt den helg då flest besökare är i Storhogna.

Sportlovsveckorna blev relativt opåverkade av coronapandemin.

• Under de tre största sportlovsveckorna passerade knappt 39.000 fordon mätningen vilket gav ett snitt på 1.849 fordon per dygn.

• Vecka 9 var den intensivaste veckan med ett snitt på 2.194 fordon per dygn och en topp på 2.455 fordon på ett och samma dygn.

• Det intensivaste dygnet (tors 27 feb) så passerade i snitt ett fordon var 37:e sekund.

Den intensivaste timmen det dygnet passerade i snitt ett fordon var 14:e sekund

• Svårt att uppskatta antalet tunga fordon då en del bilar med släp räknats in. Relativt många tunga fordon. Snittet om hälften räknas in är 83 tunga fordon per dygn

• Trafikflödet är högt från 08-18. Peaktider är mellan 10-11 samt mellan 17-18

• Trafikflödet fördelas relativt jämnt mellan veckodagar. Mest trafik på fredagar och

minst på måndagar.

References

Related documents

År 1978 utsträcktes Stockholms tunnelbana till Danderyds kommun med slutstation i Mörby centrum, vilket ledde till att kommunen knöts ihop med

Visionen innebär flera nya och ut- vecklade funktioner för bl a idrott, skola och bostäder inom området.. • Den nya strukturen för området ska baseras på att Stadionbyggnaden

En uppåtgående trend för hela försöksperioden kan urskiljas för vitling och kummel samt - mindre tydligt - för havskräfta Rödspotta visar en lätt nedåtgående trend medan

Samma metod kan användas om man vill räkna antalet örter, bär och mindre objekt men då använder man helst 1,79 meters-pinnen för att inte ytan ska bli för

Kvarvarande medel för Intervjustudie används 2011 för att finansiera en förbättrad satsning på kommunikation inom det sociala området med medlemskommunerna..

och räknar med verkligen sysslar med »teorier om musik» eller ens med frågan om i vilka bemärkelser och hänseenden det alls existerar teorier om musik. »Teori»

[r]

OMRÅDESNÄMNDEN FÖR HUMANVETENSKAP Områdesnämnden för humanvetenskap är det högsta beslutande organet inom området med ansvar för strategisk planering av utbildning och forskning,

Området ska bland annat inom ramen för det Etiska rådet verka för att sprida information och fördjupa medvetenheten om forskningsetik bland universitetets forskare, lärare,

Förändring sedan 1997: Området har utvidgats till att även om- fatta hagmarken vid Bränna (omr. 5 i Gralén & Hultengren 1997) då denna i dagsläget betas av nöt och får

grusvägen går genom Natura 2000-området och ansluter sedan till Mölntorpsvägen som ligger strax norr om Natura 2000-området. Härifrån kommer GC-vägen att dras ut till väg 252

-att ändra sitt beslut från 2012-12-12 punkt 6 att rekommendera medlemskommunerna att anta reviderade avtalsmallar om ”köp/sälj” av äldreboendeplatser. -sända ut den

Till stöd för att driva frågor och skapa ett erfarenhetsutbyte har GR olika nätverk på tjänstemannanivå.. FoU i Väst bidrar med kunskap inom de frågeområden och projekt som

Andra dagen kommer huvudtemat att vara ”Socialt uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”:. -Socialt hållbar utveckling – vad

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd. En ansökan är insänd

-Ansökan till Hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd (Bilaga 4)8. -Idéskiss för ansökan till

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Styrgruppens ledamöter inbjuds före mötet 6 november till gemensam mingellunch tillsammans med konferensdeltagarna.. Styrgruppens verksamhetsinriktning 2009 strategi

Kommunernas svar på den av GRs styrelse utsända remissen ska inlämnas till den 11 oktober; en sammanställning av remissvaren redovisas därför direkt på.. styrgruppsmötet

Styrgruppens möte 6 november integreras med Mötesplats Psykiatrisamordning 6-7 november

Kartläggning av medlemskommunernas färdtjänstregler (bilaga) strategi, bordlagt från föreg.. Träffar för medlemskommunernas socialnämndspresidier/motsvarande

Vid styrgruppens sammanträde den 3 april fick presidiet i uppdrag att återkomma till styrgruppen med förslag på hur träffar för SN-presidierna kan

Ett av skälen för digitaliseringen av Suecian är att man skall kunna ersätta detta originalexemplar med digitala bilder...