• No results found

Ekvationer och olikheter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekvationer och olikheter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ekvationer och olikheter Årskurs 1 Fyll i + eller 7 2 = 5 4 4 = 8 3 1 = 4 6 4 = 10 9 5 = 4 4 6 = 10 3 5 = 8 6 3 = 3 7 2 = 5 8 5 = 3 3 3 = 6 8 2 = 6 1 3 = 4 8 6 = 2 2 3 = 5 5 5 = 0 1 5 = 6 7 2 = 5 10 3 = 7 4 1 = 3 2 7 = 9 4 3 = 7 9 6 = 3 6 2 = 8 3 0 = 3 Fyll i <, > eller = 3 5 2 6 3 3 8 2 9 0 1 3 8 5 6 3 4 7 5 5 9 3 6 6 2 10 0 3 8 6 6 3 10 2 5 4 6 5 4 3 3 2 2 4 9 10 3 3 3 6

Fyll i talet som saknas

4 + __ = 10 6 + __ = 8 3 − __ = 1 7− __ = 4 2 + __ = 7

3 + __ = 5 9 − __ = 5 9 − __ = 4 4 + __ = 9 5 + __ = 9

4 + __ = 8 7 − __ = 2 4 + __ = 4 10 − __ = 7 1 + __ = 9

9 − __ = 3 3 + __ = 6 2 + __ = 10 6 + __ = 10 8− __ = 2

4 − __ = 0 2 + __ = 7 4 − __ = 2 7 + __ = 10 8− __ = 5

Fyll i en siffra så att olikheterna stämmer (det kan finnas flera rätt)

3 > __ __ > 6 3 > __ __ > 7 3 < __

6 > __ __ = 7 2 < __ __ < 10 4 > __

3 = __ __ < 2 5 > __ __ > 3 6 > __

4 > __ __ < 3 4 = __ __ < 2 10 > __

6 < __ __ > 7 2 > __ __ = 2 8 < __

(2)

Ekvationer och olikheter Årskurs 1 Fyll i + eller 7− 2 = 5 4 + 4 = 8 3 + 1 = 4 6 + 4 = 10 9− 5 = 4 4 + 6 = 10 3 + 5 = 8 6 − 3 = 3 7 − 2 = 5 8− 5 = 3 3 + 3 = 6 8 − 2 = 6 1 + 3 = 4 8 − 6 = 2 2 + 3 = 5 5− 5 = 0 1 + 5 = 6 7 − 2 = 5 10 − 3 = 7 4− 1 = 3 2 + 7 = 9 4 + 3 = 7 9 − 6 = 3 6 − 2 = 4 3 ± 0 = 3 + eller Fyll i <, > eller = 3 < 5 2 < 6 3 = 3 8 > 2 9 > 0 1 < 3 8 > 5 6 > 3 4 < 7 5 = 5 9 > 3 6 = 6 2 < 10 0 < 3 8 > 6 6 > 3 10 > 2 5 > 4 6 > 5 4 > 3 3 > 2 2 < 4 9 < 10 3 = 3 3 < 6

Fyll i talet som saknas

4 + 6 = 10 6 + 2 = 8 3 − 2 = 1 7 − 3 = 4 2 + 5 = 7

3 + 2 = 5 9 − 4 = 5 9 − 5 = 4 4 + 5 = 9 5 + 4 = 9

4 + 4 = 8 7 − 5 = 2 4 + 0 = 4 10 − 3 = 7 1 + 8 = 9

9− 6 = 3 3 + 3 = 6 2 + 8 = 10 6 + 4 = 10 8− 6 = 2

4− 4 = 0 2 + 5 = 7 4 − 2 = 2 7 + 3 = 10 8− 3 = 5

Fyll i en siffra så att olikheterna stämmer (det kan finnas flera rätt) 3 > [0, 1, 2] 0, 1 eller 2 [7, 8, 9] > 6 3 > [0, 1, 2] [8, 9] > 7 3 < [4· · · 9] 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 6 > [0· · · 5] 7 = 7 2 < [3· · · 9] [0· · · 9] < 10 4 > [0· · · 3] 3 = 3] [0, 1] < 2 5 > [0· · · 4] [4· · · 9] > 3 6 > [0· · · 5] 4 > [0· · · 3] [0, 1, 2] < 3 4 = 4 [0, 1] < 2 10 > [0· · · 9] 6 < [7, 8, 9] [8, 9] > 7 2 > [0, 1] 2 = 2 8 < 9

References

Related documents

4) Olivia springer 0,4 mil om dagen. Till kvällen steg temperaturen med 11 grader.. Skriv först uttrycket utan parentes och sedan förenkla det.. Resultatet blir 7 mindre än det

att man räknar tal inom parentes först, och sedan gånger och delat, och sist plus och minus.... Hur räknar man

– Flytta en term till andra sidan och

Kolla om jag räknat

Ekvationer, steg 1 Byt ut symbolen mot en siffra så att talet

Ekvationer Högre

Denna dimension vill visa på kommunernas grundläggande uppfattning om skolans roll i samhället och i vilken grad som skolan ska kompensera för ojämlika förutsättningar hos

I Sverige definieras ofta begreppet som de sju diskrimineringsgrunderna (se bilaga 1 för definitioner); kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell